9.57 Mb - Rīgas Tehniskā universitāte

rtu.lv

9.57 Mb - Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Domā uzstādītās optiskās šķiedras

tenzometru sistēmas apraksti un fotogrāfijas

pieejamas internetā:

http://smartec.ch/SOFO.htm

skaidro K. Bondars, kuram vēsturisko

mūru un velvju pētniecība

ir ne vien specializācija, bet

arī sirdslieta.

K. Bondara doktora disertācija

«Mūra pārseguma konstrukciju

ilgizturības prognozēšanas

metodika», kas RTU aizstāvēta

2011. gadā un veltīta Rīgas Doma

baznīcas izpētei, 2012. gada

23. martā saņēma Latvijas Būvinženieru

savienības apbalvojumu

kā labākais gada zinātniskais

darbs būvniecībā.

Disertācijas izstrādes gaitā

K. Bondars nonācis pie atziņas:

«Ja vēsturisko mūra pārseguma

konstrukciju mēģinātu optimizēt

ar datorsimulāciju palīdzību,

iegūtu tieši šādu pašu – tikpat

materiālietilpīgu un tikpat izturīgu

– konstrukciju. Gadsimtiem

krātā pieredze amatniekiem

ļāvusi izveidot visoptimālāko

konstrukciju, kāda iespējama,

turklāt – bez datoru palīdzības.»

Izstrādāt vēsturiskajām mūra

konstrukcijām veltītu disertāciju

pamudinājis Latvijā vērojamais

zināšanu vakuums šajā specifiskajā

«nišā». Būvinženieri

nepamatoti spriedelējuši par

mūru drošību, lai gan viņiem

nav bijis nekādu zināšanu šajā

jomā: «Domāju, tagad mums

ir augstāks kompetences līmenis

– katru spriedelējumu varam

papildināt ar argumentiem un

pierādījumiem.»

RTU Scientists at Riga Cathedral

One of the oldest medieval stone churches in the Baltic region – the Riga

Cathedral – has a unique automatic crack-monitoring system installed; since 2007

this system helps Kaspars Bondars and Aleksandrs Korjakins – researchers of the

Riga Technical University Centre of Building Science – in gathering accurate data

on the movements of the church wall sections, assessing the condition of the structure,

determining whether the building is safe for use and projecting the necessary

reconstruction work for the future.

Ученые РТУ в Рижском Домском соборе

В одной из старейших каменных церквей средневековья в Балтийском

регионе – в Рижском Домском соборе – установлена уникальная автоматическая

система мониторинга трещин, с помощью которой исследователи Центра строительной

науки РТУ Каспарс Бондарс и Александр Корякин с 2007 года получают

точные данные о движении каменных частей церкви, оценивают состояние

конструкций, определяют безопасность эксплуатации строения и прогнозируют

необходимые строительные работы.

JAUnAIS InžEnIERIS

17

Similar magazines