10.09.2013 Views

LATGALES ZOODĀRZS 2011.gadā - Daugavpils Universitātes

LATGALES ZOODĀRZS 2011.gadā - Daugavpils Universitātes

LATGALES ZOODĀRZS 2011.gadā - Daugavpils Universitātes

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

Latgales Zoodārzs<br />

Latgales Ekoloģiskā Biedrība<br />

<strong>LATGALES</strong> <strong>ZOODĀRZS</strong><br />

<strong>2011.gadā</strong><br />

www.latgaleszoo.biology.lv<br />

<strong>Daugavpils</strong>, 2011<br />

1<br />

Latgales Zoodārza biļetens<br />

neperiodiskais elektroniskais izdevums


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

Autori: Mihails Pupiņš<br />

Aija Pupiņa<br />

Ieteicamais citēšanas veids: Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24.<br />

Recommended citation: Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoo in 2011. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. (in Latvian)<br />

Izstrādāts ar Latgales Ekoloģiskās biedrības atbalstu<br />

Darba autortiesības ir aizsargātās ar LR likumu "Par autortiesībām un blakustiesībām". Materiāla<br />

izmantošanas gadījumā atsauce uz izdevumu obligātā.<br />

Kontakti ar autoriem:<br />

e-mail: eco@apolloo.lv<br />

bombinalatvia@inbox.lv<br />

tel.: +371 29621191<br />

+371 29713005<br />

www.latgaleszoo.biology.lv<br />

2


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

Latgales Zoodārzs ir neliels municipāls zoodārzs, <strong>Daugavpils</strong> pilsētas Domes budžeta iestāde.<br />

Latgales Zoodārzs īsteno <strong>Daugavpils</strong> pilsētas iedzīvotāju: bērnu un pieaugušo ekoloģisko<br />

audzināšanu un izglītošanu, garīgās un kulturālās attīstības nolūkos. Latgales zoodārzs ir ekoloģiskas<br />

kultūras institūcija, kuru dibinātājs ir <strong>Daugavpils</strong> Dome. Atrašanās vieta: Vienības ielā 27, Daugavpilī.<br />

3<br />

Latgales zoodārza pamatmērķis ir<br />

cilvēku ekoloģiskā audzināšana un<br />

izglītošana.<br />

Darbības pamatvirzieni:<br />

1. ekoloģiskā audzināšana un<br />

izglītošana;<br />

2. dzīvnieku kolekcijas ekspozīcija;<br />

3. dabas aizsardzības un<br />

pētnieciskā darbība;<br />

4. ekoloģiski pedagoģiskā darbība.<br />

Latgales zoodārzs atbilstoši savam<br />

darbības pamatmērķiem veic šādas<br />

funkcijas:<br />

1. bērnu un pieaugušo ekoloģiskā<br />

audzināšana un izglītošana,<br />

2. zoodārza dzīvnieku ekspozīcijas<br />

uzturēšana un demonstrēšana,<br />

3. ekoloģiskās kultūras vērtību<br />

popularizēšana,<br />

4. Latgales reģiona dabas pētīšana, reto dzīvnieku sugu pavairošana un atjaunošana,<br />

5. ekoloģiskās, pedagoģiskās un psiholoģiskās, bioloģiskās literatūras izdevējdarbība,<br />

6. profesionāla apmācība ekoloģiskās audzināšanas un ekoloģiskās kultūras jomā,<br />

7. sabiedrības intereses pret dabu un dzīvniekiem rosināšana,<br />

8. ekoloģiski pedagoģiskā un psiholoģiskā pētnieciskā darbība,<br />

9. ekoloģisko izstāžu organizēšana,<br />

10. sabiedrības locekļu ekoloģiskas aktivitātes atbalstīšana,<br />

citas funkcijas, kuras saistītas ar ekoloģiskas kultūras popularizēšanu.<br />

2007.gadā Latgales Zoodārzs veiksmīgi pildīja šīs savas funkcijas: mēs atveram jaunu ekspozīciju<br />

apmeklētājiem, pavairojam Latvijas retas sugas, pētījām dzīvnieku ekoloģiju, apmācījām bērnus un<br />

darījām daudz ko citu, par ko ir rakstīts Latgales Zoodārza saitā www.latgalezoo.eu un šajā biļetenā.<br />

Šis biļetens ir Latgales Zoodārza web-saita Jaunumu 2008. lapas kopija .pdf formātā. Notikumu<br />

hronika atspoguļota no jaunākiem notikumiem uz vecākiem.<br />

Gaidām Jūs ciemos Latgales Zoodārzā!


