Views
7 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Metinis Pranešimas

Metinis Pranešimas METINIS PRANEŠIMAS VALDYBOS PIRMININKO PRANEŠIMAS veikloje. Įmonė pradėjo generuoti dar nuosaikią, tačiau jau teigiamą nuosavo kapitalo grąžą. „Toksikos“ finansinių skolų ir EBITDA santykis per vienerius metus sumažėjo beveik 3 kartus – nuo 6,33 iki 2,15. „Toksika“ nuolatos tobulina valdymą, didina valdymo nepriklausomumą ir veiklos skaidrumą. 2016 metais valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso vertinime „Toksika“ pagal kiekvieną iš trijų dimensijų (skaidrumo, valdymo bei strateginio planavimo ir įgyvendinimo) buvo įvertinta tik aukštais (B ir B+) vertinimais. 2017 metais, atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas valstybės valdomų įmonių sektoriui, „Toksikos“ valdyboje buvo padidintas nepriklausomų narių skaičius – dabar jie valdyboje sudaro daugumą. Metiniame pranešime už 2017 metus „Toksika“ pirmą kartą atskleidžia informaciją apie NASDAQ Bendrovių valdymo kodekso laikymąsi. Patvirtinusi įmonės strategiją, valdyba priėmė sprendimą 2018 metais parengti atlygio ir premijavimo politiką, įdiegti įmonės rizikos valdymo ir vertinimo standartą ir pan. Gerbiami klientai, darbuotojai, partneriai, akcininkai, 2017 metus, ko gero, reikėtų vadinti lūžio metais „Toksikos“ istorijoje. Tai buvo pirmi metai, kai įmonei pavyko surinkti tokį atliekų kiekį, kurio visiškai pakanka deginimo įrenginiui veikti didžiausiu leidžiamu pajėgumu. Pirmą kartą po ilgo ir sudėtingo pavojingųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros kūrimo „Toksika“ gavo grynąjį pelną, kurį uždirbo savo pagrindinėje (atliekų surinkimo ir tvarkymo) Nuoseklus strategijos įgyvendinimas leido padaryti didelę pažangą, o pasiekti rezultatai skatina kelti dar ambicingesnius tikslus ir jų siekti. Pasitikiu „Toksikos“ vadovais bei tikiuosi ir ateityje tokio pat glaudaus, produktyvaus ir sėkmingo bendradarbiavimo siekiant užsibrėžtų tikslų, kokį teko turėti iki šiol. Dangirutis Janušas UAB „Toksika“ valdybos pirmininkas 2

Metinis Pranešimas GENERALINIO DIREKTORIAUS PRANEŠIMAS 2017 metai įsimintini sparčiu „Toksikos“ augimu ir puikiais veiklos rezultatais: pavojingųjų atliekų surinkimas, lyginat su ankstesniais metais, padidėjo 53 %, atliekų tvarkymo apimtys – 60 %, pardavimo pajamos – 54 %, EBITDA – 118 %. Finansinių skolų negrąžintas likutis per metus sumažėjo 26 %, o grynasis veiklos rezultatas 2017 metais jau buvo teigiamas (2016 metais dar dirbome nuostolingai). Spartų augimą „Toksika“ demonstruoja jau bent trečius metus iš eilės, o rekordiniams praėjusių metų rezultatams įtakos turėjo taip pat ir kelios įmonės priimtos ir sutvarkytos stambios atliekų partijos. Pavyzdžiui, 2017 metais „Toksika“ padėjo likviduoti ekstremaliojo įvykio Vilniaus rajone padarinius (beveik 300 t atliekų), gaisro žuvies perdirbimo įmonėje padarinius (70 t atliekų), priėmė dviejų bankrutuojančių įmonių sukauptas ir neteisėtai sandėliuose laikytas atliekas (daugiau kaip 800 t atliekų). Atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką, veiklai taikomi itin griežti aplinkosauginiai reikalavimai, įskaitant deginimo įrenginio teršalų emisijos ribines normas. Tiek mūsų atliktų nuolatinių matavimų, tiek nepriklausomų laboratorijų atliktų tyrimų rezultatai 2017 metais rodė pavyzdingą visų normatyvų vykdymą. 2017 metais atlikome investicijų, svarbių tiek veiklos efektyvumui ir aplinkosaugai, tiek ateities plėtrai: įdiegėme transporto kontrolės sistemą, paleidome pavojingųjų atliekų smulkinimo liniją Klaipėdoje, atlikome kapitalinį atliekų deginimo įrenginio dūmų valymo sistemos atnaujinimą, pradėjome atliekų saugojimo aikštelės Šiaulių filiale ribų praplėtimo darbus (bus užbaigti 2018 metais). 2017 metais pasiekti rezultatai parodė, kad mūsų pastangos buvo produktyvios. Dėkoju „Toksikos“ kolektyvui už puikų darbą ir kiekvieno darbuotojo indėlį įgyvendinant iškeltus uždavinius. Arūnas Dirvinskas UAB „Toksika“ generalinis direktorius 3

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD