29.03.2023 Views

Tiande katalogas 2023

TianDe katalogas 2023

TianDe katalogas 2023

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAKIAŽO IDĖJOS

ИДЕИ МАКИЯЖА

TOBULAI TIKS BET KOKIO

AKIŲ IR ODOS ATSPALVIO

MOTERIMS.

ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦАМ

РАЗНОГО ТОНА КОЖИ,

ЦВЕТА ГЛАЗ И ЦВЕТОТИПА.

Rinkinys 2

Сет 2

JAU GREITAI!

СКОРО

В ПРОДАЖЕ!

AKIŲ ŠEŠĖLIAI “MAKIAŽO IDĖJOS”:

NUO LENGVO KASDIENIO IKI

INTENSYVAUS VAKARINIO MAKIAŽO –

VISKAS VIENOJE PALETĖJE

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК «ИДЕИ МАКИЯЖА»:

ОТ ЛЕГКОГО ПОВСЕДНЕВНОГО

МЕЙКА ДО НАСЫЩЕННОГО

ВЕЧЕРНЕГО – В ОДНОЙ ПАЛЕТКЕ

1

Rinkinys 1

Сет 1

UNIVERSALIOJE AKIŲ ŠEŠĖLIŲ

PALETĖJE RASITE:

• ŠILTŲ IR ŠALTŲ ATSPALVIŲ;

• NUDE IR RYŠKIŲ ATSPALVIŲ;

• TAMSIŲ IR ŠVIESIŲ SPALVŲ;

• MATINĖS IR BLIZGIOS TEKSTŪROS.

1. Akių šešėliai “Makiažo idėjos”

Kodas: 80411, 9 g

Тени для век «Идеи макияжа»

Код: 80411, 9 г

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ –

ЭТО СОЧЕТАНИЕ:

• ТЕПЛЫХ И ХОЛОДНЫХ ТОНОВ;

• НЮДОВЫХ И ЯРКИХ ОТТЕНКОВ;

• ТЕМНЫХ И СВЕТЛЫХ ЦВЕТОВ;

• МАТОВЫХ И ШИММЕРНЫХ ТЕКСТУР.

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!