Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

98 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

A informāciju par uzņēmuma B, kam tagad ir reģistrētāja statuss saskaņā ar

REACH, nosaukumu un adresi, un par atbilstošajiem izpētes kopsavilkumiem, ko

viņš jau ir iesniedzis. Arī uzņēmumam B sniedz informāciju par uzņēmuma A

nosaukumu un adresi. Vienlaikus ECHA nodrošina uzņēmumam A izpētes

kopsavilkumus, kas paziņoti pirms vairāk nekā 12 gadiem un kurus viņš var brīvi

izmantot, t.i., kuru lietošanai nav jāsaņem B uzņēmuma atļauja uz tiem

atsaukties.

10. Datu kopīga lietošana: Uzņēmums A un uzņēmums B uzsāk sarunas par to, kā

kopīgi lietot uzņēmuma B iesniegto “aizsargāto” informāciju. Pēc uzņēmuma B

kontaktinformācijas saņemšanas un mēnesi ilgām sarežģītām sarunām

vienošanās par informācijas kopīgu lietošanu joprojām nav panākta, un

uzņēmums A informē ECHA un uzņēmumu B, ka “nav izdevies panākt

vienošanos”. ECHA sāk datu kopīgas lietošanas strīda procedūru un lūdz B

iesniegt pierādījumus par argumentiem un pamatojumiem, kas izmantoti sarunās

ar uzņēmumu A. Pēc tam ECHA izvērtē sniegtos pierādījumus, lai noteiktu, kura

puse ir darījusi visu iespējamo, lai taisnīgi, pārskatāmi un bez diskriminācijas

panāktu vienošanos par datu kopīgu lietošanu un izmaksu sadali.

11. ECHA var pieņemt lēmumu, ka uzņēmums B nav darījis visu iespējamo, un

piešķirt uzņēmumam A atļauju atsaukties uz uzņēmuma B iesniegto (koncentrēto)

izpētes kopsavilkumu. ECHA arī pieprasa sniegt pierādījumu, ka uzņēmums A ir

samaksājis daļu izmaksu. Šajā gadījumā uzņēmumam A jāpieņem vienpusējs

lēmums par samaksas apjomu. Kad ECHA ir saņēmusi samaksas pierādījumu, tā

nosūta uzņēmumam A galīgo lēmumu kopā ar (koncentrēto) izpētes

kopsavilkumu kopijām. Ja uzņēmums B uzskata, ka uzņēmuma A segtā izmaksu

daļa nav pieņemama, tas var izlemt atgūt izmaksas un iesniegt valsts tiesā

prasību par proporcionālas izmaksu daļas samaksu.

12. ECHA var pieņemt lēmumu, ka uzņēmums A nav darījis visu iespējamo, un

nepiešķirt uzņēmumam A atļauju atsaukties uz uzņēmuma B iesniegto

(koncentrēto) izpētes kopsavilkumu. Šādā gadījumā abiem uzņēmumiem tiek

lūgts turpināt taisnīgi, pārskatāmi un bez diskriminācijas darīt visu iespējamo, lai

panāktu vienošanos un izpildītu datu kopīgas lietošanas pienākumus.

More magazines by this user
Similar magazines