24.03.2018 Views

VLB „INFORMACIJOS“, 2018 M. KOVAS, NR. 3/569

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VOKIETIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES<br />

Nuotr. Edvardas Šiugžda | Im memoriam Monsinjoras Kazimieras Senkus<br />

Nr.3/<strong>569</strong><br />

<strong>2018</strong><br />

03<br />

23 PSL. IN MEMORIAM LIETUVOS VĖLEVNEŠIUI, MONSINJORUI K. SENKUI<br />

4 PSL.<br />

SKAMBA SKAMBA LIETUVA<br />

14 PSL.<br />

ŠVIETIMO LYDERYSTĖS FORUMAS<br />

34 – 35 PSL.<br />

„ANNABERG ANNALEN“<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 1


2 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


REDAKTORIAUS ŽODIS<br />

Lietuvybės svarstyklės<br />

Vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė<br />

Kas mėnesį po progą – asmeninę, tautinę, pasaulinę. Kas mėnesį švenčiame,<br />

minime, lyginame, kas iš mūsų daro tai gražiau, išradingiau.<br />

Kiekvieną kartą ieškome – žmonių, minčių, idėjų, pokalbių su bendraminčiais.<br />

Taip dairėmės ir neseniai paminėjome dar vieną svarbią datą –<br />

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją. Dairysimės ir<br />

balandžio 1-ąją, kuomet visas katalikiškas pasaulis, taip pat ir Vokietijos<br />

lietuviai, švęs Jėzaus Kristaus prisikėlimą.<br />

Tačiau taip ir negalime pasakyti, kas ta lietuvybė – ar tai skambūs renginiai,<br />

pokalbiai apie vertybes, bendra malda ar garsus koncertas? Vokietijos<br />

Lietuvių Bendruomenė jungia visus – ir skambiai apie ją pasakojančius, ir<br />

nebylius. Vieni ant tų svarstyklių stoja, kiti pasikuklina. Toks svyruojantis<br />

kartais yra mūsų tikėjimas ir darbai. Jų tiesiog nepasversi. Jų yra daug,<br />

skirtingų, tačiau vienodai svarbių.<br />

∞∞∞<br />

Grįžtant į „ I n f o r m a c i j a s “. A p i e švenčiantį Pabaltįjį praskriejusi žinia tarsi stebuklinga<br />

fėja su lazdele visur pasėjo ramybę ir taiką. Lietuvos šimtmetį minėjo<br />

visos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės – abejingų neliko. Liko tik skambios<br />

natos, akordai, įsimintini žodžiai, užsimezgusios naujos draugystės.<br />

Š. m. kovo 2 d. lietuviškumas suskambėjo Lietuvos nacionalinio simfoninio<br />

orkestro muzikantų instrumentuose, kaimynų lenkų lūpose. Orkestras ir<br />

nuostabiai jam dirigavusi bei ypatingą atmosferą Berlyno koncertų salėje<br />

bei scenoje sukūrusi lietuvių dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla nepaliko abejojančių<br />

lietuvių kūrybiškumu ir kultūra.<br />

Toks pat įsimintinas liko ir į Anabergo pilį Bonoje lietuvius ir Lietuvos istorijos<br />

draugus sukvietęs 25-metį švenčiančio lietuvių-vokiečių istoriją bei<br />

šalių santykius atspindinčio metraščio „Annaberger Annalen“ susitikimas.<br />

O kur dar globalus Lietuvoje įvykęs švietimo forumas, į kurį buvo pakviesti<br />

užsienio lituanistinių mokyklėlių vadovai, atstovai. Šiame forume buvo<br />

nagrinėtas Lietuvos mokyklų atvirumas pasauliui.<br />

Bendruomenės po truputį renkasi naujus narius, naujas valdybas. Ataskaitiniai,<br />

visuotiniai, rinkiminiai susirinkimai jau įvyko Berlyne, Romuvoje.<br />

Eilėje laukia ir kitos, tarp kurių ir Hamburgo. Numatoma daug pokyčių.<br />

O svarbiausia – pagaliau įvyko ilgai lauktas <strong>VLB</strong> posėdis, kuriame susidėliojo<br />

visi taškai ant i.<br />

Tikro Kristaus prisikėlimo Jūsų širdyse ir gero skaitymo!<br />

Nuotr. Dariaus Šulco<br />

VOKIETIJOS LB VALDYBOS<br />

<strong>„INFORMACIJOS“</strong><br />

Redaktorė: Evelina Kislych-Šochienė<br />

evelina.kislych@vlbe.org<br />

redakcija@vlbe.org<br />

KVIEČIAME AUKOTI<br />

„INFORMACIJOMS“!<br />

Banko sąsk.: Deutsche Bank Weinheim<br />

BLZ 670 700 24<br />

Konto-Nr. 581 7978<br />

<strong>VLB</strong> Valdybos „Informacijas“<br />

galite skaityti internete adresu<br />

www.bendruomene.de<br />

VIRŠELYJE:<br />

Viršelyje:<br />

Im memoriam<br />

Monsinjoras Kazimieras Senkus<br />

Dizaineris: Elinas Venckus<br />

Lorscher Str. 1<br />

D-68623 Lampertheim<br />

Tel.: 0162 5200 517<br />

Verwendungszweck: auka Informacijoms<br />

Išrašome aukų pažymą.<br />

Der Bezug dieser Zeitschrift<br />

ist im Mitgliedsbeitrag enthalten<br />

Dėl reklamos „Informacijose“<br />

ir <strong>VLB</strong> interneto svetainėje<br />

kreipkitės adresu<br />

reklama@bendruomene.de<br />

Nuotr.<br />

Edvardas Šiugžda<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 3


AKTUALIJOS<br />

Skamba skamba Lietuva: Berlyne nuskambėjo<br />

svarbiausias šimtmečio koncertas<br />

„Informacijų“ redakcijos informacija<br />

Visame pasaulyje švenčiamas Lietuvos šimtmetis pasiekė kulminaciją.<br />

Š. m. vasario 28 d. Varšuvos filharmonijoje ir kovo 2 d. Berlyno<br />

koncertų salėje įvyko vieni svarbiausių Lietuvos šimtmečiui skirtų<br />

muzikos renginių – Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro (LNSO),<br />

diriguojamo batutos meistrės Mirgos Gražinytės-Tylos, koncertai. Šie<br />

renginiai suformavo aiškesnį Lietuvos portretą ir patvirtino lietuviškos<br />

kokybės ženklą – kultūrą. Būtent jie – lietuviškosios kultūros ambasadoriai,<br />

tądien pavergė lenkų, vokiečių bei tautiečių širdis ir protą.<br />

Kaimynai lenkai LNSO koncertą Varšuvoje įtraukė į ciklą „Didieji pasaulio orkestrai“.<br />

Jame sulaukta daug kviestinės publikos, išpirkti visi bilietai į koncertą.<br />

Itin laukiamas buvo lietuvių dirigentės M. Gražinytės-Tylos pasirodymas<br />

Varšuvos ir Berlyno scenose. Dirigentei talkino 21 metų kolega Martynas<br />

Stakionis, studijuojantis dirigavimą Hamburgo muzikos ir teatro akademijos<br />

trečiame kurse. Tuo tarpu Berlyno koncertų salėje šis koncertas tapo vainikuojančiu.<br />

Koncertuose skambėjo lietuvių kompozitorių Osvaldo Balakausko „Penkios<br />

dainos V. Mykolaičio-Putino žodžiais”, gruzinų kompozitoriaus Vakhtang<br />

Kakhidze „Bruderschaft“, lietuvių kompozitorės Ramintos Šerkšnytės „De<br />

profundis“ ir rusų kompozitoriaus Igorio Stravinskio „Šventasis pavasaris“<br />

kūriniai. Solistai – M. Gražinytės-Tylos sesuo Onutė Gražinytė (fortepijonas)<br />

ir Milan Radic (altas).<br />

Abiejuose koncertuose pasirodė Lenkijos Katovicų miesto choro „Camerata<br />

Silesia“ – būtent lenkai lietuviškai dainavo Osvaldo Balakausko „5 dainas<br />

pagal Vinco Mykolaičio-Putino eiles“. Dirigentė M. Gražinytė-Tyla džiaugiasi<br />

tokiu gražiu bendradarbiavimu su kaimynais lenkais.<br />

„Dėl rusų kompozitoriaus I. Stravinskio kūrinio užmojo LNSO buvo papildytas<br />

kitų orkestrų artistais – išaugo net iki 90 žmonių, mat „Šventajame pavasaryje“<br />

skamba itin daug mušamųjų, net dvi tūbos, bosinis trimitas ir kiti reti<br />

pučiamieji. Net brandžiam dirigentui suvaldyti sudėtingą šio kūrinio ritmiką<br />

ir galingą skambesį – sunki užduotis.“, - rašo LNSO savo paskyroje Facebooke.<br />

Tačiau pasaulinį pripažinimą pelniusiai dirigentei M. Gražinytei-Tylai – tai<br />

vienas malonumas. Kaip teigia ji pati: „Mane gali sustabdyti tik mano pačios<br />

vaizduotės stoka.“, – Lietuvos kultūros institutui kalbėjo dirigentė<br />

Berlynų koncertų salėje „Berlin Konzerthaus“ dalyvavo ir sveikinimo<br />

žodį tarė Lietuvos Respublikos ambasadorius Vokietijoje Darius Jonas<br />

Semaška, LR gynybos atašė Vokietijoje Vilmantas Tamošaitis, Lietuvos<br />

kultūros atašė Vokietijoje Rita Valiukonytė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės<br />

pirmininkė Dalia Henkė, Berlyno Lietuvių Bendruomenės<br />

pirmininkas Petras Breimelis, buvusi BLB pirmininkė Irena Sasnauskienė,<br />

Hamburgo Lietuvių Bendruomenės Valdybos atstovai ir kt.<br />

Nuotr. organizatorių | Dirigentė M. Gražinytė-Tyla.<br />

4 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


Nuotr. . iš D. Henkės asmeninio albumo<br />

Dirigentę sveikino Vokietijos Lietuvių Bendruomenių (<strong>VLB</strong>) atstovai, draugai<br />

Nuotr. D. Matvejevo<br />

Koncerto akimirka. Ekspresyvioji dirigentė M. Gražinytė-Tyla.<br />

Nuotr. D. Matvejevo | Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras Berlyno koncertų salėje.<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 5


Lietuvos šimtmetis Hiutenfelde<br />

Reporteriai Vokietijoje:<br />

Jurgita Noreikaitė-Pickel, Darius Šulcas<br />

Per pasaulį nuvilnijo ir tebesitęsia eilė renginių, skirtų<br />

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dienai paminėti.<br />

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė (toliau – <strong>VLB</strong>) šventė<br />

Lietuvos atkūrimo šimtmetį nuo Berlyno iki Hamburgo,<br />

nuo Miuncheno iki Kaselio, nuo Štutgarto iki Hiutenfeldo.<br />

Smagu paminėti, kad neformalūs judėjimai,<br />

susivienijimai, mums gerai pažįstami kaip: „Vokietijos<br />

Lietuvių bėgimo ir sportinio ėjimo klubas“, „Salzgiterio<br />

Lietuviai“, Facebooko grupė „Gyvenimas Vokietijoje“<br />

savo renginiais taip pat paminėjo šią datą, aktyviai<br />

aplink save burdami lietuvius.<br />

Lietuvos trispalvė kaip ir kasmet švenčiant Vasario 16-ąją, bei<br />

Vasario 16-osios vardo Gimnazijos gimtadienį vėl suplevėsavo<br />

Romuvos, Rennhofo sodyboje – lietuvybės lopšyje Vokietijoje.<br />

Dar 1953 metais, garbingi tautiečiai įsigijo šią 5 hektarų teritoriją<br />

su pilimi, turint kilnų tikslą – įkurti Gimnaziją lietuvių<br />

kilmės vaikams, kaip langą į aukštąjį mokslą, bei galimybę<br />

Vokietijoje mokytis lietuvių kalbos, o vėliau ir laikyti lietuvių<br />

kalbos abitūros egzaminą.<br />

Šventė prasidėjo akademine dalimi Rennhofo pilies Didžiojoje<br />

salėje. Susirinkusiuosius sveikino garbingi svečiai: pagrindinis<br />

pranešėjas, profesorius Daktaras Joachim Tauber, LR<br />

Ambasadorius Vokietijoje Darius Jonas Semaška, profesorius<br />

Wolfgang Freiherr von Stetten, Lampertheimo miesto meras<br />

Gottfried Störmer, kiti svečiai iš Bergstrasse apskrities. Taip pat<br />

Nuotr. ????| Irena ??? Mielkutė | Reporteriai Vokietijoje: Jurgita Noreikaitė-Pickel, Darius Šulcas<br />

Sveikinimo žodį tarė <strong>VLB</strong> valdybos pirmininkas Alfredas Hermanas<br />

Fagotininkas Artūras Geliusevičius<br />

6 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


Muzikinė šventės dalis<br />

Nuotr. Šventės ????| svečiai ??? ir dalyviai<br />

Šventinė atributika ir gera nuotaika<br />

sveikinimo žodį tarė <strong>VLB</strong> valdybos pirmininkas Alfredas Hermanas,<br />

Gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė, Belgijos Lietuvių<br />

Bendruomenės valdybos pirmininkė Asta Kulikauskaitė.<br />

Šventę vainikavo Amangul Klychmuradovos (fortepijonas),<br />

Artūro Geliusevičiaus (fagotas) ir Annos Marios Wehrmeyer<br />

(smuikas) ansamblio virtuoziškai atliekama muzika.<br />

Po šios dalies Gimnazijos direktorė J. Vaitkienė svečius pakvietė<br />

apžiūrėti Gimnazijoje atidarytą fotomenininko Mindaugo<br />

Norkaus parodą „Akimirkos“. Miestelio Bažnyčioje taip pat<br />

vyko ekumeninės pamaldos. Jas laikė Miuncheno kunigas Peter<br />

Birk, Gimnazijos kapelionas, dr. Virginijus Grigutis bei Hiutenfeldo<br />

evangelikų bažnyčios kunigas Reinald Fuhr. Pamaldų<br />

metų giesmes giedojo Štutgarto Lietuvių Bendruomenės choras<br />

„Ri-Dig-Do“, vadovaujamas Juozo Vasiliauskio.<br />

Vėliau, jau miestelio salėje, linksmybės tęsėsi beveik iki vidurnakčio.<br />

Koncertas prasidėjo Gimnazijos mokinių pasirodymu<br />

(vadovai Vasario 16-osios gimnazijos mokytojai Audronė ir<br />

Gintaras Ručiai). Susirinkusieji, iškėlę rankas į viršų, dainavo<br />

visiems gerai žinomą dainą „Laisvė“, giedojo Tautinę giesmę.<br />

Vakaro koncerte pasirodė grupė iš Lietuvos – „Jonis“. Cepelinais<br />

vaišino iš Frankfurto atvykusios Irena Šulinskienė ir Daiva<br />

Krik. Kava ir pyragais šventės svečius vaišino Romuvos Lietuvių<br />

Bendruomenė (<strong>VLB</strong> apylinkė Hiutenfelde).<br />

Linkime visiems gražių, įsimintinų Nepriklausomybės atkūrimo<br />

šimtmečio metų. Visi kartu mes esame Vokietijos Lietuviai,<br />

visi kartu mes esame LIETUVA. Džiaukimės ir didžiuokimės ja.<br />

Reporteriai Vokietijoje dėkoja Globalios Lietuvos projektui „Pasaulio<br />

Lietuvių Žinios“. Juos užauginusiems ir globojantiems:<br />

laidos prodiuseriui Vladui Liniauskui, laidos vyr. redaktorei ir<br />

direktorei Irmai Mačiulytei, laidos vedėjui Modestui Mastavičiui<br />

už visokeriopą pagalbą rengiant reportažus. Pasaulio lietuvių<br />

žinių vedėjas Modestas Mastavičius šventės metu padėkojo<br />

Reporteriams Vokietijoje Dariui Šulcui ir Jurgitai N.-Pickel už<br />

siunčiamus reportažus laidai ir palinkėjo sėkmės.<br />

Nuotr. Miestelio ????| Bažnyčioje ??? vyko ekumeninės pamaldos<br />

Nuotr. Dariaus Šulco<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 7


Privates Litauisches Gymnasium | Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld | 06256-859900 | www.litauischesgymnasium.de<br />

MOKYTIS KVIEČIA VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA<br />

VOKIETIJOJE<br />

Prieš 68-erius metus, 1950 m., toli nuo gimtosios Tėvynės, lietuviai įkūrė lietuvišką mokyklą. Bėgo metai, keitėsi laikai, o Gimnazija<br />

gyveno saugodama savo tradicijas ir tikslus – lietuvių kalbos ir lietuviškų tradicijų puoselėjimą bei perdavimą.<br />

Vasario 16-osios gimnazija kviečia mokytis lietuvių kilmės vaikus iš viso pasaulio.<br />

APIE GIMNAZIJĄ:<br />

• Nuo pokario iki šių dienų viso pasaulio lietuvių vertinama,<br />

tausojama ir auginama.<br />

• Valstybės pripažinta privati mokykla, kurioje mokomasi pagal<br />

Hesseno žemės Švietimo ministerijos programą, papildytą<br />

lituanistine programa.<br />

• Lituanistinę programą sudaro: lietuvių k. ir literatūros, Lietuvos<br />

istorijos, religijos, geografijos pamokos (kitos pamokos<br />

pasirenkamos atsižvelgiant į mokinio poreikius).<br />

• Mokinys, besimokantis tik pagal lituanistinę programą, išlaikęs<br />

lietuvių k. egzaminą, gauna kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį<br />

sertifikatą ir pažymą apie visus lankytus dalykus<br />

bei jų įvertinimus.<br />

• 2010 m. Gimnazijai suteiktas Hesseno žemės Švietimo ministerijos<br />

gabių vaikų ugdymo sertifikatas.<br />

• Tai dvikalbė, jaunus žmones krikščioniška dvasia ugdanti<br />

mokykla. Moderni ir tuo pačiu sauganti bei puoselėjanti unikalią<br />

Gimnazijos istorinę atmintį ir lietuviškas tradicijas.<br />

• Mokymosi įstaiga, kurioje jauni žmonės dalyvauja tarptautiniuose<br />

meno, sporto, ekonomikos ir politikos projektuose, kasdien<br />

mokosi būti sąmoningais bei tolerantiškais Europos piliečiais.<br />

GIMNAZIJA SIŪLO:<br />

• Draugišką ir šeimynišką atmosferą, kurioje ypač didelis<br />

dėmesys skiriamas solidarumui, buvimui kartu ir vienas kito<br />

pažinimui.<br />

• Mažas klases, kuriose mokytojai gali atsižvelgti į kiekvieno<br />

mokinio poreikius ir gebėjimus.<br />

• Moderniai ir jaukiai įrengtą bendrabutį, kuriame yra sudarytos<br />

puikios sąlygos mokytis ir tobulėti.<br />

• Lankyti mokinių orkestrą, vokalinį ansamblį, tautinių šokių,<br />

ateitininkų, mokinių verslo, dailės, biržos inscenizacijos,<br />

jaunesniųjų klasių globėjų, „Europos“, „Nestovėk<br />

nuošalyje“,krepšinio, programavimo ir kt. būrelius.<br />

GIMNAZIJA IEŠKO:<br />

• Smalsių, iniciatyvių ir kūrybingų mokinių, motyvuotų aktyviai<br />

dalyvauti mokykliniame gyvenime bei atkakliai siekiančių<br />

savo tikslų.<br />

PRIĖMIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:<br />

• Semestriniai pažymiai;<br />

• Prašymas (pildomas Gimnazijoje arba laisvos formos.<br />

MOKESTIS:<br />

• Mokslas Gimnazijoje vieneriems metams<br />

kainuoja 1800 €, pusei metų – 900<br />

€, trečiam vaikui mokslas nemokamas.<br />

• Gyvenimas bendrabutyje su visu aprūpinimu<br />

kainuoja 480 €/ mėn. Bendrabučio<br />

mokestis mokamas tik 11 mėnesių<br />

per metus.<br />

DOKUMENTAI PRIIMAMI IKI <strong>2018</strong> M. BALANDŽIO 1 D.<br />

INFORMACIJA TEIKIAMA:<br />

Vasario 16-osios gimnazija<br />

Lorscher Str. 1, D-68623<br />

Lampertheim-Hüttenfeld<br />

Deutschland<br />

Tel.: +49 6256 859900<br />

El. paštas: info@litauischesgymnasium.de<br />

Interneto puslapis: www.gimnazija.de<br />

8 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


Išrinkta nauja BLB<br />

Valdyba<br />

Š. m. kovo 4 d. įvykusio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo<br />

metu buvo pristatyta nauja Berlyno Lietuvių<br />

Bendruomenės (BLB) <strong>2018</strong>-2019 metų valdyba:<br />

Pirmininkas – Petras Breimelis<br />

Sekretorė, administratorė – Svetlana Kružkova<br />

Iždininkė – Sidona Petrauskienė<br />

Viešųjų ryšių administratorius – Saulius Poška<br />

Projektų vadovas – Artūras Dudoitis<br />

Visais klausimais kreiptis: berlynas@vlbe.org<br />

Gerbiami kolegos, bendraminčiai, <strong>VLB</strong> bičiuliai,<br />

Š. m. kovo 4 d. Šutgarto apylinkėje buvo išrinkta nauja valdyba:<br />

Agnė Dargienė – sekretoriavimas/administravimas/korespondencija<br />

Asta Totilaitė – fi nansai, ansamblio atstovavimas<br />

Giedrė Rowohlt – ansamblio atstovavimas, komunikacija su „Forum<br />

der Kulturen“<br />

Ina Vosyliūtė – liturginių apeigų organizavimas<br />

Regina Balčiūnaitė – lituanistinis ugdymas, renginių organizavimas,<br />

viešieji ryšiai<br />

Papildomos pozicijos/veiklos grupių vadovai:<br />

Štutgarto Lietuvių Bendruomenės ansamblio RIDIGDO vadovas – Juozas<br />

Vasiliauskis, tel.nr. 01742412689, el. paštas juozas.vasiliauskis@gmail.com<br />

Štutgarto Lietuvių Bendruomenės lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“<br />

vadovė – dr. Sandra Petraškaitė-Pabst, tel.nr. 07144/858969. el.<br />

paštas Sandra.Petraskaite-Pabst@gmx.net<br />

Esame jauni, entuziastingi, veiklūs bei ieškantys naujų galimybių<br />

mūsų bendruomenei. Visais aktualiais klausimais (bendradarbiavimo,<br />

naudingos informacijos apsikeitimo ir pan.) mes esame pasiekiami labai<br />

paprastai – el. paštu stutgartas@vlbe.org<br />

Su geriausiais linkėjimais,<br />

Štutgarto Lietuvių Bendruomenės valdybos narės<br />

Darbą pradėjo nauja<br />

RLB valdyba<br />

<strong>2018</strong> m. vasario 10 d. vykusio Romuvos lietuvių<br />

bendruomenės susirinkimo metu metu<br />

buvo išrinkta nauja valdyba:<br />

Jurgita N.-Pickel – valdybos pirmininkė<br />

Robertas Skukauskas – sekretorius<br />

Darius Šulcas – iždininkas, ryšiai su žiniasklaida<br />

Ilona Jasinskaitė – narė<br />

Audrius Lazuta – narys<br />

Visais klausimais kreiptis: romuva@vlbe.org<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 9


Elenai ir Ričardui Baliuliams įteikta Ministro<br />

Pirmininko S. Skvernelio padėka<br />

<strong>2018</strong> m. vasario 16 d. Elenai ir Ričardui Baliuliams buvo įteikta Lietuvos Respublikos Ministro Sauliaus Skvernelio padėka už indėlį į Lietuvos<br />

istoriją, už protėvių tradicijų išsaugojimą, už meilę etnokultūrai, lietuvybės idėjų sklaidą, bei įkvėpiantį patriotiškumo pavyzdį.<br />

10 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong><br />

LR ambasados Vokietijoje informacija


ĮVYKO EILINIS, METINIS, ATVIRAS <strong>VLB</strong> TARYBOS PO-<br />

SĖDIS: DARBĄ TĘSIA SENOJI VALDYBA<br />

Nuotr. D. Šulco | <strong>VLB</strong> eilinio, metinio, atviro Tarybos posėdžio dalyviai<br />

<strong>VLB</strong> informacija | Tekstą parengė: E. Kislych-Šochienė<br />

Š. m. kovo 10 d. Rennhofo pilyje, Hiutenfelde įvyko eilinis, metinis,<br />

atviras Vokietijos lietuvių bendruomenės (<strong>VLB</strong>) Tarybos posėdis. Šis<br />

posėdis išsiskyrė savo turiniu, darbotvarke ir svarstomais problematiniais<br />

klausimais, kurie tiesiogiai lietė <strong>VLB</strong> narių ateitį.<br />

Iš Tarybos pasitraukus Arūnui Damijonaičiui ir Rūtai Ruočkutei, posėdžio pradžioje<br />

buvo išrinktas naujas Tarybos prezidiumas: Simonas Černiauskas tapo<br />

pirmininku, Tomas Bartusevičius ir Laura Janušaitė – nariais.<br />

Posėdyje buvo pateiktos <strong>VLB</strong> pirmininko, iždininko, kontrolės, švietimo komisijų,<br />

garbės Teismo veiklos ataskaitos. Pranešimus skaitė Vasario 16-osios<br />

gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė<br />

Dalia Henkė, fondo Vasario 16-osios gimnazijai remti atstovė. Išsamiausia<br />

buvo <strong>VLB</strong> valdybos pirmininko ataskaita, kurioje atsispindėjo labai<br />

kruopštus visos Valdybos metų darbas. Ataskaitos pabaigoje buvo išvardinti<br />

numatomi darbai ir ateities uždaviniai, kas patvirtino, jog Valdyba yra pasiruošusi<br />

ir toliau tęsti pradėtus darbus.<br />

Posėdyje dalyvavo <strong>VLB</strong> Tarybos nariai, aktyvūs apylinkių bendruomenių pirmininkai,<br />

atstovai. Posėdyje dalyvavo Hamburgo, Miuncheno, Saro krašto,<br />

Kaselio, Romuvos, Niurnbergo, Berlyno bendruomenių pirmininkai. Hamburgo<br />

lietuvių bendruomenės pirmininkė Lina Jahn džiaugėsi tokiu dideliu, <strong>VLB</strong><br />

Valdybos, Tarybos ir visų veikiančių įstaigų savanorišku darbu bei skleidžiamu<br />

pozityvumu, daug žadančiu bendravimu.<br />

Posėdžio metu buvo patvirtintas 2017 metų <strong>VLB</strong> biudžetas (pajamos ir išlaidos),<br />

nuo atsakomybės atleista prieš tai veikusi <strong>VLB</strong> Valdyba. Patvirtintas<br />

<strong>2018</strong> metų <strong>VLB</strong> biudžetas.<br />

Posėdžio metu buvo priimti įstatų pakeitimai, bei vyko naujos <strong>VLB</strong> Valdybos,<br />

Vasario 16-osios kuratorijos vieno atstovo rinkimai. Išrinkta nauja <strong>VLB</strong><br />

valdyba ir tarpusavyje paskirstytos pareigos:<br />

Alfred Hermann – pirmininkas<br />

Martynas Lipšys – pirmininko pavaduotojas<br />

Kristina Braun – iždininkė<br />

Dr. Sandra Petraškaite-Pabst – švietimas<br />

Segėj Šišulin – informacinės technologijos, viešieji ryšiai<br />

Taryba, perrinkdama visus valdybos narius naujai kadencijai tarsi patvirtino<br />

dabartinę <strong>VLB</strong> Valdybos ir visiems priimtiną veiklos kryptį.<br />

Taip pat buvo išrinkti delegatai į <strong>2018</strong> m. liepos 8-11 d. d. Vilniuje vyksiantį<br />

Pasaulio Lietuvių Bendruomenių (PLB) Seimą. Vokietijos Lietuvių<br />

Bendruomenę atstovaus Rasa Weiss, Irma Petraitytė-Lukšienė, Marytė<br />

Šmitienė, Mindaugas Jacinevičius.<br />

Apie išsamesnius nutarimus ir svarstytus klausimus skaitykite sekančiame,<br />

balandžio mėnesio „Informacijų“ numeryje.<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 11


ŠVIETIMAS<br />

Užgavėnių ir šimtmečio džiaugsmai Miuncheno lituanistinėje<br />

mokyklėlėje<br />

<strong>2018</strong> m. vasario 11 d. Miuncheno lituanistinėje mokyklėlėje buvo<br />

