2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa

easa.europa.eu

2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa

4.0 vispārējā aviācija un spEciāLiE aviācijas darbi, gaisa kuģi, kuru mtom

pārsniEdZ 2 250 kg

4.2 negadījumu kategorijas — speciālie aviācijas darbi — lidmašīnas

Kā minēts iepriekš, speciālie aviācijas darbi saistīti ar ugunsdzēsību, lauksaimniecības darbiem

un novērošanu no gaisa.

Iegūt datus par negadījumiem speciālos aviācijas darbos ir diezgan problemātiski. Šajā ziņā

viena no sarežģītākajām nozarēm ir ugunsdzēsība. Dažās valstīs šo darbu veic valsts organizācijas

(piemēram, gaisa karaspēki), un tāpēc tie netiek klasificēti kā speciālie aviācijas

darbi, bet kā „valsts lidojumi”. Tādējādi šādi negadījumi pārskatā nav iekļauti.

attēls 17 speciālie aviācijas darbi — lidmašīnas ar pacelšanās masu virs 2 250 kg — fatālie negadījumi

24

GCOL 1 0

RI-VAP 3 0

F-POST 3 0

SCF-PP 4 2

OTHR 4 2

MAC 5 0

CFIT 9 4

UNK 10 0

LOC-I 17 5

Ārvalstīs reģ. gaisa kuģi EASA dalībv. reģ. gaisa kuģi

LALT 28 5

0 5 10 15 20 25 30 35

Negadījumu skaits

Lielais negadījumu skaits, strādājot nelielā augstumā (LALT), nav nekāds pārsteigums, jo

speciālo aviācijas darbu specifika saistīta ar lidojumiem tuvu zemei, piemēram, lauksaimniecības

darbos. Strādājot nelielā augstumā, atgūt kontroli vai atgūties no negaidīta notikuma

ir grūtāk. Lielais negadījumu skaits kategorijā „Nav zināms” liecina, ka šādu negadījumu

izmeklēšanu un paziņošanu var uzlabot.

2007. gada drošības pārskats

More magazines by this user
Similar magazines