22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FOTO-amatieri!<br />

APARĀTI * PIEDERUMI * PLATES * FILMAS<br />

PAPĪRI * ATTĪSTA *KOPE * PALIELINA<br />

AKC. SAB. FOTO-RADIO-CENTRĀLE<br />

A. LEIBOVICS<br />

Rīgā, Kr. Barona ielā 2. Tājr. 20661, 26464<br />

Ceļota! iem<br />

čemodāni, ceļa somas, pledus, siksnas, neseserus un t. t.<br />

Dāmām<br />

rokas somiņas, naudas maciņi, jostiņas, rīta kurpes un t.„t.<br />

Kungiem<br />

kabatas naudas makus, portfeļus un t. t.<br />

Medniekiem<br />

f<br />

ieroču futrāļi, patronu somas, mugurmaisus, suņu kakla saites<br />

kājbumbas, zābakus, tennis raketes, kurpes, matračus u. 1.1.<br />

Automobilistiem<br />

auto čemodāni, auto cepures, cimdi un t. t.<br />

Formas tērpu piederumi<br />

pēc apstiprinātiem noteikumiem armijai, aizsargiem,<br />

robežsargiem, policistiem, ugunsdzēsējiem u. t. t.<br />

kā cepures, uzpleči, nozīmes, zobeņi<br />

piedāvā •<br />

A. RATFELDERS A/S<br />

RĪGA, KAĻĶU IELĀ 11 TĀĻR. 23216, 20182<br />

Speciāla ceļošanas, sporta un formas piederumu rūpniecība<br />

5 VII m 5 Pasūtījumus un izlabojumus iz- |M| a _ . . -»» s<br />

I II Iii Cl vedam glīti un noteiktā laikā I IClZUlTIcl


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums 1<br />

..Pirki Pagrabs"<br />

(Bijušais Rīgas Namīpašnieku biedrības klubs)<br />

Brīvības bulvārī JV2 2/4,<br />

(Ie-eja no Merķe]a ielas)<br />

Tāļr. 20082 un 31766.<br />

Brokastis n o p ī k s t a m ā<br />

Pusdienas n<br />

p<br />

? 2 %!Š*t n<br />

Dzīvas zivis un vēži no akvariuma<br />

Pirmklasigs ķēķis un<br />

BUFETE, atspirdz. dzērieni.<br />

Cenas mērenas. Patikamas sabiedrības<br />

un atpūtis te'pa-;. Koncerts un dejas mū­<br />

zikas kapele GeraniS kunga<br />

KABARĒ PROGRAMA<br />

ar iecienīiu artistu piedalīšanos.<br />

Viss dāmu<br />

rokdarbiem<br />

1 1 i<br />

• • •<br />

Visāda veida materiāli<br />

izšūšanai zīda lakati<br />

ar roku izšūti. Biedrību<br />

karogu pagatavošana<br />

TH. SKRIBANOWlTZ,<br />

Rīgā, Kaļķu ielā 10<br />

A. T. namā<br />

Skaistas<br />

dziesmu un<br />

mūzikas<br />

skaņas<br />

paceļ mūs<br />

pāri vienmuļīgaiikdienībai<br />

un ieved<br />

mākslas pasaule<br />

Lūkosim paturēt vietu šinī valstībā, iegādājot<br />

daiļskanīgu, moderni celtu un izturīgu mūzikas<br />

instrumentu. Tādi instrumenti atrodami solīda<br />

mūzikaliju veikalā. Publika, dāvādama mūsu veikalam<br />

uzticību jau 50 g„ sagādājusi tam iespēju<br />

pacelties un turēt krājumā labākos<br />

FLĪĢEĻUS, PIANĪNO,<br />

harmonijus un gramofonus<br />

no iecienītām fabrikām.<br />

āīĒišrg: p. NELDNERS, IS<br />

RĪGĀ, ASPAZIJAS BULV. Nr. 2<br />

Pieprasiet vienīgi šo<br />

superfosfāta marku<br />

Kantoris:<br />

L. Pils ielā 23<br />

Tālrunis 21755 un 32848


2 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

«^veices precizijas pulksteņi<br />

ietaupa naudu un raizes<br />

PAUL BUHRĒ, DOXA LONGINES,<br />

H-RY MOSER & Co, OMEGA,<br />

CH. TISSOT & FILS, ZENITH<br />

Mazumā pārdod visos labākos pulksteņu veikalos<br />

VAIRUMĀ TIKAI PIE GENERĀLPĀPSTĀVJA<br />

J. G I R A R D , RĪGĀ,<br />

AUDĒJU IELA N2 1. TĀLR. 22947<br />

Brāli Popovi, Rīga,<br />

Vairuma.<br />

(dibin. 1788.)<br />

L. Grēcinieku ielā JMš 35. Kantoris tāļr. 22144.<br />

Noliktava: Rīgā, Popova iela 6. Taļr. 26980, 27316.<br />

Nodala: Rīgā, Turgeņeva iela 36, pie centrāltirgus. Taļr. 28947.<br />

Dzelzs nodaļa: tāļr. 22146, 22147.<br />

Mazumā.<br />

Dzelzs, sijas, skārds visos ejošos samēros.<br />

I. labuma apclnkotais jumta skārds angļu marka ,Emu brand" „Zilals strausls",<br />

tērauds stieņos un plāksnes, cinks plāksnes un gabalos, naglas, stiepules, ratu asis un bukses,<br />

plītēs, cepeškrasnes, tecilas, arkli, lemešas uo ecēšas ar piederumiem, smēreļļas, antimons, babīts,<br />

svins u. t. t. A./S. Finska Remfabrikena, Tammerfors — Somija: bālata dzensiksnas<br />

marka „TERRA" un „TITAN".<br />

Tēraudpreču nodaļa: tāļr. 22145, 22149.<br />

Būvju un mēbeļu apkalumi, darba rīki un instrumenti galdniekiem, namdariem, atslēdznie­<br />

kiem un kalējiem, kniedes, skrūves, misiņš un varš stieņes un caurulēs, dakšas, lāpstas, ķēdes u. 1.1.<br />

Nicholson vīļu vienīgā pārdošanas vieta.<br />

Saimniecības nodaļa: tāļr. 22158, 32043.<br />

Metāla gultas iekš- un ārzemes izstrādājumā un matrači, niķeļa tējmašīnas, patvāri, servizes un<br />

g dda piederumi, alumīnija un emaljēti galda un ķēķa trauki, kā arī vāramie katli dažādos lielumos<br />

M T F J ' M T<br />

Ns 500<br />

Jūras zāle un zirga astri tapsētājiem un dažādas<br />

ārz. augu saknes (Reisswurzel) ^birstu taisītājiem.<br />

stipra — tādēļ ekonomiska,<br />

Aromātiska — tādēļ iecienītā. f i Q 500


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 3<br />

£ļļoooooooooooojooaoeooaoooooooooooaoooaooooooooaos ogogo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooļQ<br />

G. Hasenfus,<br />

Rīga. Brīvības ielā 79<br />

(ieeja no sētas).<br />

Speciāla darbnīca ceļojuma somām, portfeļiem<br />

dāmu un kungu somiņām, muguru somām ii. t. t.<br />

Pirmā iepirkšanas vieta, bez konkurences.<br />

Pasūtījumi un izlabojumi tiek izvesti 10 stundās<br />

f^J ļaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ogogo^ooooQoooeoooeooooooooooo«oaoooooeooaooo0ooooooeo| f^ļ<br />

Brāļi Midegi, Rīgā,<br />

Brīvības ielā Nr. 75. Taļrunīs 9-2-0-6-8<br />

Drogas, krāsas, ķimikālijas, parfimērijas un saimniecības piederumi<br />

Labākie līdzekļi sejas kopšanai: krēmi, ziepes, smaršas, smaršūdeņi un t. t.<br />

Dažādi patentlīdzekļi matu kopšanai un blaugznu<br />

iznīcināšanai, ka arī reimatisma, nervu, pakrūtes,<br />

māgas kaitēm u. t. t. Visādi lopu pulveri un eļļas<br />

dažādam kaitēm. Lopbarības kaļķis»<br />

Vīna raugs un raudzēšanas piederumi līdz ar<br />

pamācību. Visādas krāsotāju krasas, pulverī un<br />

eļļa berstas, lakas, pernica un mašīnu eļļa, trāns,<br />

deguts un t. t.<br />

Labākās drānu krāsas: Heitmaņa, Ozolzīles un Stara.<br />

Vairumā! Cenas lētas! Mazumā !<br />

Būv uzņēmējs. Jānis Reinsons,<br />

Uzņēmums dibināts pirms kara<br />

un jau ilgus gadus darbojies uzņemoties<br />

dažādus būvdarbus<br />

Latvijā, pilsētas un uz laukiem.<br />

No lielākiem J. Relnsona<br />

izvestiem pēc kara būvdarbiem<br />

būtu minami Valmieras<br />

Eks.portkautūves būve, kura<br />

tika uzsākta 1927. gadā un<br />

galīgi nobeigia 1928. g. 28. okt.<br />

Firmas specialitāte ir<br />

lauku māju, kaļķu un<br />

betonu būves.<br />

Bez tam uzņēmās arī visādas<br />

būvju krāsošanas, mūrnieku,<br />

galdnieku, betona un<br />

cementa darbus.<br />

Rīgā, Hospitāļu ieļā 38, dz. 7. Tāļr. 91883.<br />

Sevišķi daudz nācās izvest lauku būvju darbus sakarā ar Latvijas agrārreformas<br />

izvešanu, strādājot kā privātām tā arī sabiedriskām organizācijām.


4 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Im mw<br />

Pilsoņi sargājiet Jūsu<br />

īpašumu no ugunsbriesmām.<br />

miir.<br />

Latvijas MMut<br />

Rīgā L. Grēcinieku ielā 24.<br />

Tāļr. 21251.<br />

Latvijā nodzēsti 256 ugunsgrēki<br />

ar MINIMAX" aparātu palīdzību.<br />

Jauni speciāltipi bencina un eļļas<br />

(izēšanai.<br />

,,MINIMAX" putu ģeneratori<br />

dod līdz 6000 litru putu minūtē.<br />

H liB I fl HIiIb P u<br />

l H II 2 fl n a v s u r<br />

Krišu fabrika<br />

ED. ROZITS,<br />

fabrika un noliktava<br />

Rīgā,<br />

Lāčplēša ielā 52/54<br />

Pastāvīgi krājumā lielākos<br />

vairumos tikai augstākā<br />

labuma<br />

krāsas, eļļas, lakas, v'si<br />

krāsošanas materiāli un<br />

krāsotāju piederumi un<br />

darba riki.<br />

Auto skārdriieciba<br />

* un<br />

radiatoru darbnīca<br />

if ,<br />

iiy' ,<br />

'"""" ,<br />

""iiP i<br />

iai |<br />

ir B<br />

" ,<br />

~" i<br />

~'iii"»"iit' -•«iļiiiļ|(i'i|ii"—»"-''"ii(i"i|<br />

J. Imenickis,<br />

Rīgā, Dzirnavu ielā 20<br />

Tālrunis 28393<br />

Uzņemas lietpratīgi pagatavot<br />

un izlabot visus automobiļu skārda<br />

piederumus.<br />

Speciāla karosēriju un<br />

radiatoru pagatavošana.<br />

Aulogēniska metināšana-<br />

Elementu fabrīka<br />

D R A K O N S<br />

ir atkal atjaunojuse savu darbību<br />

RĪGĀ, LĀČPLĒŠA IELĀ 81<br />

Tālrunis 2-2-0 6-3<br />

Piedāvā augstākā labuma ražojumus:<br />

Anodu baterijas, visāda veida<br />

sausus un slapjus kvelelementus,<br />

kabatas baterejas un t t.<br />

nilJH llnli K^ua Hā3<br />

P u<br />

° g<br />

a t s<br />

' bet smalkāka, īsta<br />

kafija, kurai kofeina inde<br />

saudzē sirdi un nervus.<br />

Dabūjama visos attiecīgos veikalos.<br />

koferis gramofons ir un paliek tas labākais<br />

par ko Jūs pārliecināsaties ienākot mūsu veikalā.<br />

Vienīgais gramofons kurš patentēts Latvijā<br />

zem N° 1465, montēts uz nesaskrāpējama<br />

stikla puliera pamatdēļa, visdažādākās krāsās. ..Ultraphon" skaņu plates<br />

ar savu dabīgo skaņu atveidojumu atbilst katra labas mūzikas cienītāja<br />

gaumei. Pielaiž līdz 20 mēnešu nomaksu.<br />

Mūzikas veikals A. R. Ieviņš<br />

Stac. Rīga I. lauk. veik. Nr. 5<br />

(uz Marijas ielas pretim Belevue viesnīcai).<br />

Nodaļa: Ogrē, Tīnūžu ielā Nr. 1.<br />

JNTERNATIONAL"


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 5<br />

Fabrika Rīgas Rotaļlietu<br />

y_i_e ŗ_eck e_&_L_eu tke,<br />

RĪGĀ,<br />

Teātra ielā Nr. 11<br />

dibināta 1880. g.<br />

vislielākā izvēlē<br />

pjšražojuma un ārzemes<br />

rotaļlietas<br />

I Pieprasiet<br />

Vislabākos zivju un sakņu konzer-<br />

vus un gurķus.<br />

Konzervu fabrika<br />

.DIANA"<br />

Rīgā, Vagonu ielā Nr. 15.<br />

Tālr. 9-3-5 8-4.<br />

Vecākā rosīgākā pirmklasīga laku iiipnieciba.<br />

DIB. 1883. g.<br />

FABRIKA un NOLIKTAVA,<br />

BRUŅINIEKU IELĀ Hi 51. %l 9-2-3 6-0-<br />

Pieņem pasūtījumus visiem<br />

<strong>Latviešu</strong><br />

uzņēmums.<br />

Pirmklasīgs<br />

apģērbu nams<br />

ii nenin<br />

Avotu iela Nr. 2<br />

Tālrunis 2-8-1-3-7<br />

Piedāvājam bagātīgā krājumā<br />

glīti un izturīgi nostrādātus<br />

kungu un dāmu apģērbus<br />

Pasūtījumi tiek labi, ātri un glīti<br />

izpildīti.<br />

Jaunākie fasoni Mērenas cenaS<br />

Vasaras sezonai glīti<br />

H. k<br />

kungu un dāmu<br />

apģērbi<br />

RABUCHIN, Rīgā,<br />

Avotu iela 7 Tālr. 27090<br />

Pastāvīgi krājumā bagātīga izvēle kungu<br />

uzvalkos, kā arī kungu un dāmu mēteļos,<br />

pēc jaunākiem fasoniem.<br />

Dod arī uz nomaksu.<br />

SPECIALITĀTES:<br />

Auto, ratu, īaivu un citas EĻĻAS, lakas visiem nolūkiem.<br />

SPIRTA LAKAS kokam, metālam, ādai un papīrrm, politūras, I-a<br />

labuma ALDARU PiĶlS un dažādas speciālākas alusdariīavām,<br />

kā dzelzskublu laka, raudzējamu KUPLU LAKA un<br />

raudzējamo pagraba laka. AEROPLANU LAKA, laka elektriskai<br />

rūpniecībai. 1-a PERNICA, pernicas preparāti un zikativs,<br />

pudeļu sviķi, kabeļu masa apakšzemes un virszemes uzmavām,<br />

elementu aizlējamā masa. Grīdu vaskis, krāsas sausas<br />

un eļļā berztas, spoguļu krāsas, emaljelaka visās krāsās un<br />

niansēs un dažādi citi laku ražojumi attiecīgam nozarāmēm.<br />

specialnolukiem veļamam krasam un lakām.<br />

Marijas ielā 11, tāļr. 26537.<br />

lielā krājumā gatavi dāmu un kungu<br />

MĒTELI, APĢĒRBI<br />

un t. t. no labākām iekš- un ārzemju drānām, visjaunākos fasonos.<br />

Pasūtījumi pēc mēra tiek izpildīti apzinīgi un noteiktā laikā.<br />

PIRMKLASĪGS DARBS. MĒRENAS CENAS.<br />

V. Ventenbergs, Rīgā,<br />

Marijas iela 11. Tāļr. 26537.<br />

Pie Jūsu iepirkumiem lūdzu ieverot manu firmu un adresi.


6 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Zobu laboratorija K. MalinoWSki<br />

Rīgā, Terbatas ielā Nr. 18 Tālrunis 27477 J<br />

ft<br />

Atvērts no 10—12 un no<br />

4—7 vakarā<br />

ļiaLi'ļ»' tS-ļ»<br />

Jauns Latvijā<br />

,.Hekolits"<br />

nazigs līdzīgs smaganām, smaga vienīgi dabūt?'.jams<br />

zobu techniskā laboratorijā<br />

Visjaunākās zistēmas skrūvzobi kā ari zelta un platīna zobi<br />

Zelta un platīna kroņi.<br />

Pats krāsojot ietaupa naudu!<br />

I<br />

Tadeļ, Kurpes krāsot,<br />

crāsojiet tikai f<br />

a r<br />

^ F ^ H ^ titafir^ 1<br />

HEITMAŅA l^T fgļP^ heTtMANA<br />

drebēs krasam reņovatoru<br />

Grieziet vērību uz lapsas galvu zvaigznē!<br />

Parfimēriju fabrika<br />

A.TOnBERGS.<br />

modernie smaršūdeņi un skaistuma<br />

1 ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = = kopšanas līdzekļi<br />

godalgoti iekš- un ārzemēs ar augstākām godalgām<br />

Grand Prix un zelta medaļām.<br />

Fabrikas noliktavas:<br />

Rīgā, Aspazijas bulv. 6<br />

Brīvības ielā 24.


