9.57 Mb - Rīgas Tehniskā universitāte

rtu.lv

9.57 Mb - Rīgas Tehniskā universitāte

Autore: Lauma Līdaka

2011. gada absolvente

Bijusī Rīgas Preču stacijas teritorija

ir lielākā līdz šim neapgūtā

industriālā teritorija Dzelzceļa loka

iekšienē. Projektā teritorijas attīstībai

paredzēts ievērot jaunu kvartālu

veidošanas principu: izmantot dabas

potenciālu, maksimāli samazināt monofunkcionālas

apbūves veidošanu,

izveidot jaunus šķērsojumus. Tādējādi

tiek iegūta kvalitatīva, pilsētas struktūrā

integrēta publiskā telpa, kur sabalansētas

attīstības un rekreatīvās intereses:

daļā teritorijas veikta intensīva

apbūve, daļā – veidots parks, kas pilda

arī lietu ūdens attīrīšanas funkciju.

Diplomprojekts «Pilsētvides attīstības stratēģija bijušās Rīgas preču stacijas teritorijā»

Objekta atrašanās vieta Rīgā: Skanstes apkaimē starp Ganību dambi, Pulkveža Brieža, hanzas, un Skanstes ielu

Diplomprojekts «Ķīpsalas arhipelāga kopiena Rīgā»

Objekta atrašanās vieta Rīgā: Ķīpsalas ziemeļu gals

Autore: Madara Eisaka

2010. gada absolvente

Projekta mērķis ir pievērsties

daudz pētītas teritorijas mazattīstītai

daļai – Ķīpsalas ziemeļiem. Atskatoties

uz Ķīpsalas veidošanās vēsturi,

kad vairākām salām Daugavas gultnē

saplūstot vienā, izveidojusies mūsdienu

Ķīpsala, atklājas stāsts par zudušo

salu arhipelāgu. Projektā caur vēsturiskiem,

sociāliem un telpiskiem aspektiem

analizēts un modelēts vietas

identitāti spēcinošs attīstības scenārijs

pa posmiem. Ķīpsalas ziemeļiem kopā

ar Andrejsalu ir milzīgs potenciāls

veidot Rīgas «ūdens vārtus», kuri projektā

ir iezīmēti ar dzīvojamu tiltu, kas

savieno salu ar Podragu.

JAUnAIS InžEnIERIS

29

More magazines by this user
Similar magazines