švenčiamos spalvotos užgavėnės ir kartu paminėtas Lietuvos valstybės<br />

atkūrimo šimtmetis.<br />

Vaikai, drauge su mokytojomis Daiva Bethke ir Viktorija Ramanauskiene, kalbėjo<br />

apie užgavėnių apeigas, papročius bei lietuviškų persirengėlių reikšmes.<br />

Tuo tarpu drauge su tėveliais darė linksmas ir žaismingas kaukes. Šėlsdami,<br />

trypdami, triukšmaudami ir dainuodami gąsdino bei varė žiemą iš kiemo.<br />

Na ir aišku, kaip kiekvienoje užgavėnių šventėje, sočiai prisivalgė blynų.<br />

Tuo pačiu Mokyklėlė (Mažylių ir Nykštukų grupės) minėjo Lietuvos šimtmetį.<br />

Buvo kalbama apie Lietuvos vėliavą (trispalvę) ir herbą (vytį), vaikai klausėsi<br />

legendos apie Geležinį vilką ir inscenizavo Vilniaus tarptautinės mokyklos<br />

projekto idėją „Stauk kaip 100 vilkų“. Taip pat dainavo lietuvių liaudies dainas<br />

ir smagiai sukosi rateliuose. Mažosiose širdelėse liepsnoja lietuviška ugnelė.<br />

Nuotr. Daivos Bethke<br />

12 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 13


ŠVIETIMO LYDERYSTĖS FORUMO PRANEŠĖJA I. PETRAI-<br />

TYTĖ-LUKŠIENĖ: LIETUVOS MOKYKLOS JAU YRA ATVIROS<br />

Kalbino Evelina Kislych-Šochienė<br />

www.pasauliolietuvis.lt<br />

Š. m. vasario 28 d. – kovo 1 d., įgyvendinant projektą „Lyderių laikas<br />

3“, buvo surengtas ketvirtasis nacionalinis švietimo lyderystės forumas<br />

(vyksta nuo 2013 metų). Šiemet forume dalyvavo visų Lietuvos savivaldybių<br />

atstovai ir svečiai iš keturiuose žemynuose esančių 24 pasaulio<br />

valstybių, kuriose veikia stiprios lietuvių bendruomenės.<br />

Irma, ar šiame forume dalyvavai pirmą kartą?<br />

Taip, šiame forume dalyvavau pirmą kartą, tačiau migracijos, ugdymo daugiakultūrėje<br />

aplinkoje temos man yra labai artimos. Jau antri metai iš eilės<br />

esu Miuncheno miesto visų pradinių ir pagrindinių mokyklų bendro tėvų<br />

komiteto narė (Gemeinsamer Elternbeirat für die Grund- und Mittelschulen<br />

in der Landeshauptstadt München), taip pat esu Bavarijos ugdymo politikos<br />

forumo narė (Das Forum Bildungspolitik in Bayern e.V.).<br />

Kokia buvo tavojo pranešimo tematika? Gal gali trumpai pasidalinti<br />

svarbiausiomis mintimis?<br />

Nuotr. iš asmeninio I. Petraitytės-Lukšienės albumo | Pasaulio (Norvegijos, Švedijos, Prancūzijos, Vokietijos) pirmininkės forumo metu<br />

Nacionalinis švietimo lyderystės forumas telkia Lietuvos švietimo bendruomenę<br />

ir kitus neabejingus svarstyti ir spręsti aktualiausių švietimo klausimų.<br />

Jame dalinamasi vertinga patirtimi ir sektinais pavyzdžiais.<br />

Ketvirtojo forumo pasirinkta tema – „Lietuvos mokykla – atvira pasauliui“.<br />

Buvo kalbama apie mokyklą, gyvuojančią laisvoje šalyje, atvirą migruojančioms<br />

idėjoms, kultūroms, skirtingiems mokiniams ir jų šeimoms, socialiniams,<br />

kultūriniams iššūkiams ir naujoms galimybėms.<br />

Lyderystės forume dalyvavo ir užsienio lietuvių bendruomenių atstovai, tarp<br />

jų ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė, Miuncheno<br />

Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Irma Petraitytė-Lukšienė bei ilgametė<br />

Štutgarto Lietuvių Bendruomenės valdybos narė Rasa Modic.<br />

Kalbiname I. Petraitytę-Lukšienę apie įvykusį renginį ir Lietuvos mokyklų<br />

atvirumą pasauliui.<br />

Skaičiau pranešimą apie migraciją ir integraciją Bavarijos žemės mokyklose,<br />

taip pat dalyvavau diskusijoje „Migracija ir šeima: pokyčiai ir jų pasekmės<br />

kasdienybei“ kartu su Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų profesorėmis<br />

Aušra Maslauskaite ir Milda Ališauskiene, Vilniaus universiteto<br />

docentu psichoterapeutu Eugenijumi Laurinaičiu ir Utenos raj. Užpalių gimnazijos<br />

direktoriumi Rimantu Žvirbliu.<br />

Pasakojau apie tai, kaip mokyklos integruoja migrantų vaikus Bavarijos žemėje.<br />

Kokius projektus jos vysto, kokią aplinką migrantų vaikams kuria, kad<br />

rastų savo vietą mokykloje ir jaustųsi mokyklos dalimi. Kokią reikšmę čia turi<br />

kultūra ir religija – ar jos tikrai atlieka pagrindinį vaidmenį? Kalbėjau apie<br />

politinio švietimo indėlį šioje srityje, taip pat apie empatiją migrantams.<br />

14 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


Pateiksiu keletą pavyzdžių. Moterys ir motinos vaidina svarbų vaidmenį integracijos<br />

procese. Jų požiūris, pasirengimas ir jų noras integruotis yra svarbūs<br />

ne tik savo, bet ir visos šeimos integracijos sėkmei. Taip pat pačios migruojančios<br />

šeimos socialinis statusas dažnai lemia vaiko įsitraukimą ar neįsitraukimą<br />

į visavertį dalyvavimą mokyklos gyvenime. Popamokinės veiklos<br />

pačioje mokykloje užima ypatingą vaidmenį integracijos procese. Etninių ryšių<br />

stiprinimas migracijos paliestoje visuomenėje yra labai svarbus – veikia<br />

kaip apsauga nuo galimos diskriminacijos ir atskirties, netgi kaip apsauga<br />

nuo depresijos (Portes & Rumbaut 2001). Kalbėjau ir apie tarpkultūrinį bei<br />

politinį ugdymą, pvz., demokratijos temas mokykloje – ypač dėl artikuliacijos<br />

galimybės. Bendruomeniškumas, visuomeninės veiklos prisideda prie<br />

sėkmingos integracijos naujojoje kultūroje. Kėliau klausimą, ar integracija,<br />

perimant tos šalies vertybių sistemą ir kultūrą, nėra tolygi prisitaikymui.<br />

Per paskutiniuosius 15 metų Miuncheno miestas yra intensyvioje augimo<br />

fazėje. Nuo 2013 m. žmonių skaičius kiekvienais metais padidėja 30000. Taigi<br />

kiekvieną dieną į Miuncheną atvyksta ir čia įsikuria 80 žmonių. Kai kurias<br />

Miuncheno miesto mokyklas lanko apie 80% ar net 90% migrantų vaikų iš<br />

40 skirtingų kultūrų. Tad heterogeniškumas tapo raktine sąvoka aktualiame<br />

ugdymo diskurse.<br />

Kaip vertini tokių forumų, globalių konferencijų naudą?<br />

Tokių forumų metu galima akivaizdžiai pamatyti, kad tam tikros temos, problematika,<br />

tie patys ar panašūs klausimai yra svarstomi ugdymo įstaigose,<br />

bendruomenėse ir kasdienybėje visame pasaulyje. Pavyzdžiui, tokios temos,<br />

kaip bendruomenių stiprinimas, lyderystės ugdymas, kartų draugystė, integracija,<br />

lituanistinis švietimas, ryšių stiprinimas su Lietuvos institucijomis,<br />

gerosios patirties Lietuvai perdavimas.<br />

Taip pat užmezgami ryšiai su įvairių bendruomenių atstovais, naujai kuriami<br />

arba stiprinami kontaktai su Lietuvos institucijomis, atsiveria daugiau galimybių<br />

tarptautiniam bendradarbiavimui. Ugdomas savo pačių atvirumas.<br />

Kokie būtų ryškiausi Tavieji pastebėjimai?<br />

Pirmasis pastebėjimas yra labai džiuginantis – laiko pokalbiams su lietuviais<br />

iš viso pasaulio pritrūksta visada! Nors kartu praleidome keturias dienas,<br />

pokalbiai ir keitimasis patirtimis neišsisemdavo. Pasitvirtino, kad Lietuvos<br />

švietimo įstaigų, ypač mokyklų, taip pat savivaldybių atstovai yra labai<br />

atviri bendroms veikloms su kitų šalių lietuvių bendruomenėmis. Mokyklų<br />

vadovai, ugdymo centrų darbuotojai turi minčių ir noro kurti pasauliui atvirą<br />

mokyklą – neretai jie jaučiasi vieni, stinga palaikymo, finansavimo. Apie tai<br />

teko kelis kartus išgirsti forumo metu. Kitas pastebėjimas – kur žurnalistai?<br />

Kiekvieną dieną forumas sutraukė po 300 dalyvių. Jame dalyvavo apie 60<br />

mokyklų vadovų, beveik visų Lietuvos savivaldybių atstovai, pusšimtis mūsų<br />

pasaulio lietuvių iš 24 valstybių ir 4 kontinentų – tarp jų lituanistinių mokyklų<br />

vadovai, bendruomenių valdybų pirmininkai, lietuvių klubų atstovai.<br />

Visi atvyko kalbėtis Lietuvai aktualiomis temomis. Atvyko dalintis, pasakoti.<br />

Sutikti teko tik „Pasaulio lietuvio“ redaktorę.<br />

Savo viešnagės metu taip pat dalyvavai LR Socialinės darbo ir apsaugos<br />

ministerijoje, pristatant Lietuvos demografinės, migracijos<br />

ir integracijos politikos strategijos projektą <strong>2018</strong>-2030 m.?<br />

Taip, dalyvavau kartu su PLB pirmininke Dalia Henke, su Suomijos, Norvegijos,<br />

Urugvajaus, Australijos lietuvių bendruomenių atstovėmis. Buvo kalbama<br />

apie palankios šeimai aplinkos kūrimą Lietuvoje, pavyzdžiui. darbo ir<br />

įsipareigojimų suderinamumą, būsto, sveikatos, socialinių problemų įveikimo<br />

klausimus, ekonominį ir socialinį saugumą, geresnės emocinės aplinkos<br />

kūrimą, pasitikėjimo savo šalies institucijomis skatinimą. Taip pat kalbėta<br />

apie migracijos srauto valdymo užtikrinimą, vyresnio amžiaus žmonių integraciją<br />

į visuomenę, veiksmingos diasporos politikos kūrimą. Vienintelis<br />

dalykas, kurio pasigedau – tai sėkmingos integracijos strategijos, integruojant<br />

reemigravusius lietuvius, imigrantus iš kitų Europos šalių ir imigrantus<br />

iš trečiųjų šalių. Galbūt ir todėl, kad lygiagrečiai dalyvavau nacionaliniame<br />

švietimo lyderystės forume apie atvirumą migruojančioms kultūroms, skirtingoms<br />

šeimoms, apie pasauliui atviros mokyklos kūrimą, atvykstančiųjų iš<br />

kitų kultūrų integraciją, šito atvirumo, idėjinių ir finansinių resursų planavimo<br />

mano akys ir ieškojo.<br />

Ko palinkėtumei Lietuvos mokykloms – tapti atviromis pasauliui?<br />

Kaip tai gali įvykti?<br />

Daugybė tyrimų rodo, kad mūsų visuomenėje įvairovė labiausiai priimtina<br />

ten, kur įvairios kilmės, religijos ir kultūros žmonės jau ilgą laiką gyveno kartu.<br />

Tai reiškia, kad baimė nepažįstamam auga dėl trūkstamo kontakto. Galbūt<br />

ir įvairių šalių lietuvių bendruomenės galėtų prisidėti prie tokio kontakto<br />

skatinimo. Jos galėtų bendradarbiauti su mokyklomis Lietuvoje arba joms<br />

tarpininkauti. Aš jau forumo metu gavau užklausą iš vienos Vilniaus gimnazijos<br />

direktorės dėl bendradarbiavimo tarp Vilniaus ir Miuncheno mokyklų.<br />

O kitos mokyklos vadovė parašė man laišką prašydama padėti užmegzti<br />

kontaktą su kokia nors Bavarijos mokykla. Lietuvos mokyklos yra jau atviros,<br />

joms reikia tik daugiau resursų, palaikymo, kontaktų, galimybių apsikeisti<br />

patirtimi, galbūt ir patarimo. Manau, tokių resursų lietuvių bendruomenės<br />

visame pasaulyje tikrai turi.<br />

Ačiū už pokalbį.<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 15


JAUNIMO (IM)PULSAS<br />

16 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


KULTURA IR MENAS<br />

Kino teatruose ir televizijos ekranuose – dokumentinis<br />

filmas apie lietuvių dirigentę<br />

PREMJERA<br />

Redakcijos informacija<br />

<strong>2018</strong> m. kovo 1 d. Berlyne<br />

įvyko ARTE televizijos ir ZDF<br />

kanalo kurto dokumentinio<br />

filmo „Going for the impossible.<br />

Dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla“<br />

premjera. Ketverius<br />

metus filmą kūrusi režisierė<br />

Daniela Schmidt-Langels pasakojo<br />

pajutusi turinti labiau<br />

pažinti M. Gražinytę ir atverti<br />

žmonėms langą į jos pasaulį ir<br />

muziką.<br />

Filme atsispindi dirigentės gyvenimo<br />

istorija, savojo kelio pasirinkimo<br />

motyvai. Pasakojama ir<br />

liudijama jos veikla Vokietijoje,<br />

Austrijoje, Anglijoje, Lietuvoje<br />

ir kt., minimi pelnyti pasiekimai.<br />

Juostoje taip pat vaizduojama<br />

užburiančio grožio Lietuvos<br />

gamta, M. Gražinytės-Tylos šeima.<br />

Lietuvių menininkės portretas<br />

puošia ir naujausio „ARTE TV“<br />

žurnalo viršelį. Šio filmo premjerą<br />

transliavo Prancūzijos televizijos<br />

kanalas „ARTE“. Šią juostą<br />

jau pamatė gausi Berlyno kino<br />

teatro „Arsenal“ publika. Peržiūroje<br />

dalyvavo ir visa filmo kūrėjų<br />

komanda.<br />

Filmą galite rasti čia:<br />

https://www.arte.tv/de/<br />

videos/072452-000-A/die-dirigentin-mirga-grazinyte-tyla/<br />

Nuotr. „ARTE“ televizjos<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 17


