LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀU LIETOTĀJAM neo ...

media.klosterfrau.com

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀU LIETOTĀJAM neo ...

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

neo - bronchol ® sūkājamās tabletes

15 mg ambroxoli hydrochloridum

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto neo – bronchol ® rūpīgi, lai no zāļu

lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 4 - 5 dienām, Jums jāsazinās

ar savu ārstu.

- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai

farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir neo - bronchol ® un kādam nolūkam to lieto

2. Pirms neo - bronchol ® lietošanas

3. Kā lietot neo - bronchol ®

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt neo - bronchol ®

6. Sīkāka informācija

1. KAS IR NEO-BRONCHOL ® UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Neo - bronchol ® ir zāles viskozu gļotu sašķidrināšanai respiratoro slimību gadījumā

(atkrēpošanas līdzeklis).

Indikācijas:

Atkrēpošanas veicināšanai tādu akūtu un hronisku bronhu – plaušu slimību gadījumos, kuri ir

saistīti ar viskozu krēpu veidošanos.

2. PIRMS IR NEO-BRONCHOL ® LIETOŠANAS

Nelietojiet neo - bronchol ® šādos gadījumos:

Ja Jums ir paaugstināta jutība pret ambroksola hidrohlorīdu vai kādu citu neo

bronchol ® sastāvdaļu.

Īpaša piesardzība, lietojot neo - bronchol ® , nepieciešama šādos gadījumos:

Par tādu ādas reakciju kā Stīvensa-Džonsona sindroms un Laiela sindroms parādīšanos

pārejošā saistībā ar ambroksola lietošanu ir ziņots ļoti reti.

Ja parādās jaunas ādas vai gļotādu izmaiņas, Jums nekavējoties jākonsultējas ar ārstu, un

neo – bronchol ® lietošana ir jāpārtrauc.

Slimniekiem ar nieru funkcijas traucējumiem vai ar smagu aknu slimību

Pie nieru disfunkcijas vai smagas aknu saslimšanas, lietojot neo – bronchol ® , Jums ir jābūt

īpaši piesardzīgam (t.i., nepieciešami garāki intervāli starp uzņemšanas reizēm vai mazāka

deva).(Skatīt 3. sadaļu) Smagas nieru mazspējas gadījumā var uzkrāties ambroksola

metabolīti, kas veidojas aknās.

1


Pavājinātas bronhomotorās darbības gadījumā un pie lielas sekrēcijas (t.i., pie reti sastopama

ļaundabīgā skropstiņepitēlija sindroma) Jums neo – bronchol ® jālieto tikai medicīnas

darbinieku uzraudzībā, jo iespējama sekrēta aizture.

Bērniem:

Bērni, kas ir jaunāki par 6 gadiem, nedrīkst lietot neo - bronchol ® , jo tajā ir augsta aktīvās

vielas koncentrācija. Maziem bērniem ir pieejamas zāles sīrupa un pilienu formā, kurās ir

zemāka aktīvās vielas koncentrācija.

Citu zāļu lietošana:

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis,

ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Ambroksols/Pretklepus zāles

Vienlaicīga neo-bronchol ® un pretklepus zāļu lietošana var izraisīt bīstamu sekrēta aizturi, jo

tiek kavēts klepus reflekss, tāpēc šāda kombinācija jālieto tikai tad, ja tā ir obligāti

nepieciešama.

Neo - bronchol ® lietošana kopā ar pārtiku un dzērieniem

Jums jālieto neo – bronchol ® pēc ēšanas. Neo – bronchol ® iedarbība palielinās, ja Jūs lietojat

šķidrumu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nav pietiekamas pieredzes par ambroksola hidrohlorīda lietošanu grūtniecēm. Grūtniecības

laikā neo – bronchol ® jālieto tikai pēc ārsta ieteikuma un pēc rūpīga riska – ieguvuma

attiecības izvērtējuma.

Dzīvniekiem neo – bronchol ® aktīvā viela iekļūst mātes pienā. Tā kā nav pietiekamas

pieredzes ar cilvēkiem, zīdīšanas periodā neo – bronchol ® jālieto tikai pēc ārsta ieteikuma un

rūpīga riska – ieguvuma attiecības izvērtējuma.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav īpašu nosacījumu.

