Views
8 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Metinis Pranešimas

Metinis Pranešimas VALDYMAS, DARBUOTOJAI, DARBO UŽMOKESTIS Akcininkai ir valdymo struktūra Bendrovės įstatinis kapitalas – 6 539 757 Eur. Jis padalintas į 22 550 885 paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Pagrindinė Bendrovės akcininkė – valstybė, kuriai priklauso 92,51 % akcijų. Šias akcijas patikėjimo teise valdo LR ūkio ministerija. Taip pat 5,64 % akcijų priklauso savivaldybėms, 1,85 % – juridiniams ir fiziniams asmenims. Antrasis pagal turimų akcijų skaičių Bendrovės akcininkas – Vilniaus miesto savivaldybė, kuriai priklauso 3,33 % visų akcijų. Bendrovės akcijų iš viso turi 13 Lietuvos savivaldybių. Bendrovės akcininkų struktūra pagal akcininkų grupes Bendrovės akcininkų grupės „Savivaldybės“ struktūra 5,64 % 1,49 % 1,44 % 0,31% 92,51 % 0,36 % 3,33 % 0,11% 0,11% 0,09 % 0,25 % 92,51 % 5,64 % 1,49 % 0,36 % Lietuvos valstybė Savivaldybės Juridiniai asmenys Fiziniai asmenys 3,33 % 1,44 % 0,31% 0,11% Vilniaus miesto savivaldybė Alytaus miesto savivaldybė Šiaulių miesto savivaldybė Varėnos rajono savivaldybė 0,11% 0,09 % 0,25 % Druskininkų savivaldybė Šiaulių rajono savivaldybė Kitos savivaldybės* * Pakruojo, Radviliškio, Alytaus, Akmenės, Joniškio, Telšių ir Plungės rajonų savivaldybės. 22

Metinis Pranešimas Pagrindiniai Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Generalinis direktorius (Bendrovės vadovas). Visuotinis akcininkų susirinkimas Valdyba Generalinis direktorius Vyr. buhalterė Komercijos vadovas Šiaulių filialo direktorius Alytaus filialo direktorius Klaipėdos filialo direktorius PADĮ vadovas PAS operatorius Vilniaus filialo darbuotojai PAS darbuotojai Alytaus filialo darbuotojai Klaipėdos filialo darbuotojai Pamainų vadovai Atliekų ūkio vadovas Laboratorijos vedėjas Inžinieriai Pamainų darbuotojai Atliekų ūkio darbuotojai Laborantai Šaltkalviai, mechanikai Nepriklausomas auditas Bendrovės metinių finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., auditą atliko nepriklausoma audito įmonė UAB „Tezaurus auditas“. Atlygis už atliktą nepriklausomą auditą sudarė 5 200 Eur be PVM. Audito įmonė per ataskaitinius metus Bendrovei ne audito paslaugų neteikė ir jokio kito atlygio, išskyrus atlygį už audito paslaugas, iš Bendrovės negavo. 23

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD