Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

6 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

diagrammas attiecīgajās vadlīniju iedaļās.

- Svītrots 2. pielikums, iekļaujot piemērus attiecīgajās

vadlīniju iedaļās. Veiktas tikai nelielas izmaiņas un

korekcijas.

- Svītrots 3. pielikums, iekļaujot informāciju, kas

attiecas uz datu kopīgu lietošanu, dokumenta

pamattekstā. Attiecīgajos gadījumos sniegtas atsauces

uz vadlīnijām pakārtotajiem lietotājiem.

- Svītrots 5. pielikums, iekļaujot piemērus par izmaksu

sadali attiecīgajā iedaļā. Divi piemēri (9. piemērs

“Apjoma faktori” un 10. piemērs “Jaunas iesaistītās

personas”) ir aizstāti ar jauniem piemēriem. Pārējos

piemēros veiktas tikai nebūtiskas izmaiņas un

korekcijas.

- Svītrots 6. pielikums.

- Atsauces uz ECHA publicētajām datu iesniegšanas

rokasgrāmatām, REACH-IT nozares lietotāju

rokasgrāmatām un praktiskajām rokasgrāmatām.

Pievienots jauns pielikums, kurā uzskaitīti visi vadlīnijās

minētie dokumenti.

- Viscaur dokumentā iekļauti “NB lodziņi”, lai pievērstu

lasītāja izmanību būtiskiem jēdzieniem un

atgādinājumiem, kam jāpievērš īpaša vērība.

- Redakcionālas korekcijas.

More magazines by this user
Similar magazines