Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

Dalībnieka D finansiālais ieguldījums (4. pārskata īpašnieks; pētījums,

kas novērtēts ar 2 pēc Klīmiša metodes)

30 761x(215 325–158 270)/215 325

Dalībnieka E finansiālais ieguldījums (5. pārskata īpašnieks; pētījums,

kura kvalitāte nav novērtēta)

Dalībnieka F un G finansiālais ieguldījums (nav sava pārskata)

2xEUR30 761

EUR 8 151

EUR 30 761

EUR 61 522

Finansiālie ieguldījumi kopā EUR 107 566

Izmaksu atlīdzība

1. pārskata (galvenā pētījuma) īpašnieka — dalībnieka A daļa

(7134 + 8151 + 30 761 * 3) * 215 325 / (215 325 + 201 100 +

165 390 + 158 270)

2. pārskata (1 pēc Klīmiša metodes, bet ne galvenā pētījuma)

īpašnieka — dalībnieka B daļa

(7134 + 8151 + 30 761 * 3) * 201 100 / (215 325 + 201 100 +

165 390 + 158 270)

3. pārskata (2 pēc Klīmiša metodes) īpašnieka — dalībnieka C daļa

(7134 + 8151 + 30 761 * 3) * 165 390 / (215 325 + 201 100 +

165 390 + 158 270)

4. pārskata (2 pēc Klīmiša metodes) īpašnieka — dalībnieka D daļa

(7134 + 8151 + 30 761 * 3) * 158 270 / (215 325 + 201 100 +

165 390 + 158 270)

EUR 31 254

EUR 29 334

EUR 24 006

EUR 22 279

Atlīdzība, kopā EUR 107 566

Izmaksu sadalījuma un izmaksu atlīdzības bilance ir šāda:

Dalībnieks A saņem EUR 31 254

Dalībnieks B saņem EUR 29 334 (ar 1 pēc Klīmiša metodes novērtēts, bet ne galvenais

pētījums/galvenā pētījuma vērtība)

Dalībnieks C saņem EUR 16 872

Dalībnieks D saņem EUR 14 822

Dalībnieki E, F, G katrs maksā EUR 30 761

117

More magazines by this user
Similar magazines