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

<strong>LATGALES</strong> <strong>ZOODĀRZS</strong><br />

<strong>2011.gadā</strong><br />

4


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

<strong>LATGALES</strong> <strong>ZOODĀRZS</strong><br />

Jaunumi 2011<br />

04.09.2011.<br />

PROJEKTĀ IZŠĶIĻAS NO OLĀM PIRMIE PURVA BRUŅURUPUCĒNI!<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, Reto rāpuļu un abinieku saglabāšanas centrs<br />

Šodien izšķīlās no olām pirmie bruņurupucēni! Tagad viņi augs Projekta Centra un Zoodārza laboratorijās, lai<br />

2014.g. tiktu izlaisti Latvijas dabā Projekta teritorijā – Silenes Dabas parkā. Šīs būs pirmais pavairoto bruņurupuču<br />

izlaišanas gadījums Latvijas vēsturē.<br />

01.09.2011.<br />

VIDES IZGLĪTOTĀJI UN EKOSKOLU SKOLOTĀJI IEPAZINĀS AR PROJEKTU UN PROJEKTA SUGĀM<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, Višķi<br />

Ekoskolu vasaras Saiets. Vides izglītības fonda un Vides izglītotāju asociācijas vasaras nometne /<br />

apmācības seminārs skolotājiem<br />

Vides izglītotāji un ekoskolu skolotāji (70 cilv.) iepazinās ar Projektu un Projekta sugām semināra laikā.<br />

Skolotājiem tika uzdāvināts sugu noteicējs, kur stāstīts par Projektu. Semināra laikā Projekta eksperti saņēma<br />

jaunu informāciju par Projekta sugu izplatību Latvijā. Ar vides izglītotājiem diskutēti sadarbības jautājumi.<br />

5


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

01.09.2011.<br />

VIDES IZGLĪTOTĀJI UN EKOSKOLU SKOLOTĀJI IEPAZINĀS AR PROJEKTU UN PROJEKTA SUGĀM<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, Višķi<br />

Ekoskolu vasaras Saiets. Vides izglītības fonda un Vides izglītotāju asociācijas vasaras nometne /<br />

apmācības seminārs skolotājiem<br />

Vides izglītotāji un ekoskolu skolotāji (70 cilv.) iepazinās ar Projektu un Projekta sugām semināra laikā.<br />

Skolotājiem tika uzdāvināts sugu noteicējs, kur stāstīts par Projektu. Semināra laikā Projekta eksperti saņēma<br />

jaunu informāciju par Projekta sugu izplatību Latvijā. Ar<br />

11.08.2011.<br />

PROJEKTĀ IZŠĶIĻAS NO OLĀM PIRMIE PURVA BRUŅURUPUCĒNI!<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, Reto rāpuļu un abinieku saglabāšanas centrs<br />

Šodien izšķīlās no olām pirmie bruņurupucēni! Tagad viņi augs Projekta Centra un Zoodārza laboratorijās, lai<br />

2014.g. tiktu izlaisti Latvijas dabā Projekta teritorijā – Silenes Dabas parkā. Šīs būs pirmais pavairoto bruņurupuču<br />

izlaišanas gadījums Latvijas vēsturē.<br />

06.08.2011.<br />

6


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

VIDES IZGLĪTOTĀJI UN EKOSKOLU SKOLOTĀJI IEPAZINĀS AR ZOODĀRZU, PROJEKTU UN PROJEKTA<br />

SUGĀM<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, Višķi<br />

Ekoskolu vasaras Saiets. Vides izglītības fonda un Vides izglītotāju asociācijas vasaras nometne /<br />

apmācības seminārs skolotājiem<br />

Vides izglītotāji un ekoskolu skolotāji (70 cilv.) iepazinās ar Zoodārzu, Projektu un Projekta sugām semināra laikā.<br />

Skolotājiem tika uzdāvināts abinieku sugu noteicējs, kur stāstīts par Projektu. Semināra laikā Projekta eksperti<br />

saņēma jaunu informāciju par Projekta sugu izplatīšanu Latvijā. Diskutēti sadarbības ar vides izglītotājiem<br />

jautājumi.<br />

04.08.2011.<br />

JAUNS BRUŅURUPUCIS PIEDALĪSIES PAVAIROŠANAS PROGRAMMĀ!<br />

Krustpils novads, Atašienes pagasts<br />

Šodien Projekta eksperti saņēma jaunu purva bruņurupuču tēviņu, kurš bija atrasts Latvijas dabā. Viņš ievadīts<br />

mūsu pavairošanas grupā. Tas ļaus sasniegt jaunu bruņurupucēnu lielāku ģenētisko daudzveidību.<br />

23.07.2011.<br />

No dabas izņemts vel viens svešo zemju bruņurupucis!<br />

Liepāja<br />

7


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

Šodien LZD zoologi izbrauca uz Liepāju, kur atrasts ūdens bruņurupucis. Pēc ekspertīzes tas izrādījās sarkanausu<br />

bruņurupucis, tā bija pieaugusi mātīte. Bruņurupucis atstāts atradējiem ar stingru norādi nelaist to dabā.<br />

05.07.2011.<br />

PURVA BRUŅURUPUČI DĒJ OLAS!<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, Reto rāpuļu un abinieku saglabāšanas centrs<br />

Šogad Centrā bija izdētas purva bruņurupuču 60 olas. Tas ir vislielākais skaits mūsu daudzgadīgajā bruņurupuču<br />

saglabāšanas vēsturē Latvijā!<br />

28.06.2011.<br />

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTI IEPAZINĀS AR PROJEKTA SUGĀM<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, Bebrene<br />

<strong>Daugavpils</strong> <strong>Universitātes</strong> Vides zinātnes studenti (32 cilv.) iepazinās ar Projekta sugām lauku prakses laikā. Viņi<br />

sugu noteikšanai izmanto arī speciālus noteicējus un tabulas, kur stāstīts par Projektu.<br />

8


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

26.05.2011.<br />

LIFE - PROJEKTU KONTAKTI UN SADARBĪBA. RAISED BOGS LIFE08/LV/000449<br />

<strong>Daugavpils</strong>, <strong>Daugavpils</strong> Universitāte<br />

Šodien Projekta eksperti ciemojās LIFE projekta EREMITA MEADOWS seminārā (15 cilv.) un pastāstīja par LIFE-<br />

HerpetoLatvia Projekta pasākumiem un ieguvumiem. Tika apspriesti LIFE projektu sadarbības un kontaktēšanās<br />

jautājumi.<br />

21.05.2011.<br />

ZOOMAYFEST<br />

<strong>Daugavpils</strong>, Latgales Zoodārzs<br />

Šodien, Bioloģiskās daudzveidības dienā, Projekta ietvaros Daugavpilī, Latgales zoodārzā, kopā ar Vācu biedrības<br />

„Erfolg” un citiem atbalstītājiem tika organizēti grandiozi Dzīvnieku svētki ZooMayFest (>3000 cilv.). Svētku mērķa<br />

dzīvnieki bija Projekta sugas gludenā čūska, sarkanvēdera ugunskrupis, purva bruņurupucis. Bērni dziedāja,<br />

sacerēja dzejoļus, dejoja, trenējās noteikt dzīvniekus. Svētkus apmeklēja un par Projekta gaitu uzzināja vairāk par<br />

3000 cilvēku.<br />

9


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

10.05.2011.<br />

LIFE - PROJEKTU KONTAKTI UN SADARBĪBA. RAISED BOGS LIFE08/LV/000449<br />

<strong>Daugavpils</strong>, Latgales Zoodarzs; <strong>Daugavpils</strong> novads, Reto rāpuļu un abinieku saglabāšanas centrs<br />

Šodien Projektā ciemojās LIFE Projekta "Restoration of Raised Bog Habitats in the Especially Protected Nature<br />

Areas of Latvia" Raised Bogs LIFE08/LV/000449 komanda (3 cilv.). Viesi piedalījās darba seminārā, apmeklēja<br />

topošo Reto rāpuļu un abinieku Centru. Tika apspriesti sadarbības un kontaktēšanās jautājumi.<br />

