09.12.2018 Views

Sukrėsto vaiko sindromas

Supurtyto vaiko sindromas (angl. shaken baby syndrome) – tai fizinės traumos pasekmė, dažniausiai pasitaikanti vaikams iki metukų, tačiau šį sindromą gali patirti ir vyresni vaikai, kurios įvyko dėl tėvų ar kitų aplinkinių kaltės. Sužinokite kaip nuo to apsisaugoti. Leidinys parengtas LPD Dinozauras vykdant projektą "Nei vilkas nei meška". Autorė dr. Laura Žalienė - kineziterapeutė, Vaiko sveikatos informacinio centro steigėja. Biomedicinos mokslų daktarė, lektorė, kineziterapeutė, turinti daugiau nei dešimties metų patirtį kineziterapijos su kūdikiais ir vaikais srityje. Konsultuoja tėvus apie kūdikio, vaiko psichomotorinę raidą ir jos lavinimą, padeda spręsti motorinės raidos problemas ir sutrikimus ortopedinių, neurologinių ligų atvejais. Paskelbusi virš 20 mokslinių publikacijų, parengusi su bendraautoriais dvi mokomąsias knygas studentams, yra Neįgaliųjų jojimo asociacijos valdybos narė, Lietuvos kineziterapeutų draugijos, Taikomosios kineziologijos ir funkcinės medicinos asociacijos narė.

Supurtyto vaiko sindromas (angl. shaken baby syndrome) – tai fizinės traumos pasekmė, dažniausiai pasitaikanti vaikams iki metukų, tačiau šį sindromą gali patirti ir vyresni vaikai, kurios įvyko dėl tėvų ar kitų aplinkinių kaltės. Sužinokite kaip nuo to apsisaugoti. Leidinys parengtas LPD Dinozauras vykdant projektą "Nei vilkas nei meška". Autorė dr. Laura Žalienė - kineziterapeutė, Vaiko sveikatos informacinio centro steigėja. Biomedicinos mokslų daktarė, lektorė, kineziterapeutė, turinti daugiau nei dešimties metų patirtį kineziterapijos su kūdikiais ir vaikais srityje. Konsultuoja tėvus apie kūdikio, vaiko psichomotorinę raidą ir jos lavinimą, padeda spręsti motorinės raidos problemas ir sutrikimus ortopedinių, neurologinių ligų atvejais. Paskelbusi virš 20 mokslinių publikacijų, parengusi su bendraautoriais dvi mokomąsias knygas studentams, yra Neįgaliųjų jojimo asociacijos valdybos narė, Lietuvos kineziterapeutų draugijos, Taikomosios kineziologijos ir funkcinės medicinos asociacijos narė.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sukrėsto</strong> <strong>vaiko</strong> <strong>sindromas</strong>


Ką turime žinoti kiekvienas?<br />

Supurtyto <strong>vaiko</strong> <strong>sindromas</strong> (angl. shaken baby syndrome) – tai fizinės traumos<br />

pasekmė, dažniausiai pasitaikanti vaikams iki metukų, tačiau šį sindromą gali patirti ir<br />

vyresni vaikai, kurios įvyko dėl tėvų ar kitų aplinkinių kaltės. Kaip pagrindinė sukrėsto<br />

<strong>vaiko</strong> sindromo priežastis dažniausiai įvardijamas netinkamas elgesys su vaiku.<br />

Žinoma, gali nutikti ir taip, kad kantrybės netekęs suaugusysis stveria kūdikį už<br />

krūtinės ar žastų ir stipriai papurto, arba tėvai, nesuvokdami, kas tinka kelių mėnesių<br />

kūdikiui, netinkamai elgiasi su mažyliu, jį mėtydami, purtydami. Šiuo atveju sukrėsto<br />

<strong>vaiko</strong> <strong>sindromas</strong> pasireiškia todėl, kad kūdikio kaklo raumenys silpni, o kaukolė iki galo<br />

neišsivysčiusi.<br />

Kūdikio galva yra santykinai didelė ir sunki, o sprando raumenys – dar silpni, kad<br />

ją išlaikytų. Todėl purtant trapios, gležnos, vandeningos <strong>vaiko</strong> smegenys<br />

traumuojamos į kaukolės vidinio paviršiaus nelygumus (1 pav.). Išorinių traumos<br />

požymių paprastai nėra, nebent mėlynės tose vietose, už kurių kūdikis buvo laikomas<br />

