1 - Europa

esrb.europa.eu

1 - Europa

LV

25.4.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 119/7

PIELIKUMS IETEIKUMAM PAR KREDĪTIESTĀŽU FINANSĒJUMU

SATURS

Lappuse

KOPSAVILKUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

I. FINANSĒJUMA STRUKTŪRU UN AKTĪVU ATTĪSTĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

I.1. Nodrošināts un nenodrošināts finansējums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

I.2. Nodrošinātā finansējuma attīstība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

I.2.1. Nodrošinātās obligācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

I.3. Nodrošinātā finansējuma attīstība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

I.3.1. Klientu noguldījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

I.4. Inovatīvs finansējums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

I.4.1. Likviditātes mijmaiņas darījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

I.4.2. Strukturētie produkti un BTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

I.5. Valsts atbalsts pašreizējos spriedzes apstākļos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

I.6. Finansējuma struktūras veidošanos noteicošie faktori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

I.6.1. Jauno un gaidāmo normatīvo aktu ietekme uz banku finansējumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

I.7. Aizņemto līdzekļu īpatsvars un aktīvu sadalījums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

II. AKTĪVU APGRŪTINĀŠANA: APSEKOJUMĀ IEGŪTIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

II.1. Vispārējais aktīvu apgrūtinājuma līmenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

II.2. Papildu nodrošinājuma ietekme uz apgrūtinājuma līmeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

II.3. Dažādu darījumu loma saistībā ar apgrūtinājuma līmeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

III. RISKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

III.1. Ar aktīvu apgrūtinājumu saistītie riski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

III.1.1. Nenodrošināto kreditoru strukturālā subordinācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

III.1.2. Jautājumi par turpmāku piekļuvi beznodrošinājuma aizdevuma tirgiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

III.1.3. Jautājumi par caurredzamību un pareizu cenu noteikšanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

III.1.4. Paaugstināti finansējuma un likviditātes riski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

III.1.5. Iespējamais apgrūtinājums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

III.1.6. Citi ar aktīvu apgrūtināšanu saistītie riski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

III.1.7. Citi riski saistībā ar īpašiem produktiem vai darījumiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

III.1.8. Risku īstenošanās izraisītāji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

III.1.9. Aktīvu apgrūtinājuma ilgtspējība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

III.1.10. Aktīvu apgrūtinājuma ietekme uz reālo tautsaimniecību . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

III.2. Ar inovatīvu finansējumu saistītie riski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

III.2.1. Caurredzamība, konfidence, pārvaldības un uzraudzības grūtības . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

III.2.2. Savstarpējā saistība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

III.2.3. Tiesvedības un reputācijas riski; patērētāju tiesību aizsardzība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

III.2.4. Īpašie riski saistībā ar likviditātes mijmaiņas darījumiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

III.3. Ar koncentrāciju saistītie riski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

III.4. Ar parāda attiecības samazināšanas spiedienu saistītie riski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

More magazines by this user
Similar magazines