Atidaroma Gintaro paroda Hanau<br />

Reporteriai Vokietijoje<br />

Jurgita Noreikaitė-Pickel<br />

Darius Šulcas<br />

Nuotr. Gesellschaft für Goldschmiedekunst e.V.<br />

Š. m. kovo 22 d., Hanau Auksakalių namuose, adresu:<br />

Goldschmiedehaus, Altstädter Markt 6, 63450 Hanau,<br />

atidaroma 15-kos Gintaro juvelyrų iš Lietuvos paroda.<br />

Die Ausstellung präsentiert die Bernsteinkunst in ihrer<br />

ganzen Bandbreite: die 15 bedeutendsten litauischen<br />

Bernsteinkünstler mit internationalem Ansehen aus<br />

verschiedenen Generationen – von den Klassikern bis zu<br />

den bekanntesten Vertretern der mittleren und jungen<br />

Generation, die eine große Bandbreite von Materialien<br />

und Techniken verwenden.<br />

Daugiau informacijos:<br />

http://www.goldschmiedehaus.com/<br />

Skaitau lietuvą – skaitau pasaulį<br />

Nuotr. Rašytoja Lina Ever-Neverbickienė<br />

„Vilniaus knygų mugės“ informacija<br />

<strong>2018</strong> m. Vilniaus knygų mugė ir atkurtos Lietuvos valstybės<br />

šimtmetis tapo puikia proga įvertinti ir pajausti<br />

kaip keitėmės, kuo gyvenome, kokie Lietuvos ir pasaulio<br />

autoriai, asmenybės ir tekstai labiausiai paveikė<br />

mus per visą šimtą metų, ir tuo pačiu diskutuoti, ieškoti<br />

ir kalbėtis apie tai, kaip ir kokią Lietuvą bei pasaulį<br />

skaitydami kursime ateinantį šimtą metų.<br />

<strong>2018</strong>m. mugė užėmė visas LITEXPO parodų sales, o tai yra<br />

net 18.500 kv.m. ploto. Mugėje dalyvavo 370 dalyvių iš 9<br />

pasaulio šalių, įvyko 564 renginiai, mugę aplankė 67.123<br />

lankytojai.<br />

Redakcijos informacija: Knygų mugėje dalyvavo ir savo<br />

knygas pristatė Vokietijoje gyvenančios lietuvių rašytojos:<br />

Lina Ever-Neverbickienė ir Jolita Herlyn. Berlyne gyvenanti<br />

rašytoja Lina Ever-Neverbickienė pristatė ketvirtąjį<br />

romaną „Neišryškinta juostelė“, Hamburge gyvenanti<br />

rašytoja Jolita Herlyn – „Angelai neverkia“.<br />

Nuotr. organizatorių, Gretos Skaraitienės („Žmonės“),<br />

Martyno Vainoriaus.<br />

Nuotr. Rašytoja Jolita Herlyn<br />

<strong>2018</strong> metų Vilniaus knygų mugės tema – „Skaitau<br />

Lietuvą, skaitau pasaulį“<br />

18 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


TRAKŲ MENO MOKYKLOS FANFARINIO ORKESTRO<br />

KONCERTAS VOKIETIJOJE<br />

Nuotr. iš Orkstero nuotraukų archyvo | Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras<br />

Redakcijos informacija<br />

Š. m. balandžio 12 d. 20 val. Menonitų bažnyčioje Hamburge (Mennonitenstraße<br />

20, 22769) įvyks Trakų meno mokyklos fanfarinio orkestro koncertas.<br />

Trakų meno mokyklos orkestras įkurtas 1975 metais. 2000 m. orkestras reorganizuotas<br />

į fanfarinį orkestrą (saksofonai, variniai pučiamieji ir mušamieji<br />

instrumentai). Kolektyve groja Trakų meno mokyklos mokiniai, absolventai<br />

ir mokytojai. Per savo gyvavimo metus orkestras išugdė ne vieną žymų šalies<br />

muzikantą ir muzikos pedagogą bei pelnė laureato ir diplomanto vardus<br />

daugelyje šalies ir užsienio meistriškumo konkursų. Kolektyvas dalyvavo<br />

muzikos festivaliuose Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Slovakijoje,<br />

Čekijoje, Nyderlanduose, Graikijoje. Pelnė laureatų vardus ir ,,Grand Prix“<br />

kasmetiniuose Lietuvos orkestrų čempionatuose, tarptautiniuose konkursuose<br />

Lenkijoje, Latvijoje, Nyderlanduose, turi „Aukso paukštės“ apdovanojimą<br />

nominacijoje „Ryškiausia Lietuvos žvaigždė“. Orkestras dalyvavo visose<br />

Lietuvos, moksleivių, šalies bei pasaulio lietuvių Dainų šventėse.<br />

Kolektyvo meno vadovas – Arvydas Mišeikis, dirigentas – Rokas Podelis.<br />

PROGRAMA:<br />

1. Intrada festivo - Stephen Bulla (3min)<br />

2. Valerius variations - Philip Sparke (9min)<br />

3. O Magnum Mysterium - Morten Lauridsen (7min)<br />

4. Laisvės daina - Tomas Leiburas (4.30min)<br />

5. Bayerische polka - (solo Martyna Mišeikytė) (3min)<br />

6. Gabriel‘s Oboe - Ennio Morricone (4min)<br />

7. Strazdas - Linas Rimša (3min)<br />

8. Vaivorykštė - Rimantas Giedraitis (4min)<br />

9. Blue Rondo a la Turk - Dave Brubeck (6min)<br />

10. Pedro Iturralde Pequena czarda (Mažasis čardašas) (4 min.)<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 19


MEET THE ARTIST:<br />

Litauische Kulturattachée in Deutschland<br />

Klarinettist Žilvinas Brazauskas (*1991 in Litauen) erhielt mit acht<br />

Jahren den ersten Instrumen-talunterricht an der Klarinette am<br />

Kaunas J. Jaujalis Musikgymnasium. 2010 setzte er sein Studium in<br />

Lübeck bei Prof. S. Meyer fort. Ab dem Wintersemmester 2015 fing<br />

er sein Master Studium an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in<br />

Berlin an, wo er sein Klarinettenspiel weiter mit Prof. M. Spangenberg<br />

und Prof. R. Forster vertieft.<br />

Er war Teilnehmer bei unterschiedlichen Meisterkursen bei Prof. J. Farrall, E.<br />

Eban, E. Brunner, N. Baldeyrou, H. Rosengren, P. Berrod, P. Moragues und O.<br />

Patey. Žilvinas ist Preisträger von zahlreichen internationalen Wettbewerben,<br />

unter anderen bei dem A. Mravinsky Wettbewerb (St. Petersburg), dem<br />

Jeunesses International Music Competition (Bucharest), und er erhielt den<br />

DAAD Preis. In 2015 erspielte er sich den ersten Preis beim F. Mendelssohn –<br />

Bartholdy Hochschulwettbewerb (Berlin). Außerdem erhielt er den „Preis der<br />

Freunde Junger Musiker Deutschland”. Orchestererfahrung sammelte er bei<br />

Orchestern wie den Philharmonia of the Nations, dem Kaunas City Orchestra<br />

und dem Brahms Festivalorchester mit Dirigenten wie J. Frantz, M. Poschner,<br />

M. Gražinytė –Tyla, L. Zagrosek, L. Petitgirard, K. Penderecki und Sir S. Rattle.<br />

Žilvinas war Stipendiat u.a. bei R. F. Tuck Foundation, der Oskar und Vera<br />

Ritter Stiftung, der Ad-Infinitum Stiftung, dem Deutschlandstipendium und<br />

M. Rostropovich Charity and Support Foundation.<br />

Nuotr. Monikos Penkutės<br />

20 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


Andrius Čeponis: nuo verslo vadybos studijų Lietuvoje<br />

iki meno paieškų ir atradimų Hamburge<br />

Nuotr. Thies Rätzke<br />

Evelina Kislych-Šochienė | www.pasauliolietuvis.lt<br />

Studijos Vilniaus universitete, pasirinkta Erasmus mainų programa<br />

Hamburgo universitete padėjo lietuviui A. Čeponiui apsispręsti likti svetur.<br />

Jau penkioliką metų Vokietijos uostamiestyje gyvenantis menininkas<br />

garsėja savo atrastu portreto ir architektūros simbiozės žanru, kurį<br />

yra pavadinęs „portriktektūra“.<br />

Kalbiname A. Čeponį apie atsikėlimą į Hamburgą, atrastą meną ir puoselėjamą<br />

lietuvybę užsienyje.<br />

Andriau, esi užsienyje gyvenantis ir kuriantis Lietuvos fotografas.<br />

Kaip ir kada fotografija atėjo į tavo gyvenimą?<br />

Atėjo natūraliai, palaipsniui. Nuo gimimo turiu kūrybinę gyslelę, vaikystėje<br />

ir paauglystėje piešiau, užsiiminėjau origamiu, tačiau ji plačiau išsišakojo<br />

šiek tiek vėliau. Fotografija intensyviai domėtis pradėjau maždaug prieš 10<br />

metų, jau gyvendamas Vokietijoje. Tada dar nebuvo taip išsivystęs internetas,<br />

o tokiame didmiestyje kaip Hamburgas buvo daugiau įvairių analoginių<br />

kūrybinių impulsų nei Lietuvoje. Be to, turėjau galimybę įsigyti techninės<br />

įrangos, kuria galėjau įgyvendinti idėjas bei eksperimentuoti. Esu autodidaktas,<br />

techninius įgūdžius įsisavinau pats. Nors mokyklos laikais mėgdavau<br />

išardyti visus įmanomus prietaisus ir išvysti jų veikimo mechanizmą, fotoaparato<br />

tarp jų nebuvo. Teko išmokti fotografijos nepadarius nė vieno fotoaparato<br />

skrodimo.<br />

Prieš beveik dešimt metų tavo kūrybos kelias pakrypo į Vokietiją. Kodėl<br />

pasirinkai būtent Hamburgą?<br />

Na, ne aš Hamburgą pasirinkau, o jis mane. O ir kurti pradėjau tik čia. Vilniaus<br />

universitete studijavau verslo administravimą ir vadybą. Laimėjus Erasmus/<br />

Socrates studijų mainų programos stipendiją, mane išsiuntė į šį nuostabų<br />

uostamiestį, nes Hamburgo universitetas turi partnerystės sutartį su VU ir<br />

mano užsienio kalba – vokiečių. Baigęs studijas pasilikau čia, dirbau pagal<br />

specialybę ir laikui bėgant poreikis kūrybiškesnei veiklai išaugo. Hamburgas<br />

dar vadinamas vartais į pasaulį, tai jis man atvėrė platesnį horizontą į meno<br />

pasaulį. Muziejai, galerijos, knygynai su galybe meno, dizaino, mados, architektūros<br />

leidinių ir pats miesto multikultūriškumas yra geras stimulas kūrybiškumui,<br />

kurį kaip raumenį galima treniruoti.<br />

Tavo darbai išsiskiria ir juose ryški bei dominuojanti portretų ir architektūros<br />

elementų simbiozė. Kaip ir kada kilo ši idėja, kaip atradai<br />

šį kūrybos kelią? Papasakok apie savo darbus plačiau.<br />

Ši idėja gimė susiformavus naujoms sinapsėms mano autodidaktinėse smegenyse.<br />

Tai įvairių patyrimų, stebėjimų rezultatas. Smalsumas čia bene pagrindinis<br />

katalizatorius.<br />

Savo žanrą pavadinau „portriktektūra“, nes tai – portreto ir architektūros<br />

simbiozė. Fotografuoju žmonių veidus bei pastatų fasadus, kompiuterine<br />

grafika juos „sulydau“ į vienalytes skulptūras ir atspaudžiu ant specialios<br />

tekstūros popieriaus arba išraižau lazerine technika. Dažniausiai tai būna teminės<br />

konkrečių miestų serijos, pvz., Barselonos modernizmo fasadus sujungiau<br />

su kataloniečių atvaizdais, taip atsivėrė nauja perspektyva į Katalonijos<br />

sostinės veidą. Miestas – tai žmonės ir pastatai.<br />

Tačiau šis raiškos būdas mane įgalino perteikti ir kitas idėjas. Taip atsitiko su<br />

Singapūru. Čia dominuoja vieno veido su skirtingais fasadais tema. Norėjau<br />

pabrėžti šios šalies multikultūriškumą, sulaužyti stereotipus. Ten teko sutikti<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 21


indų kilmės žmogų, kuris praktikuoja visai ne induizmą.<br />

Todėl vieną veidą atvaizdavau su skirtingais fasadais, sukūriau<br />

erdvę interpretacijoms, spėlionėms. Tai, ką matai, yra<br />

ne tai, ką manai.<br />

Kas tau yra menas?<br />

Man menas yra saviraiškos priemonė, atradimų kelias ir stiprus<br />

komunikacinis įrankis.<br />

Prie ko šiuo metu dirbi?<br />

Prie naujos serijos dirbu jau ilgėlesnį laiką. Kuriu įvairių asmenybių<br />

identitetų atvaizdus. Tai aktorių, skulptorių, dizainerių<br />

ir kiti veidai su jų tapatybės atributais.<br />

Taip pat pas mane galima užsisakyti individualius meno<br />

kūrinius su savo ar kito konkretaus žmogaus atvaizdu. Asmenukės<br />

jau tapo nuobodžios.<br />

Eksponavai savo fotografijas ne vienoje parodoje Berlyne,<br />

Hamburge, Kaune. Kokia žmonių reakcija į tavo<br />

neįprastus fotografinius, kūrybinius sprendimus?<br />

Kūryba man yra ne sprendimas, o būtinybė. Ir nors dažniausia<br />

reakcija yra nuostaba, tačiau kuriu ne dėl jos. Pirmiausia,<br />

pats procesas teikia didžiulį malonumą, neretai<br />

reikalauja daug ištvermės, nes esu perfekcionistas. O išleidus<br />

kūrinius į platųjį pasaulį interpretacijų būna įvairių,<br />

nepaisant figūratyvios mano darbų natūros. Kiekvienas<br />

perleidžia per savo prizmę, padaro savo projekcijas. Šaunu,<br />

kai pasidalinus savo darbais su publika įvyksta įdomių dialogų,<br />

nes tai praturtina.<br />

Kokie yra dar likę tavieji ryšiai su Lietuva? Ar daliniesi<br />

savo laiku bei kūryba su Lietuvos žmonėmis?<br />

Šiuo metu savo kūryba dalinuosi internetu. Tai greitas ir<br />

patogus komunikacijos kelias. Tačiau verta pamatyti mano<br />

darbus ir gyvai. Žiūrovas dažniausiai nori juos paliesti,<br />

mano paveikslų trimatiškumas vilioja pajusti tekstūrą. Šiame<br />

virtualiame informacinių technologijų amžiuje yra vis<br />

dėlto svarbu apčiuopiamą meną patirti fizinėje realybėje.<br />

Galbūt ateityje pasitaikius progai eksponuosiu ir Lietuvoje.<br />

Lietuvybės puoselėjimas užsienyje. Ar tau tai yra svarbu<br />

ir kaip tu prisidedi prie lietuviškosios kultūros ir savojo<br />

identiteto sklaidos ir puoselėjimo svetur?<br />

Savanoriškai dalyvauju ir fotografuoju Hamburgo Lietuvių<br />

Bendruomenės (tradicinius, Vasario 16-osios ir pan.) renginius.<br />

Taip pat dalyvauju vokiečių-lietuvių kultūros draugijos<br />

„LiT.art“ organizuojamuose projektuose, tokiuose kaip „Judančios<br />

erdvės“.<br />

Ši sklaida vyksta organiškai, sakyčiau, froidiškai, to net<br />

nepastebint. Žaviuosi autentiška ir turtinga lietuvių kalba,<br />

tai man – lietuvybės šerdis. Kadangi mėgstu žodžių žaismą<br />

įvairiomis kalbomis, natūraliai išeina, jog įterpiu pažodžiui<br />

išverstus lietuviškus posakius ir priežodžius. Kartais gaunu<br />

dovanų atgal ekvivalentą kita kalba, kartais tai lieka lietuviška<br />

ypatybe. Ypač smagu susidurti su lietuviškais žodžiais<br />

kitose kalbose, tik kitos reikšmės, pvz., ‚iltis‘ vokiečių kalboje<br />

reiškia ‚šešką‘, ‚radau‘ – ‚triukšmą‘, ‚oras‘ ispanų kalboje<br />

reiškia ‚auksus‘ ir t. t. Kur nors užkliuvęs už tokio žodelio<br />

visada pasidalinu jo reikšme su kitakalbiais. Tad su manim<br />

bendraujantys kitų tautybių žmonės nori nenori jau turi<br />

šiokį tokį lietuvių kalbos žodyną.<br />

Manau, mes būdami lietuviais savaime skleidžiam savo kultūrą<br />

keliaudami po pasaulį, sąmoningai ar nesąmoningai<br />

mes esame Lietuvos ambasadoriai.<br />

Ačiū už pokalbį.<br />

22 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


PORTRETAI<br />

In memoriam Monsinjorui Kazimierui Senkui<br />

Agnė Dargienė | Štutgarto Lietuvių Bendruomenės valdybos narė<br />

<strong>2018</strong> vasario 15 dieną, 5 valandą ryto mirė vienas garbingiausių Senkų giminės atstovų Kazimieras<br />

