Views
8 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Metinis Pranešimas

Metinis Pranešimas Valdyba Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų kadencijai. Valdybą sudaro trys nariai – du nepriklausomi nariai, renkami konkurso tvarka, ir vienas narys, atstovaujantis pagrindinio akcininko (valstybės) akcijų valdytojai Ūkio ministerijai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą (generalinį direktorių), nustato jo darbo sutarties sąlygas, svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, valdymo struktūrą, analizuoja ir vertina veiklos rezultatus. Atsižvelgiant į įmonės dydį (remiantis LR Įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo įstatymu, Bendrovė priskiriama vidutinių įmonių kategorijai), komitetai prie Bendrovės valdybos nėra sudaromi. Veikianti valdyba buvo išrinkta visuotiniame akcininkų susirinkime 2017 m. lapkričio 7 d., jos kadencija truks ketverius metus. Dangirutis Janušas (g. 1975 m.) Lygita Makaravičiūtė (g. 1990 m.) Valdemar Kačanovskij (g. 1987 m.) 24 Profesinė veikla, pareigos: Išsilavinimas: Pastabos: Valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys ♻♻UAB „Vilniaus vandenys“ valdybos nepriklausomas narys (nuo 2018 m. vasario) ♻♻VĮ „Oro navigacija“ valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys (nuo 2016 m. sausio) ♻♻Individuali verslo valdymo konsultacijų veikla (nuo 2011 m.) ♻♻UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius (nuo 2000 m.) ♻♻UAB „Toksika“ ankstesnės kadencijos valdybos nepriklausomas narys ir pirmininkas (iki 2017 m. lapkričio) ♻♻VĮ „Panevėžio regiono keliai“ valdybos nepriklausomas narys (iki 2017 m. spalio) ♻♻VU Tarptautinio verslo mokyklos vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis (tarptautinis verslas) ♻♻Vilniaus universiteto ekonomikos bakalauro laipsnis (finansai) Turi didelę patirtį strateginio valdymo ir įmonių finansų srityse, ėjo ankstesnės kadencijos Bendrovės valdybos nepriklausomo nario ir pirmininko pareigas. Valdybos narė, LR ūkio ministerijos atstovė ♻♻LR Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Pramonės politikos skyriaus vyriausioji specialistė (nuo 2015 m. rugsėjo) ♻♻Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis ♻♻Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Eidama dabartines pareigas ūkio ministerijoje, atlieka funkcijas, susijusias su dalyvavimu formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką pramonės plėtros, įskaitant atliekų tvarkymą, ir kitose srityse. Valdybos narys, nepriklausomas narys ♻♻UAB „EPSO-G“ vyr. teisininkas (nuo 2015 m. gruodžio) ♻♻AB „Klaipėdos nafta“ SGDT departamento teisininkas (iki 2016 m. kovo) ♻♻Mykolo Romerio universiteto teisės magistro laipsnis (Europos verslo teisė) ♻♻Mykolo Romerio universiteto teisės bakalauro laipsnis (teisė ir valdymas) Turi didelę patirtį tarptautinės teisės, įmonių teisės, kitose teisės srityse, įgytą dirbant advokatų kontorose ir energetikos sektoriaus įmonėse nuo 2009 metų.