VII. Latvju Vispārējo<br />

<strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums<br />

Ernesta Brusubārdas redakcijā<br />

Albumā ievietoti prof. J. Vītola, komponista J. Zālīša, komponista E. Melngaiļa,<br />

J. Kupla un E. Brusubārdas raksti par dziesmu <strong>svētki</strong>em un latvju mūziku<br />

1 9 3 1<br />

IZDEVNIECĪBA „ARGUS", RĪGĀ, MUITAS IELA Nr. 4


Latvijas Nodonala<br />

BIBLIOTBCA I<br />

97- r0o<br />

Vāku zīmējis: A. Apsīts.<br />

Vāks iespiests: spiestuvē „Riti".<br />

Teksts iespiests: spiestuvē „Latvija",


P U K U N A M S<br />

„RIVIERA",<br />

Valdemāra ielā 25 Katru dienu svaigas<br />

Tālrunis 28029 ROZES un<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 9<br />

visas citas sezonas puķes<br />

Labākos lietus sargus<br />

no angļu drēbes piedāvā<br />

DARBNĪCA<br />

A. Krasovskis<br />

Rīgā, Marijas ielā 25/27. Tāļr: 32437<br />

Turpat apvelk un izlabo<br />

Par velti<br />

izmēģināšana:<br />

Jūs saņemsiet ap<br />

100 gr. krāsu,<br />

Zviedrijas sarkano,<br />

iesūtot šo sludinājumu un Ls 0.1H sūtījuma izdevumiem, lai jūs varētu<br />

pārliecināties par šo ISto krāsu ievērojamām priekšrocībām.<br />

Vienas reizes nokrāsošana ar Zviedrijas sarkano konzervē<br />

koka būves, mājas, sētas u. t. t. uz 10—15 eadiem.<br />

Izmaksā kopa ar piederumiem tikai ap 45 sant. par kvadrātasi<br />

Ģenerāļpārstāvniecība un fabrikas noliktava pie •<br />

inžen. HARALD HALL, Rīgā, L :<br />

elā Aldaru ielā 1/3<br />

Latvju komponisti,<br />

kuru dziesmas uzņemtas septīto lalvju vispārējo dziesmu svētku programmā.<br />

Izpildīs: K. Baumaņa Latvijas valsts himnu, J. Cimzes «Ej, bāliņi, lūkoties!»,<br />

E. Vīgnera «Strauja, strauja upe tecēj'», A. Jurjāņa «Kur gāji, puisīti?», «Mūsu Tēvs debe­<br />

sīs», «Toli dzeivoj», «Precēj mani», J. Vītola «Karaļmeita», «Upe un cilvēka dzīve», «Gājēja<br />

dziesma naktī», Gaismas pils», «Saules <strong>svētki</strong>», E. Melngailis «Jāņu vakars», «Tautu meita<br />

mellacīte», «Kungi brauca Vāczemē», «Cekulaina zīle dzied», «Dievs dod latvju zemītei»,<br />

«Dāvida 19. dziesma», «Ver vārtus mēnesi», «Prom pa ceļu», «Pyut, pyut», E. Dārziņa «Mē­<br />

ness starus stīgo», A. Kalniņa «Latvju himna», «Brīvība». J. Zālīša «Pee koklētāja kapa»,<br />

«Cels uz dzimteni», «Biķeris miroņu salā», J. Graubiņa «Laimiņai pavaicāju», «Incīti, kaķīti»,<br />

«Trīcēj kalni, skanēj meži», «Jauni puiši», A. Ābeles «Trīs meitiņas saderēja», «Līgotnes»,<br />

«Aiz upītes», V. Ozoliņa «<strong>Dziesmu</strong> brīnums», «Bērnu dienas», «Krēslā», J. Cīruļa «Maldi»,<br />

J. Poruka «Mežā vasarā», J. Kalniņa «Redz' kur jāja div' bajāri», K. Kociņa «Kā gulbji»,<br />

P. Līcītes «Ganiņš», M. Zariņa «Līgsme», A. Kauliņa «Es izkūlu kungu riju», J. Straumes<br />

«Pilna upe baltu ziedu».<br />

VIEGLI LAIVU MOTORI<br />

zvejas, medību, makšķernieku un sporta laivām. Ērti ievietojami katrā<br />

laivā. Cena sākot no Ls 500.— Turpat pieņem visāda v ida mašīnu<br />

izlabošanas darbus. Stancnaži gu'mij zābaku fabrikām. Aparātu būve<br />

G. LAZD1ŅS, Kīgā, Kungu ielā M 16.<br />

Jums nevajaga^vairs nekādas,<br />

ārzemju zeķes.<br />

Pērkiet<br />

COTTO N -zidaVzeķes.


10 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Cepuru izgatavošana N. Bimbat RĪGA<br />

' dibināta 1913. gada<br />

piedāvā lielā izvēlē cepures sākot no Ls 1.50<br />

un platmales no Ls 7.—.<br />

Vairumā. Mazumā.<br />

Dzelzsc. Jaunā Ekā, Veikals JSfs 16.<br />

Tālrunis 32752.<br />

Pasta tekošais rēķins 287.<br />

Svaru un meru fabrika<br />

PAUL RAASCHE DĒLI, RĪGĀ,<br />

Noliktava ELIZABETES IELA N2 69 TĀLRUNIS 2-6-9-2-6<br />

Dažādi svari un atsvari un pašu ražoti pilnautomātiskie svari<br />

Baumanu Kārlis.<br />

Baumaņu Kārlis ir pirmais apzinīgais latvju kom­<br />

ponists, kurš bija atmodas laika nenogurstošs cīnītājs<br />

liels patriots. Viņu visvairāk pazīstam kā Latvijas<br />

himnas autoru un vīru kora dziesmas «Kā Daugava<br />

vaida» komponistu. Baumanis komponējis diezgan<br />

daudz, bet viņa pārējie darbi nav atraduši plašāku ie­<br />

vērību un tie tagad glabājās archivā. Tomēr šīs divas<br />

Baumarja dziesmas vien paspējušas nelaiķa komponi­<br />

stam radīt nemirstīgu vārdu.<br />

Autosatiksme Atiet sākot no 1. jūnija līdz 15. septembrim 1931. g.<br />

Svētdienās noBal-<br />

I Darbdienas: no Baldones Sestdienās: no Baldones dones pīkst. 7.00,<br />

Baldone 5.45<br />

pīkst. 5.45, 6.30, 7.15, 8.15,<br />

Rīga—Baldone Līkst. 9.15*), 5.45, 11.30, 6.30,7.15, 14.00*) 15.45, s.is, pīkst. ».15*), 5.45,6.30,7.15, 11 30, 14 00*) 15.45, s.is, si^o.oo*) 15.00,<br />

Piestātnes: Rīgā, 13. Janvāra<br />

C> 17.15, . 19.00 i orv un 1 < rxr,i.\ 22.00, 1 no t i = 17.00, 19.00 21.00 un 22.00. 17.00*), 18.30,20,00,<br />

ielā 19, līdz ar uzgaid. teļoam.<br />

Rīgas pīkst.: 7.00, 8.00, 9.00, no Rīgas pīkst. 7.00. 8.00, 21,00 un 22.00.<br />

Talr. 307ri0. — Baldone pie<br />

10 00*), 11.30, 14.00*), 16.00, 9.00, 10.00*), 11 30, 14.00*), no Rīgas pīkst<br />

kioska, pretīm Sēravotu iestā­<br />

17.15, 18.15, 20.00 un 21.00, 16,00, 17.15, 18,15 un 20.30.<br />

7 00, 8.30. 9.00, 9 30,<br />

des kantorim.<br />

11.30, 16.15*) 18 15,<br />

.20.15*)21.15u.22.00.<br />

Uz gala piestātnēm ar zvaigznīti apzīmētos braucienos, iepriekš (ne ātrāk ka vienu dienu) iegādājot<br />

attiecīgas biļetes, dabūjamas numurētas sēdvietas. Iepriekšēja biļešu pārdošana abos gala punktos ikdienas:<br />

Rīgā no pīkst. 8—10 un no 13—15. Baldonē no pīkst. 10.30—12.00 rīta un no 16.00—17.00. Biļešu pārdošana<br />

uz numurētām sēdvietām tiek pārtraukta vienu stundu pirms attiecīga brauciena atiešanas. Pēc tam autobusā<br />

var ieņemt tikai tās vietās, kuras nav aizņemtas ar iepriekš pārdotam biļetēm. Pasažieri mazāku bagāžu<br />

var līdzņemt, pēc iespējas, ari autobusos. Braukšanas maksa Ls 1.10 no person. Maksa par katriem<br />

10 klg. Ls 0.30. J VĪLUMS. Privāttaļrunis 96474, Rīgā.


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 11<br />

PIRMKLASĪGS APĢĒRBU NAMS<br />

EL Srobin, Rīgā<br />

JVo 19, Marijas ielā JV 2 19,<br />

Pērses ielas stūrī.<br />

Tālrunis 2-9-3-6-9.<br />

Piedāvā bagātīgā izvēlē:<br />

gliti un izturīgi nostrādātus kungu un dāmu apģērbus-<br />

Jaunākie fasoni. Mērenas cenas.<br />

Mēbeļu<br />

veikals<br />

RĪGĀ.<br />

Tērbatas ielā 41/43 Tāļr. 27931<br />

Piedāvā: Viesu, kabinetu, ēdam- un<br />

guļamistabu iekārtas, kā arī<br />

atsevišķus priekšmetus<br />

Apzinīgs darbs Iespējama nomaksa<br />

Jānis Cimze.<br />

Cimze bij pirmais, kas sāka nopietnu vēribu pie-<br />

griest latvju tautas dziesmām, sāka viņas krāt un har­<br />

monizēt jauktiem un vīru koriem. Cimze gādāja, lai<br />

jaundibinātiem koriem būtu ko dziedāt, meklējot arī<br />

cittautu literatūrā pēc skaistākām dziesmām, gādājot<br />

tām latvju tulkojumus. Viņa darbam toreiz bij ļoti liela<br />

nozīme un Cimzes vārdam ar to radīta paliekama vieta<br />

latvju mūzikas vēsturē. Darbodamies kā Valkas skolo­<br />

tāju semināra direktors, Cimze izaudzināja lielu skaitu<br />

labi sagatavotu ērģelnieku un diriģentu, kas sekmēja<br />

latvju koru spēju uzplaukšanu.<br />

R F i ^ l N A " Brīvības bulv. 2/4 !<br />

„ r \ l _ \ a i l N M , Tāļr. 34486<br />


12 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

1881<br />

Daudzas vel nezin,<br />

ka Rīgā, Brīvības ielā Nr. 3, ir moderns korsctu ateljē „ANTOINETTE", kur pašu<br />

darbnīcas izgatavo (arī uz pasūtījumu visīsākā laikā) pēc visjaunākiem modeļiem higiēniskās<br />

mīkstās korsetes (bez stiebriņiem) dažādus kombinē, ārstniecības jostas,<br />

zeķu un krūšu turētājus.<br />

Sevišķu ievērību pelna šīs firmas kombinē no zīda un cita materiāla, kas, ievērojot<br />

visas higiēniskās prasības, tomēr teicami pieguļ un izceļ miesas formu daiļumu,<br />

pateicoties porainas gumijas ielaidumiem. Šie ielaidumi, neaizturot gaisa pieplūdumu<br />

miesai un neapgrūtinot kustības, tomēr cieši apskauj stāvu un izceļ viņa<br />

kontūras. Tikpat rū īgi pagatavoti un piemēroti katra individuālām prasībām visi<br />

pārējie firmas izstrādājumi.<br />

Jurjanu Andrejs.<br />

.lurjānu Andrejs bij viens no latvju pirmajiem aka­<br />

dēmiski izglītotiem mūziķiem. Lai gan Jurjāns visu<br />

mūžu bij spiests dzīvot tālu no savas dzimtenes, ar vi­<br />

su savu sirdi viņš vienmēr piederēja latvju tautai. Jur­<br />

jāns bij īsts patriots un šo savu dzimtenes mīlestību<br />

viņš centās izteikt arī savās dziesmās. Jurjānam lieli<br />

nopelni kā latvju tautas dziesmu meldiju krājējam un<br />

kārtotājam. Šis viņa darbs paliks kā vērtīgs mantojums<br />

arī nākamām paaudzēm.<br />

_ D. Gordon,<br />

1 9 3 1<br />

Rīga, Audēju ielā 13<br />

Tālruņi 22674, 32895<br />

Vairumā Mazumā<br />

Briljanti, pulksteņi, zelts, sudrablietas, alpaka galda piederumi, dzintars<br />

Kristāla preces liela krājuma<br />

Pašu darbnīcas. Tīrs un apzinīgs pasūtījumu un izlabojumu izpildījums<br />

Jubilejas mēnesī Vispārējs cenu pazeminājums.


VII. Latvju. Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 13<br />

Visādi kapu izstrādājumi<br />

,„,. ^„ >».-. - -,...<br />

,.DILOL" un ,.TERACO" grīdas pie<br />

M . J A N S O N A , R Ī G Ā ,<br />

Miera iela N° 31<br />

A. SpŗOSta mēbeļu darbnīca<br />

Merķeļu ielā Nr 19<br />

Dažādas POLSTERMĒBELES, kā ZĀLES, KLUB-<br />

GARNITURAS, DĪVĀNUS un tachtas<br />

var katris pasūtītājs atrast pirmklasīgu darbu no<br />

laba materiāla, izdev. nomaksu, bez % pieskaitīšanas<br />

Veļas darbnīca un sīku preču tirgotava<br />

I. ASS, Rīgā,<br />

Marijas ielā Nr. 35 Tālrunis 27983<br />

Lielā izvēlē kungu un dāmu veļa<br />

Pieņem pasūtījumus no paša materiāla, kā arī no pasū-<br />

Glits darbs tītāja materiāla. Lētas cenas<br />

Galdnieku darbnīca<br />

Leonids Bogdanovičs<br />

Rīgā, Strēlnieku ielā Ne 5.<br />

Pieņem pasūtījumus un izlabošanas ari uz antiku-mebelem.<br />

No ārzemēm a'griezusies<br />

ar jauniem<br />

ilgviļņu<br />

frizēšanas aparātiem<br />

bez elektrības, nav kaitīgi<br />

_ma iem un uzglabā<br />

frizūru J<br />

/ 2<br />

gadu, tāpat<br />

ir visi jaunumi šajā nozarē<br />

M-me Ludvig<br />

BRĪVĪBAS IELĀ JVu<br />

TĀĻR. 27438.<br />

14.<br />

Vigneru Ernests.<br />

A. Auns,<br />

ierīko<br />

elektriskās gaismas<br />

un spēka iestādes<br />

Kr Barona ielā Nr. 32<br />

(ieeja no Pērzes ielas)<br />

Tālrunis 33371<br />

Privātadrese:<br />

Ciekurkalnā, 6. šķ. līnijā<br />

Nr. 10, dz 1.<br />

Tālrunis 92233<br />

Vīgnērs ir viens no visvecākiem un līdz ar to arī<br />

visuzņēmīgākiem mūziķiem. Sākumā mācījies mūziku<br />

Irlavas zeminārā pie J. Bētina, vēlāk Maskavas konser­<br />

vatorijā klavieres, ērģeles, oboj-u, kompozīciju pie Čai­<br />

kovska. Maskavā darbojies kā mūzikas paidagogs, bet<br />

darbojoties Rīgā un Liepājā vada korus. Pēc tam at­<br />

kal Maskavā, kur nodibina fonoloģisku institūtu abso­<br />

lūtās dzirdes izveidošanā. Virsdiriģents III. un IV.<br />

dziesmu svētkos. Vīgnērs komponējis dažas kora<br />

dziesmas un harmonizējis vairākas latvju tautas dzies­<br />

mas. Savā laikā Vigners bij plaši pazīstams kā diri­<br />

ģents.<br />

D ā m ā m k l e i t a s , s v ā r k i , b l ū z e s<br />

vilnas zīda, etamina un citos audumo_s,_ modernos musturos<br />

un fasonos, liela izvelē pie<br />

K. GERSONS, ^raorS. 1<br />

u<br />

Dod arī uz nomaksu.<br />

* 6a<br />

-<br />

<strong>Dziesmu</strong> <strong>svētki</strong>em<br />

piedāvā par lētām cenām<br />

DĀMĀM: veļu, zeķes, cimdus, zīda lakatus u. t. t.<br />

KUNGIEM: apakšveļu, virskrsklus, kaklasaites, zeķes u.t.t.<br />

M . TREIJS, Kr. Barona iela 16.


