Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

N.B.! Šī procedūra tiek piemērota tikai tad, ja ir domstarpības par to, kam jāveic

vajadzīgais tests, nevis tad, ja ir domstarpības par vajadzību veikt noteiktu pētījumu.

Tāpēc tīmekļa veidlapas iesniegšanas rezultātā nevar piespiest pārējos potenciālos

reģistrētājus, ar kuriem ir domstarpības par kopīgi iesniedzamās dokumentācijas saturu,

veikt konkrēto jauno testu. ECHA nevērtēs ne domstarpību argumentāciju, ne to, vai

testēšana ir vajadzīga vai pamatota.

65

More magazines by this user
Similar magazines