liela_rokasgramata_2013-1

llkc.lv

liela_rokasgramata_2013-1

10. KULTŪRU KODI ......................................................................................................................................................................... 40

11. SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA ................................................................................................................................................... 41

12. LIZ APSEKOŠANA ..................................................................................................................................................................... 46

13. ATBALSTA MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 2013. GADĀ .......................................................................... 47

14. „PLATĪBU MAKSĀJUMU IESNIEGUMS 2013.GADĀ” AIZPILDĪŠANA .......................................................................... 51

15. „ATBALSTA IESNIEGUMS PASĀKUMA „AGROVIDES MAKSĀJUMI’’ APAKŠPASĀKUMIEM 2013.GADĀ”

AIZPILDĪŠANA ................................................................................................................................................................................. 52

16. LAUKU BLOKU KARTE............................................................................................................................................................ 53

16.1. LAUKU BLOKU K A TRES AIZPILDĪŠANA ......................................................................................... 54

16.2. AGROVIDES LAUKU BLOKI ............................................................................................................. 56

17. „ATBALSTA IESNIEGUMS „NATURA 2000 MAKSĀJUMI” .............................................................................................. 57

(MEŽA ĪPAŠNIEKIEM) 2013.GADĀ” AIZPILDĪŠANA .............................................................................................................. 57

18. PAPILDINĀJUMI UN LABOJUMI ........................................................................................................................................... 58

19. ĀRKĀRTAS APSTĀKĻI ............................................................................................................................................................. 58

20. IESNIEGUMA, SAIMNIECĪBAS UN ATDALĪTĀ PPVA NODOŠANA/PĀRŅEMŠANA ................................................. 59

21. IZMAIŅAS KLIENTA DATOS .................................................................................................................................................. 60

22. IESNIEGUMA ATSAUKŠANA .................................................................................................................................................. 60

23. IESNIEGUMA ADMINISTRĒŠANAS KĀRTĪBA ................................................................................................................... 61

24. IESNIEGUMA, TĀ PIELIKUMA(-U) DATU PĀRBAUDE UN KĻŪDAS ............................................................................ 62

25. RAKSTISKI APLIECINĀJUMI PAR TIESĪBĀM APSAIMNIEKOT .................................................................................. 63

ATBALSTAM PIETEIKTO LIZ ...................................................................................................................................................... 63

26. ATBALSTA APJOMS, TĀ IZMAKSA UN SAMAZINĀJUMI ............................................................................................... 63

27. SŪDZĪBU, IESNIEGUMU UN LŪGUMU IESNIEGŠANAS .................................................................................................. 68

UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA ...................................................................................................................................................... 68

28. SAISTOŠĀ LIKUMDOŠANA VALSTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS ATBALSTAM 2013.GADĀ .................................. 70

1. PIELIKUMS71

MAZĀK LAB VĒLĪGO APVI DU SARAKSTS ................................................................................................ 71

2.PIELIKUMS

DEKLARĀCIJA PAR „LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRAUGU AUDZĒŠANU BIOGĀZEI” 2013.GADĀ ........................ 84

3.PIELIKUMS

IESNIEGUMS ĪPAŠAJ AM ATBALSTAM CIETES KARTUPEĻU K VALITĀTES UZLABOŠANAI 2013.GADĀ . 85

4.PIELIKUMS

IESNIEGUMS ĪPAŠAJAM ATBALSTAM LOPB ARĪBAS AUGU SĒKLU UN SĒKLAS KARTUPEĻU

KVALITĀTES UZLABOŠAN AI 2013.GADĀ ................................................................................................ 86

4

More magazines by this user
Similar magazines