10


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

28.04.2011.- 29.04.2011.<br />

6TH INTERNATIONAL CONFERENCE "RESEARCH AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY IN<br />

BALTIC REGION"<br />

<strong>Daugavpils</strong>, <strong>Daugavpils</strong> Universitāte, Sistemātiskas bioloģijas Institūts<br />

Šodien Projekta eksperti piedalījās 6th International Conference "Research and conservation of biological diversity<br />

in Baltic Region" ar referātiem:<br />

1) Pupins M., Pupina A. The morphometry of Emys orbicularis eggs in Latvia. Oral presentation.<br />

2) Pupina A., Pupins M.: Fire-bellied toad’s Bombina bombina L. substratum of laying of eggs in nature in Latvia.<br />

Oral presentation.<br />

3) Litvinceva J., Pupins M.: Latvian zoo collections role of preserved native biodiversity. Poster.<br />

21.04.2011.<br />

MAZIE BRUŅURUPUČI IZLAISTI BRĪVDABAS BASEINĀ<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, Reto rāpuļu un abinieku saglabāšanas centrs<br />

Šodien Projekta eksperti kopā ar Latvijas pazīstamo zoologu M.Kalniņu (1 cilv) pirmo reizi izlaida pavairotus<br />

bruņurupucēnus, kam ir 2-3 gadi, vecajā baseinā. Te viņi adaptēsies dzīvei dabiskajos klimatiskajos apstākļos un<br />

gaidīs Centra renovāciju.<br />

11


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

22.04.2011.<br />

22.04.2011.<br />

22.04.2011.<br />

PROJEKTĀ MĀCĀS MAĢISTRANTI<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, RARC<br />

Šodien <strong>Daugavpils</strong> <strong>Universitātes</strong> maģistranti (5 cilv.) prakses ietvaros iepazinās ar LIFE-<br />

HerpetoLatvia projektu un praktiski līdzēja Projektam: tīrīja bruņurupuču baseinus, gatavoja<br />

filtrus.<br />

PROJEKTS PREZENTĒTS DVIETES DABAS PARKA ADMINISTRĀCIJAI<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, Dvietes dabas parks<br />

Šodien Projekta eksperti prezentēja LIFE-HerpetoLatvia projektu Dvietes Dabas Parka<br />

administrācijai. Tika apspriesti savvaļas zālēdāju un bebru loma Projekta LIFE-HerpetoLatvia<br />

sugu aizsardzībā.<br />

SĀKAS EKSPEDĪCIJU SEZONA<br />

<strong>Daugavpils</strong> novads, Eglaine<br />

Šodien LZD zoologi izbrauca kārtējā ekspedīcijā Eglainē, kur piereģistrēja Bombina bombina 2<br />

vokalizējošus tēviņus.<br />

12


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

22.04.2011.<br />

20.04.2011.<br />

PIRMO REIZI DABAS VOLJĒRĀ IZLAISTI PAVAIROTIE LATVIJAS PURVA<br />

BRUŅURUPUCēNI<br />

<strong>Daugavpils</strong>, RARC<br />

Šodien kopā ar Latvijas biologu, Sarkanvēdera ugunskrupja un purva bruņurupuču Sugas<br />

aizsardzības Plānu rakstīšanas iniciatoru Mārtiņu Kalniņu Projekta LIFE-HerpetoLatvia<br />

eksperti M.Pupiņš un A.Pupiņa izlaida mazus bruņurupucēnus brīvdabas voljērā. Tas ir<br />

nepieciešams, lai sagatavotu tos dzīvei dabā.<br />

APMEKLĒTĀJI VAR IEPAZĪTIES AR PROJEKTA LIFE-HERPETOLATVIA MĒRĶA SUGĀM<br />

<strong>Daugavpils</strong>, Latgales Zoodārzs<br />

Šodien LZD ārējā ekspozīcijā izlaisti 10 purva bruņurupuči, kas nepiedalās pavairošanas<br />

grupā. Apmeklētāji var iemācīties tos atrast dabā, novērot un atšķirt no citiem bruņurupučiem.<br />

