Views
8 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Atliekų tvarkymo

Atliekų tvarkymo paslaugos – visai Lietuvai ŠIAULIAI ≤10 758 t/m. ≤8 000 t/m. ≤9 000 t KLAIPĖDA ≤2 610 t ≤7 234 t ≤8 000 t/m. ≤9 000 t/m. PA surinkimo punktai ≤10 758 t ≤8 000 t/m. PA laikinojo saugojimo aikštelės (leidžiama saugoti iki 10 758 t PA vienu metu) PA deginimo įrenginys (leidžiama deginti iki 8 000 t PA per metus) VILNIUS ≤604 t ≤9 000 t/m. PA sąvartynas (leidžiama šalinti iki 9 000 t PA per metus) ≤310 t ALYTUS Bendrovės administracija

Turinys TURINYS METINIS PRANEŠIMAS.......................................................................................................................................................................2 Valdybos pirmininko pranešimas..............................................................................................................................................2 Generalinio direktoriaus pranešimas........................................................................................................................................3 Strategija.....................................................................................................................................................................................4 Veiklos apžvalga.........................................................................................................................................................................6 Pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės Bendrovės veiklai........................................................................................9 Veiklos ir finansiniai rezultatai................................................................................................................................................12 Valdymas, darbuotojai, darbo užmokestis.............................................................................................................................22 Darnus vystymasis....................................................................................................................................................................28 Bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimas............................................................................................................30 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA.........................................................................................................................................44 FINANSINĖS ATASKAITOS.................................................................................................................................................................46 Balansas....................................................................................................................................................................................46 Pelno (nuostolių) ataskaita.....................................................................................................................................................48 Pinigų srautų ataskaita............................................................................................................................................................49 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.......................................................................................................................................50 Aiškinamasis raštas..................................................................................................................................................................52 1

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD