Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

80 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS

Viela ir iepriekš

reģistrēta

Potenciālie

reģistrētāji

Pienākums

pieprasīt

informāciju

Aģentūra: sniedz

informāciju par

reģistrācijas

statusu

< 12 gadi > 12 gadi

Aģentūra sniedz

iepriekšējo (potenciālo) reģistrētāju

sarakstu

būtisko un pieejamo datu sarakstu, ko

viņi jau iesnieguši

Datu kopīga

lietošana

&

izmaksu sadale

Kopīga

iesniegšana

Aģentūra sniedz

iepriekšējo (potenciālo) reģistrētāju

sarakstu

pielikumā —būtiskos un pieejamos

datus, ko viņi jau iesnieguši

Reģistrācija

9. attēls. Informācijas pieprasījumu procesa vispārīgs raksturojums

Viela nav iepriekš

reģistrēta

More magazines by this user
Similar magazines