Views
7 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Metinis Pranešimas

Metinis Pranešimas Darbuotojai 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 59 darbuotojų, iš jų 40 – Šiaulių filiale, 10 – Vilniuje, 5 – Klaipėdos filiale, 4 – Alytaus filiale. Iš 40 Šiaulių filialo darbuotojų, 22 darbuotojai dirba PA deginimo įrenginyje, iš jų 17 darbuotojų dirba pamainomis, užtikrindami nepertraukiamą įrenginio veiklą 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę. Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką, personalą sudaro 80 % vyrų ir 20 % moterų. Jauniausiam Bendrovės darbuotojui – 22 metai, vyriausiam – 61 metai, o vidutinis darbuotojų amžius – 43 metai. 28 darbuotojai yra įgiję aukštąjį, 20 – aukštesnįjį arba profesinį išsilavinimą. Visi darbuotojai, dirbantys su PA, yra įgiję Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo specialisto kvalifikaciją, vadovaujantys darbuotojai – Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiojo darbuotojo kvalifikaciją. Darbuotojų strukūtra pagal regioną (filialą) Darbuotojų strukūtra pagal išsilavinimą 34 % 8 % 7 % 68 % 17 % 47 % 19 % 17 % 68 % 8 % 7 % Vilnius Šiaulių filialas Klaipėdos filialas Alytaus filialas 47 % 34 % 19 % aukštasis aukštesnysis arba profesinis Vidurinis 26

Metinis Pranešimas Darbo užmokestis 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 Darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbo užmokestis, Eur 862 931 672 628 639 500 1 034 757 029 1 200 1 050 900 750 600 450 300 Bendrovės darbo užmokesčio fondas 2017 metais sudarė 757 029 Eur ir buvo 18 % didesnis, palyginti su 2016 metais. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Bendrovėje 2017 metais sudarė 1034 Eur ir buvo 11 % didesnis, negu 2016 metais. 2017 metais Bendrovėje vidutiniškai dirbo 56 darbuotojai – 1 darbuotoju daugiau, palyginti su 2016 metų vidurkiu. Toliau pateikiami mėnesinio darbo užmokesčio vidutiniai dydžiai pagal pareigybes 2017 metais. 100 000 150 0 2015 (58 darbuotojai) 2016 (55 darbuotojai) 2017 (56 darbuotojai) 0 Metinis darbo užmokesčio fondas Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Pareigybė Aukščiausiojo lygmens vadovai (generalinis direktorius, vyr. buhalterė ir komercijos vadovas) Vidurinio lygmens vadovai (filialų direktoriai, PADĮ vadovas ir atliekų ūkio vadovas) Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2017 m., Eur/mėn. 3050 1667 Specialistai 1202 Pamainos vadovai ir asistentai 1132 Technologai-vadybininkai 1014 Vairuotojai-operatoriai 964 Darbininkai ir šaltkalviai 887 Operatoriai 887 Pagalbiniai darbininkai 769 Bendrovės vadovo atlyginimą sudaro pastovioji ir kintama dalis. Atlyginimo nustatymo tvarką tvirtinta visuotinis akcininkų susirinkimas, o atlyginimo dydį (pastoviąją ir kintamąją dalį), remiantis akcininkų patvirtinta tvarka ir teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgiant į įmonės kategoriją nustato valdyba. Darbuotojai gauna pastovų mėnesinį atlyginimą, o dirbantys pamaininį darbą – pagal suminę darbo laiko apskaitą pastovų valandinį atlygį už atidirbtas valandas. Taip pat dauguma darbuotojų gauna priedą prie atlyginimo už padidintą darbo krūvį ir (arba) funkcijų, nenumatytų pareigų aprašyme, atlikimą. Kiekvieną mėnesį, gavus padalinių vadovų teikimus (tarnybinius raštus) išleidžiamas generalinio direktoriaus įsakymas dėl priedų prie atlyginimo skyrimo. Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarką, darbo užmokesčio skaičiavimą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų reglamentuoja Bendrovės generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. patvirtinta Bendrovės darbo apmokėjimo tvarka. Atlygio politikos Bendrovė dar neturi – ji šiuo metu yra rengiama, kaip tai numatyta Bendrovės strategijoje (į priemonių planą yra įtraukta priemonė „Atlygio ir premijavimo politikos parengimas“, kuri turi būti įgyvendinta per 2018 m. I–II ketvirčius). 27

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD