AcīM NEREdzAMAis - Latvians Online

latviansonline.com

AcīM NEREdzAMAis - Latvians Online

AhA! lAi

gATAvo

viTAMīNUs

zEMEi!

lūdzU!

kARTUpEļU,

gURķU, REdīsU

MizAs, olU

čAUMAlAs, TĒjAs

BiEzUMi!

AizNEs, lūdzU,

Šo Uz koMposTU –

MAzAjiEM zEMEs

pAlīgiEM!

hEi! kAs

TEv TUR

gARŠīgs?

5

More magazines by this user
Similar magazines