14 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Apmeklējiet manu veikalu<br />

P l a š a i z v e l ē !<br />

Izdevīgi maksāšanas<br />

noteikumi.<br />

un Jūs pārliecinasaties, kā ražoju un tirgū laižu vienīgi pirmklasīgas<br />

galdniecības un polsterētās<br />

MĒBELES<br />

Pēteris Prikulis Rīgā,<br />

veikals Avotu ielā Nr. 2. Tāļr. 29937;<br />

rūpn. Matīsa iela Nr. 32. Tāļr. 93816;<br />

tekošs rēķins pasta 10427.<br />

Emīls Dārziņš.<br />

Cik zināms, tad Dārziņš bij diezgan ražīgs un savā<br />

neilgā mūžā bij uzrakstījis diezgan daudz kompozīciju,<br />

starp tām dažas arī lielāka apmēra. Dārziņu vajāja<br />

ļauns liktenis, kuru viņam radīja slikti nenovīdīgi kolēģi.<br />

Dārziņam aptrūka spēki turēties pretī, tā aiziedams<br />

nelaikā no dzīves. Būtu Dārziņš dzīvojis 10 g.<br />

vēlāk, tas tā nekad nebūtu noticis. Ar Dārziņa nāvi<br />

aizgāja bojā ari daudzas viņa kompozīcijas. Daži zin<br />

stāstīt, ka neilgi pirms viņa nāves, Dārziņš pats sakūris<br />

istabas vidū sārtu un tur sadedzinājis veselu kaudzi<br />

.kompozīciju. Tur aizgāja bojā arī viņa «Vientuļā priede»,<br />

ap kuru toreiz intriganti sacēla nepamatotu traci<br />

un dažas citas viņa orķestra kompozīcijas. Vēlāk liktenīgi<br />

pazuda arī viņa operas «Rožainās dienas» klavierizvilkums.<br />

Dārziņa palikušie darbi ātri tautā atraduši<br />

popularitāti uti nav tādu viņa kompozīciju, kas būtu<br />

palikušas bez ievērības. Viņa «Melancholiskais valsis»<br />

un dziesmas iemīļojuši visi un šīs kompozīcijas joprojām<br />

ir latvju koncertu greznums.<br />

Visizdevīgākā iepirkšanas vieta ir<br />

tikai pie „WAKO"<br />

Jo tur ir plašākā izvēle no praktiskai dsīvei_ nepieciešamām mēbelēm, arī greznuma lietas, kā: tepiķi,<br />

gleznas, bronza, zvērādu izstrādājumi u. tt.<br />

Sevišķs naudas skapju centrs<br />

kur Jūs atradisat vi enmēr 15—20 dažāda lieluma naudas skapjus.<br />

IR JAUNAS un DAUDZ LIETOTAS MANTAS KURAS JĀPĀRDOD LĒTI.<br />

jāpārdod lēti. Izlietojiet svētku laiku, nākat apskatīties.<br />

„WAKO" veikali: RlGĀ, MERĶEĻA IELĀ N° 21- - TĀLRUNIS 2-1-9-3-6.<br />

RĪOA, BRĪVĪBAS IELĀ N° 42, TĀLRUNIS 2-9-0-3-3.


J u s u<br />

VESELĪBAS ĶILA<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 15<br />

Tikai labi sakožļatu barību bez traucējumiem un visā<br />

pilnībā izmanto kuņģis. Bet ko darīt, ja zobi bojāti vai izkrituši?<br />

Uz to atbild zinātne ar savu jaunāko sasniegumu ar<br />

I<br />

ar kuras ' palīdzību nostiprinātie zobi, ka atsevišķie, tā arī visam<br />

žoklim, dod sajutu itkā tie butu ne mākslīgie, bet jūsu<br />

pašu zobi.<br />

Tāpēc no katra zobārsta prasāt tikai,<br />

„HEKOLITH« PROTĒZI!<br />

Baltische „HEKOLITH" Rīgā, Gertrūdes ielā N° 30. Tāļr.: '3-4-4-2"7.<br />

Jānis Zalīts.<br />

Zālīts nav uzrakstījis daudz, bet tas, ko viņš komponējis,<br />

ir un paliks uz laiku laikiem kā vērtīgi mākslas<br />

darbi. Zālīša darbi nav iespiesti un tāpēc tie izpildītājiem<br />

un interesantiem grūti pieietami. Neraugoties uz<br />

visu to, Zālīša kompozīcijas visur iecienītas un viņas<br />

klausās ar sevišķu interesi. Zālīts neraksta pēc šablona.<br />

Viņa kompozīcijās vienmēr atradīsim ko interesantu,<br />

neparastu. Zālīšam sava muzikāla valoda, savi<br />

Īpatnēji izteiksmes līdzekli kas stāv ļoti tuvu modernai<br />

gaumei. Zālīts nekad nekomponē steigā un nelielās ar<br />

radošā darba ātruma rekordu. Zālīts slīpē ilgi, kādēļ<br />

viņa kompozīcijas ir filigrāni darbi, kur nava nekā ko<br />

pielikt vai atņemt. Tādas pat ir viņa kritikas, kuras<br />

stingri stilā izturētas un slēdzienos vispusīgi pārdomātās.<br />

1OO°| 0 Latv. ražojumus — savā labā 1OO°| 0<br />

flLATVIJAS AUDUMS"<br />

TERBATAS IELA 18.<br />

l-ais speciālais latviešu tūku un zīdu veikals.<br />

Krājumā: Kungu uzvalku un mēteļu drānas.<br />

= Labākās vietējās fabrikās.<br />

Dāmu kostimiem TVEEDS Dāmu mēteļiem<br />

ZĪDS reklāmas cenas — ZĪDS


16 Vil. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

1890. 1931.<br />

GRANĪTA RŪPNIECĪBA<br />

J. L Ā C I S , R Ī G Ā<br />

Miera ielā N q 33. Tā|r. 92848.<br />

NO STIKLA,<br />

SKĀRDA UNT.T.<br />

13) Alfrēds Kalniņš.<br />

Kalniņš ir viens no latvju ievērojamākiem un arī<br />

visražīgākiem komponistiem. Viņa solo dziesmu skaits<br />

sniedzas pāri 200, bet koru dziesmu tuvu pie 70. Bez<br />

tam Kalniņam laba tiesa klavierkompozīcju, daži darbi<br />

ērģelēm, vijolei, violončellam, lielāks skaits simfonijorķcstrim<br />

un 2 operas. Kalniņš savos darbos nav etnogrāfiski,<br />

bet intuitīvi latvisks. Sevišķi to jūtam viņa<br />

dziesmās, kurās izpaužas īsta latviska izjūta. Starp<br />

Kalniņa daudzām solo dziesmām ir darbi, kas jau tagad<br />

pārgājuši tautas mutē.<br />

Jūs neiegūsiet pilnu apmierinājumu<br />

no dziesmu<br />

<strong>svētki</strong>em un Rīgas pilsētu<br />

ja Jūs nebūsiet apmeklējuši zooloģisko tirgotavu<br />

99 Z O O "<br />

m. Kalēju ielā Ka 22, Rigā.<br />

Tālrunis 23910<br />

Lielā izvēlē: kanarijas putni,<br />

papagaiļi, lakstigalas, ekzotiski<br />

putni<br />

zelta zivtiņas nn visādas ekzotiskas<br />

zivtiņas, čūskas, bruņu rupuči.<br />

Putnu būrīši un akvariumi<br />

lielā izvēlē.<br />

o


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 17<br />

Rīgā, Dzirnavu ielā Nr. 44, (Skolas ielā stūrī) Tālr. 28914.<br />

Lētu grāmatu antikvariāts „Universal".<br />

Piedāvājam grāmatas visās valodās_ un nozarēs. Lielā krājumā latu grāmatas par puscenu<br />

(50 šaut. gabalā). Apgādājam arī retas izpardotas grāmatas.<br />

Puķu nams ,.AKĀCIJA", Rīga,<br />

BrīVĪbaS ielā N° 4-0 Tālrunis 31831<br />

Augstcienībā<br />

H. KLEMM<br />

Koditoreja un kafejnīca<br />

J, Freiman<br />

RĪGĀ, Brīvības ielā Ne 1<br />

Tālrunis 27797<br />

Ādolfs Ābele.<br />

Ābele pazīstams gan kā komponists, gan kā diri­<br />

ģents. No Ābeles kompozīcijām sevišķi izcēlās viņa<br />

orķestra darbi, kuriem augsta mākslas vērtība. Tie<br />

bieži spēlēti mūsu koncertos un arvien klausītājos at­<br />

raduši vissiltāko atbalsi. Ābele jūt orķestra stīlu un<br />

prot savus darbus teicami instrumentēt. Nekad neaiz­<br />

raujas no pārmērībām, bet savus darbus veido ar gaumi<br />

un smalkjūtību. Arī viņa solo un koru dziesmas atrod<br />

daudz cienītāju. Ābeles tautas dziesmu apstrādājumos<br />

daudz atjautības un tās veidotas ar veiklu technisku iz­<br />

maņu. Koriem šīs dziesmas ļoti pateicīgas un tie viņab<br />

labprāt mēdz dziedāt. Ābele diriģējis vairākus korus<br />

un simfonijorķestri un tagad ar izcilus panākumiem va­<br />

da Latvijas universitātes studentu kori «<strong>Dziesmu</strong> vara».<br />

dabūjamas<br />

pie<br />

Latvijas NaotonSla<br />

BIBLIOTĒKA<br />

Taupības krasnes<br />

plītēs un kušetes<br />

Lielā izvēlē<br />

H. P. LUTZ<br />

Rīgā,<br />

Ģertrūdes ielā •Ns 50<br />

Tel. 3-0-5-0-9.<br />

Izpildu arī visus<br />

podnieku darbus


18 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Alvīne Zalīt<br />

RĪGA,<br />

Kr. Barona ielā Nr. 25<br />

Tālrunis 32232<br />

Korsetu un jostu speciāliste<br />

PIEDĀVĀJU:<br />

Smalkākā u. visglītākā izstrādājumā korsetes,<br />

gurnu turētājus, krūšu turētājus, vēdera<br />

saites un grūtniecības jostas pēc katra<br />

ārsta priekšraksta<br />

£ ^ S<br />

FRANC KALERT<br />

Latvju<br />

Oriģināl-kompozīciju sarakstu<br />

izsniedz par brīvi<br />

mūzikaliju veikals<br />

K. Reinholds,<br />

Rīgā,<br />

Brīvības bulv. Nr. 1<br />

Jēkabs Graubiņš.<br />

Graubiņš visvairāk ievērības izpelnījies ar saviem<br />

meistarīgiem tautas dziesmu apstrādājumiem. Grau­<br />

biņš ir labs teorētiķis, kas savos darbos gudri prot vi­<br />

sas kontrapunktiskās iespējamības. Ar kompozīcijas<br />

technikas palīdzību Graubiņš prot rādīt dzīvu, pulsējošu<br />

mūziku, kas labi skan un patīk arī klausītājiem. Viņa<br />

komponētās koru dziesmas un tautas dziesmu apstrā-<br />

cājumi ir vērtīgi ziedi latvju koru dziesmu literatūrā.<br />

Graubiņš jau uzrakstījis apm. pussimts koru dziesmu,<br />

ne mazāk kā 75 tautas dziesmu apstrādājumos, kādu<br />

duci solodziesmu. Vērtīgi darbi ir Graubiņa 50 latvju<br />

tautas dziesmu iekārtojumi klavierēm «Spēlmanītis>.<br />

pianistiem-iesācējiem un kompozīcijas klavierēm un vi­<br />

jolei.<br />

— ;ir— Ķilramjl. Ovāli un apaļi<br />

I T S ^ ^ *<br />

r ā m j i<br />

" B l , ž u<br />

ierāmēšana<br />

RĪGĀ, Martas ielā N9 9 Vairuma Mazuma<br />

Tālrunis 2-8-7-5-7<br />

N. D U N J E , RĪGA,<br />

Marijas ielā N2 6 Tāļr. 2-8-0-0-4<br />

Speciāls veikals no visādām<br />

gultas segām un gultas veļa<br />

Pašu izstrādājumi<br />

juveners a. E. Beiermans<br />

RĪGĀ, SMILŠU IELĀ 1/3 Tālrunis 20784,<br />

Dārgakmeni, zelta un sudraba pulksteņi<br />

Krāsainas pusdārgakmeņu ķēdes<br />

Lēta un ātra izlabošana no zelta, sudraba lietām un pulksteņiem.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski atjauno nederīgi palikušas plates 8 stundās.


VIL Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 19<br />

VISIZDEVĪGĀKI '.FOTOGRAFĒTIES<br />

Ateljē O. ŠVARCS, RĪGA,<br />

- bij. F. CIELAVA -<br />

Rīgā, Brīvības ielā ielā N° 8 Tālrunis 29694<br />

<strong>Dziesmu</strong> svētku dalībniekiem sevišķs rabats<br />

l |\/ļOCl©S ZUrPIclli<br />

i z<br />

€^ ļ^ļļ ļTBH^! g a a v o<br />

^<br />

i e l ā<br />

izvēlē, pastāvīgi krājumā<br />

pēc katra mēra un visjaunākiem modeļiem. Bagātīgā<br />

gatavas šnites. Turpat pieņem plise darbus un pogu apvilkšanu.<br />

izvē<br />

H. LEVITANUS, Rīgā,<br />

as iela l\<br />

Marijas Tālrunis ielā 28354 N2 37<br />

Jēkabs Poruks.<br />

Poruks kompozīcijas teoriju studējis pie prof. J. Vī­<br />

tola Latvijas konservatorijā. Sākot ar 1929. g. Nacio­<br />

nālās operas dramaturgs. Poruks komponējis variāci­<br />

jas un sonāti klavierēm. Uzrakstījis pāris desmit koru<br />

dziesmu un labu tiesu solo dziesmu. Mīl modernas<br />

harmonijas un tiecās pēc izsmalcinātākiem izteiksmes<br />

līdzekļiem.<br />

Konditoreja un kafejnīca ^ TORCHIANI<br />

Rīgā, Tirgoņu ielā Nr. 6 Rīgā, Marijas ielā Nr. 9<br />

Tālruņi 32269, 20213, 34298 Ieteic_god. publikai Tālrunis 26071<br />

Tortes, kūkas, konfektes, tējas cepumi. Brokastu porcijas<br />

Tirgoņu ielā Nr. 6 — biljards, šachs, domino.<br />

Dāmu cepuru rūpniecība<br />

R i<br />

s%<br />

A v o t<br />

7 " ielā 5<br />

VAIRUMĀ EDUARDS ERMANSONS MAZUMĀ<br />

Firma dibināta 1921. gadā.<br />

Pārdod: Salma, filca, samta un t. t. dažādas cepures. Krāso un pārveido pēc<br />

visjaunākiem fasoniem, zem lietpratēja vadibas. Cenas zem katras konkurences.


20 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

i<br />

< Piedava<br />

<<br />

Par bezkonkurences cenām<br />

S 4.-<br />

Jūs daboniet pie manis<br />

visskaistākās ārzemes skaņu plates<br />

ar jaunākiem šlāgeriem, uzjautrinājumu dziesmām, maršiem, valšiem, dziedāšanas studijas un t. t. iespēlētas no<br />

slavenāki ejn starptautiskiem orķestriem un māksliniekiem. Bez tam piedāvāju savu lielo<br />

noliktavu ar jaunākam latvju skaņu platēnn Ls 3.5P<br />

Speciāla noliktava no visām „KRISTAI_L" platēm<br />

T. ŠILLINGS. Rīgā, Šķūņu ielā N9 11<br />

Liela izvelē no vVuba un Dixi platēm par Ls 3 un 2.50<br />

Jānis Cīrulis.<br />

Cīrulis sākumā mācās vijoli spēlēt un mācās pie<br />

Jēkaba Medii.ia, vēlāk Pēterpilī pie Nālbandjana, Rīgā<br />

pie Lucini, bet kara laikā ievainotas rokas dēļ, vijoli<br />

pamet. Sāk mācīties kompozīcijas teoriju pie prof. J.<br />

Vītola, Latvijas konservatorijā. Cīrulis līdz šim uzrak­<br />

stījis veselu virkni kora kompozīciju un solo dziesmu.<br />

No viņa kora dziesmām vispopulārākā «Zili meži, zaļi<br />

meži», kuru dzied loti daudz. Cīrulis vadījis korus Rī­<br />

gā un diriģējis vairākos provinces dziesmu svētkos.<br />

DĀMU APĢĒRBU NAMS UN VEĻAS IZGATAVOŠANA<br />

C. LAK, Rīgā,<br />

Marijas ielā IMs 33- Taļr. 29327, priv. d;<br />

Damu blūzes<br />

Dāmu kleitas<br />

Damu rīta kleitas<br />

Damu svārkus<br />

Damu džemperus<br />

| VAIRUMĀ.<br />

27058<br />

)<br />

Damu un kungu veļu uis. ueidu i<br />

Damu un kungu ķiteļus [<br />

MAZUMĀ. I<br />

ī<br />

I


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 21<br />

E. ARNAL DELI, RlGĀ<br />

Fabriku filiāles: Liepāja, Valmiera, Kuldīga, Pļaviņas, Daugavpilī<br />

piedāvā s a v u s<br />

mākslīgos minerālūdeņus: Jaunums* -MOLKEN"<br />

_. „. .' U O I U 1 U 1 1 1 Ō . no pienskibes pagatavots,<br />

ka Karlsbades, Fachingas, Emsera, Kissingas,<br />

Marienbades, Franc.-Joseph u. t. t. ā 28 sant. pudele. Svētki! dzērieni * Sol ektS<br />

° *<br />

āb<br />

°' U<br />

Destilēts ūdens a «sant litra. orangeade un Citronade<br />

f imfinarlOC •<br />

a z e u z e<br />

8 > citrona, dzērveņu,<br />

CT<br />

LI III li II ū li Sj u • aveņu, upeņu u. t. t. kuri sevišķi noderīgi tūristiem sava ērta iepakojuma deļ.<br />

Dabūjami visur. Fabrikas tālrunis 23740.<br />

Jānis Kalniņš.<br />

Jānis Kalniņš vispirms debitēja ar solo dziesmām.<br />

Tur izpaudās modernās tieksmes un asprātīga raksturo­<br />

juma dzirkstis. Vēlāk dzirdam dažu viņa kora dziesmu.<br />

Starp tām sevišķi spilgti izcēlās' Kalniņa, «Redz, kur<br />

jāja divbajāri», ko mēģina dziedāt vai visi mūsu kori.<br />

Kalniņš komponējis arī ērģelēm, variācijas un sonāti<br />

klavierēm, vijolei, kamermūzikai un orķestriem. Izpil­<br />

dot kormeistara pienākumus Nacionālā, operā, komponē­<br />

jis mūziku lugām: «Lolitas brīnumputnis», «Iļja Mura-<br />

mietis»», «Rīgas ragana», «No saldenās pudeles» un ci­<br />

tas. Pašlaik beidz komponēt operu «Lolitas brīnum­<br />

putns»,<br />

Mebelu rūpniecība<br />

A. B . R .<br />

Rīga, Karlmes iela Nr. 36, (sētas mājā).<br />

PAGATAVO VISĀDA STĪLA MĒBELES<br />

Kā : ēdam-, guļam-, istabas iekārtas, kabineta, zāles un buduāra iekārtas, kā ari atsevišķus<br />

priekšmetus: galdus, krēslus, dīvānus u t t. Cenas ļoti lētas, stipri zem konkurences,<br />

Lūdzu pārliecināties iekams Jūs pērkat citur. Pielaiž arī daļu nomaksas.


