2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa

easa.europa.eu

2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa

6.0 aģEntūras pasākumi drošības jomā

• Pieņemti grozījumi par sertifikācijas specifikācijām maziem un lieliem gaisa kuģiem ar

rotoru (helikopteriem), uzlabojot specifikāciju lidojuma un lietošanas īpašībām.

• Pieņemti grozījumi dokumentā „Dzinēju sertifikācijas specifikācijas”, uzlabojot elektroniskās

kontroles sistēmu specifikācijas.

• Grozīti zemes atpazīšanas un brīdināšanas standarti un ieviests jauns vieglās aviācijas

sekundārās uzraudzības retranslatoru standarts.

• Grozīti vairāki citi dokumenti, kas saistīti ar pieņemamiem līdzekļiem atbilstības panākšanai.

Šie dokumenti skar dažādas jomas, ieskaitot novecojušu gaisa kuģu konstrukcijas,

lidošanas atļaujas un gaisa kuģu tehniskās apkopes licences.

Gada drošības pārskats atspoguļo augstu negadījumu skaitu atsevišķos pasaules reģionos.

Noteikumu izstrādes direktorāta mērķis ir risināt jautājumus, kas saistīti ar gaisa kuģu lidojumiem

no mazāk regulētiem reģioniem, realizējot divus pašlaik izstrādes stadijā esošus

pasākumus:

• trešo valstu ekspluatantu apstiprināšana;

• tehniskās palīdzības programmas.

Attiecībā uz komerciāliem aviopārvadājumiem ar lidmašīnām veikti šādi pasākumi.

• Darbības atbilstības sertifikāta izveide, kas cita starpā definēs minimālo mācību plānu lidojuma

apkalpes tipa novērtējuma programmai. Iespējams, šis drošības pasākums samazinās

CFIT un LOC-I risku.

• Negadījumu riskus, kas saistīti ar dzinēja sistēmu, vajadzētu samazināt, uzlabojot lielu

lidmašīnu sertifikācijas specifikācijas attiecībā uz zema degvielas līmeņa brīdinājumiem.

Līdzīgs darbs pie avārijas izejām un termiskās izolācijas segām varētu samazināt ugunsgrēku

radītās sekas pēc sadursmes.

• Visbeidzot, ar labākām elektroinstalācijas specifikācijām jāpaaugstina sistēmu

uzticamība.

Attiecībā uz komerciāliem aviopārvadājumiem, ko veic ar helikopteriem, tiek grozītas pašreizējās

helikopteru specifikācijas un tiek izstrādāti reglamentējoši materiāli. Šie materiāli

definēs arī minimālo mācību plānu lidojuma apkalpes tipa novērtējuma programmai.

Ar šo pasākumu palīdzību ir iecerēts samazināt CFIT un kontroles zaudēšanas risku, lidojot

ar helikopteriem.

2007. gada drošības pārskats

33

More magazines by this user
Similar magazines