Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

122 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

24 764*((100-50)/100)

Dalībnieka D, kurš drīkst izmantot pētījumu ar visu tiesību aktu

(tostarp REACH) ievērošanu saistītām vajadzībām, bet kuram ir

vajadzīga tikai piekļuves pilnvara, finansiālais ieguldījums

24 764*((100-30)/100)

EUR 17 335

Finansiālais ieguldījums kopā EUR 107 733

Izmaksu atlīdzība

Piešķirto ieguldījumu kopsumma (123 820 + 3 724) EUR 107 733

Dalībnieka A, kam ir vērtīgākais 1. pārskats, daļa

107 733x(173 350–147 280)/173 350

Dalībnieka A, kam ir mazāk vērtīgais 2. pārskats, daļa

107 733x147 280/(173 350+147 280)

Bilance (izmaksu sadalījums — izmaksu atlīdzība) ir šāda:

Dalībnieks A saņem EUR 58 246

Dalībnieks B saņem EUR 45 763 (49 487 – 3 724)

Dalībnieks C maksā EUR 12 382

Dalībnieks D maksā EUR 17 335

Dalībnieki E, F, G katrs maksā EUR 24 764

EUR 58 246

EUR 49 487

9. PIEMĒRS. Reģistrācijas dokumentācijas izmaksu sadalījums, kā kritēriju

izmantojot dažādus tonnāžas diapazonus

Par taisnīgas izmaksu sadales pamatu var izmantot tonnāžas diapazonus, jo REACH

informācijas prasības ir saistītas ar tonnāžas diapazoniem, tāpēc tie ir galvenais faktors,

kas ietekmē izmaksu sadali. Noteikta tonnāžas diapazona reģistrētāju grupai

nepieciešamo datu izmaksas ir atšķirīgas. Parasti tās ir saistītas ar izmaksām par tādiem

datiem, kuru iegūšanai reģistrētājam jāsaņem licence vai tie jāiegādājas, lai iesniegtu

dokumentāciju.

Tā kā ir grūti definēt standartattiecību dažādiem tonnāžas diapazoniem, var izmantot

dažādas pieejas.

10 vielas X SIEF foruma dalībnieki ir pauduši interesi reģistrēt vielu. Pieci ietilpst

tonnāžas diapazonā virs 1000 t/gadā, 3 — tonnāžas diapazonā 100-1000 t/gadā, bet 2

— tonnāžas diapazonā 1-100 t/gadā.

Dokumentācijā ietverto datu kopējās izmaksas ir EUR 1 420 000, bet “administratīvās

izmaksas” (tostarp SIEF pārvaldība, dokumentācijas sagatavošana un trešās personas

More magazines by this user
Similar magazines