Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

78 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

kopīgas lietošanas un izmaksu sadales nosacījumiem, par kādiem vienojušies

uzņēmumi B, C un D. Uzņēmumam A ir jāsedz izmaksu daļa, kas attiecas uz

informāciju, kas vajadzīga tonnāžas diapazonam no 1 līdz 100 tonnu robežās.

5. Datu kopīga iesniegšana: galvenais reģistrētājs sniedz uzņēmumam A kopīgā

iesnieguma nosaukumu un derīgu apliecinājumu 17 , un viņš pievienojas kopīgajam

iesniegumam un norāda savu kontaktpersonu. Ja uzņēmuma A pievienošanās

ietekmē galveno dokumentāciju (piemēram, jauna informācija par risku),

galvenajam reģistrētājam ir jāatjaunina galvenā reģistrācijas dokumentācija, lai

tajā būtu atspoguļots viss kopīgais iesniegums.

6. Reģistrācija: Uzņēmums A reģistrē vielu līdz 2018. gada 31. maijam un saņem

reģistrācijas numuru.

4. PIEMĒRS. Datu turētājs un analoģijas principa izmantošana esošam vielām

1. Iesaistītās personas: Uzņēmumi A un B ražo esošu vielu X un plāno, ka šīs vielas

ražošanas apjoms būs lielāks nekā 1 tonna gadā. Trešās personas C rīcībā ir dati

par vielu Y, kas atbilst analoģijas principa izmantošanas nosacījumiem ar vielu X.

2. Provizoriskā reģistrācija un saraksta publicēšana: uzņēmums A un uzņēmums B

provizoriski reģistrēja vielu, kas tika iekļauta provizoriski reģistrēto vielu

sarakstā.

3. To datu iesniegšana, ko sniedz datu turētāji: trešā puse C iesniedz informāciju

par vielu Y un norāda, ka informācija par šo vielu atbilst analoģijas principa

izmantošanai ar vielu X. Potenciālajiem reģistrētājiem A un B tiek nodrošināta

iespēja skatīt šo informāciju un trešās personas C identitāti sistēmā REACH-IT.

4. SIEF izveide Uzņēmumi A un B secina, ka ražo vienu un to pašu vielu un ka

attiecībā uz visiem parametriem ir iespējama datu kopīga lietošana.

5. Datu kopīga lietošana: meklējot informāciju publikācijās, tiek noskaidrots, ka par

vielu X ir pieejams maz datu. Uzņēmumi A un B kopīgi lieto to rīcībā esošos datus

un sazinās ar datu turētāju C, lai iegūtu piekļuvi informācijai par vielu Y un tā

iegūtu trūkstošos datus. Šo informāciju izmanto arī potenciālie reģistrētāji, kuri

piedalās vielas Y SIEF, sedzot daļu šīs informācijas sagatavošanas izmaksu. Kad

uzņēmumi A un B ir pārliecinājušies, ka šo informāciju var izmantot arī, lai iegūtu

trūkstošos datus par vielu X, viņi piekrīt samaksāt personai C, kura ir datu

turētājs, attiecīgo datu sagatavošanas izmaksu daļu.

6. Datu kopīga iesniegšana: uzņēmums B reģistrē vielu X kā galvenais reģistrētājs,

bet uzņēmums A reģistrē vielu vēlāk kā kopīgā iesnieguma dalībnieks.

7. Reģistrācija: uzņēmumi A un B saņem reģistrācijas numuru.

17 Papildinformāciju un praktiskus padomus skatīt REACH-IT nozares lietotāju rokasgrāmatā “Dokumentācijas

kopīga iesniegšana”, kas pieejama ECHA tīmekļa vietnē: http://echa.europa.eu/lv/web/guest/joint-submissionlead.

More magazines by this user
Similar magazines