– pečių, krūtinės srityje.<br />

Jei kūdikis ar vaikas patyrė galvos traumą dėl tėvų neišmanymo ar neatsargumo,<br />

artimieji turėtų gydytojams tiksliai paaiškinti, kaip vaikas patyrė traumą, neslėpti, jei<br />

netyčia išmetė kūdikį iš rankų. Žinoma, nereiktų delsti ir, pastebėjus <strong>vaiko</strong><br />

negalavimus, kuo skubiau kreiptis į medikus, kad laiku būtų suteikta pagalba.<br />

1 pav. Sužeidimo eiga.<br />

Šaltinis: https://www.slideshare.net/kristenvital/nur415-shaken-baby-syndrome<br />

2


Kokie požymiai rodo,<br />

kad vaikas patyrė sukrėsto <strong>vaiko</strong> sindromą?<br />

Purtant vaiką, sutrūkinėja subduralinio tarpo kraujagyslės, kai pasireiškia kraujo<br />

išsiliejimas po kietuoju dangalu. Kraujo išsiliejimas po kietuoju dangalu – hematoma –<br />

pradeda spausti smegenis, ir smegenys pradeda tinti. Jei hematoma didelė, reikia ją<br />

pašalinti. Galvos smegenų kraujosruvas ir hematomas po smegenų dangalais<br />

patvirtina kompiuterinė tomografija.<br />

Gydytojai apžiūros metu pastebi likusias nuo pirštų mėlynes tose vietose, kur<br />

vaikas buvo laikytas. Žinoma, jei prieš vaiką buvo smurtauta ne pirmą kartą, gali būti<br />

likusių senesnių sumušimų ar mėlynių žymės.<br />

Atliekamas vaikų akių dugno tyrimas. Kraujas akies tinklainėje išsilieja, todėl gali<br />

susilpnėti regėjimas, vaikas gali ir apakti.<br />

Pažestos<br />

smegenys<br />

Pažestos<br />

smegenys<br />

2 pav. Taip pažeidžiamos smegenys.<br />

Šaltinis: https://healthylife.werindia.com/kids-corner/shaken-baby-syndrome<br />

3


Pasekmės<br />

Neišvengiamai lieka neurologinės, regos, psichologinės pasekmės. Dauguma vaikų<br />

dėl galvos traumų lieka neįgalūs, suserga neurologinėmis ligomis, tampa paralyžiuoti,<br />

kurti ar akli. Kūdikiai ar vyresni vaikai į ligoninę dažniausiai atvežami jau pavėluotai.<br />

Apie šį sindromą tėvai, prieš išvykdami iš gimdymo namų, turėtų gauti neonatalogo<br />

konsultaciją, arba gydytojo, kuris prižiūri mažylio sveikatą, konsultaciją.<br />

Pavojingas net kūdikio mėtymas į orą. Šioms pasekmėms gauti užtenka kur kas<br />

silpnesnio sukrėtimo nei tėvai mano. Tėvai tiesiog neįvertina savo jėgos: vienas<br />

dalykas – papurtyti septynmetį, visai kas kita – kūdikį.<br />

Kaip išvengti?<br />

Vaiko auginimas – tai ne varžybos, kuris vaikas greičiau pradės vaikščioti ar<br />

kalbėti. Nuo nuolatinių pastangų konkuruoti nuolat auga vidinė motinos įtampa.<br />

Labai dažnai tėvams atrodo, kad <strong>vaiko</strong> rėkimas trunka amžinybę. Kūdikis dar<br />

niekaip nesugeba išreikšti savo poreikių, tad jo verksmas kelia dar ir papildomo streso<br />

- tėvai turi ne tik klausytis nemenko triukšmo, tačiau kartu ir bandyti nuspėti to<br />

verkimo priežastį.<br />

Pirmoji ir svarbiausia taisyklė: užvaldžius pykčiui ir praradus kantrybę, reikia<br />

atsitraukti nuo <strong>vaiko</strong>. Niekada ir niekaip neimkite ir nedrausminkite <strong>vaiko</strong> supykę –<br />

vaikas tuo metu tampa tarsi stiprus rėkiantis dirgiklis, kuris atsiradęs stipriose<br />

suaugusioje rankose, gali virsti neapskaičiuoto įtūžio auka.<br />

Pykčio banga tėvams galiausiai praeina, nežiūrint į tai, koks buvo santykis su<br />

vaiku (jis buvo paliktas rėkti, sudrausmintas, papurtytas, numestas ar muštas). Lieka<br />

