Views
4 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Finansinės Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos 3. Aiškinamojo rašto pastabos 3.1 pastaba. Nematerialusis turtas (Eur) Rodikliai Programinė įranga Kita Iš viso Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 1 685 14 090 15 775 a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje 11 772 14 090 25 862 Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas 2 919 2 919 - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) (14 090) (14 090) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) Finansinių metų pabaigoje 14 691 0 14 691 b) Amortizacija Praėjusių finansinių metų pabaigoje 10 087 10 087 Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų amortizacija 2 191 2 191 - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) Finansinių metų pabaigoje 12 278 12 278 d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b) 2 413 0 2 413 Ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro buhalterinės apskaitos programa „Finvalda MAXI“, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau naudojama veikloje (įsigijimo savikaina – 4 460 Eur), pavojingų atliekų apskaitos programa prie „Finvalda MAXI“ programos, darbo užmokesčio apskaitos programa Pay Premium, kita programinė įranga ir naujai įsigyta bendrovės transporto kontrolės sistema Ecofleet, kurios įsigijimo vertė 2 499 Eur. 60

Finansinės Ataskaitos 3.2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (Eur) Rodikliai Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje Žemė Pastatai ir statiniai a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai Kitas materialusis turtas Iš viso 46 377 28 415 181 12 647 84 575 320 076 87 083 9 523 28 975 462 46 377 33 917 320 603 900 945 136 1 144 651 87 083 89 856 36 834 323 - turto įsigijimas - - 71 027 27 770 88 092 4 575 11 887 203 351 - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) (2 233) (4 575) (2 708) (9 516) 87 083 (87 083) 0 Finansinių metų pabaigoje 46 377 34 004 403 674 927 972 906 1 230 510 0 99 035 37 028 158 b) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų nusidėvėjimas - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - 5 502 139 591 253 860 561 824 575 - 80 333 7 858 861 - 1 733 761 4 986 22 114 103 394 - 4 686 1 868 941 (2 232) (2 707) (4 939) Finansinių metų pabaigoje - 7 235 900 596 239 882 675 925 737 - 82 312 9 722 863 c) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - - - - - - - - Finansinių metų pabaigoje - - - - - - - - d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c) 46 377 26 768 503 78 688 90 231 304 773 0 16 723 27 305 295 61

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
VRAAD 2011 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pakruojo rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita