Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

Jaunā informācija var kļūt pieejama dokumentācijas izvērtēšanas un vielas novērtēšanas

rezultātā, konkrētam reģistrētājam raksturīgu izmaiņu, piemēram, jauna apzināta

lietošanas veida dēļ, tonnāžas diapazona atjaunināšanas rezultātā vai paša tiesību akta

izmaiņu dēļ (jauna prasība).

Reģistrācijas dokumentācijas izvērtēšanas (pareizības pārbaude vai testēšanas

priekšlikuma izvērtējums) rezultātā, ko veic ECHA, vai dalībvalsts kompetentās

iestādes veiktas vielas novērtēšanas rezultātā var rasties jaunas prasības, kuru

izpilde jārisina SIEF (esošām vielām) vai jaunu vielu reģistrētājiem, tādējādi

rodas papildu informācijas pieprasījuma nepieciešamība. Tātad jāpanāk

vienošanās par datu sagatavošanu un datu kopīgu lietošanu/izmaksu sadali un

jāatjaunina kopīgais iesniegums. Tāpēc datu kopīga lietošana attiecas ne tikai uz

“esošiem” pētījumiem, bet arī uz pētījumiem, kas būs vajadzīgi, lai nodrošinātu

reģistrācijas atbilstību REACH.

Visbeidzot, reģistrācijas vajadzībām SIEF sagatavotajiem datiem, iespējams,

jānodrošina aizsardzība pret nesankcionētu izmantošanu citu potenciālo

reģistrētāju vajadzībām arī pēc 2018. gada 1. jūnija. Turklāt var rasties jaunu

datu sagatavošanas nepieciešamība arī pēc SIEF darbības beigām, piemēram,

pēc vielas novērtēšanas vai dokumentācijas izvērtēšanas. Turklāt kāds vēlāks

reģistrētājs var vēlēties izmantot iesniegto informāciju reģistrācijas vajadzībām

pēc 2018. gada 1. jūnija.

133

More magazines by this user
Similar magazines