Views
8 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Metinis Pranešimas

Metinis Pranešimas STRATEGIJA Misija ir vertybės Visą savo veiklą UAB „Toksika“ grindžia šioms svarbiausiomis vertybėmis: atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas ir sąžiningumas. Atsakomybė • nuolatinis švaresnės aplinkos visuomenei kūrimas • įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis • įsipareigojimų klientams ir partneriams laikymasis UABTOKSIKA“ MISIJA – TVARKYTI PAVOJINGĄSIAS ATLIEKAS, UŽTIKRINANT SAUGIĄ APLINKĄ ATEITIES KARTOMS Profesionalumas • geriausių pavojingųjų atliekų tvarkymo būdų, diegiant pažangiausias technologijas, naudojimas • nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, semiantis patirties iš pažangių Lietuvos ir užsienio specialistų ir partnerių • veiklos vykdymas, randant optimalų sprendimą klientui Bendradarbiavimas • nuolatinis siekis būti patikimu, dinamišku partneriu • glaudus bendradarbiavimas tarpusavyje, įgyvendinant įmonės tikslus bei siekiant geriausio veiklos rezultato Sąžiningumas • aukščiausių etikos standartų taikymas savo veikloje • atviras ir atsakingas darbuotojų bendravimas tarpusavyje, su klientais ir partneriais 4

Metinis Pranešimas Vizija, strateginės kryptys ir tikslai UAB „Toksika“ vizija – didžiausia ir patikimiausia pavojingų atliekų tvarkymo įmonė Lietuvoje. Bendrovės pagrindinės strateginės kryptys: veiklos efektyvumo didinimas, bendrovės plėtra ir organizacinės veiklos tobulinimas. Kiekvienai strateginei krypčiai nustatyti ilgalaikiai strateginiai tikslai. Strateginis tikslas: ♽ Užtikrinti racionalų infrastruktūros panaudojimą ir pelningą veiklą VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ♽ Tobulinti paslaugų teikimo procesus ir technologijas ♽ Didinti teikiamų paslaugų apimtis Strateginiai tikslai: PLĖTRA BENDROVĖS UABTOKSIKA“ VIZIJA – DIDŽIAUSIA IR PATIKIMIAUSIA PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮMONĖ LIETUVOJE VEIKLOS TOBULINIMAS ORGANIZACINĖS ♽ Užtikrinti aukštą personalo kvalifikaciją ir motyvaciją Strateginiai tikslai: ♽ Užtikrinti veiklos saugumą 5

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD