2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa

easa.europa.eu

2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa

6.0 aģEntūras pasākumi drošības jomā

valstu ieinteresētājām personām un lai izveidotu inovatīvu drošības tīklu ar dažādām

valstīm.

Regulārie auditi, ko veic neatkarīgas organizācijas (piemēram, ICAO) apstiprina, ka aģentūra

un sertifikācijas direktorāts virzās pareizajā virzienā, lai pildītu savus pienākumus un

veicinātu augstu aviācijas drošības līmeni.

attēls 23 izdoto lidojumderīguma un ārkārtas lidojumderīguma direktīvu skaits 2007. gadā

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

32

0

178

18

34

17

37 26

Lielie gaisa kuģi Vispārējā aviācija Gaisa kuģi ar rotoriem Dzinēji Detaļas un ierīces

6.3 noteikumu izstrāde

52

AD

14 4

Ārkārtas AD

Pēc konsultēšanās ar iesaistītajām personām aģentūra pieņem noteikumu izstrādes gada

programmu, ko publicē aģentūras vietnē. Tā tiek izstrādāta, ņemot vērā vairākus kritērijus,

tostarp lietošanas pieredzi, jaunas tehnoloģijas un ekspluatācijas koncepcijas vai organizācijas,

kā arī atbilstību starptautiskajām saistībām. Noteikumu izstrādes programma ņem

vērā arī nepieciešamību samērot noteikumus ar riskiem. Galvenais 2007. gada paveiktais ir

minēts tālāk tekstā.

EASA sistēmas paplašināšana saistībā ar lidlauku sadarbspēju un drošības noteikumiem.

• Darbs saistībā ar to bijušajā Padomju Savienībā projektēto gaisa kuģu tālāko izmantošanu,

kas pašlaik ir reģistrēti EASA dalībvalstīs.

• Pieņemti grozījumi dokumentā „Lielu lidmašīnu sertifikācijas specifikācijas”. Šo grozījumu

nolūks ir uzlabot obligāto specifikāciju durvīm, lidošanas un vadības sistēmām, kā

arī risināt jautājumus, kas saistīti ar lidojumiem apledojuma apstākļos un cilvēka

faktoru.

2007. gada drošības pārskats

0

More magazines by this user
Similar magazines