22 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

• • • Higiēnas<br />

un<br />

slimnieku<br />

kopšanas<br />

piederumi<br />

Lopkopības instrumenti.<br />

Bārdas naži, šķēres un t. t. Elektriska slīpētava.<br />

K. MARGGRAFS,<br />

• RĪGA, dib. 1869. g.<br />

• • a<br />

BRILLES<br />

pie optika<br />

P R ī M S<br />

Rīgā, Marijas ielā_ 4.<br />

(Elizabetes ielas stūri).<br />

Tālr. 26397 an Brīvības<br />

iela67|^9(Karlines ielas<br />

st.)Tāļr. 93268 pret. Vidz.<br />

(Aleksandra) tirgum.<br />

Visādas zvērādas<br />

Vairumā. Mazumā.<br />

Pazūtījumi un pārstrādājumi<br />

tiek glīti un atri<br />

pašu darbnīca izpildīti.<br />

Lētas cenas.<br />

Rīga, Tērbatas<br />

ielā JVa 1/3.<br />

Tālrunis 2-2 8 5-8.<br />

Kārlis Kažociņš.<br />

KUNGU IELA 16.<br />

Kažociņš nomira pārāk agri un nepaguva plašāk pa­<br />

rādīt savas spējas kompozīcijā. Viņa atstātās 31 kom­<br />

pozīcijas klavierēm sola balsij un koriem, tomēr rāda,<br />

ka jaunais komponists bijis ļoti apdāvināts un ka no<br />

viņa dienās varēja daudz ko sagaidīt. No Kažociņa<br />

darbiem lielu popularitāti ieguvusi viņa dziesma jauk­<br />

tam korim, «Kā gulbji, balti padebeši iet», kuru savu<br />

reizi skandinājuši visi mūsu kori. Kažociņš bij arī iz­<br />

veicīgs koru diriģents un dā b odamies toreiz Rīgas jau­<br />

nā teātrī kā kora vadītājs, ar to bieži koncertēja Rīgā<br />

un provincē.<br />

J. F. Grempler,<br />

dib. 1884. g.<br />

RĪGĀ, L. Kalgju ielā 28<br />

Piedāvā pa zolīdām cenām:<br />

labus kabatas, virtuves un ķēķa"nažus. Skūtamie naži<br />

un asmeņi- (Šķēres, manikira piederumi u. t. t-<br />

Slīpēšana uri 'izlabošana tiek lēti un ātri izdarīta<br />

juveiiejg f. W. Windisch<br />

RĪGA, TEATŖA IELĀ Nr. 1<br />

PAŠU DARBNĪCA<br />

Pērk DĀRGAKMEŅUS ZELTU<br />

un SUDRABU'<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski atjauno nederīgi palikušas plates S stundās.


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 23<br />

Konfekšu un šokolādes fabrīka<br />

„ENGELHARDTSHOF"<br />

Labas, Ietas, svaigas, veselīgas<br />

Bērniem: H Gardēžiem:<br />

krējuma konfektes | šokolādes un vis. konfektes<br />

Noliktava. Rīgā, Tirgoņu ielā Nr. S<br />

Tālrunis 33361<br />

Valdemārs Ozoliņš.<br />

Ozoliņš studējis mūziku Pēterpils, Maskavas un<br />

Latvijas valsts konservatorijā. Mācījies ērģeles un<br />

kompozīcijas teoriju. Uzrakstījis vairāk kā pussimts<br />

koru dziesmu, kādu pusduci solo dziesmu, dažas kla­<br />

vieru skices un «Valsi» orķestrim. Izdevis vairākus<br />

dziesmu krājumus skolām un jauktiem koriem. Ozo­<br />

liņš savos darbos nemēdz daudz meklēt pēc tēchniskām<br />

gudrībām. Raksta vienkārši, vairāk dziedājuma melo­<br />

disku līniju. Ozoliņa darbos daudz vienkāršas sirs­<br />

nības.<br />

UZMANĪBU!<br />

Pirmklasīgs kungu un dāmu apģērbu nams<br />

Rīgā, Marijas ielā Nr. 26. Tālr. 2-9-2-1-7.<br />

UZMANĪBU!<br />

J. K ACS,<br />

Piedāvā: gatavus kungu un dāmu uzvalkus, mēteļus un lietus mēteļus no vislabākām drānām par<br />

vislētākām cenām. Vairumā un mazumā. _ Glīts unizturīgs darbs. Jaunākie fasoni. Liela izvelē no<br />

dažādam adām. Ludzu pārliecināties.<br />

Bernu apģērbi<br />

LIELĀ IZVĒLE:<br />

KLEITAS, KOSTĪMI «» MĒTEĻI<br />

BĒRNIEM no 1—17 gad,<br />

L. LIBMAN, Brīvības ielā 14<br />

MANUFAKTŪRAS PREČU TIRGOTAVA<br />

H. KOCIŅŠ un K. KRAST1ŅŠ,<br />

RĪGĀ, KR. BARONA IELĀ Nr. 32. Tālrunis 27940<br />

Bagātīga izvelē: zīda , vilnas _ un kokvilnas<br />

audumi. Dažādas oderu drānas, baltaudekli,<br />

logu priekškari, gultas segas, kapoks,<br />

kungu un dāmu veļa u t. t.


24 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Bagāta izvelē elegantas<br />

kleitas,<br />

blūzes,<br />

svārki,<br />

rīta Kleitas<br />

un t. t.<br />

Dāmu apģērbu nams<br />

B. FRĪDMANS,<br />

dib- 1906. g-<br />

RĪGĀ, KR. BARONA (Suvorova) IELA 14<br />

TĀLRUNIS 2-6-0-9-7<br />

G<br />

Damu un kungu veļa<br />

Lielā izvēlē no virskrekliem, kakla saitēm un<br />

kungu platmalēm.<br />

ļVīfJMpr Rīgā, Marijasielāl4. Tāļr._ 32401.<br />

• i V l C l i C I j Tiek uzņemti pasūtījumi pecmēra.<br />

Sudraba kaltuve, gravēšanas<br />

:-: un emaljēšanas darbnīca :-:<br />

J. BETIŅS,<br />

(Senāk 0._NEILĀNDS)<br />

RĪGĀ, M. KALĒJU IELA Nr. 16<br />

Pasūtījumi vairuma un mazumā<br />

Augļi.<br />

A. BrinfeSds<br />

Augļi.<br />

Centrāltirgus<br />

pav. Nr. 9<br />

Vairumā pērk un pārdod visu šķirņu augļus un<br />

_ ogas, kā arī pieņem pārdošana uz komisiju.<br />

Tālrunis 29398<br />

Spec. veikals elegantam bērnu gardeiobēm<br />

no 1 — 18 g<br />

Liela izvēle par lētām cenām<br />

C. NEMOITIŅ,<br />

Kr. Barona ielā 32. Tā\. 26391.<br />

Lūdzu publiku pārliecināties.<br />

Paula Licite.<br />

Līcīte studējusi kompozīciju pie prof. J. Vītola<br />

Latvijas valsts konservatorijā. Darbojas kā kora dzie­<br />

dāšanas pasniedzēja Rīgas skolās. Komponējusi lielāku<br />

skaitu solodziesmu klavieru un orķestra pavadījumā.<br />

Rakstījusi arī vijolei, violončellam, klavierēm, kvarte­<br />

tam, trio, dažus orķestra darbus. Jau ilgāku laiku kom­<br />

ponē kādu operu.<br />

cepuru<br />

UN<br />

modes preču tirgotava<br />

Pastāvīgi pēdējie jaunumi<br />

Vairumā. Mazumā<br />

A. MARKOV<br />

Blaumaņa ielā JMs 16/18. Tālr. 2-6 0-0-3.<br />

(Blakus „Konzums").


9cataaanaaaaaaaaaar.t3af:aa{saaūaf3anaaaa9<br />

Dāmu frizēšanas zalons<br />

„Regina"<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 25<br />

n. O. Passern<br />

Bastēja laukumā 8- Tāļr. 21765<br />

Specialitāte:<br />

c Matu griešana. Frizešana. Nagu kopšana.<br />

C Matu krāsošana. Aukstā ondulacija.<br />

Izturīgi viļņojumi (Dauervvellen) u. 1.1.<br />

ecjoooocJocjDCJCJCiooaaacJcacjecocJocjooaocic am<br />

Ēdienu veikals<br />

K. Zālīte,<br />

Rīgā,<br />

Blaumaņa ielā Nr 9<br />

*<br />

Pusdienas :•: Vakariņas.<br />

Ēdienu veikals<br />

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*<br />

I "V<br />

ļ A . Somas<br />

Rīgā,<br />

Blaumaņa iela 12<br />

Tālrunis 27048<br />

SHtl un auksti ēdieni<br />

Garšīgas<br />

pusdienas un<br />

vakariņas<br />

no pirmkl. produktiem.<br />

Atis Kauliņš.<br />

Kauliņš ilgus gadus strādā Jelgavā, gan kā dziedā­<br />

šanas skolotājs, gan kora diriģents. Vairākus gadus<br />

vadījis «Liras» koru ar kuru sarīkojis daudz mākslas zi­<br />

ņā vērtīgu koncertu. 1906. g. Kauliņš izdod žurnālu<br />

«Mūzikas druva», kuram ziedo daudz laika un arī ma­<br />

teriālus līdzekļus, kas turpina iznākt 2 gadus. Daudz<br />

strādājis mūzikas paidagoģisko jautājumu noskaidroša­<br />

nā. Iekārtojis koriem vairākas tautas dziesmas un<br />

«romantisku tautas operu» — «Senlatviešu <strong>svētki</strong>».<br />

DAMU un KUNGU CEPURU FABRĪKA<br />

A. KOTELLO, Rīgā,<br />

• AVOTU IELA N2 23-a. Tālrunis 29191<br />

Piedāvā lielā izvēlē: dāmu, kungu, skolēnu un sporta cepures<br />

VAIRUMĀ. MAZUMĀ.<br />

Vairumā tirdzniecība un kantoris: LIELA ĶĒNIŅU IELA 39. TĀLRUNIS 2-3-0-1-3.<br />

Lielā izvēlē dāmu cepures, modeļcepures un visi piederumi modistēm.<br />

Sesonas jaunumi! Sesonas jaunumi!


26 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Foto-atelje Mirdza Zarriņs<br />

Valdemāra ielā 33, dz. 10-a. £arbd. 11 6.<br />

Tālr. 29053. Svetd. 12-4.<br />

I. K. ISRAELITANS un DELS g<br />

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n ap—i • Rīsa, L. Kaleiu ielā Jsl» 66<br />

' T * . aseso.<br />

Uzņemamies pilnīgi modernu DZIRNAVU IERĪKOŠANU un piedāvājam: valču krēslus, plansijātājus,<br />

lobāmās mašīnas, ČEHOSLOVAKIJAS AUTOMĀTISKOS GRŪBU GANĢU3 „MARS" Kaspara patentē<br />

maļamos akmeņus, akmeņu izlejamo materiālu un visādas dzensiksnas.<br />

L POK, Rīgā,<br />

8 Marijas ielā 8<br />

BERNU APĢĒRBU<br />

_VEIKALS_<br />

Lēti un glīti<br />

Straumes Jānis.<br />

Straumes Jānis darbojas kā komponists, mūzikas<br />

rakstnieks" un diriģents. Viņa «Ūdens meita» bij uzņem­<br />

to trešo vispārējo dziesmu svētku programmā un<br />

Straume tur uzstājās arī kā virsdiriģents. Straume il­<br />

gus gadus vadijis Rīgā Pēterburgas Ārrīgas dziedāša­<br />

nas biedrības un Jelgavas «Liras» korus. Vēlākos ga­<br />

dos nodarbojās ar mūzikas rakstniecību un kādu laiku<br />

skaitās par «Mūzikas nedējas» redaktoru. Uzrakstījis<br />

divas grāmatas par latvju skaņu māksliniekiem.<br />

Kas veļas vilcienu sarakstu, kurā vieglivar atrastokatru<br />

meklējamo vilcienu, tam jāpieprasa sarakstu Iznākošo izdevnieciba<br />

„ARGUS", ar lokomotīves nobildējumu.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski, Rīga, Terbatas iela 18, taļr. 27477.


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

A. WITT, RĪGA,<br />

LIELA MONĒTU IELA 4.<br />

Rokdarbu musturi lielā izvēlē,<br />

gatavi rokdarbi, uz drēbi zīmēti<br />

, musturi<br />

Pasūtījumi tiek akurāti izpildīti<br />

D. M. C. diegi. zīdi. vilna u. t. t.<br />

Dažādas zirgu lietas<br />

izbraucamās, darba<br />

un jājamās<br />

lielā izvēlē piedāvā<br />

A. SIBORKOVS,<br />

RĪGA, Ķemerejas ielā Ni 9<br />

TĀLRUNIS 3-3-3-3-3<br />

Kā ari dabūjami dažādi<br />

brezenti<br />

Spec. darbnīca ātrai zirgulietu<br />

izlabošanai<br />

Krāsojiet pašas mājas visu kas krāsojams<br />

un pārkrāsojams ar vislaPākām<br />

drēbju krāsām paciņās<br />

(~\ r<br />

7(^\] 7fī p"<br />

u n<br />

lietojiet vislabākos<br />

V>Z^WLi£-ilL.I_< v eļ a s zilumus maisiņos<br />

un tabletēs. „OZOLZĪĻE" dabūjami visur.<br />

Fabrika RĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ 115<br />

FOTO-APARATUS<br />

kā arī visus fotogrāfijas PIEDERU­<br />

MUS par mērenam cenām<br />

FOTO-SPECI ALVEI KALĀ<br />

O T T O D R A U D Z I Ņ<br />

R ī g a , L . Ķ ē n i ņ u i e l a 3 .<br />

(blakus pilsētas valdei)<br />

TIRDZNIECĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA<br />

N A C I O N A L K O N T R O L K A S E<br />

Rīgā, Vainu ielā M 2<br />

Tālruni: 2-3-8-8-2. Telegr. adie še: „NAEARE CO "<br />

2-3-3-8-2.<br />

1<br />

1


Satura rādītājs.<br />

Lapp.<br />

Latvijas valsts prezidents Alberts Kviesis 27<br />

Prof. J. Vitols 28<br />

Prot. J. Vītola „Atmiņas" • 28<br />

Rīgas skats no Daugavas 29<br />

7. visp. dziesmu svētku goda kuratorija 30<br />

Virsdiriģents prof. P. Josuus 30<br />

E. Melngaiļa „Kur koŗadziesmas košums" 31<br />

7. visp- dziesmu svētku padome 32<br />

J- Zālīša <strong>Dziesmu</strong> svētku loma senāk un tagad 32<br />

Latvijas Nacionālā opera 33<br />

Virsdiriģents T. Reiters 34<br />

E. Brusubārda Agrākie visp. dziesmu <strong>svētki</strong> 34<br />

J. Kupla 7. Latvju visp. dziesmu <strong>svētki</strong> 39<br />

E. Brusubārda Latvju mūzika pēdējos 10 gados 41<br />

E- Brusubārda Latvju izpildošie mākslinieki 44<br />

E. Brusubārda Latvju dziedoņi 51<br />

Latvijas valsts konservatorija ' 57<br />

Latvju komponisti 9


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Latvijas valsts prezidents, septīto vispārējo latvju dziesmu svētku<br />