13


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

20.04.2011.<br />

18.04.2011.<br />

PROJEKTU PĀRBAUDĪJA ASTRALE GEIE – ELLE MONITORING EXPERT<br />

<strong>Daugavpils</strong>, Latgales Zoodārzs, RARC<br />

Šodien LIFE-HerpetoLatvia Projekta gaitu pārbaudīja Astrale GEIE – ELLE Monitoring expert<br />

Rolands Ratfelders. Viņš arī novadīja Projekta LIFE-HerpetoLatvia komandai semināru par<br />

projektu organizēšanu un realizāciju.<br />

PROJEKTS PREZENTĒTS LATVIJAS SKOLĒNIEM UN SKOLOTĀJIEM<br />

<strong>Daugavpils</strong>, Latgales Zoodārzs<br />

Šodien Projekta eksperts prezentēja Projektu, tā mērķa sugas un darbības Saskaņas skolas<br />

(<strong>Daugavpils</strong>) skolēniem (21 cilv.). Apspriesti skolēnu, skolotāju un Projekta ekspertu komandas<br />

sadarbības jautājumi.<br />

14


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

16.04.2011. LZD uzdāvināts jauns papagailis!<br />

13.04.2011.-<br />

15.04.2011.<br />

Šodien mums <strong>Daugavpils</strong> iedzīvotāji atnesa Psittacula krameri papagaili. Viņš ir bez<br />

astes un bez spalvām uz spārniem, bet izskatās jautrs un aktīvs. Tagad viņš dzīvos<br />

kopā ar savas sugas brāli un citiem papagaiļiem lielajā voljērā.<br />

53rd International Scientific Conference of <strong>Daugavpils</strong> University<br />

Latvija, <strong>Daugavpils</strong>, <strong>Daugavpils</strong> Universitāte<br />

LZD zoologi Pupina A., Pupins M. piedalījās konferencē ar referātiem, kuru abstrakti<br />

bija arī nopublicēti konferences tēžu krājumā:<br />

Pupina A., Pupins M. (2011): Observation of fire-bellied toads’ Bombina bombina L.<br />

satellite males in Latvia. -in: Abstracts of the 53rd International Scientific Conference<br />

of <strong>Daugavpils</strong> University: 23. ISBN 978-9984-14-522-8.<br />

Pupins M., Pupina A. (2011): The study of morphometry of adult European pond<br />

turtles Emys orbicularis in Latvia. -in: Abstracts of the 53rd International Scientific<br />

Conference of <strong>Daugavpils</strong> University: 4. ISBN 978-9984-14-522-8.<br />

Rimicāns A., Pupiņš M. (2011): <strong>Daugavpils</strong> pilsētas teritorijas dzīvotņu abinieki un<br />

rāpuļi. -in: Abstracts of the 53rd International Scientific Conference of <strong>Daugavpils</strong><br />

University: 48. ISBN 978-9984-14-522-8.<br />

Bleiders R., Pupiņš M. (2011): <strong>Daugavpils</strong> novada teritorijā esošo sarkanvēdera<br />

ugunskrupju (Bombina bombina) biotopu reljefa raksturojums. -in: Abstracts of the<br />

53rd International Scientific Conference of <strong>Daugavpils</strong> University: 48. ISBN 978-<br />

9984-14-522-8.<br />

Kotāne L., Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Ūdeņu ķīmiskā sastāva īpatnības<br />

sarkanvēdera ugunskrupja apdzīvotās ūdenstilpēs Dienvidlatvijā. -in: Abstracts of<br />

the 53rd International Scientific Conference of <strong>Daugavpils</strong> University: 54. ISBN 978-<br />

9984-14-522-8.<br />

15


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

10.04.2011. Šodien mums uzdāvināja bārdainu agāmu Pogona vitticeps<br />

Latvijas iedzīvotājs uzdāvināja mums tēviņu Pogona vitticeps. Tagad šīs tēviņš<br />

dzīvos kopā ar citiem Pogona agāmām terārijā laboratorijā.<br />

07.04.2011. Sarkanastes žako atkal ir olas!<br />

07.04.2011.<br />

Sarkanastes Žako Psittacus erithacus pāris atkal izdēja olas. Tagad veselas trīs!<br />

