9.57 Mb - Rīgas Tehniskā universitāte

rtu.lv

9.57 Mb - Rīgas Tehniskā universitāte

The Ideal Riga of the Future

What would Riga be like if it were shaped by Riga Technical University Faculty

of Architecture and Urban Planning graduates? It would be perfect! This article

looks closer into eight graduation projects and visualizations made by the young

architects; there are various proposals for the revitalization of several districts and

buildings in the city, including the creation of a contemporary dance theater building

in Vecrīga (Old Riga), a solution for the allotment garden territories in Daugavgrīva,

which are subject to flooding, the revitalization proposal for the Riga brewery

«Vārpa», etc.

Diplomprojekts «neatkarīgo teātru ēka Rīgā»

Objekta atrašanās vieta Rīgā: Kronvalda bulvārī 7

Autore: Guna Priede

2011. gada absolvente, šobrīd arhitekte birojā «AB3D»

Darbā meklētas atbildes uz jautājumu, kādai jābūt

mūsdienīgai, dzīvotspējīgai teātra telpai Latvijā, un aplūkota

neatkarīgo teātru tipa ēka. Tās novietnei izvēlēta šobrīd

slēgta teritorija pilsētas kanāla loka ziemeļu galā. Stratēģijas

pamatā – iecere ar arhitektūras palīdzību atvērt pilsētniekiem

kanāla ziemeļu «vārtus» pret Daugavu. Turpinot

kanālmalu apbūves vēsturisko koncepciju, plānots veidot

dialogu starp vēsturisko un laikmetīgo, iegūstot dinamisku

publisko telpu, kas dod iespēju noskatīties teātra izrādi

kanāla amfiteātrī vai vērot to no ēkas terasēm.

Рига будущего в идеале

Каким бы был город Рига, если бы его создавали выпускники последних

лет факультета Архитектуры и городского планирования Рижского технического

университета? Рига была бы идеальной! В публикации обобщены

дипломные проекты восьми молодых архитекторов, в которых предложены

различные решения возрождения городских территорий и конкретных зданий:

создание здания театра современного танца в Старой Риге, решение для

затопляемых территорий огородов в Даугавгриве, проект ревитализации Рижской

пивоварни «Варпа» и т. д.

JAUnAIS InžEnIERIS

31

More magazines by this user
Similar magazines