Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

REACH ir ietverti noteikumi, kas saistīti ar galvenā reģistrētāja izraudzīšanu

dokumentācijas kopīgas iesniegšanas nolūkā (11. panta 1. punkts). Par galvenā

reģistrētāja izraudzīšanu un SIEF pārvaldību ir atbildīgi SIEF dalībnieki.

Jāņem vērā, ka par SIEF izveidi ir atbildīgi nozares uzņēmumi.

3.2.1. PROVIZORISKĀ SIEF LAPA UN PIEEJAMĀ INFORMĀCIJA

Kad potenciālais reģistrētājs provizoriski reģistrē vielu, kas atbilst EINECS ierakstam (vai

citiem identifikatoriem), un to veic pirmais, REACH-IT uzsāk īpašas tīmekļa lapas

(provizoriskā SIEF lapas) izveidi. Tajā brīdī šī lapa ir redzama tikai attiecīgās vielas

potenciālajam(-iem) reģistrētājam(-iem) vai, ja rīkojas pēc analoģijas principa,

strukturāli saistītās(-o) vielas(-u) potenciālajam(-iem) reģistrētājam(-iem) (lai tie varētu

apmainīties ar kontaktinformāciju).

Vienai un tai pašai vielai var būt vairāki provizoriskie SIEF vienlaikus. Provizorisko SIEF

dalībnieki to var arī nezināt. Tāpēc potenciālajiem reģistrētājiem ieteicams pārskatīt

provizoriski reģistrēto vielu sarakstu un novērtēt, kādā mērā tajā iekļautās vielas

attiecas uz viņu darbību, jo vienotu SIEF var izveidot arī, izmantojot REACH-IT

nodrošināto funkciju informācijas iegūšanai pēc analoģijas principa. REACH-IT nodrošina

potenciālajam(-iem) reģistrētājam(-iem) iespēju norādīt to, ka strukturāli līdzīgu vielu

gadījumu var piemērot analoģijas principu.

Tādējādi viņi var secināt, ka izmanto to pašu vielu un apvienot savus SIEF vienā. Tāpat

(provizoriska) SIEF dalībnieki var secināt, ka nerīkojas ar to pašu vielu (jo viela

sistemātiski neatbilst provizoriskā SIEF identifikatoriem). Šādā gadījumā, lai parādītu, ka

vielas atšķiras, iespējams, SIEF būs jāsadala.

Lapā tiek parādīta turpmāk minētā informācija:

vielas identifikācija;

attiecīgais EINECS ieraksts, t.i., IUPAC nosaukums vai vielas apraksts;

EINECS un CAS numurs;

konkrēti dati par potenciālo(-ajiem) reģistrētāju(-iem), t.i.:

o identitāte un kontaktinformācija .XML formāta datnē (jeb, ja viņš attiecībā uz šo

vielu ir izlēmis neizpaust savu uzņēmuma nosaukumu, tā pati informācija par

viņu pārstāvošo trešo pusi);

o tonnāžas diapazons, statuss, funkcija, provizoriskās reģistrācijas numurs un

plānotais reģistrācijas termiņš;

o informācija par to, vai viņš pirmais norādījis savu gatavību pildīt koordinatora

funkcijas SIEF izveidē.

Citas vielas, attiecībā uz kurām var tikt kopīgi lietoti dati (pēc analoģijas).

Tādējādi provizoriskajiem reģistrētājiem ir redzami gan citi viņu provizoriskā

SIEF dalībnieki, gan “pēc analoģijas principa” noteikto provizorisko SIEF

dalībnieki.

31

More magazines by this user
Similar magazines