Metinis Pranešimas Nė vienas valdybos narys nėra turėjęs ir šiuo metu neturi įmonės akcijų, taip pat nėjo ir šiuo metu neina Bendrovėje jokių pareigų, išskyrus valdybos nario pareigas. Nepriklausomi valdybos nariai už veiklą valdyboje gauna atlygį pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą tvarką. 2017 metais bendras visų nepriklau- somų valdybos narių atlygis siekė 7 498 Eur neatskaičius mokesčių (valdyboje, kurios kadencija baigėsi 2017 metais, buvo tik vienas nepriklausomas narys, kuris gavo atlygį tik sausio–gegužės mėnesiais; naujosios kadencijos valdyboje yra du nepriklausomi nariai, kurie gavo atlygį tik lapkričio–gruodžio mėnesiais). Aukščiausio lygmens vadovai ir filialų direktoriai Bronislovas Skarbalius (g. 1957 m.) Arūnas Dirvinskas (g. 1965 m.) Generalinis direktorius Valerija Greičiuvienė (g. 1959 m.) Vyr. buhalterė Šiaulių filialo direktorius Donatas Riškus (g. 1992 m.) Alytaus filialo direktorius Snieguolė Kasabuckienė (g. 1961 m.) Lukas Andronavičius (g. 1988 m.) Komercijos vadovas L. e. p. Klaipėdos filialo direktorė A. Dirvinskas valdybos nutarimu buvo priimtas eiti Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas 2014 m. gegužės mėnesį. Kitų pareigų nei Bendrovėje, nei kitose įmonėse ar organizacijose nuo paskyrimo Bendrovės vadovu dienos neturėjo ir šiuo metu neturi. Paskutinė A. Dirvinsko darbovietė iki paskyrimo Bendrovės vadovu buvo UAB „Turto valdymo firma“, kurioje ėjo direktoriaus plėtrai pareigas (2010–2013 m.), prieš tai UAB „Posūkis“ ėjo generalinio direktoriaus (2006–2010 m.), kitas vadovaujančias pareigas (2001–2006 m.). 2008 metais įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį tarptautinės prekybos srityje. V. Greičiuvienė Bendrovės vyr. buhalterės pareigas eina nuo 2006 m. kovo, kitų pareigų nei Bendrovėje, nei kitose įmonėse ar organizacijose neturi. Iki paskyrimo Bendrovės vyr. buhaltere vienerius metus Bendrovėje dirbo ekonomiste, o 1989–2005 metais – AB „Grigiškės“ inžiniere-ekonomiste. Kauno technologijos universitete 1982 metais įgijo aukštąjį inžinerinį techninį išsilavinimą, o 2010 metais – ekonomikos magistro laipsnį (specializacija – apskaita ir auditas). L. Andronavičius Bendrovės komercijos vadovu dirba nuo 2015 m. lapkričio, taip pat yra SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ valdybos narys (nuo 2016 m. vasario). Prieš įsidarbindamas Bendrovėje, 2012–2015 metais dirbo UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras), kur pradžioje ėjo juristo, vėliau – tesiės tarnybos vadovo, galiausiai – direktoriais pareigas. Mykolo Romerio universitete 2011 metais įgijo teisės bakalauro laipsnį (teisės ir valdymo srityje), o 2013 metais – teisės magistro laipsnį (verslo teisės srityje). B. Skarbalius Bendrovės Šiaulių filialo direktoriumi dirba nuo 2004 metų. Prieš užimdamas šias pareigas, Bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas (1997–2004 m.), prieš tai – technikos direktoriaus pareigas (1996– 1997 m.). 1981 m. Kauno technologijos universitete įgijo aukštąjį išsilavinimą pagal pramonės įrenginių elektros pavarų ir automatizavimo specialybę. D. Riškus Bendrovės Alytaus filialo direktoriumi dirba nuo 2017 m. lapkričio. Prieš užimdamas šias pareigas, nuo 2014 m. rugpjūčio dirbo Bendrovės PA sąvartyno technologu-vadybininku, PA sąvartyno operatoriumi, Alytaus filialo pardavimų vadybininku. 2014 metais Šiaulių valstybinėje kolegijoje įgijo aplinkos apsaugos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį. S. Kasabuckienė laikinai eina Klaipėdos filialo direktorės pareigas nuo 2015 m., o nuo 2004 iki 2015 m. dirbo Bendrovės Klaipėdos filialo technologe – vadybininke. 1986 metais Klaipėdos technologijos universiteto Klaipėdos filiale įgijo aukštąjį inžinierinį statybinį išsilavinimą. 25

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD