Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

9. Konfidenciāla komerciālā informācija (CBI)

REACH regula pieprasa uzņēmumiem kopīgi lietot informāciju un datus, lai izvairītos no

testu dublēšanās. Tomēr daļu šīs informācijas uzņēmumi var uzskatīt par konfidenciālu

komerciālo informāciju (CBI), kas ir “jāaizsargā”. Tas, vai noteikta informācija ir

uzskatāma par CBI, ir jānosaka ECHA katrā gadījumā atsevišķi.

N.B.! Ir būtiski nesajaukt ar CBI saistītos jautājumus ar konkurences noteikumiem

(skatīt iepriekš 7. iedaļu), kas attiecas uz gadījumiem, kad informācijas kopīgas

lietošanas rezultātā var tikt izkropļota konkurence.

9.1. KAS IR KONFIDENCIĀLA KOMERCIĀLĀ INFORMĀCIJA?

Konfidenciāla komerciālā informācija (CBI) ir viens no vērtīgiem uzņēmumu aktīviem. Lai

šos aktīvus aizsargātu, jāveic noteikti pasākumi.

Daudzās valstīs ir spēkā salīdzināmas CBI definīcijas, kaut gan tās nedaudz atšķiras.

Piemēram, šādi CBI definē Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Nolīguma par ar

tirdzniecību saistītajām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIP nolīgums) 39. panta

2. punkts:

a) slepena tajā nozīmē, ka tā nav (kā veselums vai precīzs tās komponentu

izvietojums un salikums) vispārzināma vai pieejama gatavā veidā tādu aprindu

personām, kuras normāli parasti izmanto minēto informācijas veidu;

b) ar komerciālu vērtību, tādēļ, ka tā ir slepena; un

c) attiecīgos apstākļos ir bijusi pakļauta saprātīgiem slepenības uzturēšanas

pasākumiem, ko veic persona, kura likumīgi kontrolē informāciju.

9.2. VAI REACH IR IEKĻAUTI KONKRĒTI NOTEIKUMI PAR CBI?

Vairākos REACH pantos ir ietvertas atsauces uz CBI, kas liecina, ka CBI aizsardzība ir

likumīgas ieinteresēs, kurām var būt nepieciešams zināms aizsardzības līmenis.

Regulas 118. pants attiecas uz “piekļuvi informācijai”, kas ir ECHA rīcībā. Regulas

118. panta 2. punktā ir konkrēti minēta informācija, kuras atklāšanu “parasti uzskata par

tādu, kas apdraud attiecīgas personas komerciālo interešu aizsardzību”. Šī informācija

ietver sīku informāciju par preparāta (maisījuma) sastāvu pilnībā, precīzu vielas vai

preparāta lietošanas veidu, funkcijām vai izmantojumu, precīzu vielas vai preparāta

tonnāžu; ražotāju vai importētāju saiknēm ar izplatītājiem vai pakārtotiem lietotājiem.

Regulas 10. panta a) punkta xi) apakšpunkts un 119. panta 2. punkts atļauj personai,

kas iesniedz noteiktu informāciju, lūgt, lai šo informāciju uzskatītu par konfidenciālu.

Personai, kas iesniedz informāciju, ir jāiesniedz pamatojums ( konfidencialitātes

pieprasījums), ko ECHA pieņem kā pamatotu – par to, kāpēc publiskošana varētu

apdraudēt reģistrētāja vai kādas citas ieinteresētas personas komerciālās intereses.

Regulas 11. panta 3. punkta b) apakšpunkts un 19. panta 2. punkta b) apakšpunkts

atļauj reģistrētājiem “izvēlēties neiesniegt” daļu kopīgi iesniedzamo datu (tikai attiecībā

uz atsevišķiem parametriem), “ja kopīgi iesniegt informāciju nozīmētu atklāt tādu

informāciju, ko viņš uzskata par komerciāli neatklājamu, un kas varētu radīt lielus

komerciālus zaudējumus”.

147

More magazines by this user
Similar magazines