Senkus. Švęsdami artėjančią Vasario 16 -ąją netekome žmogaus, kuris buvo daugelio<br />

Lietuvai svarbių įvykių liudininkas, rėmėjas, giminės ramstis ir rišantis elementas. Mūsų mylimas<br />

dėdė kasdieniame gyvenime, kiekvieną minutę buvo ištikimas savo įsitikinimams, mylėjo<br />

žmones ir pamiršdamas savo poreikius jiems padėjo. Užsispyrimas, disciplina, kasdienis<br />

darbas vedė tikslo – „Kad giedotų visa Lietuva“ link. (Milda Matiukaitė, K. Senkaus giminaitė)<br />

„Jūsų gyvenimo kelias – ilgametės dvasinės ir pilietinės tarnystės Lietuvos tautai ir bažnyčiai<br />

pavyzdys. Gyvendamas Vokietijoje Jūs ne tik ėjote pasirinktu kunigystės keliu, bet ir<br />

aktyviai prisidėjote prie lietuvybės puoselėjimo. Nuoširdžiai dėkoju už atsidavimą bendražmogiškoms<br />

vertybėms ir tikėjimą savo pašaukimu. Visų Jus pažinojusių lietuvių širdyse Jūsų<br />

asmenybė ir Jūsų darbai paliko gilius pėdsakus“, - prieš metus Šimtojo jubiliejaus proga Monsinjorą<br />

sveikino Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.<br />

Kazimieras Senkus gimė 1917 m. sausio 24 d., mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, vėliau – Vilkaviškio<br />

kunigų seminarijoje. Knygelėje „Giminės“ rašoma, kad 1942 metais Miunsteryje,<br />

Vokietijoje, K. Senkus buvo įšventintas kunigu. 1945-1946 metais lankė Rėgensburgo bažnytinės<br />

muzikos mokyklą, o 1947-1950-aisiais Romoje studijavo Popiežiškajame bažnytinės<br />

muzikos institute grigališkąjį choralą ir kompoziciją. Už diplominį darbą apie lietuvių liaudies<br />

giedojimą gavo magistro laipsnį. Iki 1954 metų Šv. Kazimiero kolegijoje, Romoje, buvo<br />

giedojimo mokytojas, vargonininkas ir chorvedys. Paruošė giesmynėlį „Giedanti bažnyčia“,<br />

parašė studiją apie lietuvių liaudies dainų formą, parengė giesmyną „Garbė Dievui“, surinko<br />

lietuviškų liaudies giesmių melodijų, sukūrė nemažai giesmių. Gyvendamas Vokietijoje,<br />

daug padėjo Lietuvos žmonėms. Kas iš lietuvių lankėsi Štutgarte, patyrė jo globą ir paramą.<br />

1962 metų rudenį kun. K. Senkų perkėlė į Štutgartą patarnauti lietuviams ir talkinti dviejose vokiečių<br />

parapijose. Štutgarte jam buvo suteiktas kapeliono titulas ir pavesta rūpintis lietuvių<br />

sielovada (jis taip pat mokė vaikus tikybos). Jo dėka buvo atgaivinta Kalėdų eglutės vaikams<br />

tradicija ir įkurtas „Kultūrinis ratelis“, kuris skatino Štutgarto apylinkėje gyvenančius lietuvius<br />

burtis į bendruomenę, puoselėti tėvų kalbą, papročius, prisiminti savo Tėvynę. Vėliau Lietuvių<br />

kultūrinis ratelis išsiplėtė ir tapo Lietuvių kultūros draugija, kuri kartu su Lietuvių katalikų<br />

misija Štutgarte organizuodavo renginius, įnešdama prasmingą indėlį į kultūrinį krašto gyvenimą<br />

(ji veikė iki pat mons. K.Senkaus išėjimo į pensiją – 1996-ųjų metų pradžios; Lietuvių<br />

katalikų misijoje jam teko svari vieta: kartu su pirmininku jis sukviesdavo žmones pamaldoms,<br />

suburdavo draugėn, vesdavo kultūrines programas bei teikdavo pagalbą taip pat ir<br />

pavieniams asmenims, atvykusiems stažuotis, šiaip paviešėti<br />

arba gydytis). Bendraudama su Vokietijos Lietuvių Bendruomenės<br />

valdyba, misija religiniu bei tautiniu požiūriu atliko<br />

prasmingą darbą – palaikė žmonių viltį dėl ateities, tikėjimą,<br />

kad Lietuva išliks ir vėl bus laisva. Lietuvių katalikų misija ir<br />

Lietuvių bendruomenė Štutgarte siekė vieno tikslo ir darniai<br />

bendradarbiavo teikdama pagalbą ten, kur jos reikėjo.<br />

Štutgarte kun. K. Senkus nesitenkino vien veikla su lietuviais.<br />

Retkarčiais talkininkavo ir už vyskupijos ribų. Dalyvaudavo<br />

Vokietijos lietuvių kunigų konferencijose bei pasitarimuose,<br />

kurie vykdavo įvairiose vietose keletą kartų per metus. Tai<br />

stiprino kunigo dvasią ir lietuvių kunigų tarpusavio bendravimą,<br />

padėdavo apžvelgti ir spręsti bendruosius pastoracinius<br />

reikalus.<br />

Viena K. Senkaus pastoracinio darbo misijų buvo tautiečių,<br />

gyvenančių Badene–Viurtemberge, lankymas. Ryšį su tautiečiais<br />

jis taip pat palaikydavo siųsdamas jiems aplinkraštį<br />

„Lietuvis Baden–Würtemberge“. Šis laikraštėlis prasmingai<br />

visiems pasitarnaudavo (šaltinis „XXI amžius“ Nr. 22 „Ilgi metai<br />

išeivijoje nesutrukdė grįžti į Lietuvą“).<br />

Kovo 4 d. Štutgarto lietuviai buvo kviečiami bendrai maldai<br />

Monsinjorui atminti. Šv. Mišias laikė kunigas prof. Gerd Birk,<br />

kuris asmeniškai pažinojo velionį bei mielai pasidalino prisiminimais<br />

apie jį. Prisiminimais apie bendrą veiklą Štugarto<br />

lietuvių bendruomenės labui taip pat pasidalino ir bendruomenės<br />

narė Irena Natkevičius. Nuoširdžiai dėkojame bendruomenės<br />

narei Irenei Kundrot, kuri, viešnagės Lietuvoje<br />

metu, nuvyko išlydėti Monsinjorą Kazimierą Senkų į paskutiniąją<br />

kelionę bei grįžusi pasidalino jautriais išgyvenimais.<br />

Nuoširdžiai užjaučiame Monsinjoro Kazimiero Senkaus<br />

artimuosius sunkią netekties valandą bei liūdime kartu<br />

su Jumis.<br />

Vilmanto Raupelio („Kauno diena“) Nuotraukos<br />

Nuotr. Monsinjoras Kazimieras Senkus<br />

Nuotr. Monsinjoras Kazimieras Senkus<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 23


BENDRUOMENIU ALEJA<br />

Istorijos perimetrai Miunchene<br />

Miuncheno Lietuvių Bendruomenės informacija<br />

Š . m. vasario 22 d. Miunchene įvyko paskutinysis<br />

planuotas Vasario mėnesio šimtmečio<br />

renginys. Miuncheno lietuvius lankė ir paskaitą-seminarą<br />

„Istorijos perimetrai“ vedė<br />

lektorius, žurnalistas, dokumentinių-istorinių<br />

filmų režisierius Rimas Bružas.<br />

Miuncheno Lietuvių Mendruomenės (toliau –<br />

MLB) organizuojamo seminaro dalyviai turėjo<br />

unikalią progą išvysti paties režisieriaus R. Bružo<br />

kurtą dokumentinį filmą – Karo laivas „Prezidentas<br />

Smetona“. Susirinkusieji taip pat išgirdo pasakojimus<br />

apie filmo užkulisius, daugiau sužinojo<br />

apie režisieriaus darbą siūbuojančiame laive!<br />

MLB dėkoja visiems, aktyviai klausimus uždavinėjusiems<br />

dalyviams. Ypatingą padėką MLB<br />

reiškia į Miuncheną atvykusiam kūrėjui R. Bružui.<br />

Nuotr. Lektorius, dokumentinių filmų režisierius Rimas Bružas<br />

Nuotr. Rolando Purtulio<br />

Nuotr. Rimas Bružas<br />

Nuotr. Miuncheno lietuviai drauge su R. Bružu<br />

24 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


ROMUVOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS<br />

Š. m. vasario 10 d. Romuvos Lietuvių Bendruomenės (toliau – RLB)<br />

metiniame-ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime išrinkta naujoji<br />

RLB Valdyba nuoširdžiai dėkoja už suteiktą pasitikėjimą. RLB tikisi<br />

visų pagalbos ir kooperacijos kartu rengiant renginius ir tiesiog būnant<br />

kartu.<br />

Susirinkimo metu RLB Valdybai dėl apylinkės veiklos buvo pateikta daug pasiūlymų<br />

ir pageidavimų,. Valdyba tikisi visų lietuvių pagalbos įgyvendinant<br />

išreikštus pageidavimus.<br />

Susirinkimo metu pasiūlyta:<br />

- Sveikinti RLB narius jubiliejų proga;<br />

- Rengti „Kalėdų eglutės“, „Inkilėlių akcija parke“, „Užgavėnių“, „Velykų ar atvėlykio“<br />

renginius. Taip pat – lietuviško kino vakarus (pagal galimybes rengti<br />

su filmų aktoriais ar režisieriais), krepšinio turnyrą „Romuvos taurė“, atnaujinti<br />

„Futbolo ir sporto klubo“ veiklą, atnaujinti dialogą su Vasario 16-osios<br />

Gimnazija, atnaujinti „Kiškių klubo“ veiklą;<br />

- Organizuojamuose renginiuose bendruomenės nariams taikyti diferencijuotą<br />

įėjimo mokestį (arba atleisti nuo mokesčio);<br />

- Prisidėti prie parko, esančio Romuvos sodyboje, tvarkymo ir priežiūros (krūmų<br />

ir gėlių darželis).<br />

RLB Valdyba nuoširdiai kviečia įsitraukti visas aplinkėje gyvenančias šeimas<br />

– mamas ar tėčius, kuriems yra aktuali bendruomenės veikla ir kurie norėtų<br />

prie jos prisidėti. Bendruomenė nėra išskritinių narių klubas, bendruomenė<br />

– visi Romuvoje gyvenantys lietuviai. Nėra svarbus išsilavinimas, amžius ar<br />

padėtis. RLB siekia būti kartu, būti vieni su kitais ir priimti vienas kitą tokį,<br />

koks jis yra.<br />

RLB Valdyba yra atvira visiems pageidavimams ar inciatyvoms, projektams.<br />

Prašome Jūsų kreiptis į RLB Valdybą su visomis idėjomis, kurias bendromis<br />

jėgomis stengsimės įgyvendinti.<br />

Jūsų,<br />

Romuvos Lietuvių Bendruomenės valdyba<br />

Nuotr. Dariaus Šulco<br />

Nuotr. Romuvos lietuvių bendruomenė<br />

Kaip Lietuvos 100-metį minėjo Štutgarto lietuviai<br />

Agnė Dargienė | Štutgarto Lietuvių Bendruomenės valdybos narė<br />

Dar 2015 metų rudenį, per Štutgarto Lietuvių Bendruomenės organizuotą<br />

<strong>VLB</strong> darbuotojų suvažiavimą, buvome kviečiami aktyviai<br />

prisidėti prie būsimo Lietuvos 100-mečio iniciatyvų, akcijų bei raginami<br />

patiems inicijuoti iškilmingos progos minėjimus. Laikui bėgant<br />

ir artėjant garbingai sukakčiai, vis daugiau sulaukdavome įvairių,<br />

vienas už kitą įdomesnių pasiūlymų, kvietimų. Atsižvelgdami į savo<br />

bendruomenės organizacinius resursus, tik į nedaugelį galėjome atsakyti<br />

teigiamai, tačiau džiaugiamės tuo, kad šimtmetį pasitikome<br />

tikrai turiningai.<br />

Visų pirma su šia svarbia tema buvo supažindini jauniausi mūsų apylinkės<br />

nariai – Štutgarto lietuvių bendruomenės (toliau – ŠLB) lituanistinės mokyklėlės<br />

„Traukinukas“ lankytojai. Jie turėjo įsimintiną progą dar 2017 m. rudenį<br />

susitikti su svečiais iš Vilniaus M. K. Čiurlionio namų bei pasiklausyti nepaprastai<br />

įdomių pasakojimų apie M. K. Čiurlionio gyvenimą, išgirsti jo kūrybą.<br />

Šis susitikimas įvyko ŠMM remiant šimtmečiui skirtus edukacinius renginius.<br />