goda kuratorijas priekšsēdētājs — Alberts Kviesis.<br />

Latvijas valsts galva — Alberts Kviesis,<br />

atklātībā pazīstams kā ievērojams politisks<br />

darbinieks, kura nopelni ir lieli mūsu valsts izveidošanas<br />

darbā. Kam gadījies tuvāk pazīt<br />

mūsu valsts prezidentu, tas zinās, ka Kviesis<br />

if liels mūzikas draugs, ka viņam mūzika ir<br />

sirdslieta. Nav noslēpums, ka savā laikā tagadēdējais<br />

prezidents nevien daudz interesējies<br />

par dziedāšanu, bet arī pats cītīgi_ studējis solo<br />

dziedāšanu. Kviesis bij arī vairāk gadus par<br />

Nacionālās operas direktoru un šinī amatā izrādīja<br />

lielu interesi par latvju skaņu mākslu.<br />

Arī tagad, kad Kviesis apkrauts ar daudziem<br />

valsts pienākumiem, mūsu prezidents prot atlicināt<br />

laiku, la. noklausītos Nacionālās operas<br />

izrādēs. To visu apzinoties ir sevišķs prieks,<br />

redzēt Kviesi septīto dziesmu svētku, goda<br />

kuratorijas priekšgalā.<br />

Rīgas pils tagad palikusi par Latvijas valsts<br />

prezidenta dzīves vietu. Tur notika septīto<br />

dziesmu svētku goda kuratorijas apspriede.<br />

Tur atrodas ari Latvijas valsts vēsturiskietnogrāfiskais<br />

muzejs, kur glabājas ļoti vēr­<br />

Rīgas pils.<br />

tīgi, uz Latvijas tautu un viņas vēsturi attiecošies<br />

materiāli. Muzejs ir katru dienu, izņemot<br />

pirmdienas, atvērts publikai no pīkst. 10 līdz 3;<br />

svētdienās to slēdz divas stundas agrāk. Bez<br />

tam pilī atrodas arī Valsts mākslas muzejs,<br />

kur novietoti lielāks daudzums latvju mākslinieku<br />

gleznu un skulptūru. Šo mākslas darbu<br />

skaits, kur reprezentēti visvecākie un jaunākā<br />

laika mākslinieki, ar katru gadu top bagātāks<br />

un interesantāks. Muzejs atvērts tādā pat<br />

laikā, kā vēsturiski etnogrāfiskā krātuve. Bez<br />

minētiem muzejiem pilī atrodas arī Valsts archīvs,<br />

kur glabājas sendienu liecinieki un Latvijas<br />

tapšanas laika dokumenti. Pilī pirmskara<br />

dienās dzīvoja gubernators, kas ar savu<br />

smago dzelzs roku nomāca mūsu dzimteni.<br />

Tagad tur atrodas Latvijas pirmais pilsonis,<br />

visas tautas izredzētais prezidents.<br />

27


28 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong>' Svētku Albums.<br />

Prof. J. Vītola.<br />

Prof. Jozefs Vītols, dziesmu svētku rīcības komitejas<br />

priekšsēdētājs.<br />

Piekto reizi redzu vispārējos dziesmusvētkus tuvojamies;<br />

piekto reizi man lemts novērot kā tie top<br />

kā izveidojas, kādas iezīmes tie atstāj tautā. Gan biju<br />

klausītājs arī jau otrajos svētkos; bet manī tur gūtie<br />

iespaidi ātri izbālēja — gan tamdēļ, ka tanīs gados vēl<br />

nepratu ne muzikāli, ne sabiedriski skaidri domāt. Redzēju<br />

ļaudis pulcējamies, dzirdēju dziesmas skanam —<br />

tālākas kombinācijas ap visu to vēl nepinās manā bērna<br />

galvā. Pavisam citādi trešajos svētkos: šeit jutu<br />

neapvaldāmi uzliesmojam tās svētās ugunis, kurās<br />

kaldināja garīgos ieročus, kas galu galā mūsu tēviju<br />

atsvabināja no gadusimtiem svešas aizbildniecības. Muzikāli<br />

raksturoja šos trešos svētkus galvenais Jurjāna<br />

jaunais ģēnijs, Vīgnera straujais temperaments; tā ticībā<br />

uz sevi un uz saviem uzdevumiem, ko šie vadoņi<br />

prata iedvest viņu vadītājām masām. Pati dziesma,<br />

impozantais gājiens, staltā svētku ēka — sirmā Rīga<br />

tādu pirmo reizi redzēja savos mūros... Bet ne mazāks<br />

man šķita iespaids no citas puses — no mūsu vadošiem<br />

politiķiem un literātiem, ko pulcēja tanīs pašās<br />

dienās noturētās Zinību komisijas vasaras sapulces.<br />

Nekad vēlāk vairs neesmu dzirdējis tik strauji, tik aizraujoši<br />

runājam kā svētku mielastā no Grosvalda, no<br />

Dīriķa, bet galvenais — no «vācieša» Vēbera — varbūt<br />

tanīs laikos ticīgākā no ticīgajiem latviešiem. Man<br />

Atmiņas.<br />

Prof. Vītols ir latvju visizcilākais skanu mākslinieks,<br />

kura slavas vaiņagotais vārds tālu pazīstams<br />

visā kulturēlā pasaulē. Latvju dziesmu svētku rīcības<br />

komiteja var justies pagodināta, ka viņas priekšgalā<br />

atrodas tāds ievērojams komponists. Prof. Vītolam<br />

mūzikas jautājumos tic visa latvju tauta, jo viņš šinī<br />

ziņā ir mūsu lielākā autoritāte. Tāpēc dabīgi, ka strīdīgos<br />

jautājumos kori, latvju skaņu mākslas pasaule un<br />

sabiedrība, nostājas prof. Vītola pusē. Kā stingrs mūziķis,<br />

kas nepazīst atkāpšanos no saviem spraustiem<br />

mērķiem, prof. Vītols uzvarēja savu pretinieku nevietā<br />

uzsākto cīņu. Ja septīto latvju vispārējo dziesmu<br />

svētku priekšgalā nostājas tik liela mūzikas autoritāte<br />

kā prof. Vītols, tad mums ir droša garantija, ka lielie<br />

tautas <strong>svētki</strong> izdosies īsti spīdoši.<br />

likās katrs viņa vārds ugunis no akmeņa šķilām, katram<br />

teikumam mobilizējam veselu pulku jaunu cīnītāju<br />

par latvietību. Un šie cīņu biedri plūda no visām<br />

malām, tāpat kā trešo svētku sarīkojums bija visas tautas<br />

goda lieta. No rīkotājiem bija tikai visai niecīga<br />

sauja mūziķu, tajos ieskaitot arī izglītotos diletantus<br />

Zīli, Bētiņu; visu komplicēto rupjo darbu veica brīvprātīgie,<br />

veica ar nesavtību un pašaizliedzību, kas šodien<br />

šķietam aizgājuši teiku valstī; ar vienprātību, ko<br />

sen jau velti meklējām latvju starpā — — — Saviļņojums<br />

tautā ar šiem <strong>svētki</strong>em bija sasniedzis savu kulminācijas<br />

punktu, iespaids visilgāk paliekošs; turpmākajos<br />

svētkos tas vairs nevarēja pieaugt — iemeslu<br />

dēļ, par kuriem būs vēlāk jārunā.<br />

Ceturtajos svētkos —. Jelgavā — izceļas galvenais<br />

Čakstes tēva gaišais tēls. Ap viņu kā vadošu politiķi<br />

pulcējās visa Kurzeme; bet neskatoties uz neērtībām,<br />

savienotām ar svētku sarīkojumu mazpilsētā, dziedātāji<br />

pieplūda no visām Latvijas malām. Čakste bija nenogurstošs,<br />

pilns svētas pārliecības un nesavaldāma optimisma,<br />

ko svētku mākslas sasniegumi pilnīgi attaisnoja.<br />

Bet lietus, kas pa visām svētku dienām nepārtraukti<br />

gāzās no debesīm, arī ar to savienotā materiālā neveiksme,<br />

galu galā manāmi atvēsināja svētku sajūsmu<br />

— apstāklis, kas gan svētku dvēselei, Cakstem, vairāk


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

ķērās pie sirds nekā prāvais zaudējums, ko viņš sedza,<br />

ne ļauna vārda neteikdams. No šo svētku ieguvuma<br />

stipri mantoja turpmākie Kurzemes brīvlaišanas <strong>svētki</strong>;<br />

kori un orķestri bija apraduši pulcēties mazajā hercogu<br />

pilsētiņā, dziesma tur neapklusa daudz gadus no vietas<br />

—• un dziesma un tautas apziņa ar laiku bija tapusi<br />

par patiesiem sinonīmiem.<br />

Piektie <strong>svētki</strong> jau notika zem manāmi citas zvaigz-.<br />

nes. Pēterpilī, tanīs senajos laikos, bija kāds bagāts<br />

latvietis, kas zināmās dienās teica savam kučieram:<br />

Jāni, šodien tu nesēdies uz bukas, bet pie manis vāģos<br />

iekšā: mēs braucam uz «Palme», uz latviešu biedrību.<br />

Žēl, ka esmu aizmirsis šā goda vīra vārdu; vēsturei<br />

vajadzētu to uzglabāt. — Trešajos, pat vēl ceturtajos<br />

svētkos vēl nebija ne kunga, ne kalpa — sapratās<br />

latvietis ar latvieti. Piektajos svētkos vairs nē; bija<br />

Latvijā jau sākusies iekšējā šķiru politika, dalot zemi<br />

divos lēģeros — labajos un kreisajos, kas savā starpā<br />

vairs nespēja sadziedaties. Tas izpaudās vispirms dziedātāju<br />

skaitā, kas salīdzinājot ar diviem iepriekšējiem<br />

<strong>svētki</strong>em, stipri sašļuka; izpaudās tas arī svētku noslēgumā,<br />

kad, pēc stipriem traucējumiem kopmielastā,<br />

runās no tribīnes pacilātības vietā atskanēja nesaprātība,<br />

sīkumība, maziskums dažnedažādākos variantos.<br />

Kur bija palicis, cik ātri bija aizmirsts trešo svētku<br />

entuziasms — — — Bet neapšaubāmi pozitīvu ieguvumu<br />

deva šie <strong>svētki</strong> mākslas ziņā. Repertuārs bija<br />

Rīga pieskaitāma vecākām pilsētām Eiropā. Viņa<br />

pazīstama ar savu vispusējo kultūru un mākslas tradīcijām.<br />

Agrākos laikos Rīgā darbojušies tādi slaveni<br />

diriģenti, kā Richards Vāgners, Otto Loze, Bruno Valters,<br />

vēlākā laikā Georgs Šnēfogts un Emīls Kupers.<br />

Savā laikā no Rīgas nākuši trīs lieli dziedoņi: Jadlovkers,<br />

Joerns un Švarcs, kuru slavenie vārdi bij plaši<br />

Rīgas skals no Daugavas.<br />

atsvaidzināts, ievērotas tikkai tikdaudz svešvalodas<br />

dziesmas, cik to prasījp oficiālie noteikumi. Tie <strong>svētki</strong><br />

tika arī pirmo reizi sagatavoti iepriekšējos rajonu mēģinājumos;<br />

gan ne tādā mērā kā mūsu tagadējos svētkos,<br />

bet tomēr tiktāl, ka kopmēģinājumi uz svētku<br />

estrādes prasīja samērā loti maz laika un pūles, dodot<br />

vairāk nekā tikai apmierinošus rezultātus. Tomēr no<br />

šiem <strong>svētki</strong>em šķīrāmies baigu jautājumu uz lūpām:<br />

kad atkal piedzīvosim vispārējus dziesmusvētkus?<br />

Un mēs tos piedzīvojām. Gan cena tiem bija neatlīdzināma,<br />

nežēlīga: mēs tos iekarojām —•• ar zobenu<br />

un ar asarām, posts un drupas likās to pirmais ievadījums:<br />

bet mēs nebūtu latvieši, ja būtu ļāvuši šinī<br />

šausmu laikā mirt mūsu dziesmai. Tā atskanēja itkā<br />

jaunā pasaulē: sākumā nedroša, vēl ticībā uz sevi nepaļaudamas;<br />

tad skaļāk — skaļāk —• līdz visu un visus<br />

no jauna aizrāva sev līdz. Es teiktu: ka trešajos dziesmusvētkos,<br />

svētītās piemiņas dziesmusvētkos. Glabāsim,<br />

sargāsim tagad mūsu jauniekaŗoto, dārgo mantu;<br />

gādāsim par to, lai šo mantu no jauna nesadrupina sīkmanība,<br />

maziskums — tāpat kā piektajos dziesmusvētkos.<br />

Brīnumvara slēpjas mūsu vienotā dziesmā. «Ein<br />

politisch Lied — ein garstig Lied». Ja gan. Bet vai<br />

tad politiskā dziesma patiesi tagad būtu mūsu vienīgā?<br />

Klausāties kā mūsu senči dziedājuši, pie vistīrākā, visdzestrākā<br />

avota. — Latvji, atdzimstat latvju dziesmā!<br />

J. Wihtols.<br />

pazīstami visā Vakareiropā un Amerikā. Rīgā veidojusies<br />

arī latvju mūzikas dzīve. No septiņiem latvju<br />

vispārējiem dziesmu <strong>svētki</strong>em, seši notikuši Rīgā, kas<br />

ap sevi pulcināja korus no visām Latvijas malām. Rīgā<br />

koncentrēta visa latvju mūzikas . dzīve un še notiek<br />

lielā latvju mākslas diena — mūsu septītie vispārējie<br />

dziesmu <strong>svētki</strong>.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski, Rīga, Terbatas iela 18, taļr. 27477,<br />

29


30<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

7. visp. dziesmu svētku goda kuratorija.<br />

No kreisās uz labo sēd: Saeimas izglītības kommi- Argals. «Jaunāko Ziņu» šefredaktors A. Benjamiņš,<br />

sijas priekšsēdētājs L. Ausējs, kara ministrs E. Lai- Saeimas sekretārs J. Breikšs, Jelgavas latviešu biednmiņš,<br />

Rīgas latviešu biedrības priekšnieks A. Krast- bas priekšnieks Dr. Bīskaps. _ Otra rinda no kreisaskalns<br />

Saeimas deputāts A. Bergs, Ventspils mācītājs komponists E. Melngailis, zvērināts advokāts A. Ķe-<br />

T Grīnbergs, konservatorijas rektors prof. .1. Vītols, niņš, prof. P. Jozuus, Nac. operas direktors T. Reiters,<br />

Latvijas valsts prezidents A. Kviesis, izglītības ministrs komponists J. Zalīts, dziesmusvetku rīcības komitejas<br />

E Ziemelis, dziesmusvetku rīcības komitejas loc. A. loceklis J. Kuplis, valsts prezidenta sekretārs Grandaus.<br />

Virsdiriģents prof. Pauls Josuus.<br />

Jozuus šos pienākumus izpildījis arī piektos un sestos<br />

vispārējos latvju dziesmu svētkos. Ar savu olimpisko<br />

mieru Jozuus prot dziedātājus stingri turēt savā<br />

vatā un panākt visu, ko vien vēlas, izpildāmo dziesmu<br />

priekšnesumā. Jozuusam savi īpatnēji paņēmieni kora<br />

intonācijas noskaņošanā un viņa absolūtā dzirde tam<br />

no liela svara šinī ziņā. Kā ilggadīgs dažādu biedrību<br />

kora diriģents un Nacionālās operas kormeistars, Jozuus<br />

labi pazīst visas kora iespējamības un īstā laikā<br />

prot novērst varbūtējās nejaušības.


