07.06.2021 Views

Ezerelio_katalogas_HiRes_WEB

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


„Kaunas ir Kauno rajonas– Europos kultūros

sostinė 2022“ projektas „Šiuolaikinės seniūnijos“

vyksta visame Kauno rajone ir yra paremtas

giliu vietos istorijų, tradicijų pažinimu, stipriu

EŽERĖLIO

BENDRUOMENĖS

NARIŲ

PORTRETAI

bendradarbiavimu ir vertybėmis, kuriomis remiasi

ir „Kaunas 2022“ organizacija. Projekto

dalyvė, Ežerėlio seniūnija – ne išimtis.

Viena iš šios seniūnijos projekto dalių tapo fotomeninkės Vaidos Virbickaitės ir vietos

fotografų bendras fotoprojektas. Jo tikslas – atskleisti Ežerėlio identitetą, parodyti

bendruomenės darnumą, žmonių individualumą bei padėti pačiai bendruomenei iš naujo

atrasti savo seniūniją.

Projekto kuratorė:

Fotomontažo ir nuotraukų redagavimo autorė:

Portretus fotografavo:

Papildomų vaizdų fotografijų autoriai:

Vaida Virbickaitė

Vaida Virbickaitė

Laura Česiūnienė

Justinas Kličius

Rūta Sipavičiūtė

Vaida Virbickaitė

Ežerėlio bendruomenė

Roma Kaledienė

Laura Česiūnienė

Justinas Kličius

Vaida keturis mėnesius dirbo su vietos fotografais – Laura Česiūniene, Justinu Kličiumi

bei Rūta Sipavičiūte. Jie fiksavo bendruomenės žmonių portretus, o ežerėliečiai

ir viena vietos fotografė Roma Kalėdienė dalyvavo dvejose fotomedžioklėse ir pagal

pateiktus raktažodžius : kultūra, legenda, gyvenimas ir ateitis, fiksavo nežinomus Ežerėlio

vaizdus. Gautą medžiagą Vaida Virbickaitė apjungė dvigubos ekspozicijos metodu,

atskleidžiant Ežerėlio bei jame gyvenančių žmonių tarpusavio sąsają. Žmonės, kaip ir

gyvenamoji vieta, papildo vienas kitą bei reflektuoja tapatybę kaip visumą. Prie kiekvieno

portreto rasite ir žmonių mintis, kurias fotografai įrašė fotosesijų metu.

Paroda buvo atidaryta 2020 m. rugsėjo 5 d., Ežerėlyje, Kauno g. 21. Joje buvo eksponuojama

10 atrinktų portretų, o šiame kataloje rasite visus 19 bendruomenės narių

portretus.

Leidinio dizainerė:

Raminta KiaulėnaitėParoda atidaryta 2020 m. rugsėjo 5 d. Ežerėlyje,

Kauno g. 21. Planuojama parodą perkelti ir aplankyti

kitas Kauno rajono seniūnijas.

Nuotraukų autorius: A. Aleksandravičius

Asta

Gyvena Ežerėlyje 47 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Aš visą gyvenimą gyvenu čia. Tai reiškia, kad Ežerėlis - mano gyvenimas.

Tai nuostabus miestas: žalias, ramus, nuošalus, pilnas gyvybės ir

veiksmo. Čia yra stipri bendruomenė, žmonės rašo projektus, dažnai juos

laimi. Gražėja miesto erdvės, vyksta įvairūs renginiai visų amžiaus grupių

žmonėms. Žmonės tapo sąmoningesni, tvarkingesni, tolerantiškesni,

draugiškesni. Miesto erdvės labiau sutvarkytos, žmonėms prieinami treniruokliai,

stadionas, vaikų žaidimų aikštelės. Daug kas naudojasi bibliotekos

paslaugomis. Ežerėlio išskirtinumas yra durpynas, jo grožis ir unikalumas,

reti augalai, taip pat miestas yra kompaktiškas, gyvename arti

vienas kito, todėl, galime padėti ištikus bėdai. Esame apsupti žalumos,

miškų ir ramybės. Labai džiaugiamės, kad turime slaugos namus, mokyklą,

darželį, ambulatoriją, paštą, keletą parduotuvių bei gamybinių įmonių,

kur gali dirbti vietos gyventojai. Didelis privalumas, kad esame įsikūrę netoli

didelio miesto.

