9.57 Mb - Rīgas Tehniskā universitāte

rtu.lv

9.57 Mb - Rīgas Tehniskā universitāte

Guntars Plūcis,

Latvijas Radio Raidījumu ierakstu

daļas vadītājs

1992. gadā absolvējis RTU

Elektroenerģētikas fakultāti,

ieguvis rūpniecisko procesu automatizācijas

un elektriskās piedziņas

inženiera specialitāti

Klusums Latvijas Radio ēterā neiestājas

tikai tāpēc, ka sardzē pār skaņas

kvalitāti stāv Raidījumu ierakstu daļas

vadītājs G. Plūcis un viņa padotībā

strādājošie 39 darbinieki: tiešā ētera

operatori, skaņu ierakstu operatori,

montāžas operatori, skaņu inženieri,

režisori u. c.

Raidījumu ierakstu daļa ir viena

no lielākajām Latvijas Radio struktūrvienībām.

Tās darbinieku pārziņā ir

visi radioprogrammu tehniskie procesi

– ieraksti, montāža, skaņas apstrāde,

noraidīšana ēterā u. c.

«Vislielākais gandarījums par

darbu ir brīžos, kad sekmīgi izdodas

īstenot kādu jaunu projektu, ieviešot

jaunas tehnoloģijas, kas uzlabo darba

kvalitāti,» atzīst G. Plūcis. «Arī katra

diena, kas nostrādāta bez lielām tehniskām

kļūdām, ir laimīga. Pavisam

no kļūdām gan izvairīties nav iespējams,

taču katru situāciju mums ir

jāprot atrisināt tā, lai radioklausītāji

kļūdas nepamana.»

Tiešā veidā radio inženierim ne-

Engineering Work for Riga

Engineers prepared by RTU are working in various sites of strategic importance

in Riga – they maintain heat supply, water supply, bridges and information

movement. SIA «Rīgas ūdens» CEO and head of the Riga Water and Environment

Project implementation unit Aivars Zants, AS «Rīgas siltums» chairman of

the board Normunds Talcis, SIA «Rīgas tilti» technical director Guntis Briedis and

head of «Latvijas Radio» Broadcast and Recording division Guntars Plūcis talk

about their daily work.

pieciešamās zināšanas universitātē iegūt

nav iespējams, taču ir vairākas šim

virzienam tuvas specialitātes: elektronika,

telekomunikācijas, enerģētika

un, sevišķi, informācijas tehnoloģijas.

«Tās gan pārsvarā vairāk orientētas

uz tehnoloģiju izstrādi, nevis uz esošu

iekārtu ekspluatāciju, taču, iegūstot

pamatzināšanas, iespējams apgūt arī

specifiskās, darbam Latvijas Radio

Aktīvāk popularizēt inženierzinātnes

jauniešu vidū – skaidrot un rādīt, ka

inženierzinātnes ir perspektīva joma!

nepieciešamās prasmes,» skaidro

G. Plūcis. «Ja nav fundamenta, ko

ieliek RTU, strādāt radio ir ļoti problemātiski.

Mana specialitāte – automātika

– ir ļoti plaša, un tas palīdz

izprast procesus un redzēt lietas kopsakarībās.

Īstenojot jebkuru projektu,

vismaz virspusējā līmenī jāzina darbību

secība, tehnisko rīku savietoja-

mība, to darbības īpatnības, funkcijas

utt. Radio nepārtraukti notiek jaunu

tehnoloģiju ieviešana. Ap 2005. gadu

pilnībā pārgājām uz digitālajām tehnoloģijām

raidījumu sagatavošanā.

Līdz ar to bija vajadzīgas gan papildu

zināšanas, gan izpratne par to, kādā

virzienā attīstīsimies. RTU gūtās zināšanas

papildināju digitālajām tehnoloģijām

veltītos kursos Vācijā.»

Lai jaunietis kļūtu par talantīgu

inženieri, viņam nepieciešama interese

par tehniku un vēlme mācīties.

«Tehniskās lietas ir konkrētas – vai nu

tu zini, vai nu tu nezini. Humanitārajos

virzienos ir vieta fantāzijai – kaut

ko zinot, kaut ko nezinot, ir iespējams

absolvēt augstskolu. Tehniskajā universitātē

tas neiet cauri.»

Universitātes 150. dzimšanas dienā

G. Plūcis novēl aktīvāk popularizēt

inženierzinātnes jauniešu vidū –

skaidrot un rādīt, ka inženierzinātnes

ir perspektīva joma!

Труд инженеров – Риге

Инженеры, получившие образование в Рижском техническом университете,

трудятся на различных стратегически важных для Риги объектах – заботятся

о тепло- и водоснабжении, содержании мостов и информационном обороте.

О своей ежедневной работе рассказывают директор SIA «Rīgas ūdens» Айварс

Зантс, председатель правления AS «Rīgas siltums» Нормундс Талцис, технический

директор SIA «Rīgas tilti» Гунтис Бриедис и руководитель Отдела записи передач

Латвийского радио Гунтарс Плуцис.

JAUnAIS InžEnIERIS

21

More magazines by this user
Similar magazines