Jau antrus metus ŠLB ansamblis „RIDIGDO“ intensyviai ruošiasi dalyvavimui<br />

<strong>2018</strong> metų Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“. Ansamblis dalyvaus<br />

dainų šventės ansamblių dienose. Jau ne vieno renginio metu buvo<br />

galima išgirsti dainų šventės repertuaro kūrinių. Tačiau iki pilno pasirengimo<br />

dar reikia daug ką nuveikti. Tokio mąsto įvykis mūsų bendruomenėje yra<br />

bene pirmasis, reikalaujantis ne tik nemažų finansinių resursų, bet ir darnaus<br />

organizacinio darbo. Džiaugiamės, kad ansamblio nariai turi noro ir ryžto<br />

vykti į Lietuvą pristatyti savo veiklą, bei tuo pačiu prisidėti prie autentiškos<br />

šventės išlaikymo.<br />

Prieš pat Vasario 16-tąją ŠLB narius pasiekė netikėtas, bet labai malonus Lietuvos<br />

garbės konsulu Baden Württemberg žemėje, prof. dr. Wolfgang Frhr. v.<br />

Stetten kvietimas atvykti į savo rezidenciją ir visiems kartu iškilmingai paminėti<br />

Valstybės atkūrimo 100-metį būtent vasario 16-osios vakarą. Tokio kvie-<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 25


timo, žinoma, nebuvo galima atsisakyti, tad nuvykome ne tik pasisvečiuoti,<br />

bet susirinkusiems ansamblis „RIDIGDO“ padovanojo gražią lietuviškų dainų<br />

puokštę. Tuo tarpu sekančią dieną, vasario 17-tą, iniciatyvūs bendruomenės<br />

nariai kvietė šimtmečiui neabejingus iškelti trispalvę Štutgarto mieste ant vieno<br />

iš aukščiausio apžvalgos bokšto „Killesberturm“. Nepaisant darganoto oro į<br />

vėliavos kėlimą susirinko gausus būrys tautiečių su atžalomis, kurie drąsiai ir<br />

išdidžiai laikydami Lietuvos vėliavas kilo bokšto viršūnės link. Iniciatyvą vainikavo<br />

bokšto viršuje nuskambėjęs Lietuvos himnas. Iniciatyvos organizatorius<br />

Saulius Martinkėnas: „Tas bendrumo jausmas, kai esi tarp žmonių, kuriems vos<br />

pažiūrėjus į akis aiškiai matai – meilė Lietuvai dega mūsų širdyse. Iš mūsų to<br />

niekas neatims, tai – jėga.“<br />

Šventišką vasario mėnesį užbaigėme teigiamu atsakymu į gerb. <strong>VLB</strong> valdybos<br />

pirmininko A. Hermanno kvietimą prisidėti prie tradicinės Vasario 16-osios<br />

gimnazijos vardo bei Lietuvos 100-mečio minėjimo šventės Hiutenfelde.<br />

Štutgarto lietuvių bendruomenės ansamblis „RIDIGDO“ giedojo šv. Mišiose.<br />

Labai džiaugiamės, kad toks gausus būrys ansamblio narių nuvyko ne tik sudalyvauti<br />

liturginėse apeigose, bet ir mielai liko smagioje vakaronėje.<br />

Nuotr. M. Šmitienės<br />

Štutgarto lietuviai svečiuose pas prof. dr. Wolfgang Frhr. v. Stetten<br />

Nuotr. A. Kudarausko<br />

Aukščiausiame apžvalgos bokšte „Killesberturm“<br />

Saro krašto lietuviai šventė<br />

Lietuvos Nepriklausomybės<br />

atkūrimo dieną<br />

(OV der Litauer im Saarland feierte<br />

den Tag der Wiedererlangung<br />

der Unabhängigkeit Litauens)<br />

Nuotr. Šventės dalyviai – Saro krašto lietuviai ir draugai<br />

26 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


Nuotr. Šventės dalyviai<br />

Saro krašto lietuvių informacija<br />

Š. m. kovo 11 dieną atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos<br />

susirinko ir Saaro krašto Lietuvių Bendruomenės nariai, lietuvių<br />

draugai.<br />

Renginio metu buvo paruoštas informacinis stendas apie Lietuvą bei pačią<br />

šventę, įvykusios teminės diskusijos metu peržvelgti svarbūs Lietuvai istoriniai<br />

įvykiai. Svečiai dalyvavo viktorinoje – „Kiek pažįsti Lietuvą“. Jiems buvo<br />

įteiktos atminimo dovanos, o visą šventinę popietę susirinkusiuosius lydėjo<br />

Nuotr. Saro krašto lietuvės<br />

lietuviškos dainos bei puiki nuotaika.<br />

O kaipgi be lietuviškų vaišių? Šventės svečiai kolektyviškai gamino cepelinus<br />

ir juos ragavo. Saro krašto lietuviai džiaugiasi po trijų mėnesių pertraukos<br />

įvykusiu susitikimu bei buvimu lietuviškame būryje.<br />

Artimiausias Saro lietuvių susitikimas planuojamas gegužės 27 dieną.<br />

Nuotr. Jolita Slapšienė, Inesa Toleikytė-Gross, Laima Rui, Inesa Wrobel<br />

„Reporteriai Vokietijoje“ informacija<br />

Bėgimas Manheime pranoko lūkesčius<br />

Straipsnį parengė: „Informacijų“ redakcija<br />

<strong>2018</strong> m. vasario 18 d. Manheime įvko Vokietijos lietuvių bėgimo, sportinio<br />

ėjimo klubo organizuotas Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtas<br />

bėgimas. Gausybę dalyvių pritraukęs reginys sulaukė ne tik didžiulio<br />

lietuvių, bet ir praeivių susidomėjimo.<br />

Bėgimas subūrė beveik šimtą lietuvių. Iš jų – 30 dalyvių – vaikai. Jauniausias<br />

dalyvis – vos dviejų mėnesių kūdikis. Dalyviai galėjo pasirinkti – 8 kilometrų,<br />

4 kilometrų bėgimą ir ėjimą, tuo tarpu vaikai – 200 m. bėgimą. Visi bendrai<br />

dalyviai įvėkė 306 kilometrus.<br />

Pasak „Reporteriai Vokietijoje“ reporterės Jurgos N. Pickel, renginio metu<br />

vyko labai įdomus pokalbis su vietiniais, kurie išpūtę akis stebėjo tai, kas<br />

vyksta parke – bėgantys, tautine atributika paispuošę lietuviai, giedamas<br />

Lietuvos himnas. Papasakojus praeiviams, jog Lietuva švenčia savo 100-ąjį<br />

gimtadienį, vokiečiai sveikino organizatorius ir dalyvius dėl įgyvendintos<br />

puikios idėjos savo šaliai.<br />

<strong>VLB</strong>SĖ narys Mindaugas Audzijonis reportariams Vokietijoje teigė džiaugiantis<br />

tokia iniciatyva. Pasak jo, Vasario 16-osios proga surengtas bėgimas<br />

pralenkė š. m. sausio 13-osios progą organizuotąjį. M. Audzijonis džiaugiasi,<br />

jog dalyvių gretas pildo vis daugiau žmonių, jog susidomėjimas aktyviu dalyvavimu<br />

ir šia iniciatyva didėja: „Tai reiškia, jog mes ir mūsų mentalitetas<br />

augam, jog nėra svarbu tik dirbti ir užsidaryti savo namuose, bet ir susitikti su<br />

bendraminčiais, šeimomis, susipažinti ir praleisti savaitgalį aktyviai“.<br />

Bėgimo organizatorė, <strong>VLB</strong>SĖ klubo įkūrėja Neringa Užomeckienė džiaugiasi,<br />

kad viso pasaulio lietuviai stengiasi šimtetį paminėti kuo įdomiau ir išradin-<br />

Nuotr. Manheimo bėgimo dalyvės<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 27


Nuotr. Mažiausieji bėgikai<br />

giau. Tad klubas šią gražią šventę paminėjo bėgimu: „Smagu, kad žmonės<br />

tiki, kad žmonėms tai teikia geras emocijas“.<br />

Kitas renginio organizatorius Žanas Kalvaitis dėkojo visiems prisidėjusiems<br />

prie šios iniciatyvos ir idėjos įgyvendinimo: „Mums Lietuva stipriai jautėsi bėgančių,<br />

einančių ir palaikančiųjų būryje – skambant Tautiškai giesmei, kažkur<br />

Europos viduryje ir aidint lietuviškai kalbai Mannheim´o parke. Nekantraudami<br />

lauksime ir kitų susitikimų – už sekantį šimtą!“, - kalbėjo lietuvis.<br />

Nuotr. Dariaus Šulco<br />

Maža garbė svetimom kalbom<br />

kalbėti, didi gėda savos<br />

gerai nemokėti! (J. Jablonskis)<br />

Nuotr. Lietuvių kalbos dienų dalyviai<br />

Kristina Braun ir Lina Kalvelytė | Niunbergo Lietuvių Bendruomenė<br />

Nors toli nuo tėvynės, bet kovo 11ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo<br />

dieną, paminėjome išties lietuviškai: be didelės pompastikos,<br />

bet su atvira širdim ir noru, nors šią svarbią dieną, mintimis pabūti<br />

arčiau savo krašto.<br />

Niurnbergo Lietuvių Bendruomenė (toliau – NLB) prisijungė prie LR Užsienio reikalų<br />

ministerijos bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kvietimo prisidėti dalyvaujant<br />

ir organizuojant „Lietuvių kalbos dienas“. Buvome kviečiami prisidėti<br />

prie lietuvių kalbos prestižo didinimo ir sklaidos pasaulyje, lietuvių kalbos mokymosi<br />

motyvacijos stiprinimo ir bendruomenių Lietuvoje ir užsienyje telkimo.<br />

Viktorinos užduotys buvo skirtos vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems. Popietė<br />

susidėjo iš trijų dalių: informacijos ažvalgos, bendros diskusijos ir viktorinos.<br />

Taip pat sekė sveikinimai ir apdovanojimai. Viktorinos klausimai ir užduotys<br />

apėmė ne tik lietuvių kalbos, bet ir kultūros, istorijos ir kitus klausimus.<br />

Kiekvienam, išgirdusiam pirmąjį viktorinos klausimą, teko papurtyti ir pasukti<br />

galvą, tačiau neužilgo dalyviai jau rašė atsakymus popieriuje. Na, o<br />

ko nepavyko prisiminti ar atspėti, vėliau sužinojome ir stengsimės prisiminti.<br />

Ačiū Valstybinei lietuvių kalbos komisijai už paruoštą viktoriną ir puikius<br />

prizus. Smagu buvo tapti šio projekto dalimi.<br />

Ačiū visiems dalyvavusiems!<br />

Nuotr. autorių<br />

28 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


ISTORINĖJE LIETUVOS AIKŠTĖJE SUPLĖVESAVO TAUTINĖ<br />

VĖLIAVA<br />

Miuncheno Lietuvių Bendruomenės informacija<br />

Nuotr. Vitalijaus Kryževičiaus | Šimtmečio renginys „Litauenplatz“<br />

Š. m. vasario 16 d. Lietuvos aikštėje „LITAUENPLATZ“ įvyko antrasis Miuncheno Lietuvių<br />

Bendruomenės organizuotas Šimtmečio renginys.<br />

Miuncheno, Augsburgo, Bad Wörishofeno ir kitų miestelių lietuviai buvo pakviesti susitikti<br />

Lietuvos aikštėje „LITAUENPLATZ“, Bavarijos pietinėje dalyje. Lietuviams ši aikštė – ypatingai<br />

svarbi. Po Antrojo pasaulinio karo juos su šia vietove rišo bendra istorija – bažnyčia<br />

ir parapija St. Ulrich, kuriai ir priklauso Litauenplatz, Šaltojo karo metais buvo Lietuvos<br />

Nuotr. Vitalijaus Kryževičiaus | Lietuviai prie „Litauenplatz“<br />

vyskupų, gyvenančių Vakarų pasaulyje, susitikimų centras! Kat.<br />

vyskupas Antanas Deksnys buvo Popiežiaus Pauliaus IV paskirtas<br />

rūpintis Europos lietuvių katalikų sielovada – jis ir dirbo Bad<br />

Wörishofen parapijoje iki pat 1984 m.<br />

A. Deksnys išspausdino „Katalikų mažąjį katekizmą“, pamokslų<br />

ciklą išeivijos kunigams. Būtent jo garbei Bad Voerishofeno<br />

mieste pastatyta ši aikštė, esanti netoli vyskupo rezidencijos<br />

ir pavadinta Lietuvos aikšte. Už nuopelnus miestui 1986 m. A.<br />

Deksniui suteiktas Bad Voerishofeno Garbės piliečio vardas. Dar<br />

ne viskas. A. Deksnys pastatė šv. Kazimiero koplyčią St. Ulrich<br />

bažnyčioje. Šioje koplyčioje jis buvo pašarvotas ir palaidotas<br />

miestelio kapinėse. Bažnyčioje yra jam skirtas herbas. Antanas<br />

Bunga – kita svarbi asmenybė – buvo pirmasis St. Ulrich bažnyčios<br />

kunigas, vietinėje spaudoje vadinamas legendiniu kunigu.<br />

Savo veikla jis įkūnijo pasauliui atvirą bažnyčią.<br />

Apie pačią vietovę – Trečiojo Reicho metais čia buvo karinių<br />

lėktuvų oro uostas. Po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo didelės<br />

statybos, buvo statomos gyvenvietės, kuriose apsigyveno tremtiniai<br />

iš Rytų Europos, tame tarpe lietuviai. Taip pat 1600 žydų<br />

čia buvo perkelti iš koncentracijos stovyklų „regeneracijai“.<br />

Taigi sugrįžome į šią istorinę ir Lietuvai svarbią vietą Lietuvos<br />

valstybės atkūrimo Šimtmečio proga. Ta proga šios vietos parapijiečiai<br />

iškėlė mums Lietuvos trispalvę. Giedojome Lietuvos<br />

himną, dainavome, skaitėme eilėraščius, vaišinomės arbata.<br />

Taip pat teko garbė pabendrauti su vietiniu kunigu, aplankyti<br />

šv. Kazimiero koplyčią.<br />

Ačiū visiems už nuostabią Šimtmečio šventę!<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 29


VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS NAUJIENOS<br />

Lietuvių kalbos dienos<br />

Parengė Ieva ir Justė Ancevičiūtės<br />

Lietuvių kalbos dienos – tai daugybė vasario 16 – kovo 11 dienomis visoje Lietuvoje<br />

ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai šalyje ir<br />

užsienyje, kalbos prestižui didinti. Vasario 21 d. per 7-ą ir 8-ą pamokas gimnazijoje<br />

praktiką atliekančios Vilniaus universiteto studentės Ieva ir Justė Ancevičiūtės<br />

skaitė pranešimą „Latvių kalba ir kultūra“.<br />

Tokia pranešimo tema pasirinkta neatsitiktinai. Lietuvių ir latvių kalbos – vienintelės gyvos<br />

baltų kalbos pasaulyje, turinčios ne tik skirtumų, bet ir labai daug panašumų. Iš pradžių trumpai<br />

pristatyta, kas yra baltai. Tai – indoeuropiečių tautos ir etninės grupės, kalbančios ar kalbėjusios<br />

baltų kalbomis, kilusiomis iš baltų prokalbės. Politiniame ir ekonominiame kontekste<br />

baltais taip pat vadinamos visų trijų postsovietinių Pabaltijo šalių tautos, t. y. lietuviai, latviai<br />

ir finų grupės kalba kalbantys estai. Vėliau kalbėta apie tai, kodėl lietuviai latvius vadina „žirgo<br />

galva“. Pasirodo, atsakymas slypi žemėlapyje. Ne paslaptis, kad Lietuvoje yra manančių, jog<br />

latviškai ežiukas yra adata galva, gyvatė – džiunglų šniūrs, banginis – okeana burbuls, drakonas<br />

– pūkis baisuolis ir t. t. Paaiškinta, kad tai tėra žmonių fantazija ir pristatyta, kaip latviai iš<br />

tiesų vadina šiuos gyvūnus. Per pranešimą pasakota apie latvių ir lietuvių abėcėlės skirtumus.<br />

Trumpai apžvelgti svarbiausi latvių kalbos žodžiai, frazės, reikalingi pasisveikinti, susipažinti,<br />

prisistatyti. Aptartos svarbiausios fonetikos, morfologijos, sintaksės subtilybės. Pristatyta<br />

nemažai bendrašaknių baltiškos kilmės žodžių. Taip pat paaiškinta, kad yra nemažai baltiškos<br />

kilmės žodžių, kurių šaknys tokios pat, o reikšmės visiškai skirtingos, pavyzdžiui, lie. skola, la.<br />

skola „mokykla“. Kalbėta apie įdomiausius faktus, susijusius su Latvija: pirmąją latvišką knygą,<br />

milijoninį miestą – Rygą, Latvijos vėliavą – vieną seniausių pasaulyje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje<br />

buvusias Latvijos kolonijas, nuostabias Latvijos upes, ežerus, Baltijos Versalį – Rundalės pilį,<br />

garsųjį šokoladą „Laima“, plačiausią krioklį Europoje – Ventos slenkstį Kuldygoje, modernią ir<br />

didingą Nacionalinę Latvijos biblioteką ir t. t. Daugiau dėmesio skirta latvių tautosakai – dainų<br />

tėvu vadinamam Krišjaniui Baruonui, dainų rinkimui, sisteminimui, dainų rinkiniui ir garsiajam<br />

Latvijos simboliui – Dainų spintai. Kalbėta ir apie išskirtinį latvių dainavimo būdą – burdoną.<br />

Mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę paklausyti, kaip jis skamba.<br />

Pristatyta pasaulinio lygio latvių grupė „Brainstorm“ (la.<br />

„Prāta vētra“). Pranešimą skaičiusios praktikantės džiaugiasi,<br />

kad susirinko kur kas daugiau mokinių, nei tikėtasi (pranešimo<br />

klausė 9-ų, 10-ų, 11-ų ir 12-ų klasių mokiniai), ir tikisi, kad<br />

gimnazistai sužinojo naujų dalykų apie mūsų kaimynus latvius.<br />

Nuotr. Astos D‘Elia<br />

Trumpųjų filmų kūrimo konsultuojamojo ugdymo paskaita<br />

Asta D`Elia<br />

Vasario 14 d. kino pedagogas Urs Daun, jau antrą kartą<br />

viešintis mūsų gimnazijoje, vedė trumpųjų fimų kūrimo<br />

konsultuojamojo ugdymo paskaitą. Renginys vyko bendradarbiaujant<br />

su Vokietijos filmų institutu (iniciatorė<br />

dr. Gabriele Hoffmann).<br />

Po teorinės įžangos 11 klasės mokiniai kibo į darbą: parašė<br />

scenrijų, pasiskirstė vaidmenimis ir užduotimis. Kadangi<br />

paskaita vyko per šv. Valentino dieną, filmo temą rasti nebuvo<br />

sunku. Mokinė, vardu Maria, pamokoje svajoja apie<br />

savo mylimąjį. Ją garsiai „pažadina“ supykusi mokytoja. Rūta<br />

puikiai suvaidino pagrindinę heroję Marią, Danil atiteko svajonių<br />

princo vaidmuo. Nojus ir Marija įsijautė į dainuojančių<br />

bendraklasių vaidmenis, o Kristina įkūnijo pikčiurną mokytoją.<br />

Su garso ir vaizdo technika dirbo Leonie, Aida ir Alisa.<br />

Trumpojo fimo „Maria“ epizodus gimnazistai filmavo kelias<br />

valandas, o nufilmuotos medžiagos montavimui prireikė<br />

dar dviejų valandų. Vienuoliktokai buvo vieningos nuomonės<br />

– filmavimas labai įdomus, bet tikrai nelengvas darbas.<br />

Nuotr. dr. Gabriele Hoffmann<br />

30 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


Svarbi kiekvienam lietuviui šventė<br />

Audronė Ručienė<br />

Skaičiuodami paskutines dienas iki Lietuvos Valstybės<br />

atkūrimo šimtmečio, bendrabutyje gyvenantys Vasario<br />

16-osios gimnazijos mokiniai savaip prisidėjo prie šimtmečio<br />

minėjimo.<br />

Vasario ketvirtosios pavakare mokiniai rinkosi į bendrabučio<br />

salę, kur savo delnus, nudažytus Lietuvos trispalvės vėliavos<br />

spalvomis, vienas po kito dėjo ant drobėje išpieštos<br />

Lietuvos kontūrų. Taip mokiniai simboliškai prisilietė prie<br />

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio. Vakaro momentus<br />

savo fotoaparatu įamžino aštuntos klasės mokinė Jana Kunt.<br />

Nuotr. autorės<br />

„Klaros Šuman salono“<br />

koncertas<br />

Gabrielė Luka Ružytė (11 kl.)<br />

Vasario 20 d. buvome pakviesti į „Klaros Šuman salono“<br />

koncertą „Kolegos – konkurentai’’. Jis vyko Renhofo pilies<br />

salėje. Pagrindinius šio pasirodymo personažus, žymius<br />

XIX a. kompozitorius ir muzikantus – Klarą Šuman<br />

(Vyk), Ferencą Listą ir Sigismundą Talbergą – įkūnijo<br />

virtuozai: pianistai Guoda Gedvilaitė, Paulius Andersson<br />

bei Simonas Poška. Pianistė G. Gedvilaitė prieš pasirodymą<br />

pabrėžė, kad šiandienos koncerto tikslas – ne tik paklausyti<br />

gražios muzikos, bet ir pabandyti į ją įsijausti,<br />

interpretuoti už kiekvienos melodijos slypinčią istoriją.<br />

Koncertas prasidėjo Claros Šuman kūriniu „Caprice à la Boléro<br />

op.5 (Pièces characteristiques)“. Vos muzikantei prisilietus prie<br />

pianino klavišų, publika nutilo ir sukluso. Neįtikėtino miklumo<br />

pirštai bėgiojo fortepijonu, o Guoda Gedivailtė, įkūnijusi Klarą<br />

Šuman, protarpiais net užsimerkusi, judėjo kartu su atliekama<br />

melodija. Skambėjo visiems gerai žinomi kūriniai: Sigismundo<br />

Talbergo ,,Fantazija Verdi“ operos ,,La Traviata“ temomis,<br />

Roberto Šumano ,,Svajonė op. 15’“ ir ,,Tokata op. 7“. Šumaną<br />

įkūnijęs vaikinas visus nustebino savo talentu, rodės, kad<br />

jo veide atsispindi kiekvieno klavišo skambesys. Klausytojus<br />

apstulbino vėliau paaiškėjęs faktas, kad jis – tik dešimtokas!<br />

Buvo grojamas Ferenco Listo etiudas nr. 8 ,,Laukinė medžio-<br />

klė‘‘, kuris, kaip ir kiti kūriniai, skambėjo puikiai.<br />

Po kiekvieno atlikto šedevro, teisingai atsakius į pianistės G. Gedvilaitės užduotus klausimus,<br />

buvo galima laimėti keletą kompaktinių diskų. Po trumpos pertraukos koncertą<br />

išties įspūdingai baigė visų trijų muzikantų pakaitomis atliekamos „Hexameron“ variacijos.<br />

Finale abu vaikinai, vienu metu grodami fortepijonu, inscenizavo konkurencinę tarpusavio<br />

kovą. Šis paskutinis pasirodymas labai gražiai apibendrino visą koncertą, puikiai<br />

perteikė jo pavadinimo prasmę ir renginio esmę.<br />

Žiūrovai liko sužavėti genialių atlikėjų pasirodymais. Klasikinės muzikos melodijos daugumai<br />

klausytojų sužadino gilias emocijas – ne vienas iš jų braukė ašarą.<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 31


Skaityk lietuviškai – renginys „Imkit mane ir skaitykit“<br />

Asta D`Elia<br />

Atkurtai Lietuvai – 100!<br />

Parengė Ieva ir Justė Ancevičiūtės<br />

„Kiekvienas žmogus tėvynės turi ieškoti savo širdyje.“ (Vydūnas)<br />

Vasario 15-ą minėjome tiek Lietuvai, tiek mūsų gimnazijai<br />

svarbią dieną – Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį.<br />

Mokyklos bendruomenė įvairiais būdais prisidėjo prie šios<br />

šventės. Per ketvirtą pamoką mokytojai su mokiniais kalbėjosi<br />

apie Lietuvą, vėliau gimnazistai iš Lietuvos vėliavos spalvų medžiagų<br />

pynė juostas. Šešta pamoka buvo skirta Lietuvos Valstybės<br />

atkūrimo šimtmečiui minėti. Renginį sveikinimu pradėjo<br />

gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė. Vėliau ypač didelė<br />

svarba suteikta Vasario 16-osios aktui, jis perskaitytas garsiai.<br />

Po to dainą „Mano kraštas“ dainavo gimnazijos devintokai.<br />

Mokyklos bendruomenė turėjo galimybę pamatyti išskirtinį<br />

pasirodymą – Eurikos Masytės dainą „Laisvė“ atliko gimnazistės<br />

Gabrielė, Kamilė, Jana, Smiltė, Marija, Greta, pianinu<br />

grojo Marija, pagal šią dainą šoko septintokė Iglesija Friezen.<br />

Janinos Degutytės eilėraštį „Mažutė“ skaitė devintos klasės<br />

mokinė Greta Januškaitė. Paskui pagal lietuvių liaudies muziką<br />

tautinių šokių ansamblis šoko „Šokių pynę“. Po nuotaikingo<br />

šokio susirinkusieji klausėsi Justino Marcinkevičiaus eilėraščio<br />

„Tai gražiai mane augino“, kurį deklamavo penktokas Tauras<br />

Jankauskas. Didelis dėmesys skirtas vienam iš pagrindinių<br />

valstybės simbolių – vėliavai, skambėjo atlikėjo Andriaus Mamontovo<br />

daina „Geltona, žalia, raudona“. Renginys pabaigtas<br />

Vytauto Kernagio daina „Giedu dainelę“, kurią kartu su gimnazijos<br />

ansambliu dainavo dauguma salėje buvusių lietuvių.<br />

Koncertą puošė devintos klasės mokinio Justino Gečo nuotraukos. Šventinę nuotaiką padėjo<br />

sukurti vedėjai – dvyliktokė Jovilė Palevičiūtė ir dešimtos klasės mokinys Bernardas<br />

Pilinkus. Koncertui mokinius ruošė tautinių šokių ansamblio vadovė Audronė Ručienė,<br />

muzikos mokytojas, mokyklos vokalinio ansamblio vadovas Gintautas Ručys ir lietuvių<br />

kalbos mokytoja Asta D‘Elia. Renginį organizavo gimnazijoje praktiką atliekančios Vilniaus<br />

universiteto studentės – Ieva ir Justė Ancevičiūtės. Vakare nuo 19 val. vyko susitikimas<br />

su Gabriele Gylyte-Hein ir lietuvių diplomatu Žygimantu Pavilioniu. Jie pristatė<br />

Lietuvos-Vokietijos Forumo veiklos planą, nuveiktus darbus. Susitikime kalbėta apie dvišalius<br />