Vil. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 3\<br />

Virsdiriģents Emīls Melngailis.<br />

Melngailis jau iepriekšējos svētkos ar labām sekmēm<br />

vadīja lielo apvienoto kori. Kora lietās Melngailim<br />

bagātīgi piedzīvojumi, ko dažkārt mums rādījuši<br />

viņa paša daudzie kora koncerti. Melngaili augsti cienām<br />

ka latvisku komponistu, kas savās daudzās kora<br />

dziesmas un latvju tautas dziesmu apstrādājumos, starp<br />

latvju komponistiem, vistuvāk piegājis latvju tautas<br />

dzjesmu garam. Melngailis šinī ziņā radījis skolu un<br />

musu jauno komponistu darbos vērojami zināmi Melngaila<br />

paņēmieni.<br />

E. Melngailis.<br />

Kur koŗadziesmas košums.<br />

Sadziedami, nu māsiņas!<br />

Lai līkst visi mežugali!<br />

Nāk brālīši koklēdami<br />

Caur ābeļu birstaliņu.<br />

Ka mūsu senatne ir cienījusi pulkā dziedāšanu, tur<br />

šaubu nav. Ir teikts vienviet tā: Dziedam divi, dziedam<br />

divi, Neiet šurpu, neiet turpu: Dzied lielā pulciņā,<br />

Tad derēti piederēja. Arī skolotas balss metāla<br />

skaņa ir bijusi labi zināma senus laikus. Aili, tavu<br />

skalu balsi. Kā no viena alvu lietu! No šī spožuma<br />

pa stariņam vēl atlicies vienā, otrā posmiņā. Tā dziesmu<br />

teicējas ar piedzīvojumiem lieto zināmu balsskolu,<br />

prot veidot skalu toni, kam neseko ātrs nogurums.<br />

Mūsu koradziesmai. kā izkoptai mūzikas nozarei,<br />

gan ciešs sakars ar senām prasmēm pēc tā celtnieciskā<br />

meta, kuru dod komponists, bet atskaņojums nekādu<br />

līdzteku pēdu ar senatnes gaitām nerāda. Arī dziesmu­<br />

svetku lieta tik jauna» ka pirmo svētku dziedātāju sarakstā<br />

ir atronams arī mans tēvs, tas ir tā paaudze,<br />

pie kuras pieder Vīgneru Ernests. Ceram, ka svētku<br />

gājienā būs godavieta vēl dzīviem pirmo svētku dalībniekiem,<br />

kā Dreibergam. Kora dziedāšanu kā sabiedriskas<br />

dzīves parādību, esam paņēmuši līdzi citām ierašām,<br />

no vāciešiem, ar vienu savādību, ka neesam<br />

pratuši radīt vīrukorus, kuru skaits pie vāciem, arī<br />

zviedriem, ir pārsvarā. Pat vēl tāda izšķiroša iezīme<br />

pašā vīrukoru dziesmā pie mums manāma, ka neretais<br />

«Auftakts», kas rāda radniecību ar vācu «Liedertafelu»<br />

iejūtu. Stokholmā jauktu koru dziesmusvētkos dzied<br />

5000 balsu, bet vīrukoru svētkos pie 8000.<br />

Vērojot mūsu koradziedāšanas jaunību, neaizmirstot<br />

arī, ka latviešiem, kas savā vairumā ir luterticīgi,<br />

trūkst tā baznīcas koru daiļuma, kas krievus, itāliešus,<br />

no bērnības uz labāku uztveri ierosina, jāatzīst, ka koŗadziesmas<br />

atskaņojums jau ir sasniedzis augstu gatavību.<br />

Protams, tā nav viscaur vienāda. Ir mums tādi<br />

novadi, kas vēl nekādus dziesmusvētkus nav līdz baudījuši.<br />

Tomēr arī šo jaunatnākušo bāriņu starpā gadās<br />

dūšīgi talcinieki dziesmusvetku lietai. Nav tīkami saukt<br />

skalus vārdus. Kurzemē, piemēram, valda tāda dažādība,<br />

pretim veciem Ventspils koriem ar sparīgu<br />

centību, pa mazām pilsētām šur tur bij jārīko papildmēģinājumi<br />

ārpus kārtējiem.<br />

Pašā Rīgā jau dzied labi gan. Piedalās šoreiz ari<br />

visi labākie kori. Bet lai īsti visus dziedātājus saņemtu<br />

kopā vienvietus, lai izdarītu kārtīgu kontroli,<br />

trūkst pienācīgas plašas telpas. Visi šie mēģinājumi<br />

prasījuši lielu naudaslīdzeklu telpu īrēm, šveicariem<br />

par drēbju glabāšanu. Lēta vieta ir bijusi tikai 1. valsts<br />

vidusskola. Bet citur dārgiem sulaiņiem vai šveicariem<br />

ir maksāts ragā. Ģildē, piemēram, par darbadienas<br />

vakaru īre Ls 60, par garderobi Ls 60, kopā<br />

Ls 120 par katru mēģinājumu. Pate koradziesma kā<br />

kompozicija, pie mums ir nostājusēs ievērojamā augstumā.<br />

Jau vecākā paaudze, pie kuras skaitos arī es,<br />

nebij vairijusēs no sarežģīta darinājuma pašā pinumā.<br />

Bet vēlākie, atraduši harmonijas vienkāršību jau gandrīz<br />

izsmeltu, meklē galveno glābiņu kontrapunktiskā<br />

krāšņumā. Tāpēc koriem, kas ko vieglu gribētu dziedāt,<br />

šo svētku programma ir sen par grūtu, par tālu.<br />

Bet lielos tautassvētkos, uz kuriem aicina svešiniekus,<br />

pirmā loma nākotnē ierādāma vidēja grūtuma tautasdziesmai.<br />

Tā izteic latvisko izjūtu visskaidrāk. Tur<br />

gul atslēga, ko svešinieks meklē, lai izprastu mūsu īpatnēju<br />

vērienu. Šie senie balsi ir bieži visai smalki darināti.<br />

Tas ietērps, kuru mēs devuši, varbūt ir tikkai<br />

vāja atspulga no senatnes godības.<br />

Mēreni viegla programma, vairumā populāra pēc<br />

ieskaņas, bet līdztekus pamatīgs, atbildīgs iestudējums<br />

ar nevainojamu noskaņotību, lai būtu galvenās līnijas<br />

kā veidot nākamos svētkus. Kaut man arī par tagadējiem<br />

nav baiļu. Tikdaudz ir ielikts darba. Dižas sekmes<br />

to vaiņagos arī šoreiz.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski atjauno nederīgi palikušas plates 8 stundas.


32<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums<br />

Septīto vispārējo dziesmusvētku padome — rīcības komiteja.<br />

Pirmā rindā no kreisās: zvērināts advokāts A.<br />

Ķēniņš, prof. J. Jurjāns, prezidiju konventa viru koru<br />

pārstāvis L. Deučs, «Dainas» kora pārstāvis N. Dakers,<br />

Nac. operas direktors T. Reiters, Latvijas valsts konservatorijas<br />

rektors prof. J. Vītols, agrāko dziesmu<br />

svētku darbinieks A. Ārgals, prof. P. Jozuus, dziedāšanas<br />

biedrības «Beverinas dziedonis» priekšsēdētājs A.<br />

Rode, Rēzeknes tautas nama biedrības priekšnieks,<br />

Saeimas deputāts J. Trasuns. Otrā rindā no kreisās:<br />

Jānis Zalīts.<br />

Cēsu viesīgās biedrības diriģents V. Bišers, komponists<br />

V. Ozoliņš, mākslinieks J. Mādernieks, Reitera kora<br />

pārstāvis J. Pamiljcns, Nac. operas kormeistars T.<br />

Kalniņš, 3. pilsētas ģimnāzijas kora diriģents A. Šillers,<br />

Rīgas latviešu dziedāšanas biedrības pārstāvis A.<br />

Lagzda,- arehitekts A. Birzenieks, komponists J. Graubiņš,<br />

komponists J. Cīrulis, komponists A. Ābele, <strong>Latviešu</strong><br />

jaunatnes savienības priekšnieks J. Kuplis.<br />

<strong>Dziesmu</strong> svētku loma senāk un tagad.<br />

Tos garos, grūtos gadu simteņus, kad latvju zemē<br />

kungoja sveši ļaudis ar svešiem, savtīgiem centieniem,<br />

kad smagā kalpībā gura tautas fiziskie un garīgie spēki,<br />

kad dienas nāca un gāja smagās darba gaitās un tikai<br />

nakts nesa miera un atpūtas stundas, kad dziļa nebrīves<br />

tumsa nomāca visu mūsu zemi, tos garos, grūtos<br />

gadu simteņus pieminēsim ar bijību mēs, tagadnes lielo<br />

laika maiņu liecinieki, mēs — brīves aplaimotie. Šis<br />

tautas piemeklējumu un pazemojumu laiks nu nogrimis<br />

pagātnē. Mūsu zeme ir brīva, mūsu zeme ir valsts,<br />

mēs paši veidojam savu dzīvi, savus likteņus.<br />

Bet, kas bija tas spēks, kas mūs virzīja pretim<br />

šim piepildījumam, kas mūs spārnoja, cēla, nesa pāri<br />

visu nedienu tumsai šai gaismas un brīvības ērā? Kā<br />

saglabājām savus senos dailes tikumus, ētiskās īpašī­<br />

bas, dziesmas dzeju, valodu? Atbilde tam visam: tautas<br />

dzīvais, pārveidības augošais gars, nemirstīgā dvēsele.<br />

Vai tai tautai, kas gribētu dzīvot bez gara un<br />

daiļuma.<br />

Senie latvji kā to liecina mūsu dainu bagātības,<br />

gara un daiļuma pasaulei bijuši uzticīgi arvien. Arī<br />

visgrūtākajos svešās virskundzības laikos, kad pacietīgi<br />

bija jānes verdzības važas. Tikai dažas audzes<br />

mūs šķir no šī laika. Kad Eiropas absolūtisma ēkā<br />

sāka parādīties plaisas, kad arī jau pašas tautas sāka<br />

prasīt plašākas brīvības, līdzlemšanas tiesības valsts<br />

dzīvē, tad arī latvju zemē pacēlās pirmās balsis par<br />

tautas gara atmodu. Sākās mūsu atmodas laikmets.<br />

Tauta sāka apzināties savas tiesības un savus uzdevumus.<br />

Liela patriotiski virzoša un kulturāla nozīme šai


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

laikā mūsu pirmajiem un tālākajiem dziesmu<strong>svētki</strong>eni.<br />

Tie —• mūsu pirmās plašākās brīvības sapulces. Tur<br />

pirmo reizi atskanēja latvju, kā nacionālas vienības,<br />

kopējā balss. Nevien dziesmu daiļumā, arī ideju modrumā<br />

un cildenumā visus vienoja brīvības jausmas. Un<br />

šīs nacionālās brīvības jausmas vilkās cauri visiem<br />

pieciem vispārējiem dziesmu <strong>svētki</strong>em kā sarkans pavediens.<br />

Pat sestajie, kas notika jau brīvā Latvijā,<br />

jāuzskata kā šī piepildījuma uzvija. Tagad mums, republikas<br />

pilsoņiem, dziesmu svētkos jāmeklē citas vadošās<br />

idejas. Tagad dziesmu svētkos vispirmā kārtā<br />

jāizpaužas nacionāli kulturāliem vērieniem.<br />

Nevien dziesmām — mūzikai jāšalc, jārunā līdza<br />

arī citām daiļajām mākslām. Jārāda vispārējais muzikālais<br />

līmenis, izcilākie sasniegumi un parādības.<br />

<strong>Dziesmu</strong> <strong>svētki</strong>em jāievada plašāks saviļņojums tautā<br />

Nacionālā opera ir pirmā mūsu mākslas iestāde,<br />

kur apvienotas visas mūsu mākslas. Tur ir opera,<br />

ballets, koncerti. Tur uzstājās mūsu spējīgākie dziedo<br />

ņi - solisti, tur atrodam latvju labāko kori un pilnīgāko<br />

orķestri. Tur vārds dots daudziem mūsu māksliniekiemgleznotājiem<br />

kā dekoratoriem. Tur pa daļai bijusi<br />

izdevība izteikties arī mūsu dzejniekiem, dramatisko<br />

darbu rakstniekiem. Nacionālā opera visus šos gadus,<br />

kamēr vien pastāv Latvija, bijusi kā visredzamākā latvju<br />

reprezentācijas iestāde, kuru ar lepnumu esam varējuši<br />

rādīt ārzemniekiem. Šī iestāde ļoti ātri izaugusi<br />

iin uzplaukusi, droši blakus nostājoties lielo tautu jau<br />

sen nodibinātām operām. Nacionālās operas nams saista<br />

uzmanību jau ar savu ārieni vien. Architektūras<br />

vēsturē tas tiek uzskatīts par vienu no visglītākiem<br />

operu namiem vispār. Mūsu operas zāle, ar savām<br />

Latvijas Nacionālā opera.<br />

par nacionāliem centieniem, jārada ciešākas kulturālas<br />

saistības pilsētām ar laukiem, jāizveido un jāsniedz kopēji<br />

mērķi. Šādus uzdevumus apzinājusies <strong>Dziesmu</strong>svētku<br />

biedrība, kas rīko latvju septītos vispārējos<br />

dziesmu svētkus saskaņā ar laikmetīgajām prasībām.<br />

Tur atbalsosies īpatnējākie latvju mūzikas saucieni —<br />

tautasdziesmā, oriģināldziesmā, simfonisko formu kompozīcijās,<br />

kamermūzikā, solo dziesmā un beidzot,<br />

operā. Tur vērosim arī, ko spēj lielais dziedātāju pulks<br />

kopus, ko viņu izcilākās vienības atsevišķi, jo bez galvenajiem<br />

kopkoncertiem notiek vesela rinda citu koncertu,<br />

kas arī pelna nopietnāko ievērību. Veltīsim<br />

šiem <strong>svētki</strong>em, kas rādīs latvju nacionālās mākslas<br />

jaunāko, pilnīgāko posmu, mūsu cieņu un uzmanību.<br />

Tas mūsu patriotiskais un kulturālais pienākums.<br />

1.500 vietām, var pilnīgi sacensties ar lielpilsētu operu<br />

telpām. Plašā operas skatuve pēdējā laikā top moder<br />

nāka, sevišķi sākot ar pagājušo sezonu, kad viņas rīcībā<br />

nākusi griežamā skatuve un spilgtāki gaismas<br />

efekti.<br />

Arī repertuāra ziņā Nacionālā opera uzrāda lielu<br />

darba rosību. Savā pastāvēšanas laikā viņa iestudējusi<br />

apmēram 70 dažādas operas, to starpā 6 latvju<br />

oriģināloperas. Blakus jau vispāratzītām operām,<br />

sniegti arī moderni darbi, lai mūsu publikai dotu iespē<br />

ju iepazīties ar jaunākiem sasniegumiem operu laukā.<br />

Nacionālās operas personālā atrodami spēki, kas<br />

ar panākumiem jau uzstājušies uz citām pazīstamām<br />

skatuvēm. Dziedātāju-solistu skaits Nacionālā operā<br />

sniedzas pāri par 20, orķestrī 60 mūziķu, korī 40 dziedātāju.<br />

Mūsu ballets faktiski sāka dot kārtējas izrādes<br />

kādus gadus piecus pēc Nacionālās operas atklāšanas.<br />

Tagad balleta izrādēs, ieskaitot solistus, operas studijas<br />

un Fjodorovas privatstūdijas audzēkņus, ņem dalību<br />

apmēram 80 dejotāju. Operā viesojušies daudzi pazīstami<br />

dziedoņi. Vispirms jāmin F. Šaļāpins, Kiprs Petrausks,<br />

D. Smirnovs, M. Kuzņecova, L. Lipkovska,<br />

J. Švarcs, N. Košie, Korvin-Šimanovska, Joeins, Jadlovkers,<br />

M. Čerkasska, O. Oļgina, Digass, Z. Jurjevska,<br />

S. Sarobe, Pikaluga, V. Barsova, Maklakova, Aļekse<br />

jevs, Piragovs, Sobinovs, Baklānovs, vesels itāļu dziedoņu<br />

ansamblis un daudzi citi.<br />

1928. gadā Nacionālās operas koris viesojās Šaļāpina<br />

viesizrādēs Berlīnē un Leipcigā, kur izpelnījās publikas<br />

un preses cildinošākās atsauksmes.<br />

Nacionālā operā dziesmu svētku laikā notiks Jāzepa<br />

Mediņa «Vaidelote» izrāde un .1. Strausa operetes<br />

«Sikspārnis» uzvedums.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski, Rīga, Terbatas ielā 18, taļr. 27477.<br />