įvykio pasekmė, o ji skausminga tiek, kiek skausmingas buvo pats įvykis. Tiek paliktas<br />

Palik kudikį<br />

saugioje vietoje<br />

Nueik į šalį<br />

Padaryk<br />

pertraukėlę<br />

Kreipkis<br />

pagalbos<br />

3 pav. Kaip išvengti purtymo.<br />

Šaltinis: https://americanspcc.org/never-shake-a-baby-shaken-baby-syndrome/<br />

4


ėkti, tiek papurtytas vaikas dėl šių suaugusiojo veiksmų nenustoja rėkęs, o vėliau<br />

nuraminti tiesiog įsiverkusį kūdikį yra lengviau, nei gerai papurtytą.<br />

Reikia visada atminti, kad <strong>vaiko</strong> papurtymas nėra „tik papurtymas", tai yra<br />

stiprus ir sunkiai apskaičiuojamas smurtas prieš vaiką, kuris sukelia ilgalaikes ir<br />

dažniausiai negrįžtamas pasekmes. Pasiteisinti tuo, kad „aš <strong>vaiko</strong> nemušiau, tik<br />

papurčiau" negalima, nes purtymas gali baigtis net mirtimi.<br />

Nereikia stengtis būti mama iš vadovėlio, apie kurią dažnai rašo šiuolaikinė vaikų<br />

auklėjimo literatūra. Nereikia apkrauti savęs nuolat galvojant apie perskaitytus<br />

patarimus ir savitvardos pratimus. Mamos pyksta - būna net iki vidinio drebulio.<br />

Mamos kartais užrėkia ant savo vaikų taip garsiai, kad net kaimynų vaikai nustoja<br />

triukšmavę. Kiekviena mama nors kartą gyvenime yra užsidariusi nuo zirziančio <strong>vaiko</strong>,<br />

kad kelias sekundes pabūtų viena ir nurimtų. Ir nei dėl vieno iš šių dalykų mamos<br />

vardas nebuvo sugadintas, nebuvo „sugadintas" nei vienas vaikas ir nebuvo<br />

sugadinta nei vieno <strong>vaiko</strong> sveikata. Nepraraskite savitvardos vien todėl, kad<br />

pavargote stengtis būti tobula.<br />

Negalima <strong>vaiko</strong> mušti ir jokiu būdu negalima jo purtyti – tai sukelia ilgalaikius<br />

negatyvus padarinius, sunkias traumas ir skaudžiai atsiliepia tolimesnei tiek fizinei,<br />

tiek psichologinei <strong>vaiko</strong> raidai. Bet mes visada galime rasti kitų išeičių. Mamos pykčio<br />

metu mažyliui saugiausia rėkti savo manieže, įsikibus į jo kraštą.<br />

Pagreitis g<br />

Purtymas<br />

Kritimas nuo kėdės<br />

4 pav. Kratymo ir kritimo palyginimas.<br />

5


Daugiau informacijos<br />

1. https://www.tavovaikas.lt/lt/vystymasis-ir-raida/g-45916-sukresto-<strong>vaiko</strong><strong>sindromas</strong>-ka-turime-zinoti-kiekvienas<br />

2. https://mamoszurnalas.lt/sukresto-<strong>vaiko</strong>-<strong>sindromas</strong>/<br />

3. https://americanspcc.org/never-shake-a-baby-shaken-baby-syndrome<br />

4. http://www.vsic.lt<br />

Dr. Laura Žalienė - biomedicinos mokslų daktarė, kineziterapeutė,<br />

lektorė, turinti daugiau nei dešimties metų patirtį kineziterapijos su<br />

kūdikiais ir vaikais srityje. Konsultuoja tėvus apie kūdikio, <strong>vaiko</strong><br />

psichomotorinę raidą ir jos lavinimą, padeda spręsti motorinės raidos<br />

problemas ir sutrikimus ortopedinių, neurologinių ligų atvejais.<br />

Vaiko sveikatos informacinis centras, www.vsic.lt<br />

Palangos g. 7a-3, Klaipėda, Tel.: +370 67499009, El. paštas: info@vsic.lt<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!