Views
8 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Metinis Pranešimas

Metinis Pranešimas Investicijos Investicijos į ilgalaikį turtą 2017 metais siekė 288 777 Eur. Investicijos 2017 metais Suma, Eur Įdiegta transporto kontrolės sistema „Ecofleet“ 2 499 Įsigyta PA smulkintuvo smulkinimo kamera su peilių komplektu Šiaulių filiale 63 143 Įsigytas „Bobcat“ teleskopinis krautuvas 60 490 Įsigytas lengvasis automobilis VW Passat 27 770 Kitos investicijos 47 792 Iš viso 201 694 Be išvardintų investicijų, 2017 metais Bendrovė atliko tokius PA deginimo įrenginio remonto darbus, kurių kaina buvo iš karto įtraukta į sąnaudas: pakeitė dūmų valymo sistemos rankovinius filtrus (29 999 Eur), pakeitė kamino įkrovą (17 206 Eur). Tai įprasti PA deginimo įrenginio aptarnavimo darbai, tačiau jie atliekami vieną kartą per 2–3 metus, todėl šių darbų rezultatais Bendrovė naudosis iki 2019 ar 2020 metų. Šiaulių filiale, rekonstravimo ir praplėtimo. Darbai bus užbaigti 2018 m. pavasarį, jų kaina – 80 000 Eur. Taip pat 2018 metais Bendrovė planuoja tokias pagrindines investicijas: PA deginimo įrenginio futeruotės remontas (300 000 Eur), autokrautuvo įsigijimas (28 000 Eur), tiltinio krano greiferio įsigijimas (10 750 Eur), pneumatinio lakiųjų pelenų transportavimo įrenginio įsigijimas (10 000 Eur). 2017 metais sudaryta sutartis su UAB „Šiaulių plentas“ dėl naftos produktais užteršto grunto aikštelės, esančios Dividendų politika Bendrovė nėra patvirtinusi dividendų politikos. Iki šiol nebuvo aktualu nustatyti dividendų mokėjimo principų, kadangi Bendrovė tik 2017 metais pradėjo uždirbti teigiamą grynąjį pelną, kuris dar nepadengė visų per ankstesnį veiklos laikotarpį sukauptų nuostolių. Nepaskirstytųjų grynųjų nuostolių suma 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 898 020 Eur (15 % Bendrovės įstatinio kapitalo), todėl Bendrovė iki šiol akcininkams dividendų nemokėjo ir mokėti negalėjo, taip pat ir už 2018 veiklos metus mokėti dar neplanuoja. 20

Metinis Pranešimas Strategijos įgyvendinimo rodikliai 2017 metais Bendrovė daugiau negu 20 % viršijo keturis iš penkių suplanuotų strateginių tikslų rodiklių, kuriuos Bendrovės valdyba nustatė 2017 m. sausį. Vienintelio iš penkių rodiklių reikšmė nebuvo viršyta, tačiau ir ji buvo iš esmės įvykdyta (tik 2 % skyrėsi nuo suplanuotos reikšmės). Strateginė kryptis Veiklos efektyvumo didinimas Bendrovės plėtra Organizacinės veiklos formavimas ir tobulinimas Strateginis tikslas Didinti įmonės veiklos efektyvumą Didinti kokybiškai teikiamų paslaugų kiekį Tobulinti organizacinę veiklą Strateginio tikslo rodiklis ir matavimo vienetas 2017 m. planas 2017 m. faktas Fakto ir plano skirtumas, % Pajamos, mln. Eur 2,29 3,45 +51% Kapitalo grąža –2,2 % 0,97 % - EBITDA, tūkst. Eur 469 609 +30 % Iš klientų surinktų PA galutinis sutvarkymas Bendrovės pajėgumais, tonomis per metus Lojalių darbuotojų (dirbančių Bendrovėje ne mažiau kaip dvejus metus), dalis 7400 8922 +21 % 90 % 88 %* –2 % * Iš 59 darbuotojų, kurie dirbo Bendrovėje 2017 m. pabaigoje, 10 darbuotojų Bendrovėje dirbo mažiau negu 2 metus, tačiau du iš jų buvo priimti į naujai sukurtas darbo vietas, dar vienas – pavaduoti vaiko priežiūros atostogų išėjusią darbuotoją, todėl lojalių darbuotojų dalis buvo 88 % (49 / 56). 2018 m. sausį Bendrovės valdyba patvirtino atnaujintą Bendrovės strategiją, kurioje nustatė siektinas strateginių tikslų rodiklių reikšmes 2018 metams. Rengiant atnaujintą strategiją, buvo atsižvelgta į VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ pateiktas pastabas dėl strateginių krypčių ir tikslų struktūros – patikslintos tikslų formuluotės, kai kurie tikslai išskirti į du savarankiškus tikslus, priklausančius tai pačiai strateginei krypčiai, ir pan. Strateginė kryptis Veiklos efektyvumo didinimas Bendrovės plėtra Organizacinės veiklos tobulinimas Strateginis tikslas Užtikrinti racionalų infrastruktūros panaudojimą ir pelningą veiklą Didinti teikiamų paslaugų apimtis Tobulinti paslaugų teikimo procesus ir technologijas Užtikrinti veiklos saugumą Užtikrinti aukštą personalo kvalifikaciją ir motyvaciją Strateginio tikslo rodiklis ir matavimo vienetas 2018 m. planas Pajamos, mln. Eur 2,83 Kapitalo grąža 2,0 % EBITDA, tūkst. Eur 656 Surinktų PA tvarkymas Bendrovės pajėgumais ir perduodant kitiems tvarkytojams, t/m. Įgyvendintų reikšmingų procesų ir technologijų tobulinimui skirtų veiklų skaičius, vnt./m. Sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dėl neužtikrinto saugumo skaičius, vnt. Lojalių darbuotojų (dirbančių Bendrovėje ne mažiau kaip dvejus metus) dalis 9800 5 0 90 % 21

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2016 m. merės Živilės Pinskuvienės ir Savivaldybės veiklos ataskaita
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Vasaros veiklų katalogas
Metų ataskaita 2011 - Europa
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD
2015 metų Širvintų rajono Tarybos ir mero veiklos ataskaita