Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

158 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

IUM sadaļa “Kopīga

iesniegšana”

DSM sadaļa “Kā

sagatavot un iesniegt

paziņojumus par

klasificēšanu un

marķēšanu,

izmantojot IUCLID

Vadlīnijas par CLP

kritēriju piemērošanu

Jautājumi un atbildes

par datu kopīgu

lietošanu un ar to

saistītajiem strīdiem

Praktiskie norādījumi

“Kā ziņojumā ietvert

informāciju par

atbrīvojumu no datu

sniegšanas prasībām”

Jautājumi un atbildes

par datu vākšanu

DSM sadaļa “Kā

aizpildīt tehnisko

dokumentāciju

reģistrācijai un PPORD

paziņojumiem”

IUM sadaļa “Kā

nokārtot

uzņēmējdarbības

noteikumu pārbaudi”

DSM sadaļa

“Paziņojumi par

konfidencialitāti”

3.3.3.8. Kopīgā iesnieguma sagatavošana un izmaksu sadale

3.3.4. Klasifikācija, marķēšana un kopīga iesniegšana

3.3.4. Klasifikācija, marķēšana un kopīga iesniegšana

3.4.2. Ar datu kopīgu lietošanu saistīti strīdi

3.3.3, 4.9.2. Pieejamo un būtisko datu atlase un diskusija par izmaksu

sadali

4.6. Datu vākšanas rezultāti

4.6.1. Pāriešana un IUCLUD 4 un SNIFF uz IUCLID 5 reģistrācijas

vajadzībām.

6.1. Kopīgas dokumentācijas iesniegšana

9.6. CBI aizsardzība

More magazines by this user
Similar magazines