Svarīga informācija par kādu no neo - bronchol ® sastāvdaļām

Neo-bronchol ® satur sorbitolu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms

lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Cukura diabēta slimniekiem: 1 sūkājamā tablete satur 922,2 mg sausās vielas no 70%

sorbitola šķīduma (nekristāliska viela), (atbilst aptuveni 0,08 ogļhidrāta vienībām).

3. KĀ LIETOT NEO-BRONCHOL ®

Vienmēr lietojiet neo – bronchol ® tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

6 līdz 12 gadus veci bērni:

2


Parasti jāizsūkā 1 sūkājamā tablete 2 – 3 reizes dienā (atbilst 15 mg ambroksola hidrohlorīda

2 – 3 reizes dienā).

Pieaugušie un bērni, kas vecāki par 12 gadiem:

Pirmās 2 – 3 dienas parasti jāizsūkā 2 sūkājamās tabletes 3 reizes dienā (atbilst 30 mg

ambroksola hidrohlorīda 3 reizes dienā), turpmāk 2 sūkājamās tabletes 2 reizes dienā (atbilst

30 mg ambroksola hidrohlorīda 2 reizes dienā).

Pieaugušie:

Vēlāk devu iespējams palielināt līdz 60 mg ambroksola hidrohlorīda 2 reizes dienā, (atbilst

120 mg ambroksola hidrohlorīda dienā).

Ja esat lietojis neo - bronchol ® vairāk nekā noteikts

Pārdozējot ambroksola hidrohlorīdu, neo – bronchol ® aktīvo vielu, nav novēroti intoksikācijas

simptomi. Ir ziņojumi par īslaicīgu uzbudinājumu un caureju.

Nejaušas vai tīšas pārmērīgas pārdozēšanas gadījumā iespējama pastiprināta siekalu

izdalīšanās, rīstīšanās, vemšana un hipotensija.

Konsultējieties ar ārstu. Akūtus pasākumus parasti neveic, t.i., neizraisa vemšanu un neveic

kuņģa skalošanu; to pielietošanu jāapsver tikai pārmērīgas pārdozēšanas gadījumā.

Rekomendē simptomātisku ārstēšanu.

Ja esat aizmirsis lietot neo - bronchol ®

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot neo - bronchol ®

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, neo – bronchol ® var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās

izpaužas.

Blakusparādības ir novērtētas pēc sekojoša sastopamības biežuma:

Ļoti bieži Vairāk nekā 1 no 10 slimniekiem

Bieži Mazāk nekā 1 no 10 slimniekiem, bet

vairāk nekā 1 no 100 slimniekiem

Retāk Mazāk nekā 1 no 100 slimniekiem, bet

vairāk nekā 1 no 1000 slimniekiem

Reti Mazāk nekā 1 no 1000 slimniekiem, bet

vairāk nekā 1 no 10000 slimniekiem

Ļoti reti Mazāk nekā 1 no 10000 slimniekiem,

ieskaitot atsevišķus gadījumus

Blakusparādības

Vispārēji traucējumi:

Retāk: alerģiskas reakcijas (piemēram, izsitumi uz ādas, sejas tūska, elpas trūkums, nieze),

drudzis.

3


Ļoti reti: anafilaktiskas reakcijas līdz pat šokam.

Kuņģa - zarnu trakta traucējumi:

Retāk: slikta dūša, sāpes vēderā, vemšana.

Pretpasākumi

Pārtrauciet lietot neo – bronchol ® pie pirmajām paaugstinātas jutības reakcijas pazīmēm.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai

farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT NEO-BRONCHOL ®

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot neo – bronchol ® pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un

blisteriepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Sargāt neo – bronchol ® no gaismas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 0 C.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet

farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko neo – bronchol ® satur

Aktīvā viela ir ambroksola hidrohlorīds.

Citas sastāvdaļas ir:

70% nekristalizēta sorbitola šķīdums, akācija, piparmētru eļļa, eikalipta eļļa, saharīna nātrija

sāls dihidrogenāts, šķidrais parafīns, attīrīts ūdens

Neo – bronchol ® ārējais izskats un iepakojums:

Gaiši brūnas plāksnīšu veida tablets

Iesaiņojumā ir 20 sūkājamās tabletes blisteriepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

DIVAPHARMA GmbH

12274 Berlin

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija

H. Abbe Pharma

Bauskas 58-703

Rīga, LV1067

4


Šī lietošanas instrukcija akceptēta {MM/GGGG}

5

More magazines by this user
Similar magazines