Lietuvos ir Vokietijos santykius, vykusius ir planuojamus renginius.<br />

Nuotr. M. D. Schmidt<br />

Vasario 26 d. mūsų gimnazijoje vyko antras renginys,<br />

skirtas Lietuvių kalbos dienoms. Tądien bibliotekoje susirinko<br />

5-9 klasių mokiniai<br />

Renginio „Imkit mane ir skaitykit“ pradžioje lietuvių kalbos<br />

mokytoja Asta D`Elia perskaitė gilias devintoko Tomo<br />

Švabausko mintis apie gimtąją kalbą. Susirinkusieji taip pat<br />

galėjo išdėstyti savo nuomonę, ką jiems reiškia gimtoji kalba.Vėliau<br />

mokytoja Asta trumpai pristatė pirmąją lietuvišką<br />

knygą. Bibliotekos vedėja Raimunda Jankūnienė, kalbėdama<br />

apie skaitymo svarbą, pabrėžė, kad knyga gali tapti kiekvieno<br />

mokinio geriausiu draugu. Bene daugiausiai knygų perskaitęs<br />

aštuntokas Gintautas Guntulis pristatė tris E. M. Remarko knygas<br />

apie karo beprasmiškumą. Šio vokiečių autoriaus kūrinius<br />

Gintautas perskaitė lietuvių kalba. Bibliotekos vedėja Tomui ir<br />

Gintautui atsisveikindama padovanojo po dvi knygas.<br />

Renginiui pasibaigus, gimnazistai vis dar žvalgėsi po biblioteką,<br />

o kai kuriems skaitytojams tai buvo puiki galimybė pasiskolinti<br />

keletą naujų knygų.<br />

Nuotr. autorės<br />

32 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


SIELOVADA<br />

Kapelionas dr. Virginijus Grigutis<br />

„Kiekvienas žmogus tėvynės turi ieškoti savo širdyje.“ (Vydūnas)<br />

Vasario 19 dieną Vasario 16-osios Gimnazijoje lankėsi<br />

dr. Baerbel Kilian iš Lampertheimo. Ponia Kilian yra šeimos<br />

gydytoja ir dirba Manheimo kalėjime. Susitikime su<br />

viešnia dalyvavo 7a ir 9b klasių mokiniai.<br />

Kiekvienas susitikimas buvo pradėtas jaunimo pamėgtomis<br />

Taizé pamaldomis. Jas laikė gimnazijos kapelionas dr. Virginijus<br />

Grigutis drauge su evangelikų kunigu Reinhald Fuhr.<br />

Po trumpos dvasinio susikaupimo valandėlės ponia Kilian<br />

pasidalino savo ilgamete darbo su įkalintaisiais patirtimi.<br />

Gydytoja mielai atsakinėjo į mokinių užduodamus klausimus,<br />

kvietė atsisakyti vyraujančių stereotipų apie nuteistųjų<br />

gyvenimą anapus grotų ir pažvelgti į juos kaip mūsų<br />

visuomenes narius. Šie žmonės, pasak viešnios, nepaisant jų<br />

padarytų nusikaltimų, yra verti humaniško elgesio ir supratimo,<br />

mūsų maldų bei gerų darbų. Tai yra mūsų krikščioniška<br />

pareiga: „Buvau kalinys ir jūs mane aplankėte...“ (Mt 25,36 ).<br />

Nuoširdžiai dėkojame poniai Kilian už apsilankymą mūsų gimnazijoje<br />

ir nuoširdų pasidalijimą savo mintimis bei patirtimi.<br />

Nuotr. dr. Virginijaus Grigučio<br />

Nuotr. Rekolekcijos dalyviai<br />

Rekolekcijos<br />

Popiežius Pranciškus viešės Lietuvoje<br />

LRT.lt informacija<br />

Valstybiniu vizitu Popiežius Lietuvoje viešės šių metų<br />

rugsėjo 22–23 dienomis, penktadienį pranešė Vatikanas.<br />

Premjeras Saulius Skvernelis teigia, kad popiežiaus vizitui<br />

valstybė yra pasiruošusi, o lėšas, skirtas pontifiko vizitui<br />

ir jo apsaugai užtikrinti, yra numačiusi dar priimant <strong>2018</strong><br />

metų biudžetą.<br />

Nuotr. Popiežius Pranciškus<br />

Nuotr. Sipa/Scanpix.<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 33


ATRADIMAI<br />

UNIKALUS IR VIENINTELIS VOKIETIJOS LIETUVIŲ IR BEN-<br />

DRAUTORIŲ METRAŠTIS ŠVENČIA: 25-ERI GYVAVIMO METAI<br />

Evelina Kislych-Šochienė<br />

Ant kalno, tarp Bonos ir Bonos priemiesčio Bad Godesbergo įsikūrusioje<br />

Annabergo pilyje įvyko lietuvių ir vokiečių santykius atspindinčio leidinio<br />

„Annaberger Annalen“ (liet. Anabergo metraštis) šeštasis autorių ir<br />

skaitytojų susitikimas. Nuo 1993 metų leidžiamas metraštis – Vokietijos<br />

Norint įkurti kažką naujo, reikalingas jau gyvuojančio centro palaikymas.<br />

Praėjusio šimtmečio devintajame dešimtmetyje tokiu centru<br />

tapo Baltų krikščionių studentų sąjunga (BKSS, toliau – Sąjunga), kuriai<br />

priklauso Annabergo rūmai Bonoje. Sąjunga sujungia visas tris baltų<br />

tautas, kurios ne tik užsiima įvairia veikla, bet ir plėtoja jų tautinį<br />

darbą. Tuomet lietuvių sekcijoje veikė lietuvių literatūros būrelis, kuris<br />

taip pat leido laikraštį „Anabergo lapelis“. Istoriškai Lietuvai tampant<br />

vis laisvesne, Sąjungos nariai jautė, jog reikia imtis naujos veiklos.<br />

Vokietijoje labai trūko informacijos apie Lietuvą, reikėjo iš naujo vokiečiams<br />

priminti buvusią plačią vokiečių ir lietuvių kaimynystę. Lietuva,<br />

tapusi laisva, dar pati neįstengė intensyviau brandinti naujus vokiečiųlietuvių<br />

santykius. Todėl 1992 m. Sąjungos lietuvių sekcija nutarė vietoj<br />

lietuviško leidinėlio pradėti leisti platesnės apimties vokišką metraštį, jį<br />

Nuotr. autorės | Anabergo pilis<br />

lietuvių rankų, širdžių ir proto darbas. Šis unikalus ir vienetinis leidinys<br />

– geriausias ir objektyviausias mokslinis raktas siekiantiems labiau<br />

pažinti susipynusias tautų istorijas, jos veikėjus.<br />

Redakcinę metraščio „Annaberger Annalen“ kolegiją sudaro: Arthur Hermann,<br />

Annemarie Lepa, dr. Christina Nikolajew ir dr. Lina Pilypaitytė.<br />

Apie metraščio „Annaberger Annalen“ susikūrimą, leidybą ir ateities perspektyvas<br />

kalbiname A. Hermaną.<br />

„Annaberger Annalen“ – kasmet leidžiamas, lietuvių-vokiečių santykius,<br />

tautų istoriją, kultūras apžvelgiantis leidinys, kuris pirmą<br />

kartą pasirodė 1993-iaisiais metais. Nuo ko ir kaip kilo idėja leisti šį<br />

metraštį? Kas buvo šio leidinio sumanytojai, idėjos autoriai?<br />

pervadinant į „Annaberger Annalen“. Metraštis greitai prigijo, kasmet didėjo<br />

straipsnių apimtis ir gerėjo straipsnių kokybė. Iki 2002 m. metraščio<br />

reikalus tvarkė Arthur Hermann ir Annemarie Lepa, nuo 2003 m. redakciją<br />

papildė dr. Christina Nikolajew. Taip pat tais pačiais metais šalia BKSS nauju<br />

užsakovu tapo ir prie veiklos prisijungė Lietuvių kultūros institutas. Nuo<br />

2014 m. redakcijos gretas papildė iš Lietuvos į Vokietiją studijuoti atvykusi<br />

dr. Lina Pilypaitytė. Dabar leidėjai atitinka Vokietijos lietuvių bendruomenės<br />

sudėtį. Leidėjai, kurie yra ir redaktoriai, autoriai, vertėjai, lektoriai<br />

dirba be užmokesčio, visuomeniniais pagrindais, pajamos iš prenumeratorių<br />

padengia tik leidybos išlaidas (metraščio spausdinimą, platinimą).<br />

Kas yra pagrindiniai žurnalo straipsnių autoriai? Kas sudaro ir kaip<br />

susibūrė Jūsų redakcinė kolegija?<br />

Nuo pat pradžių leidėjai dėjo pastangas suburti kiek galima platesnį autorių<br />

ratą, pritraukiant ne tik vokiečių ir lietuvių mokslininkus, tyrinėjančius<br />

vokiečių-lietuvių santykius, bet ir iš Lietuvos ir Rytų Prūsijos kilusius žmones,<br />

kurie domisi Lietuva, jos istorija. Taip pat stengėmės įtraukti ir Lietuvos<br />

piliečius, kuriems rūpėjo ir buvo aktuali Vokietija. Iki šiol mūsų metraštyje<br />

buvo publikuojami 226-ių autorių darbai, kasmet sąrašą papildo naujos<br />

pavardės. Kai kurių autorių straipsniai spausdinami dažniau, kiti pasirodo<br />

po kurio laiko. Kalbant apie leidėjus, didesnių pasikeitimų nebuvo, tik šie-<br />

34 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


met mūsų vyriausia bendradarbė Annemarie<br />

Lepa atsisakė savo pareigų. Redakcijai<br />

tenka gana anksti apsispręsti dėl kito numerio<br />

temų, visą laiką atidžiai stebėti vokiečių-lietuvių<br />

santykių mokslinę produkciją,<br />

susirašinėti su autoriais ir institucijomis,<br />

įtraukiant autorius į svarbių temų gilinimąsi.<br />

Kokios pagrindinės temos dominuoja<br />

kiekviename iš numerių?<br />

Vieną tomą daugiausia sudaro 14-16 straipsnių<br />

įvairiomis temomis. Straipsniai būna<br />

vidutiniškai 25 puslapių apimties. Esame išleidę<br />

25 tomus su 302 straipsniais, visų tomų<br />

apimtis siekia daugiau nei 7 tūkst. puslapių.<br />

Aštuoni tomai skirti vienai, ypatingai temai.<br />

Esame paskelbę ir viešinę daugybę straipsnių<br />

apie Mažąją Lietuvą, kur ilgus šimtmečius<br />

artimai ir paraleliai vystėsi vokiečių ir lietuvių<br />

kultūros. Plačiau buvo analizuojama<br />

Klaipėdos krašto problematika ir Lietuvos<br />

vokiečių gyvenimas. Daugelis straipsnių tyrinėja<br />

vokiečių-lietuvių literatūrinius sąryšius,<br />

viešinta gausybė atsiminimų iš įvairių<br />

Lietuvos ir Vokietijos piliečių išgyvenimų.<br />

„Annaberger Annalen“ – leidinys vokiečiams<br />

ar ir lietuviams? Ar Jūsų leidinį<br />

prenumeruoja ir vokiškai kalbantys lietuviai?<br />

Kadangi žurnalas leidžiamas vokiečių kalba,<br />

dauguma skaitytojų yra vokiečiai. Apie 60<br />

procentų autorių yra vokiečių kilmės, nors<br />

paskutiniu laiku pamažu auga lietuvių autorių<br />

skaičius. Ilgą laiką metraštį nemokamai<br />

siuntėme į Lietuvą vokiškai skaitantiems<br />

žmonėms, bet pradėjus jį skelbti ir internete,<br />

dabar metraštį siunčiame tik keletui bibliotekų<br />

ir patiems autoriams. Mūsų metraštis yra<br />

laisvai prieinamas, adresu www.annaberger-annalen.de.<br />

Šiemet metraštis „Annaberger Annalen“<br />

atšventė 25 metų jubiliejų. Kokiomis<br />

įžvalgomis, ateities planais galėtumėte<br />

pasidalinti?<br />

25-eri metai žurnalui, kuris gyvuoja ir išsilaiko<br />

be tiesioginės Vokietijos ir Lietuvos<br />

finansinės paramos, yra nepaprastai ilgas<br />

laikotarpis. Deja, bet metraščio ateitis tiesiogiai<br />

priklauso nuo leidėjų užsidegimo,<br />

kantrybės ir sveikatos. Leidėjų kaita didėja,<br />

rasti naujų darbuotojų išties yra labai sunku.<br />

Todėl žurnalas išsilaiko nuo vieno numerio<br />

iki kito. Tikiu, kad situacija pagerėtų,<br />

jei leidybą kada nors perimtų valstybinis<br />

institutas Lietuvoje, kuris sugebėtų apmokėti<br />

redaktoriaus, autorių, leidybos išlaidas.<br />

Šiuo metu darbuotojams yra nepaprastai<br />

svarbu jausti, kad jų įdedamas darbas<br />

yra reikalingas, o metraštis – skaitomas.<br />

Nuotr. autorės | Minėjime dalyvavo LR Ambasadorius Vokietijoje Jonas Darius Šemaška<br />

Kaip vertinate š. m. kovo 3-5 dienomis įvykusį minėjimą? Kaip yra žinoma, susitikime dalyvavo ir<br />

LR ambasadorius Vokietijoje D. Semaška, pirmą kartą prisijungė ir leidiniu susidomėję lietuviai,<br />

vokiečiai. Kokios temos buvo nagrinėjamos? Ar jaučiatės reikalingi?<br />

Maždaug kas trejus metus redakcija organizuoja autorių ir skaitytojų susitikimus, suvažiavimus, taip sudarant<br />

galimybę tarpusavio pažinčiai, pokalbiams. Kadangi turime ypatingą progą, šiais metais norėjome atšvęsti jubiliejų<br />

ir į svečius, į Annabergo pilį, pasikvietėme LR ambasadorių Vokietijoje, lietuvių bendruomenes bei mūsų<br />

žurnalo užsakovų – BKSS ir Lietuvos kultūros instituto vadovybes. Vykusio suvažiavimo metu daug laiko buvo<br />

skirta diskusijoms. Dar praėjusiame, 2015 metais vykusiame suvažiavime buvome nusprendę ateityje leisti tik<br />

elektroninį Anabergo metraščio variantą, tačiau šįkart dalyviai pageidavo ir norėjo neprarasti galimybės įsigyti<br />

spausdintą variantą. Redakcija ir dalyviai džiaugėsi ambasadoriaus apsilankymu ir jo asmeniniu susidomėjimu<br />

mūsų žurnalu. Malonu buvo išgirsti, jog metraštis išties svarbus plėtojant vokiečių ir lietuvių santykius.<br />

Kur ir kaip galima įsigyti, užsiprenumeruoti Jūsų leidinį?<br />

Metraštis lengvai prieinamas internete, kur galima perskaityti ir atsispausdinti visus išleistus numerius bei<br />

straipsnius. Pageidaujantys įsigyti iki šiol išleistus spausdintus numerius gali kreiptis į Arthur Hermann,<br />

C. M. v. Weber-Str. 14, 69245 Bammental (elektroninio pašto adresas arthur@jhermann.de). Iki šiol naujieji<br />

emigrantai iš Lietuvos gana vangiai domėjosi mūsų leidiniu. Tikimės, kad laikui bėgant tai pasikeis,<br />

juk kiekvienas asmuo iš Lietuvos yra mažas savo krašto ambasadorius. Mums labai trūksta gabių vertėjų,<br />

kurie galėtų mums dažniau pagelbėti, skelbiant rašytus arba publikuotus straipsnius ir Lietuvoje.<br />

Ačiū už pokalbį.<br />

Nuotr. autorės | Metraščio „Annaberger Annalen“ redakcija sveikinama 25-mečio proga<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 35


© www.elinas-design.de<br />

36 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>


Čia galėtų būti ir Jūsų reklama<br />

Kreipkites adresu: reklama@vlbe.org arba redakcija@vlbe.org<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong> 37


Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V. Lorscher Str. 1 68623 Lamper theimZKZ 14659 PVst Deutsche Post<br />

Nuotr. Dailininko Tomo Jovaišos, Hamburgas<br />

„Vokietijos LB Valdybos Informacijos“ pasilieka sau teisę gautus spaudos pranešimus redaguoti savo nuožiūra. Spausdinama medžiaga nebūtinai atstovauja <strong>VLB</strong> Valdybos<br />

nuomonei. „Vokietijos LB Valdybos Informacijų“ turinį naudojant kituose leidiniuose, maloniai prašome nurodyti šaltinį ir redakcijai atsiųsti vieną leidinio egzempliorių.<br />

38 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |3 - <strong>2018</strong> | <strong>KOVAS</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!