2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa

easa.europa.eu

2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa

4.0 vispārējā aviācija un spEciāLiE aviācijas darbi, gaisa kuģi, kuru mtom

pārsniEdZ 2 250 kg

4.3 biznesa aviācija - lidmašīnas

Saskaņā ar ICAO definīcijām biznesa aviācija ir vispārējās aviācijas apakškopa. Ņemot vērā

šī sektora svarīgumu, dati par biznesa aviāciju ir sniegti atsevišķi.

attēls 18 Fatālie negadījumi biznesa aviācijā, Easa dalībvalstīs un ārvalstīs reģistrētie gaisa kuģi

Fatālo negadījumu skaits

20

15

10

5

0

Negadījumi, EASA reģ.

gaisa kuģi

1

9

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2007. gada drošības pārskats

1

0

16 13

Fatālie negad., ārvalstīs

reģ. gaisa kuģd

2

17

1

11

0

11

EASA dalībvalstis,

2 g. vid.

0

1

8 9

1

16

Ārvalstis, 2 g. vid

Fatālo negadījumu skaits, kas noticis ar EASA dalībvalstīs reģistrētiem biznesa aviācijas

gaisa kuģiem, ir neliels. Taču pēdējos gados pasaulē ir vērojams fatālo negadījumu skaita

pieaugums.

1

15

25

More magazines by this user
Similar magazines