Įsivaizduoju, jog ateityje bus pilna mokykla vaikų, visi gyventojai turės

darbus vietoje, vyks daug kultūrinių renginių, mieste bus saugu ir ramu

gyventi, naujai įsteigtas bankomatas, dviračių takai, jungiantys Ežerėlį ir

Zapyškį.

Portreto autorius: Rūta Sipavičiūtė

Papildomi kadrai: Ežerėlio bendruomenė

8

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAIMartynas

Gyvena Ežerėlyje 25 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Gyventi Ežerėlyje, visų pirma, reiškia gyventi ten, kur ir noriu gyventi:

tai – ramus, miškų apsuptyje įsikūręs miestelis, kur po dienos darbų norisi

grįžti. Ežerėlis – miestelis tiek jaunoms šeimoms, tiek ir garbaus amžiaus

žmonėms. Tai – vienas didelis kiemas, kuriame visi vieni kitus pažįsta, padeda

vieni kitiems ir susitikus sveikinasi.

Apie Ežerėlį sužino vis daugiau žmonių iš aplinkinių miestų ir rajonų.

Atsikrausto jaunos šeimos bei šeimos, pavargusios nuo didmiesčio šurmulio.

Per kelis pastaruosius metus atsirado naujų darbo vietų ne tik vietos

gyventojams, bet ir atvykėliams iš Ukrainos, kurie puikiai įsiliejo į vietos

„Gyventi Ežerėlyje, visų

pirma, reiškia gyventi ten,

kur ir noriu gyventi“

bendruomenę. Taip pat kiekvienais metais čia yra tvarkoma infrastruktūra

bei viešos erdvės. Miestelis plečiasi, įvairėja

kultūrinis gyvenimas, atsiranda vis daugiau

viešų vietų, kuriose laiką leidžia ir vaikai, ir jų

tėvai.

Manau, bėgant metams jis dar labiau išpopuliarės. Tikiuosi, kad turėsime

savo vandens telkinį ir gausime kurorto statusą!

10

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

Portreto autorius: Justinas Kličius

Papildomi kadrai: Laura Česiūnienė ir Ežerėlio bendruomenėGiedrius

Gyvena Ežerėlyje 43 metus

Pijus

Gyvena Ežerėlyje 7 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Ežerėlis traukia savo ramybe bei gamtos apsuptimi. Dėl pačio Ežerėlio

gerovės tikiuosi niekas jame ir nepasikeis.

Portreto autorė ir papildomas kadras: Vaida Virbickaitė

Gyvename Ežerėlyje septynerius metus. Per tą laiką stipriai pagerėjo

gatvių būklė, šaligatviai, atsinaujino stadionas, taip pat džiugina renovuoti

daugiabučiai. Ateityje tikiuosi, kad tai ir toliau bus ta saugi vieta, kur vaikai

gali varlinėti su draugais ir neturėti jokių rūpesčių.

PAMATYTA TAPATYBĖ

Portreto autorė: Laura Česiūnienė

Papildomas kadras: Ežerėlio bendruomenė ir Justinas Kličius

12 13

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAILina

Gyvena Ežerėlyje 28 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Kažkada į Ežerėlį mane atvedė meilė šokiui, su šokiu ir likau čia visam

gyvenimui, tad gyventi Ežerėlyje man tiesiog simboliška. Ežerėlis – savitas,

specifinis miestelis, apsuptas puikių gamtovaizdžių, turintis galimybę

regėti pulkus besibūriuojančių gervių, girdėti jų „kalbą“. Tai miestelis, kuriame

gyvena puikūs, nuoširdūs žmonės, mokyklą lanko nuostabūs mokiniai.

Čia nuolat atsiranda naujų veiklų, daugėja iniciatyvų iš jaunimo, modernėja

miestelio įvaizdis: renovuoti namai, sutvarkyti kiemai, žydinčios

gėlės gatvėse ir parkuose, sąmoningi, darbštūs, rūpestingi žmonės, puoselėjantys

miestelio turtą, moderni mokykla, pagrindinės, žmogaus būčiai

reikalingos paslaugos ir daug jaunų žmonių. Taip pat plečiasi esamos ir

kuriasi naujos įmonės, o tai užtikrina darbo vietas žmonėms.