Mamma tās perē un šņāc uz apmeklētājiem – zoologiem, kas pārbauda ligzdu.<br />

Gaidīsim putnēnus. Lai veicas mazajai ģimenei!<br />

Projekts Life-HerpetoLatvia prezentēts Latvijas muitniekiem un dabas<br />

aizsardzības pārvaldes darbiniekiem<br />

<strong>Daugavpils</strong>, Latgales Zoodārzs<br />

Šodien Projekta LIFE-HerpetoLlatvia eksperti prezentēja Projektu, tā mērķa sugas<br />

un darbības Latvijas muitniekiem (20 cilv.) semināra par CITES dzīvniekiem ietvaros<br />

(LVAFA projekts). Apspriesti muitas un Projekta ekspertu komandas sadarbības<br />

jautājumi.<br />

16


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

06.04.2011.<br />

30.03.2011.<br />

Projekts LIFE-HerpetoLatvia prezentēts Latvijas un Lietuvas sociāliem<br />

darbiniekiem: Eiropas projektu sadarbība<br />

Lietuva, Utena district, Sudeikai<br />

Šodien Projekta LIFE-HerpetoLatvia eksperti prezentēja Projektu, tā publiskošanas<br />

darbību un darba ar bērniem pieredzi kick-off semināra projekta LLIII-166<br />

„Animalterapijas izmantošana Latvijas - Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās<br />

vides stiprināšanai" ietvaros. Viņi stāstīja par bērnu saskarsmi ar Projekta mērķa<br />

sugām un par darba ar bērniem īpatnībām.<br />

Seminārā piedalījās profesionāli un sociāli darbinieki (40 cilv.) no Ludzas,<br />

Kārsavas, Rēzeknes, Krāslavas, Viļānu, Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Dagdas,<br />

<strong>Daugavpils</strong> un Ilūkstes novadu pašvaldībām un Rēzeknes pilsētas domes, Lietuvā -<br />

Visaginas bērnu atbalsta centrs, Ignalinas rajona Didžiasalis bērnu aprūpes un<br />

ģimeņu sociālā atbalsta centrs, Utenas bērnu sociālās aprūpes un audzināšanas<br />

centrs un Anīkšču rajona pašvaldība. Projekta vadošais partneris - biedrības<br />

„Eiroreģiona „Ezeru zeme"" Latvijas birojs.<br />

Topošie zinātnieki iepazinās ar projektu LIFE-HerpetoLatvia un mācas noteikt<br />

projekta mērķa sugas<br />

<strong>Daugavpils</strong>, <strong>Daugavpils</strong> Universitāte.<br />

Šodien <strong>Daugavpils</strong> <strong>Universitātes</strong> bioloģijas maģistranti Projekta LIFE-HerpetoLatvia<br />

eksperta vadībā bija iepazīstināti ar Projekta un to mērķa sugām. Maģistranti<br />

mācījās noteikt mērķa sugas un apgūst to noteikšanas pēc noteicēja īpatnības.<br />

17


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

25.03.2011. Sveiciens LZD no Nikolaja Drozdova (Maskava)!<br />

Šodien starptautiskais bibliofils Vladimirs Iljins apciemoja Latgales Zoodārzu ar<br />

oficiālu vizīti. Viņš nodeva mums arī sveicienu un labākus novēlējumus no Dr.biol.<br />

Nikolaja Drozdova (Maskava, Krievija), kas daudzus gadus bija programmas „V mire<br />

zhivotnyh” vadītājs. Dr. N.Drozdovs apciemoja LZD pirms daudziem gadiem,<br />

pirmajā LZD ekspozīcijas atklāšanas gadā, tas vizītes laikā bija apspriesti svarīgie<br />

jautājumi.<br />

Dr. N.Drozdovs uzdāvināja mums arī kalendāru ar savu foto un autogrāfu.<br />

Paldies viņam par atbalstu un draudzīgo attieksmi!<br />

Pirmās vizītes fotogrāfijas:<br />

18


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

23.03.2011.<br />

Mācāmies aizsargāt Latvijas un Eiropas dabu<br />

Rīga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija<br />

Šodien LZD zoologs M.Pupiņš kopā ar Prof.A.Škuti piedalījās EU LIFE+<br />

programmas organizētajā seminārā. Mēs uzzinājām, kā tagad ir jāraksta jaunus<br />

projektus par Latvijas un Eiropas sugu aizsardzību.<br />

20.03.2011. Mazais papagailis ir patstāvīgs!<br />

Mazais sarkanastes Žako Psittacus erithacus, kas ir piedzimis pagājušā gada<br />

