Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

44 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

4. attēls. Datu kopīgas lietošanas princips SIEF forumā

Šīs darbības var ietvert visu pieejamo datu (tostarp publiski pieejamo datu)

pārskatīšanu. Šo pārskatīšanu ar visu pārējo dalībnieku piekrišanu var uzdot veikt

vienam atsevišķam dalībniekam (vai ārējam ekspertam). Šādā veidā dalībnieki var

noteikt un saskaņot klasifikāciju un marķēšanu, iesniedzamās izpētes un testēšanas

priekšlikumu izvēli, vienoties par iespējamā kopīgā ķīmiskās drošības pārskata un drošu

lietošanas veidu norādījumu saturu utt. Tāpēc SIEF dalībniekiem ieteicams sadarboties,

lai apzinātu viņu rīcībā esošo informāciju (tostarp publiski pieejamos datus) un

vajadzīgos datus, sagatavotu jaunu informāciju un sagatavotu kopīgo reģistrācijas

dokumentāciju (“kopīgā iesniegšana”). Jāatzīst, ka šāds dokumentācijas iesniegšanas

veids prasa ļoti daudz laika, tāpēc galvenais reģistrētājs un SIEF dalībnieki var brīvi

More magazines by this user
Similar magazines