Mano visi gražiausi atsiminimai susiję su Ežerėlio bendruomenės ir

mokyklos šventėmis. Vienos išskirti negalėčiau. Kiekviena savaip graži

ir įsimintina. Taip pat miestelio šventės, mokytojų diena, kalėdiniai karnavalai,

šimtadieniai, paskutinio skambučio šventės. Tačiau jei reikėtų

akimirksniu sureaguoti į pavadinimą „Ežerėlis“, atsakyčiau: – „Gervių

klyksmas rudenėjančiais rytais ir vakarais. Tai – žodžiais neapsakomas

jausmas“.

Portreto autorė: Rūta Sipavičiūtė

Papildomi kadrai: Roma Kalėdienė

14 15

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAIRaimundas

Gyvena Ežerėlyje 41 metus

Andrius

Gyvena Ežerėlyje 26 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Ežerėlis tvarkosi, gyvenimas gerėja. O jei dar bus daugiau darbo vietų –

čia bus daugiau jaunų šeimų.

Portreto autorius: Justinas Kličius

Papildomi kadrai: Laura Česiūnienė

Ežerėlis yra labai gražus, apsuptas miškų. Gyvenimas čia gerėja,

atsiranda daugiau darbų, naujų įmonių, gražėja kraštovaizdis, taip pat

atsikrausto daugiau naujų žmonių.

Portreto autorius: Justinas Kličius

Papildomi kadrai: Ežerėlio bendruomenė ir Roma Kalėdienė

PAMATYTA TAPATYBĖ

16 17

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAIRūta

Gyvena Ežerėlyje 38 metus

Ingrida

Gyvena Ežerėlyje 7 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Nuostabu gyventi Ežerėlyje, čia gimė mano močiutė, mano mama,

aš... Tai – labai gražus miestelis. Ežerėlis atjaunėjęs, čia atsikrausto

daug naujų šeimų. Taip pat daugiau kuriasi įmonių, daugiau darbo

vietų, viskas gerėja, net žmonės labiau šypsosi, yra motyvuoti. Matosi

pokyčiai, kaip sutvarkytos gatvės, atsirado daugiau veiklos vaikams.

Ežerėlio mokykla daro didelę pažangą, yra kur nueiti renginių prasme.

Mažėja nusikaltimų.

Ežerėlis yra gražus, apsuptas miškų, gamtos prieglobstyje. Pastatė

stadioną, žaidimų, sporto aikšteles, naujus kelius ištiesė. Žmonės

labiau bendrauja tarpusavyje, mažėja nusikaltimų.

Portreto autorius: Justinas Kličius

Papildomi kadrai: Laura Česiūnienė ir Ežerėlio bendruomenė

PAMATYTA TAPATYBĖ

Portreto autorius ir papildomi kadrai: Justinas Kličius

18 19

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAIRomualdas

Gyvena Ežerėlyje 71 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Aš atvykau iš Suvalkijos, iš pradžių man Ežerėlis pasirodė labai

baisus, kaip koncentracijos stovykla. Bet per visus metus, kiek esu

čia, jis labai pasikeitė, dabar jis yra sutvarkytas ir švarus miestelis.

Visos pajamos būdavo iš Durpyno, o dabar pramonės nebėra, tik

pora verslininkų. Durpynas į galą, tad jei visi žmonės ir toliau laikysis

tvarkos – Ežerėlis gali tapti kurortu! Aplinkui yra miškai, grybai,

uogos, tik gaila, kad nusausino ežerą, tai yra didelis minusas. Vadinamės

Ežerėliu, tačiau jokio vandens telkinio nėra, jo labai trūksta.

„Vadinamės Ežerėliu, tačiau

jokio vandens telkinio nėra, jo

labai trūksta!“

Daug jaunimo emigravo, tad Ežėrėlis

tampa pensininkų miesteliu, bet

gerai, kad yra šaunūs globos namai,

tad mes žygiuosime ten.

20

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

Portreto autorius: Justinas Kličius

Papildomi kadrai: Laura ČesiūnienėAngelė Lina

Gyvena Ežerėlyje 65 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Tai – mano gimtinė, pagrindas po kojomis. Tai – mano pasaulio

centras, čia yra viskas, ko man reikia, žmonės, su kuriais esu pažįstama

visą gyvenimą. Anksčiau žmonėms, gyvenantiems čia, tai

buvo tik gyvenamoji vieta, o dabar nuolat vyksta pokyčiai, tiesiami

nauji keliai, nauji suoliukai, ežereliečiai pastebi nebe vien savo kiemą,

medžius, gyvūnus. Puošiasi savo kiemus, net norisi lenktyniauti,

kas pasidarys gražiau. Norėtųsi, jog Ežerėlis vystųsi ir augtų, bet neperdaug,

kad neprarastų savitumo.

Norėtųsi daugiau darbų, o laisvalaikio veiklos čia pilna. Žmonės

tapo pakantesni bei žingeidesni, jei kaimynė išbėgo pabėgioti, reiškia

ir man reikia!

22

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

Portreto autorius: Justinas Kličius

Papildomi kadrai: Ežerėlio bendruomenėGreta

Gyvena Ežerėlyje 18 metų

PAMATYTA TAPATYBĖ

Gyvenu Ežerėlyje nuo vaikystės ir atsimenu, kaip susibėgdavom

visi vaikai ir žaisdavom įvairius žaidimus, negrįždavom iki vėlumos.

Ežerėlis yra jaunėjantis miestas: žmonės gali siūlyti, kaip pagyvinti

kultūrinę veiklą, vyksta daug renginių ir senjorams ir mano amžiaus

žmonėms. Manau, kad ateityje Ežerėlis plėsis, taip pat norėčiau, jog

ties Naujokų pieva atsirastų kavinė ir bankomatai, nes čia jų labai

daug kam trūksta!

Mieste renovuoti daugiabučiai, žmonės mažiau šiukšlina, įrengti

parkai ir prisodinta gėlių, o mano mėgstamiausia vieta yra renovuoto

stadiono tinklinio aikštelė. Ežerėlis pilnas žalumos, kuri sukuria puikią

nuotaiką, man čia labai gera būti ir kol kas nenoriu niekur važiuoti!

Portreto autorius: Rūta Sipavičiūtė

Papildomi kadrai: Justinas Kličius

24

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAIAlgimantas

Gyvena Ežerėlyje 40 metų

PAMATYTA TAPATYBĖ

Ežerėlis yra miesto tipo gyvenvietė. Gyventi čia yra smagu ir patogu:

daugiabučiai, parduotuvės - viskas vietoje. Ramus ir normalus

šeimyninis gyvenimas. Kadangi tai yra Kauno miesto rajonas, tad yra

asfaltuojamos gatvės, tvarkomi šaligatviai, viskas nuolat yra puošiama,

prižiūrima.

Kuriasi jaunos šeimos, gal atgis pramonė bei darbo vietos, nes dabar

viskas sumažėję. Tik kol kas jaunos šeimos nelabai linksta į pažintis

su senbuviais, todėl bendraujame daugiau mažiau grupėmis. Bet

gyvenimas eina į priekį!

26

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

Portreto autorius ir papildomi kadrai: Justinas KličiusAna

Gyvena Ežerėlyje 25 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Ežerėlis yra mažas, ramus, saugus, jaukus ir tylus miestelis. Turime

beveik visas paslaugas vietoje, labai geras susisiekimas su Kaunu. Čia

galime klausytis paukščių, stebėti gyvūniją, mėgautis tyla, nes tai nėra

pravažiuojamasis miestas. Čia kiekvieną rytą galime išgirsti Kurklių

miuziklus!

Kiekvienas miestelis yra turtingas savo bendruomene, o čia bendruomenė

yra darni. Taip pat Ežerėlis gražėja: renovuoti namai; daugiabučiai;

išpuoselėta aplinka. Žmonės daugiau keliauja, todėl tapo

„Čia kiekvieną rytą galime

išgirsti Kurklių miuziklus”!

pozityvesni, daugiau šypsosi, sveikinasi. Man tik norisi daugiau švenčių,

kaip būdavo seniau. Šiemet Kalėdinį

renginį, jei nekils komplikacijų dėl karantino

ir panašiai, pati imsiuosi iniciatyvos

organizuoti, padedant bendruomenei.

Vaikų įsitraukimas į tokius renginius būna didelis!!

Man būtų labai sunku palikti Ežerėlį, esu gyvenusi daugelyje vietų,

bet čia – meilė visam gyvenimui, nors gal matau ne vien pozityvius

dalykus. Bet apie Ežerėlį arba gerai, arba nieko!

28

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

Portreto autorė: Laura Česiūnienė

Papildomas kadras: Ežerėlio bendruomenė ir Roma KalėdienėInga

Gyvena Ežerėlyje 24 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Į Ežerėlį atsikrausčiau kai man buvo 18 metų, tuo metu man čia

buvo nesmagu, pasijaučiau kaip kaimo glūdumoje, buvo tamsu ir

niūru. Bet jei kas nors šiuo metu man pasiūlytų gyventi mieste ar kur

kitur – nesutikčiau, noriu gyventi tik Ežerėlyje: man tai yra džiaugsmas

ir aš jį labai myliu!

Miestelis yra miškuose. Bevaikštant gryname ore klausausi kaip

išskrenda ir parskrenda gervės, nėra didelio miesto šurmulio. Vaikams

čia taip pat labai patinka: gražus stadionas, žaidimų aikštelės,

taip pat organizuojamos vaikų stovyklos, užimtumo centras.

Džiaugiuosi, jog mes turime stiprią Ežerėlio gerų žmonių bendruomenę

(ypač daug jaunimo ir jo daugėja), kuri stiprina miesto

identitetą. Vyksta daug visokių koncertų, naktinių žygių ir kitų veiklų,

visos reikalingos paslaugos yra vienoje vietoje. Vyksta kelio darbai,

renovuoti namai, sutvarkytas miestelis ir turime darbo vietų!

30

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

Portreto autorė: Laura Česiūnienė

Papildomas kadras: Ežerėlio bendruomenėAistė

Gyvena Ežerėlyje 40 metų

PAMATYTA TAPATYBĖ

Ežerėlyje gyveno mano močiutė, mano tėvai čia taip pat susipažino,

čia prabėgo mano ir mano pusbrolių vaikystė. Paauglystėje su

draugais čia išgyvenome geriausius savo gyvenimo metus.

Buvom išvykę gyventi prie jūros, bet į pelkę bridęs - lengvai neišlysi,

tad grįžom atgal ir dabar čia jau auga ir gerai gyvena mūsų

vaikai. Čia yra mano šaknys!

Ežerėlis išsiskiria iš kitų tuo, jog mes čia visi gyvenam glaudžiai ir

uždarai, jis nėra pravažiuojamasis. Čia gali gimti ir niekada neišvažiuoti,

nes yra viskas, ko reikia gyvenimui – nuo darželio iki senelių

namų. Ežerėlyje gali patirti ir miesto šurmulio, ir gamtos, ir žmonių,

ir vienatvės, jei nori. Miestas gražėja, žmonės linksmėja, daugiau

sportuoja ir daugiau šypsosi! Tiesiog norisi puoštis, nes esame pavalgę,

turime kur gyventi, tad gyvenimas tik gerėja. Reikia tik atrasti

„Ežerėlyje gali turėti ir

miesto, ir gamtos, ir žmonių,

ir vienatvės, jei nori”

Ežerėlį: vis drąsiau žmonės jį vadina nebe

kaimu, o miestu, o tai rodo pokytį pačioje

bendruomenėje. Didžiuojuosi, kad čia

gyvenu!

32

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

Portreto autorė: Laura Česiūnienė

Papildomi kadrai: Ežerėlio bendruomenė ir Justinas KličiusStanislava

Gyvena Ežerėlyje 40 metų

mybą papildė nauja šiuolaikinė technika. Gyventojų rūpesčius auginamais naminiais

gyvuliais pakeitė gyventojų rūpestis ir pramoga prižiūrint augintinius. Gatves užpildė

nuostabus jaunimas.

PAMATYTA TAPATYBĖ

Ežerėlis yra mano antroji tėviškė. Čia, baigusi vidurinę, mokiausi

toliau, čia pradėjau dirbti ir išdirbau 42 metus. Dirbau įmonėje prie

staklių dienomis, o vakarais atvykdavo iš Kauno dėstytojai, kurie

mūsų grupei dėstė priklausančius dalykus. Katedros vedėjas Antanas

Bredelis, atvažiuodamas pas auklėtinius, visuomet atveždavo

kepaliuką duonos.

Gyvendama Ežerėlyje sutikau savo antrąją pusę, sukūrėme šeimą,

užauginome ir išleidome į gyvenimą dvi dukras. Ežerėlis – darbininkų

miestelis, daugiausia čia vyko durpių gamyba ir su ja susiję

darbai: durpių išvežimas, technikos remontas. Žmonės buvo darbštūs,

dirbdavo dažnai neskaičiuodami valandų, o grįžę po darbo triūsė

savo sklypeliuose: augino bulves, daržoves, laikė ne tik vištų, bet

ir karvių, kiaulių. Miestelį sudarė daugiausia bendrabučiai ir tik vienas

kitas dviaukštis namas, kūrenamas kelmais bei durpėmis. Ne visur

buvo ir vanduo. Žmonės, kiek leido, rentė savo būstus. Gražiausiu

buvo tituluojamas Ulytės namas, kuris yra Miško gatvės ir Kauno

plento sankryžoje prieš mokyklą, įvažiuojant į Ežerėlį kairėje pusėje.

