Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

26 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

viņš nevar sākt ar vielu saistītās ražošanas/importēšanas darbības, un pirms

ražošanas vai importēšanas sākšanas viņam viela ir jāreģistrē;

viņam ir jāpieprasa informācija un pēc tam (attiecīgos gadījumos) jāpilda datu

kopīgas lietošanas un kopīgas iesniegšanas pienākums;

viņš var sākt ar vielu saistītās ražošanas/importēšanas darbības vismaz trīs

nedēļas pēc reģistrācijas dokumentācijas iesniegšanas dienas, izņemot

gadījumus, kad viņš no ECHA ir saņēmis pretējus norādījumus.

Pirmreizējais ražotājs/importētājs,

izstrādājuma ražotājs/importētājs ar

apjomu ≥ 1 t/g. (pēc 2008. gada 1.

decembra)

< 6 mēneši pēc

tam, kad importa/ražošanas

apjoms pirmo reizi ≥ 1 t/g.

un < 12 mēneši pirms 23. pantā

paredzētā

termiņa


Pirmreizējais

ražotājs/importētājs var

izvēlēties veikt vēlīnu

provizorisku reģistrāciju

(28. panta 6. punkts)

Esošas vielas

3. panta definīcija


Pārskatīt pieejamo informāciju

(piem., vielas identifikācijas

informācija un apjoms)

Ražotājs/importētājs,

izstrādājumu ražotājs/

importētājs ar apjomu

≥ 1 t/g. (pirms

2008. g.)?


Potenciālais reģistrētājs

Informācija iesniegta

2008. g. 1. jūn. –

1. dec.


Provizoriska reģistrācija

Vielas identifikators

Informācija par uzņēmumu

Reģistrācijas termiņš/tonnāžas

diapazons

To vielu identifikācija, kurām var

veidot analoģijas (fakultatīvi)

ECHA
Nav jāreģistrē/provizoriski

jāreģistrē

28. panta 6. punkts

Nevar izmantot pārejas

režīmu

23. pants


Nav esošas/provizoriski

reģistrētas vielas

63. pants

More magazines by this user
Similar magazines