9.novembrī, tagad dzīvo atsevišķi no vēcākiem, kopā ar saviem brāli un māsu. Jauni<br />

radinieki sadzīvo draudzīgi un pat spēlējās viens ar otru.<br />

19


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

04.03.2011.<br />

24.02.2011.<br />

23.02.2011.<br />

Latgales zoodārzā jauns Doktors!<br />

<strong>Daugavpils</strong>, <strong>Daugavpils</strong> Universitāte, Bioloģijas promocijas padome.<br />

Šodien Latgales zoodārza zoologs M.biol. Aija Pupiņa aizstāvēja Doktora disertāciju<br />

Bioloģijas nozarē Ekoloģijas apakšnozarē.<br />

Darbs veikts no 2004.g. Darbs tika novērtēts pozitīvi vienbalsīgi.<br />

Darbā pētītas sarkanvēdera ugunskrupju ekoloģijas īpatnības, tā rezultāti daudzus<br />

gadus izmantojami dabas aizsardzībā Latvijā.<br />

Apsveicam Aiju Pupiņu ar Doktora grāda piešķiršanu!<br />

Mācāmies un sadarbojamies ar Lietuvas biologiem!<br />

Lietuva, Kauņa, Kaunas Botanical Garden<br />

LZD ar darba vizīti apciemoja kolēģus Lietuvā. Kopā tika iesniegts konkursam jauns<br />

Projekts, kura mērķis ir izveidot kopējo Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Dabas un<br />

kultūras tūrisma maršrutu. Pēc Projekta Baltkrievijā un Lietuvā plānots izveidot LZD<br />

pārstāvniecību ar dzīvnieku ekspozīciju.<br />

Mēs arī mācījāmies audzēt tropiskus augus ekspozīcijā.<br />

Latvija, Rīga. Latvijas <strong>Universitātes</strong> 69. konference.<br />

Latgales zoodārza zoologi piedalījās Latvijas <strong>Universitātes</strong> 69. zinātniskās<br />

konferences Hidrobioloģijas Katedras Sekcijā „Latvijas ūdeņu vides pētījumi un<br />

aizsardzība” ar referātiem:<br />

Aija Pupina, Mihails Pupins<br />

Fire-bellied toads Bombina bombina L. (Anura: Bombinatoridae) findings water<br />

bodies types in Latvia.<br />

Mihails Pupins, Aija Pupina<br />

European pond turtles Emys orbicularis findings in different types of water bodies in<br />

Latvia.<br />

20


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

02.02.2011.<br />

Referāti nopublicēti LU Bioloģijas Fakultātes Hidrobioloģijas Katedras Sekcijas<br />

Rakstu krājumā:<br />

A.Pupina, M.Pupins (2011): Fire-bellied toads Bombina bombina L. (Anura:<br />

Bombinatoridae) findings water bodies types in Latvia. - Latvijas ūdeņu vides<br />

pētījumi un aizsardzība. Latvijas <strong>Universitātes</strong> 69. Zinātniskās konferences LU<br />

Bioloģijas Fakultātes Hidrobioloģijas Katedras Sekcijas Rakstu krājums. Rīga: 38-<br />

39.<br />

M.Pupins, A.Pupina (2011): European pond turtles Emys orbicularis findings in<br />

different types of water bodies in Latvia. - Latvijas ūdeņu vides pētījumi un<br />

aizsardzība. Latvijas <strong>Universitātes</strong> 69. Zinātniskās konferences LU Bioloģijas<br />

fakultātes Hidrobioloģijas katedras sekcijas Rakstu krājums. Rīga: 40-41.<br />

Latvija, Rīga. Latvijas <strong>Universitātes</strong> 69. konference.<br />

Latgales zoodārza zoologi piedalījās Latvijas <strong>Universitātes</strong> 69. zinātniskās<br />

konferences Bioloģijas sekcijas Mugurkaulnieku un bezmugurkaulnieku zooloģijas<br />

un dzīvnieku ekoloģijas sekcijas sēdē ar referātiem:<br />

Aija Pupina, Mihails Pupins<br />

Fire-bellied toads Bombina bombina L. (Anura: Bombinatoridae) new findings in<br />