Vėliau Ežerėlį papildė daug naujų, jaunų gyventojų. Ežerėlis visiškai

keičia savo veidą - buvusius bendrabučius pakeitė daugiabučiai,

kurie pastaruoju metu renovuojami, tvarkoma aplinka, tiesiami šaligatviai,

įrengiamos aikštelės ir gėlynai. Po įmonės privatizavimo, ga-

34

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAI

Portreto autorė: Laura Česiūnienė

Papildomi kadrai: Vaida VirbickaitėRasa

Gyvena Ežerėlyje 50 metų

PAMATYTA TAPATYBĖ

Man Ežerėlis reiškia labai daug, aš čia gimiau ir augau. Tai yra ramybės

oazė. Man tai buvo pati idealiausia vieta auginti vaikus – saugu,

gražu, nei viename kitame mieste negalėčiau išleisti vaikų į kiemą, ramiai

atlikti darbus, pagaminti valgyti. Dabar, kai vaikai užauginti, aš gyvenu

nuosavame sklype, čia saugu, gražu, mus supa nuostabi gamta.

Ežerėlio išskirtinumas – galutinė stotelė, miestelis yra miške ir

čia gyvena ypatingi žmonės. Išvykus į miestą iš karto pavargstu, o

man čia – atskira planeta, su virš galvų švelniai praskrendančiomis

gervėmis. Slaugos namai čia taip pat ypatingi, nes ten yra NAMAI:

dirba miesto gyventojos, be galo šiltai ir nuoširdžiai bendraujančios.

Kai buvau jaunesnė, poreikiai buvo mažesni, o dabar pastebiu tvarkomas

gatves, šaligatvius, vaikų žaidimų aikštelė, stadionas, kuriame

visi nuolat sportuoja. Atsikrausto labai nuostabūs naujakuriai: ir jauni,

ir mano amžiaus. Man svarbu, kaip atrodo mano aplinka ir, kad kaimynai

rūpinasi savo aplinka.

Labai norėčiau, kad Ežerėlis būtų traukos centras, kad durpyne

būtų takai, apžvalgos bokštas, kur žmonės galėtų stebėti gerves. Pati

norėčiau įkurti savo jogos studiją, mokyti moteris nusiraminti, teisingai

kvėpuoti.

Portreto autorius: Laura Česiūnienė

Papildomi kadrai: Ežerėlio bendruomenė

36 37

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAIDeividas

Gyvena Ežerėlyje 33 metus

PAMATYTA TAPATYBĖ

Ežerėlis gražėja, jame gera ir miela gyventi! Miestelis tvarkosi, atsiranda

normalūs šaligatviai, stadionas, keliai, vaikų žaidimų aikštelė.

Taip pat atsirado naujas kelias – vadinasi, Ežerėlis plėsis

Portreto autorius: Justinas Kličius

Papildomi kadrai: Ežerėlio bendruomenė

38

EŽERĖLIO BENDRUOMENĖS NARIŲ PORTRETAIProjekto organizatoriai:

Apie Vaidą

Virbickaitę

Vaida Virbickaitė – fotografė, dirbanti vizualinio

išpildymo srityse. Jos nuotraukose galima atrasti

socialinės atskirties ir vienatvės temas nagrinėjančius

vaizdus. Eksperimentuodama (ne) įprastais objektais, jų jungimo

būdais ir vaizdais, menininkė pasakoja istoriją.

Fotomenininkė yra Lietuvos (Fotolab. Atsskirtis; Kaunas Photo Star;

VDU menų „Galerija 101”; UMI galerija “Galera” ir kt.) bei užsienio šalių

parodų bei projektų (C.A.R. Contemporary Art Rurh. Ateljee No.13;

David magazine irk t.) dalyvė. Taip pat yra dirbusi su Kauno šiuolaikinio

šokio teatru „Aura” bei trupe„Nuepiko”, gyvenusi ir kūrusi Graikijoje,

Danijoje ir Tenerifėje.Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!