Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

146 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

5. Budžets un finanses

6. Konfidencialitāte un

tiesības piekļūt

informācijai

Eventuālo galveno reģistrētāju funkcijas

Eventuālās neatkarīgās trešās personas funkcijas

Budžets

Sadalījums — turpmāki pasākumi pēc reģistrācijas (kopīgā iesnieguma

papildu dalībnieki)

Finanšu gads

Rēķinu izrakstīšana un samaksa, atlīdzība

Nodokļi un citas izmaksas

Noteikums par konfidencialitāti

Kam ir tiesības piekļūt informācijai?

Pasākumi, kas ieviesti attiecībā uz konfidenciālas un neatklājamas

informācijas apmaiņu

Sankcijas par pārkāpumiem

7. Atbildība Pirms un pēc REACH regulā paredzēto pienākumu izpildes

8. Pārējie noteikumi

Piemērojamie tiesību akti

Strīdu izšķiršana/izlīgums vai jurisdikcijas izvēle

Izmaiņas nolīgumā

Nolīguma izbeigšana

N.B.! Viss iepriekšminētais attiecas gan uz esošu vielu potenciālajiem reģistrētājiem

(SIEF dalībniekiem), gan uz jaunu vielu/esošu vielu, kas nav provizoriski reģistrētas,

potenciālajiem reģistrētājiem.

More magazines by this user
Similar magazines