33


34 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

E. Brusubārda.<br />

Virsdiriģents Teodors Reiters<br />

ir latvju visizcilākais diriģents. Viņš ir Nacionālās operas<br />

direktors un viņas pirmais diriģents. Reiteram ir<br />

lieli nopelni šīs iestādes nodibināšanā un viņas izveidošanā.<br />

Reiters lielā mērā veicinājis arī Latvju koru uzplaukšanu,<br />

ar lielu aizrautību vadot apvienoto koru<br />

koncertus kā Rīgā, tā provincē. Diriģenta karjeru Reiters<br />

uzsāka Pēterpilī, kur vadīja konservatorijas operu<br />

izrādes un diriģēja Latvju strēlnieku orķestra simfonijkoncertus.<br />

Strādājot Nacionālā operā, Reiters ar lielu<br />

nodošanos diriģējis operu un balleta izrādes, sasniedzot<br />

īsti teicamus rezultātus. Arī viņa vadītie simfonijkoneerti,<br />

īpaši latvju komponistu simfonijmūzikas vakari,<br />

izpelnījušies vispārēju atzinību.<br />

Agrākie vispārējie dziesmu <strong>svētki</strong>.<br />

Latvju tautas dziesmu pirmsākotne meklējama sirmā<br />

senatnē, kad latvji dzīvoja kā brīva tauta, kad tā vēl<br />

pazina melno bruņinieku laika vergu jūgu. Dziesmas<br />

neaprima arī verdzības laikā un taisni dziesmas bija<br />

tās, kas cauri visām grūtībām uzturēja tautā mošu garu.<br />

Latvji, jau no seniem laikiem, mīlējuši dziesmas un ari<br />

labprāt tās skandinājuši visur: godības, svētkos, neaizmirzdami<br />

tās arī priekos un bēdās. Par to, jo gaišu<br />

liecību mums nodod latvju dainas un daudzas vēl šo<br />

baltudien uzglabājušās tautas dziesmu meldijas. Tauta<br />

dziedāja pēc atmiņas un dziesmu meldijas veidojas, līdzi<br />

katra dziedoņa izjūtai un brīvai fantāzijai. Arī tautā<br />

pastāvēja vairāk balsīga dziedāšana: ar teicējiem un<br />

vilcējiem, bet tas turpinājās primitīvā veidā, bez noteiktākiem<br />

pamatiem. Kora dziedāšanu latvji sāka piekopt<br />

tikai vēlākā laikā, kad citās kultūras zemēs tā jau<br />

bij koši uzplaukusi.<br />

Cik zināms, tad tikai 1843. g. Latvijā sāka atskanēt<br />

četrbalsīgā dziedāšana. Tas notika Valmieras<br />

seminārā, kur jaunie skolotāji sāka vingrināties<br />

kora dziedāšanā. Sākumā dziedāja tikai garīgas dziesmas,<br />

bet drīzi vien sāka skandināt vairākbalsīgi arī laicīgas<br />

dziesmas.<br />

Latvju dziesmai lielu pakalpojumu izdarīja toreiz<br />

Juris Neikens, kas aicināja apkārtnes skolotājus uz<br />

dziesmu svētku rīkošanu. Neikena rīkotie<br />

dziesmu <strong>svētki</strong> notika 1864. g. D ik 1 o s, kur'<br />

ņēma dalību tikai apm. 70 dziedātāju. Svētki izdevās<br />

laimīgi, un tāpēc gadu vēlāk tādus Neikens rīkoja<br />

arī Bauķu muižā. Notikušie dziesmu <strong>svētki</strong> tautā<br />

radīja zināmu sajūsmu un sāka dibināties jauni kori.<br />

Nopietns traucējums bij latvju dziesmu trūkums, jo koriem<br />

nācās bieži vien dziedāt pat vācu valodā, tekstu<br />

pat nesaprotot. Daži kora vadoņi, mēģināja vācu<br />

dziesmām piemērot kādu latvju tekstu, kas ne katru<br />

reizi izdevās. Skolotāju sapulcē Turaidā vienojās, ka<br />

vācu dziesmas, jātulko, lai koriem būtu ko dziedāt. Sāka<br />

krāt arī latvju tautas dziesmu meldijas, kuras harmonizēja<br />

korim .1. Cimze. Kad beidzot iznāca Cimzes<br />

«<strong>Dziesmu</strong> rota», koriem vairs nebij ko žēloties, par<br />

dziesmu trūkumu. Tiem sevišķi patika jaunharmonlzētās<br />

tautas dziesmas, kuras mācījās ar lielu prieku.<br />

1870. g. lielākos dziesmu svētkus sarīkoja<br />

arī Dobelē, mācītājs Dr. A. Bīlenšteins. Dobeles<br />

dziesmu <strong>svētki</strong> izdevās lieliski, un tie radīja sajūsmu<br />

ir pašos dziedātājos, ir tautā. Nolēma rīkot līdzīgus<br />

svētkus visā drīzumā, bet baroniem tas nepatika,<br />

un tie parūpējās, lai tos neatļautu. <strong>Dziesmu</strong> <strong>svētki</strong>em<br />

bij daudz piekritēju un beidzot izdevās dabūt arī vajadzīgo<br />

atļauju.<br />

Pirmos latvju vispārējos dziesmu svētkus<br />

nolēma rīkot 1873. gadā no 26.—29. jūnijam.<br />

Par rīcības komitejas priekšsēdētāju ievēlēja R. Tomsonu,<br />

par valdes locekļiem B. Dīriķi, K. Milleru, E. Platošu<br />

u. c. Interese par svētku rīkošanu bij tik dzīva, ka<br />

rīcības komiteja noturēja katru nedēļu 3—4 sēdes.<br />

28. martā Rīgas latviešu biedrībā bij sasaukta svētku<br />

rīkotāju sapulce. Bij ieradušies 17 koru vadoņi, Valkas<br />

ir Irlavas skolotāju semināru direktori J. Cimze un K.<br />

Sadovskis ar diriģentiem, J. Bētiņu, .1. Zīli un K. Bau-


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

mani. Svētkos uzstājās 1003 dziedātāju un 16 mūziķu.<br />

Garīgo koncertu noturēja Doma baznīcā, laicīgu koncertu<br />

un dziesmu karu Ķeizara, tagadējā Viestura dārzā.<br />

Kārtību uzturēja studenti, kas bij atbraukuši no<br />

Pēterpils, Maskavas, Berlīnes un Tērbatas. 26. jūnijā<br />

pīkst. 2 pēc pusd. svētkus atklāja J. Baumanis, ar sajūsmu<br />

runādams, par dziesmu svētku lielo nozīmi. Runai<br />

sekoja K. Baumaņa tikko sacerētā latvju himna,<br />

kur nedrīkstēja dziedāt, «Dievs, svētī Latviju», bet<br />

«Baltiju». R. Tomsons runāja par svētku lielo kulturālo<br />

nozīmi, pastrīpodams, ka tie liecinot par latvju tiekr<br />

šanos pēc gaismas. Nākamā dienā pīkst. 6 Doma baz-<br />

Pirmo latvju vispārējo dziesmu svētku karogs. Glabājas<br />

Rīgas latviešu biedrībā kā ievērojama relikvija.<br />

Šis karogs bijis izstādīts uz estrādes visos latvju vispārējos<br />

dziesmu svētkos.<br />

nīcā sākās garīgs koncerts. To noklausījās vairāk kā<br />

3600 apmeklētāju. Programma bij gan loti plaša, bet tur<br />

nebij atrodama neviena latvju dziesma. Kori dziesmas<br />

bij labi iemācījušies un dziedāja droši un tīrskanīgi.<br />

Pēc garīgā koncerta, Rīgas latviešu biedrībā notika<br />

svētku goda mielasts, piedaloties vairāk kā 600 viesiem.<br />

Runāja Rīgas latviešu biedrības priekšnieks R.<br />

Tomsons un arehitekts Baumanis. Runās izpaudās atmodas<br />

laika ideālie centieni un cildenums. Aizkustinošu<br />

runu teica Kronvaldu Atis, pēc tam mācītājs Bīlensteins<br />

un citi. 28. jūnija laicīgā koncertā 11 dziesmas<br />

izpildīja vīru un 5 — jaukti kori. No visām dziesmām<br />

4 bij tikai cittautu komponistu dziesmas, bet pārējās<br />

latvju dzesmas. Lielais vairums bij latvju tautas dziesmas<br />

un tās bij iekārtojuši D. un J. Cimzes. Kori nodziedāja<br />

«Rīga dimd», Jānu dziesmu ciklu», «Kara vīri<br />

bēdājās», «Nu, ardievu, Vidzemīte», «Saules meita»,<br />

«Kas tie tādi, kas dziedāja», «Maza biju, neredzēju»,<br />

«Līgo laiva uz ūdeņa», «Kur mājoļ mana meitiņa». Baumaņa<br />

Kārlis bij uzrakstījis «Tēvijas dziesmu» un «Daugavas<br />

zvejnieku dziesmu». Bez tam Neilands bij komponējis<br />

«Balto puķi». Irlavas zemināra audzēkņu orķestrs<br />

.1. Bētiņa vadībā spēlēja sava diriģenta kompozīcijas.<br />

Klausītāju koncertā ļoti daudz, apm. 11.000.<br />

Ceturtā svētku dienā bij sarīkots dziesmu karš, piedaloties<br />

5 jauktiem un 10 vīru koriem. Katram korim bij<br />

jādzied 2 dziesmas. <strong>Dziesmu</strong> <strong>svētki</strong> izdevās teicami ir<br />