2010 in Latvia.<br />

Mihails Pupins, Aija Pupina<br />

European pond turtles Emys orbicularis finding cases in 2010 in Latvia.<br />

Andris Ceirans, Aija Pupina, Mihails Pupins<br />

Perspectives of conservation of three rarest reptiles and amphibians species in<br />

Latvia.<br />

17.01.2011. Nopublicēta LZD Atskaite par darbību 2011<br />

LZD cītīgi strādāja 2010 gadā. Par to, kas sasniegts, var izlasīt šeit: 2010<br />

21


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

14.01.2011. LZD speciālisti iepazinās ar somu kolēģu pieredzi dzīvnieku uzturēšanā<br />

Somija, Helsinki, Tropicario<br />

LZD speciālisti apmeklēja Tropicario, kas atrodas Helsinkos un iepazinās ar šeit<br />

pieņemtām dzīvnieku turēšanas tehnoloģijām, ekspozīcijas uzbūvi un darba<br />

īpatnībām ar apmeklētājiem.<br />

14.01.2011.<br />

LZD speciālisti apmācās ES LIFE seminārā<br />

Somija, Helsinki<br />

Šodien LZD speciālisti, LIFE Projekta LIFE09NAT/LV/000239 LIFE-HerpetoLatvia<br />

eksperti piedalījās LIFE seminārā Helsinkos ar Projekta LIFE-HerpetoLatvia<br />

prezentāciju. Viņus apmācīja LIFE vadoši eksperti un speciālisti.<br />

07.01.2011. Jūs tagad varat velēt velēšanos jaunajam gadam!<br />

Daugavpilietis Jaroslavs atnesa LZD zelta zivtiņas Carassius auratus auratus, kas<br />

tagad peld lielajā baseinā kopā ar karpām Koi. Lai Jūsu velēšanos piepildītos<br />

2011.g., vienkārši skaļi vēliet tās pie baseina un iemetiet zelta zivtiņām nedaudz<br />

barības, ko var paņemt pie mūsu kasieres Irēnas.<br />

06.01.2011. Piedzima mazie zebru amadīni!<br />

Dažreiz apmeklētājiem grūti pamanīt, kad LZD piedzimst mazuļi. Tā arī šoreiz<br />

izšķiļas no olām mazie zebru amadīni. Ja pastāvēt pie voljēras klusi, var novērot, ka<br />

vecāki nēsā tiem barību un baro tos.<br />

22


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

04.01.2011. Turpinās darbi LZD ekspozīcijas atjaunošanā.<br />

Pateicoties sadarbībai ar Nodarbinatības Valsts Aģentūru turpinās darbi terāriju<br />

atjaunošanā un dizainā. Apmācīti darbinieki veido liānas, klintis, krāso un līmē.<br />

31.12.2010.-<br />

01.01.2011.<br />

01.01.2011.<br />

Balta truša gadā LZD piedzima Baltais trusis!<br />

Truša gads sākas ar balta truša piedzimšanu. Cerēsim, tā ir laba zīme un gads būs<br />

labs mūsu dzīvniekiem un mūsu apmeklētajiem!<br />

Apsveicam visus dabas draugus Daugavpilī un Latvijā ar Jaunā 2011. Gada<br />

sākumu!<br />

Lai veicas Jums, Jūsu ģimenēm un jūsu dzīvniekiem!<br />

Sākas Jaunais gads Latgales zoodārza dzīvniekiem un darbiniekiem.<br />

23


Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latgales Zoodārzs <strong>2011.gadā</strong>. - <strong>Daugavpils</strong>, LZD: 1-24. www.latgaleszoo.biology.lv<br />

Latgales Zoodārzs 2011. gadā<br />

Latgales Zoodārza biļetens<br />

neperiodiskais elektroniskais izdevums<br />

www.latgaleszoo.biology.lv<br />

<strong>Daugavpils</strong>, 2011<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!