Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

32 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

Ja cita juridiska persona pēc tam provizoriski reģistrē vielu ar to pašu identifikatoru, tā

tiek automātiski pievienota jau izveidotajai īpašajai tīmekļa lapai. Jaunajam

potenciālajam reģistrētājam ir redzami visi pārējie tās pašas 9 vielas potenciālie

reģistrētāji.

Papildinformāciju skatīt REACH-IT lietotāja rokasgrāmatas nozares uzņēmumiem sadaļā

“Provizoriskais SIEF”, kas pieejama ECHA tīmekļa vietnes SIEF sadaļā.

Pašlaik potenciālie reģistrētāji, kas ir provizoriski reģistrējuši vielu ar to pašu

identifikatoru, un ir redzami tai pašā tīmekļa lapā, jau var sazināties cits ar citu un

uzsākt pirmās diskusijas, piemēram, par vielu identificēšanu un SIEF izveidi.

Papildinformāciju skatīt faktu lapā “SIEF izveide un datu kopīga lietošana”, kas ir

pieejama ECHA tīmekļa vietnes REACH 2013 sadaļā un SIEF sadaļā.

Jāņem arī vērā, ka, iespējams, jums vajadzīgais SIEF jau ir aktīvs (papildinformāciju

skatīt 3.3.7. iedaļā).

3.2.2. SIEF

Katrai provizoriski reģistrētai vielai tiks izveidots SIEF, kad diskusijā par vienādību tiek

apstiprināts, ka dalībnieki ražo vai importē to pašu vielu un kad ir panākta vienošanās

par lietojamo ķīmisko identifikatoru.

SIEF dalībnieku lomas, tiesības un pienākumi atšķiras un ir sīkāk aprakstīti 3.2.3. iedaļā.

SIEF, kā norāda tā nosaukums, ir forums datu un citas informācijas apmaiņai par

noteiktu vielu.

SIEF mērķi ir:

veicināt reģistrācijai vajadzīgo datu kopīgu lietošanu, lai palīdzētu izvairīties no

izpētes dublēšanās,

saskaņot attiecīgās vielas klasifikāciju un marķēšanu, ja potenciālie reģistrētāji

atšķirīgi klasificē un marķē šo vielu.

SIEF dalībnieki var brīvi sadarboties pēc saviem ieskatiem, lai pildītu savus pienākumus

saskaņā ar REACH, t.i., kopīgi lietot datus, jo īpaši datus, kas kuru iegūšanai jāveic testi

ar mugurkaulniekiem. Organizāciju, kas izveidota, lai sadarbotos SIEF forumā, var arī

izmantot, lai kopīgi iesniegtu attiecīgo informāciju.

SIEF dalībnieku sadarbības formas izvēles pamatā ir līgumiskās brīvības principu.

N.B.! Kaut gan SIEF tiek izveidots noteiktā brīdī, tā pārvaldība ir pakāpenisks process, jo

forumam pastāvīgi pievienojas jauni dalībnieki. Izvērstāks skaidrojums ir 5.5.5. iedaļā.

Papildinformāciju skatīt arī šī vadlīniju dokumenta 8. iedaļā.

9 Šajā iedaļā “tā pati” viela nozīmē vielu/vielas, kas provizoriski reģistrēta(s) ar vienu identifikatoru. Tas

nenozīmē, ka šī viela/šīs vielas ir vienādas SIEF veidošanas un reģistrācijas nolūkā.

More magazines by this user
Similar magazines