9.57 Mb - Rīgas Tehniskā universitāte

rtu.lv

9.57 Mb - Rīgas Tehniskā universitāte

Inženieru darbs

Ieejot siltā mājoklī, šķērsojot tiltus vai dzirdot radio ziņas, reti kurš

iedomājas, ka tas iespējams, pateicoties inženieru darbam

Rīgas Politehniskā institūta (RPI) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)

sagatavotie inženieri strādā dažādos Rīgai un visai Latvijai stratēģiski svarīgos

objektos – rūpējas par siltumapgādi, ūdensapgādi, tiltu un ceļu uzturēšanu,

informācijas apriti u. c. Par ikdienā tik ļoti nepieciešamo, bet reizēm mazliet

«neredzamo» un sabiedrības neievēroto darbu aicinājām pastāstīt RTU absolventus,

inženierus – AS «RīGAS SILTUmS», SIA «Rīgas ūdens», SIA «Rīgas tilti»

un Latvijas Radio pārstāvjus.

18 JAUnAIS InžEnIERIS

Normunds Talcis,

AS «RīGAS SILTUMS» valdes

priekšsēdētājs

RPI absolvējis 1987. gadā,

ieguvis siltumapgādes, gāzes

apgādes un ventilācijas iekārtu

inženiera specialitāti, šobrīd

ir RTU Būvniecības fakultātes

doktorants un RTU Padomnieku

konventa loceklis.

N. Talča un viņa vadītā uzņēmuma

darba rezultātā rīdzinieki iegūst

siltumu mājokļos un karsto ūdeni.

«Ja iedzīvotāji nezvana, tas nozīmē,

ka viņi ir apmierināti ar mūsu sniegto

pakalpojumu. Ja zvana, tad kaut kas

nav kārtībā,» stāsta N. Talcis. Pateicības

25 gadus ilgajā AS «RĪGAS SIL-

TUMS» valdes priekšsēdētāja, Siltum-

EgITA KANcāNE

centrāles vadītāja, Dispečeru dienesta

vadītāja, Tehniskā direktora amatā

gan saņemtas ārkārtīgi reti, jo brīžos,

kad viss kārtībā, reti kurš klients aizdomājas

par to, ka siltumenerģijas

ražošana un siltumapgādes nodrošināšana

ir rūpīgs daudzu inženieru un

speciālistu darbs.

«Priekšstats par inženiera specialitāti

mūsdienu Latvijas sabiedrībai ir

vājš. Tāpēc arī AS «RĪGAS SILTUMS»

iesaistās šīs profesijas popularizēšanā:

rīkojam Atvērto durvju dienas,

iesaistāmies Ēnu dienā, piedāvājam

prakses vietas topošajiem speciālistiem.

Padomju laikus var kritizēt

dažādu iemeslu dēļ, taču pozitīvi bija

tas, ka liela uzmanība tika pievērsta

inženieru darbam un nopelniem.

Tagad bieži vien priekšplānā izvirzās

citu profesiju pārstāvji, bet inženieri

More magazines by this user
Similar magazines