PENKIOS

veromanfrve

flyer_lt

PENKIOS TEISĖS,

KURIAS TURITE

ŽINOTI


Pirkite

žinodami savo teises!

Mokėdami už produktus ar paslaugas, nesvarbu,

internetu ar parduotuvėje, savo ar kitoje ES šalyje,

kaip vartotojai turite teisių. Daug europiečių nežino

apie kai kurias svarbiausias vartotojų teises.

ES teisė jums suteikia sąžiningumo ir teisingo

informavimo garantijas, taip pat galimybę

apginti savo teises, jei kyla problemų.

> Žinokite savo teises.

> Prieš pirkdami gaukite visą reikiamą

informaciją.

> Jei kyla problemų, reikalaukite savo teisių.


Reikalaukite nemokamai

pataisyti arba pakeisti

prekes su defektais

Jeigu internetu ar parduotuvėje ES pirkta prekė nėra

tokia, kaip reklamuota, arba tinkamai neveikia, mažų

mažiausia turite teisę reikalauti, kad ją nemokamai

pataisytų arba pakeistų. Jei prekės pataisyti arba

pakeisti neįmanoma arba tai neracionalu, galite

prašyti grąžinti pinigus arba sumažinti prekės kainą

(kai kuriose šalyse galite patys pasirinkti vieną iš

šių galimybių). Šias teises turite ne mažiau kaip

dvejus metus nuo prekės įsigijimo parduotuvėje

arba pristatymo dienos.

PREKĖ SU

DEFEKTAIS?


Dėl problemų su užsienio

prekiautojais pagalbos

galite kreiptis savo šalyje

Europos vartotojų centrai nemokamai konsultuoja

ir padeda asmenims, įsigijusiems prekių arba

paslaugų iš kitos ES šalies prekiautojo. Jie pataria,

kaip išvengti problemų, galinčių brangiai kainuoti.

Jie taip pat gali padėti kilus ginčui su prekiautoju,

o jei su juo susitarti nepavyktų, patars, kokių

veiksmų imtis toliau.

REIKIA

PATARIMO?


Internetu pirktas

prekes galite grąžinti

per dvi savaites

Turite 14 dienų, per kurias galite persigalvoti dėl

pirkinio ir užsakymą atšaukti arba grąžinti prekę.

Taigi, jei pirkdami jautėte spaudimą, radote tą

pačią prekę pigiau arba tiesiog persigalvojote dėl

internetu įsigytos prekės, visada galite per dvi

savaites ją grąžinti ir atgauti pinigus. Svarbu žinoti,

kad norėdami atgauti visus pinigus prekę privalote

grąžinti tokios būklės, kad ją būtų galima parduoti

dar kartą – t. y. produktą galite tik apžiūrėti, bet ne

naudoti. Pavyzdžiui, jei nusipirkote batus, galite juos

pasimatuoti namie, bet ne avėti lauke.

NETINKA

DYDIS?


Kad ir ką perkate, gaukite

visą reikiamą informaciją

Bet kuri produktus arba paslaugas reklamuojanti

ar parduodanti ES įmonė privalo suteikti jums tikslią

ir pakankamai išsamią informaciją, kad galėtumėte

pagrįstai pasirinkti. Tai informacija apie produktų

savybes, kainą, mokėjimo ir pristatymo sąlygas,

pardavėjo tapatybę ir duomenis ryšiams, sutarties

galiojimo laiką ir jos atsisakymo sąlygas. Prekiautojų

parengtų sutarčių sąlygos turi būti sąžiningos,

išdėstytos aiškiai ir suprantamai.

Visi sutarties neaiškumai bus

aiškinami jūsų naudai,

o nesąžiningos sąlygos jūsų

teisiškai nesaistys.

SUTARTIS

NESĄŽININGA?


Atgaukite pinigus

pasinaudoję Europos

ieškinių dėl nedidelių sumų

nagrinėjimo procedūra

Jei tiesiogiai su prekiautoju arba padedant Europos

vartotojų centrui problemos išspręsti nepavyksta,

tam tikrais atvejais galite pasinaudoti ieškinių dėl

nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (visose ES

valstybėse narėse, išskyrus Daniją). Tai sparti ir

ekonomiška įprasto teismo proceso alternatyva.

Šiuo metu ja galima pasinaudoti ginčuose dėl

internetinių sandorių, kurių suma ne didesnė kaip

2 000 EUR. Tam pakanka pateikti standartinę

ieškinio dėl nedidelės sumos formą.


DS-04-14-316-LT-N

Daugiau apie tai skaitykite

youreurope.eu

Kreipkitės į artimiausią Europos

vartotojų centrą

ecc.lt

vvtat.lt

#EU4Consumers

ISBN 978-92-79-36828-8

doi:10.2838/90244

Similar magazines