mākslas, ir finansiēlā ziņā un tie deva 25.000 rub. pārpalikuma<br />

zeltā.<br />

Otrie vispārējie dziesmu <strong>svētki</strong> notika<br />

1880. gadā no 17.—21. jūnijam. Sagatavošanās<br />

darbi iesākās jau 2 g. agrāk. Rīcības komitejas priekšsēdētājs<br />

advokāts K. Kalniņš, viņa vietnieks B. Dīriķis,<br />

sekretārs Māteru Juris, pēdējam atkāpjoties A. Argals,<br />

locekli —• A. Abrants, M. Balodis, arch. J. Baumanis,<br />

K. Bergs, Fr. Grosvalds, māc. Millers, G. Pasīts, N.<br />

Pļavnieks, K. Rambergs, A. Spunde, R. Tomsons, A.<br />

Vēbers. Grūts uzdevums bij svētku ēkas celšana. To<br />

uzņēmās izvest arch. Baumanis. Svētku ēka atradās<br />

uz laukuma, blakus tagadējai Finansu ministrijai. Tā<br />

bij iekārtota 15.000 klausītājiem ar 12 sēdvietām un<br />

3000 stāvvietām, estrāde 2000 dziedātājiem. Par svētku<br />

virsdiriģentiem izvēlēja J. Bētiņu un J. Zīli. Piedalījās<br />

69 kori ar 1624 dziedātājiem. Dažas dziesmas bij ai<br />

orķestra pavadījumu, kuru bij uzņēmies kāds Pabsta<br />

vācu orķestrs, kas tik slikti spēlēja, ka sabojāja svētku<br />

vispārējo labo iespaidu. Svētku atklāšanas dienā uznāca<br />

stiprs lietus, bet īsi pirms koncerta sākuma pīkst. 5<br />

apstājās. Programma sastāvēja no 9 dziesmām, starp<br />

kurām bij tikai viena latvju komponista dziesma, Baumaņu<br />

Kārļa «Mūsu Tēvs debesīs», kamēr pārējās bl)<br />

cittautu komponistu darbi. 19. jūnija laicīgā koncertā<br />

bij liels ļaužu pieplūdums un kad kori no gājiena ieradās<br />

svētku ēkā, tur tos sagaidīja pāri par 10.000 klausītāju.<br />

Laicīgā koncerta programmā bij 19 dziesmas,<br />

no tām puse jau latvju komponistu darbi. Daļa dziesmu<br />

bij ņemtas no pirmo dziesmu svētku saraksta, bet pirmo<br />

reizi atskanēja Baumaņu Kārļa «Latviski lai atskan<br />

dziesmas» un «Trimpula», D. Cimzes «Ozolīti, zemzarīti»<br />

un «Div' dūjiņas gaisā skrēja». Visjaukāk izskanēja<br />

tautas dziesmas, jo tās bija koriem visvairāk paspēkam.<br />

20. jūnijā bij nolikts dziesmu karš. Sacensībā<br />

ņēma dalību 18 kori un piešķīra pavisam 8 godalgas.<br />

Svētki deva 2700 zelta rubļus atlikuma un salīdzinot ar<br />

pirmajiem, ienākums bij divreiz lielāks. Otro dziesmu<br />

svētku panākumi bij tik sekmīgi, ka radās sajūsma rīkot<br />

drīzi vien nākošos.<br />

1887. gada 4. oktobrī ievēlēja «Trešo dziesmu<br />

svētku rīcības komiteju. Par priekšnieku ievēlēja<br />

Fr. Grosvaldu, viņa vietnieku A. Spudi, sekretāru A.<br />

Ārgali, kasieri A. Balodi, locekļiem A, Abrantu, M. Ba-<br />

35


36<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

lodi, J. Baumani, K. Bergu, B. Dīriķi, B. Luban'u, K.<br />

Osi, G. Pasīti, K. Pēkšēnu, J. Straumi, 0. Šepski-, A.<br />

Vēberu un E. Vīgnēru. Trešos dzesmas svētkus nolika<br />

pēc nepilna gada no 18. līdz 21. jūnijam 1888. g. <strong>Dziesmu</strong><br />

iestudēšanai palika pāri nedaudz laika un tāpēc izmeklēja<br />

vieglākās un nelielu skaitu. Programmas komisijā<br />

ievēlēja 9 komponistus un diriģentus. Par labākām<br />

dziesmām bij izsolītas godalgas, 150 rub. kopā<br />

par vienu garīgu un vienu laicīgu dziesmu. No 5 garīgām<br />

un laicīgām latvju oriģināldziesmām, godalgas<br />

piešķīra Jurjānu Andreja «Svētku himnai» un O. Šepska<br />

«Mūsu tēvs debesīs». Lai programmas iestudēšana sekmīgāk<br />

veiktos, tad E. Vīgners publicēja laikrakstos<br />

plašākus norādījumus par koru dziesmu iestudēšanu un<br />

Māras baznīca,<br />

kur dziesmu svētku laikā notiks Reitera kora ga­<br />

rīgs koncerts.<br />

sarīkoja dziedātāju kursus. Trešos svētkos Vīgners<br />

atjaunoja seno parašu — ar apdziedāšanos. Lai <strong>svētki</strong>em<br />

būtu arī ārēji nacionāla nokrāsa, rīcības komiteja<br />

uzaicināja dziedātājus tērpties latvju nacionālos uzvalkos,<br />

kam gandrīz visi arī labprāt paklausīja. Impozantu<br />

iespaidu atstāja svētku ēka, kas šoreiz atradās uz<br />

Esplanādes. Tā bij ierīkota 15.000 klausītājiem un 3000<br />

dziedātājiem. Par kārtību, tāpat kā iepriekšējos svētkos,<br />

uzņēmās gādāt latvju studentu vienības. Par virsdiriģentiem<br />

bij ievēlēti Jurjānu Andrejs, Vīgneru Ernests<br />

un Indriķis Zīle. Ka rīcības komitejai bijis darba pa<br />

pilnam, to redzam, ka otro svētku sarīkošanai bij noturētas<br />

20 sēdes, bet trešo — 40 19. jūnijā bij sarīkots<br />

garīgs koncerts. Tur ņēma dalību 2600 dziedātāju un<br />

13.000 klausītāju. Dziedātājas tautiskos uzvalkos, ar pu­<br />

ķu vainadziņiem galvā, radīja krāšņu skatu, kas ārēji<br />

sajūsmināja sapulcējušos. Programmā atradās II<br />

dziesmas — 5 VĪTU un 6 jauktiem koriem. Vareni plūda<br />

skaņas lielam apvienotam korim un publikai līdzi<br />

dziedot, «Dievs, Kungs ir mūsu stiprā pils». No izpildāmām<br />

dziesmām apm. puse bij latvju komponistu darbi:<br />

Jurjānu Andreja «Lūgšana» un «Pateicat Kungam»,<br />

O. Šepska «Cik' mīlīgas» un «Mūsu Tēvs debesīs», .1.<br />

Kades «Gavilējot». Dienu vēlāk — laicīgs koncerts ar<br />

apm. 15.000 klausītājiem. Šoreiz programmā 19 dziesmas,<br />

izņemot 3, visi latvju komponistu darbi no Baumaņu<br />

Kārļa, D. Cimzes, .1. Cimzes, Jurjānu Andreja, A.<br />

Ores, Straumes Jāņa, Vīgnēru Ernesta, J. Vītola. Par<br />

dziesmu izpildījumiem visai atzinīgi izteicās nevien<br />

latvju kritika, bet ievērojamais vācu diriģents A. Loze<br />

un komponisti M. Rūdolfs un H. Šmits. Mazāk laimīgi<br />

izskanēja orķestra pavadījumi Vakarā svētku ēkā sarīkots<br />

goda mielasts, piedaloties daudziem pazīstamiem<br />

Rīgas sabiedriskiem darbiniekiem arī no vācu aprindām,<br />

īpaši A. Vēbers savā runā izcēla dziesmu svētku<br />

lielos ieguvumus un izteicās, ka tik lieli panākumi varējuši<br />

būt vienīgi tāpēc, ka svētku rīkotājos un visā tautā<br />

valdījusi saprašanās un vienprātība. Pēdējā svētku dienā<br />

bij jaukts koncerts ar kora dziesmām, orķestra kompozīcijām<br />

un solo numuriem. Koris atskaņoja Cimzes<br />

un Jurjānu Andreja dziesmas, bet simfonijkoncerts K.<br />

Baumaņa «Dievs, svētī Latviju», Jurjānu Andreja<br />

«Svētku maršu, J. Vītola e-moll simfonijas pirmās 3 daļas.<br />

No solistiem jāmin vispirms pianists prof. L. Bētiņš,<br />

izpildot Bēthovena klavierkoncertu un Lista Ungāru<br />

6. rapsodiju. Tad .1. Ozols nospēlēja Godāra vijoļu<br />

koncertu un brāļi Jurjāni uzstājās ar mežraga kvartetu.<br />

Par dziesmu kara izcilākiem rezultātiem bij piešķirtas<br />

10 koriem godalgas. Trešie dziesmu <strong>svētki</strong> deva tira<br />

atlikuma vairāk kā 11.000 zelta rubļu. Ar šiem<br />

<strong>svētki</strong>em tad arī izbeidzās starp rīkotājiem pastāvoša<br />

vienprātība un ar eeturtiem vispārējiem <strong>svētki</strong>em jau<br />

sākās jūtamāka šķelšanās.<br />

Ceturtie latvju vispārējie dziesmu <strong>svētki</strong> nenotika<br />

kā tas bij paredzēts sākumā, Rīgā,<br />

bet Jelgavā. Viņu sarīkošanu bij uzņēmusies Jelgavas<br />

latviešu biedrība, kuras priekšgalā toreiz atradās .1.<br />

Čakste. Rīcības komiteja vienojās, ka svētkos, līdzīgi<br />

koriem, uzaicināmi arī lauku pūtēju orķestri. Tāpēc ari<br />

svētkus nosauc par IV. visp. latvju dziesmu un mūzikas<br />

<strong>svētki</strong>em. Svētku ēku šoreiz uzceļ 5000 dziedātājiem<br />

un 25.000 klausītājiem. Visiem iepriekšējiem izdevumiem<br />

kā ēkas celšanai un citiem priekšdarbiem, līdzekļus<br />

sazīmēja svētku rīkotāji. Sākumā pieteicās<br />

vairāk kā 5200 dziedātāju, bet vēlāk šis skaits stipri<br />

samazinājās. Arī pieteikušos mūziķu skaits bij diezgan<br />

liels: 14 stīgu un 8pūtēju orķestri, kuriem pieskaitot<br />

Jurjānu Andreja mežragu, Jurjānu Pāvula timpanus,<br />

J. Ozola vijoli un J. Vītola violu, bij kopā pavisam 200<br />

mūziķu. Daļa dziesmu izrādījās par pārāk grūtām un<br />

tāpēc tās sadalīja obligatoriskās un neobligatoriskās.<br />

Par svētku virsdiriģentiem bij ievēlēti Jurjānu Andrejs,<br />

J. Kade, E. Vīgners, bet goda diriģentiem .1. Bētiņš un<br />

.1. Zīle. Svētku pirmajā dienā Jelgava bij galīgi pārvērtusies.<br />

Ta bij negaidot izaugusi par lielpilsētu, ar ļau-


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

žu pārpildītām ielām, apmeklētājiem saplūstot gan pa<br />

lauku, ūdens un dzelzsceļiem. Bet negaidot sāka līt<br />

stiprs lietus, kas vēlāk sāka traucēt koncerta labo ..izdošanos.<br />

Svētku ēkas jumts nevarēja turēties pretī lietus<br />

gāzēm, bet kad vēlāk to nosedza ar papi, lietus nejauši<br />

apstājās. Svētku ēka bij loti plaša un tā aizņēma<br />

veselas trīs un pus pūrvietas. Svētku atklāšana notika<br />

pīkst, pus piecos un. to izdarīja Kurzemes gubernators<br />

Sverbejevs. Otrā dienā, slikta laika dēļ, koncertu vajadzēja<br />

pārcelt no rīta uz pēcpusdienu. <strong>Dziesmu</strong> karā<br />

piedalījās 22 kori un koriem piešķīra lielāku daudzumu<br />

godalgu. Vislaimīgāk izdevās trešās svētku dienas koncerts.<br />

Lietus bij apstājies un svētku ēkā saradās ap<br />

25.000 klausītāju. No izpildītām dziesmām vislielāko<br />

piekrišanu atrada J. Vītola «Beverinas dziedonis», turpretim<br />

tālu vājāk koriem padevās Jurjānu Andreja «Līgojat,<br />

līgsmojat». Ceturtā dienā bij sarīkots instrumentāli-vokāls<br />

koncerts, kurā ņēma dalību dažādi lauku orķestri<br />

un simfonijkoncerts. Bez kora dziesmām izpildīja<br />

veselu rindu orķestra kompozīciju no Jurjānu Andreja<br />

un J. Vītola. Neraugoties uz daudzām grūtībām,<br />

svētku mākslas daļa apmierināja nevien latviešu, bet<br />

arī cittautu apmeklētājus, kas nodeva visai atzinīgas<br />

atsauksmes par izpildāmo darbu atskaņojumiem.<br />

Pēc Jelgavā notikušiem sēstiem vispārējiem dziesmu<br />

<strong>svētki</strong>em, dziesmu svētku tālākā rīkošanā iestājās<br />

krīze. Sāk atskanēt revolūcijas balss, kas uz laiku<br />

dziesmu svētku lietu nobīda pie malas. Sarīkot<br />

piektos vispārējos dziesmu svētkus 1901. gadā,<br />

kad tos gribēja realizēt Pēterburgas Arrīgas dziedāšanas<br />

biedrība, cieš fiasko, jo Krievijas valdība tiem nedod<br />

vajadzīgo atļauju. Jau labāk sekmējas Rīgas latviešu<br />

biedrībai 1903. g., kad tai izdodas dabūt valdības<br />

atļauju svētku sarīkošanai 1904. g. 18., 19. un 20. jūnijā.<br />

Revolūcijai tuvojoties, šie <strong>svētki</strong> izjūk un daži<br />

mazdūšīgākie jau sāka apgalvot, ka dziesmu svētku lieta<br />

zaudēta uz visiem laikiem. Pēc vairāk gadu ilga<br />

starpbrīža, Rīgas latviešu biedrībai beidzot izdodas dabūt<br />

nepieciešamo atļauju dziesmu svētku sarīkošanai<br />

19., 20. un 21. jūnijā 1910. gadā. Rīcības komitejā nāk:<br />

Fr. Orosvalds (priekšsēdētājs), K. Ozoliņš (viņa vietnieks),<br />

A, Štrausmanis (sekretārs), O. Grīnbergs (viņa<br />

vietnieks), J. Meilands (mantzinis, par locekļiem: A,<br />

Argals, .1. Brigadērs, A. Dombrovskis, A. Grīnvalds, .1.<br />

Kalniņš, K. Kergalvis, L. Neiburgs, M. Pagasts, K.<br />

Pēkšēns, J. Virša. Ap svētku rīkošanu izaug nedibināts<br />

troksnis un netrūkst arī tādu, kas par katru cenu<br />

los gribētu izputināt. <strong>Dziesmu</strong> svētkus tomēr izdevās<br />

galu galā sarīkot, bet tie iznāca daudz šaurāki par<br />

iepriekšējiem. Bij pieteikušies 82 kori ar 2300 dziedātājiem.<br />

Svētkus gribēja rīkot Esplanādē, bet Rīgas pilsētas<br />

valde šim nolūkam Esplanādi neatļāva. Rīcības<br />

komiteja beidzot vienojās, ka dziesmu svētku ēka ceļama<br />

Stabu un Bruņinieku ielas pagarinājumā, blakus<br />

dzelzceļu centrālai preču stacijai. Par virsdiriģentiem<br />

ievēlēja prof. .1. Vītolu, Andreju un Pāvulu Jurjanus un<br />

P. Jozuusu, bet par goda diriģentiem .1. Bētiņu un J.<br />

Zīli. Trešās dienas koncertam angažēja Edinburgas<br />

simfonijorķestri, kuru papildina ar 20 stīdziniekiem.<br />

Svētku sarīkošana bij gan saistīta ar lieliem izdevu­<br />

miem, tomēr zaudējumu nebij, bet palika pat pāri 5000<br />

zelta rubļu tīra atlikuma. Pirmā svētku dienā, kad kori<br />

sāka pulcēties pie Rīgas latviešu biedrības, sāka līt,<br />

tas tomēr nevarētu izjaukt svētku gājienu. Kori, ar<br />

rīcības komiteju priekšgalā, devās gājienā uz Svētku<br />

ēku, kur tos sagaidīja A. Kalniņa ērģeļu apsveikuma mūzika.<br />

Apmeklētāju sanāca tik ļoti daudz, ka daudziem<br />

pat aptrūka vietas kur nosēsties. Pēc apsveikuma runām<br />

sekoja dziesmu karš, kur ņēma dalību 2 vīru kori<br />

un 13 jaukti kori. Sacensībai bij izvēlētas 2 dziesmas:<br />

P. Čaikovska «Leģenda» un A. Kalniņa «Imanta». Koru<br />

sacensības rezultātus paziņoja koncerta pēdējā dienā,<br />

pie kam izrādījās, ka pirmās godalgas bij piešķirtas Rīgas<br />

latviešu biedrības jauktam korim prof. J. Vītola<br />

vadībā. Pirmā svētku diena bij veltīta garīgam kon-<br />

Melngalvju nams.<br />

Viena no skaistākām un interesantākām Rīgas arctiitektūrām.<br />

Tur atrodas šejienes vecākā koncertzāle.<br />

cērtam un programmā bij uzņemtas 16 dziesmas,<br />

labāk veicās jauktiem koriem, kamēr vīru kori pārliecināja<br />

mazāk jau tāpēc vien, ka pēdējo skaits bij<br />

stipri mazāks. Izpildīja A. Jurjāna, J. Kādes, E. Melngaiļa,<br />

J. Vītola un dažas cittautu komponistu dziesmas.<br />

Otrā dienā bij ārkārtīgs klausītāju pieplūdums un daudziem<br />

bij jāaiziet no svētku laukuma biļetes nedabūjušiem.<br />

Programmā šoreiz 24 dziesmas (17 jaukt, un<br />

7 vīru korim), visi latvju komponistu darbi. Vārds dots<br />

N. Allunānam, K. Baumanim, D. un .1. Cimzem, E. Dārziņam,<br />

A. Jurjānam, P. Jurjānam, A. Kalniņam, E.<br />

Melngailim, E. Veidenbergam, J. Vītolam. <strong>Dziesmu</strong><br />

atskaņojumi padevās korekti, īpaši jauktiem koriem.<br />

Trešā svētku dienā notika instrumeritāli-vokāls koncerts,<br />

piedaloties Edinburgas simfonijorķestrim ar apm.<br />

100 mūziķiem. No orķestru kompozīcijām jāmin A.<br />

Jurjāna, «Latvju brīvlaišana», «Svētku maršs» un «Tūdaliņ,<br />

tagadiņ», A. Kalniņa simfoniska dzeja «Pie Staburaga»<br />

un .1. Vītola simfoniskais tēlojums «Līgo».<br />

Svētki izbeidzās ar lielu svētku ballii, piedaloties apm.<br />

6000 dejotājiem.<br />

Atzīmējot pirmo visp. lavju dziesmu svētku<br />

50 gadu jubileju, 1923. g. 16. un 17. jūnijā bij<br />

sarīkots «<strong>Dziesmu</strong> dienas». «<strong>Dziesmu</strong> dienu» 2 koncer-<br />

37


38 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

tos kori izpildīja 22 dziesmas no J. Vītola, J. Zālīša, J.<br />

Cimzes, E. Dārziņa, Jurjānu Andreja un Pāvula, A. Kalniņa,<br />

E, Vīgnēra, virsdiriģenta T. Reitera un P. Jozuusa<br />

vadībā. Programmā bij uzņemtas dziesmas no visiem<br />

agrāk sarīkotiem <strong>svētki</strong>em, tām pievienojot arī jaunāko<br />

laiku dziesmas.<br />

Jaunatnes dziesmu <strong>svētki</strong> bij sarīkoti<br />

gadu pirms «<strong>Dziesmu</strong> dienām uz Esplanādes, piedaloties<br />

126 koriem ar 3000 dziedātājiem. Tos vadīja T.<br />

Reiters un E. Melngailis. Bez svētku koncertiem notika<br />

Doma un Jaunā Gertrūdes baznīcā Reitera un<br />

Melngaila koru koncerti.<br />

Sestie latvju vispārējie dziesmu <strong>svētki</strong>.<br />

No piektiem dziesmu <strong>svētki</strong>em bij pagājuši vairāk<br />

kā desmit gadu, tāpēc jau pēc notikušām - «<strong>Dziesmu</strong><br />

dienām» sāka domāt par sesto dziesmu svētku rīkošanu.<br />

Rīgas apkārtnes koru sanāksme ievēlēja pagaidu rīcī-<br />

Latvijas universitāte.<br />

teas komitejā prof. J. Vītolu, T. Reiteru, A. Valli, R.<br />

Eglentālu. 3. janvārī 1925. g. sasauktā diriģentu apspriedē<br />

nolemj, ka <strong>svētki</strong> rīkojami 1925. g. Diriģentu<br />

kongress 23. aprilī izvēl pastāvīgu rīcības komiteju no<br />

15. locekļiem: J. Brigaderu, R. Eglentālu, L. Grezu, J.<br />

Grienfeldu, P. Jozuusu, P. Jurjānu, A. Kalniņu, M. Karlsonu,<br />

G. Klaustiņu, J. Madernieku, E. Melngili, B. Muižnieku,<br />

T. Reiteru, J. Vītolu, J. Zālīti. Par virsdiriģentiem<br />

ievēl P. Jozuusu, A. Kalniņu, E. Melngaili, T. Reiteri,<br />

goda virsdiriģentiem E. Vīgnēru un P. Jurjānu.<br />

4. un 5. janv. 1925. g. sanāca otrais diriģentu kongress,<br />

kas nolemj svētkus atlikt uz 1926. g. jūniju, lai būtu<br />

pietiekošs laiks iestudējamo dziesmu sagatavošanai.<br />

Lai rīcības komitejas darbība noritētu sekmīgāki, tad<br />

nodibina vairākas sekcijas: dzīvokļu sekciju, priekšsēdētājs<br />

J. Aberbergs, estrādes — ar priekšsēdētāju B.<br />

Muižnieku, izrīkojumu — ar priekšsēdētāju E. Brusabārdi,<br />

kārtības — ar priekšsēdētāju prof. D. Grīnvaldu,<br />

koru sacensības — ar priekšsēdētāju prof. J. Vītolu,<br />

mākslas — ar priekšsēdētāju J. Madernieku, preses —<br />

ar priekšsēdētāju Dr. A. Bīlmani, pūtēju orķestru — ar<br />

priekšsēdētāju L. Grezu, saimniecisku — ar priekšsēdētāju<br />

G.- Klaustiņu, satiksmes, — ar priekšsēdētāju J.<br />

Mazkalniņu. <strong>Dziesmu</strong> svētkus nolika uz 19., 20. un 21.<br />

jūniju. Bez tam pirmā svētku dienā nolikti šadi koncerti:<br />

M. Vīgnēr-Grinbergs, latvju tautas dziesmu<br />

rīts — konservatorijā, T. Reitera kora jaunāko dziesmu<br />

koncerts — Nac. operā, Kamermūzikas rīts konservatorijā,<br />

operas «Samsons un Dalila izrāde Nac. operā.<br />

Otrā dienā: klavieru un solo dziesmu rīti — konservatorijā,<br />

Alfr. Kalniņa ērģeļu koncerts — Māras baznīcā,<br />

latvju skaņražu darbu simfonijkoncerts Nac. opera, putēju<br />

orķestru koncerts Esplanādē, T. Reitera oratoriju<br />

koncerts Māras baznīcā. Trešā dienā: visjaunāko autoru<br />

dziesmu rīts konservatorijā, «Uguns un Nakts» izrāde<br />

Nac. operā. Visās trīs dienās izrādes arī Nacionālā<br />

un Dailes teātros. Minētiem blakus koncertiem<br />

apmeklētāju bij pamaz, bet tie bij nepieciešami, lai<br />

svētku gadījumā vispusīgi reprezentētu latvju mūzikas<br />

sasniegumus. Paredzētais dziesmu karš tomēr nenotika,<br />

jo trūka pārliecības, ka kori sacensībā tiešām varētu<br />

uzrādīt lielāku gatavību. <strong>Dziesmu</strong> <strong>svētki</strong> sākās<br />

ar garīgu koncertu un programmā bij uzņemtas 4 dziesmas:<br />

«Ak, Jeruzaleme modies», A. Kalniņa «Dāvida<br />

dziesma», E. Melngaila «Mūsu Tēvs debesīs» un 0.<br />

Sepska «Motete». Bij pieteikušies pavisam 210 kori ar<br />

apmēram 9000 dziedātājiem, bet vēlāk izrādījās, ka daži<br />

kori pastāvēja tikai uz papīra un tāpēc svētkos dziedātāju<br />

skaits iznāca daudz mazāks. Palikuši tikai 162<br />

kori, ar 5300 dziedātājiem. Lai sekmīgāki noritētu koru<br />

sagatavošanās darbība, tad visa Latvija bij sadalīta 19<br />

rajonos, kurus virsdiriģenti un viņu asistenti vairākkārt<br />

apmeklēja. Prof. P. Jozuus bij uzņēmies vadīt Zālīša<br />

«Birstaliņu», Vīgnēru Ernesta «Līgo dziesmas», Jurjānu<br />

Andreja «Pūt, vējiņi» un Rindām auga ozoliņi», J. Vītola<br />

«Gaismas pils», A. Kalniņa «Karogs», E. Dārziņa<br />

«Senatne», Jurjānu Pāvula «Ai, zalaja līdaciņa», Cimzes<br />

«Kas tie tādi sijātāji», «Pūtin pūta», V. Ozoliņa «Papardes<br />

zieds», J. Vītola «Uguns milna», A. Kalniņa «Līgsmošana»,<br />

«Dzimtene», «Latvijas himna», «Dāvida dziesma»,<br />

«Daugava», «Brīvība», «Rāmavas ozols» un «Darbs<br />

un dziesma», E. Melngaila «Daba un dvēsele», «Roždārzā»,<br />

«Man māmiņa piesacīja», «Bij man vienas rozes<br />

dēl», «Vīrs kam vara». T. Reiters vadīja: Jurjānu Andreja<br />

«Aiz upītes es uzaugu», Jurjānu Pāvula, «Ej, saulīte»,<br />

«Līgo dziesmas», «Tas bij vīrs», J. Vītola «Beverinas<br />

dziedonis», E. Dārziņa «Sapņu tālumā», .1. Baumaņa<br />

«Trimpula», E. Dārziņa «Mūžam zili ir Latvijas kalni»,<br />

J. Zālīša «Tā vēsma», «Biķeris miroņu salā», H.<br />

Ores «Laustās priedes» un J. Vītola «No atzīšanas koka».<br />

<strong>Dziesmu</strong> svētku programma bij visur apzinīgi iestudēta<br />

un kori bij labi sadziedājušies, sarīkojot daudzus<br />

provinces dziesmu svētkus: Cēsīs, Jēkabpilī, Ļaudonā,<br />

Limbažos, Madlienā, Matīšos, Mīlgrāvī, Ogrē, Siguldā,<br />

Skrīveros, Smiltenē, pie Staburaga, Talsos, Valmierā,<br />

Ventspilī. Sestie dziesmu <strong>svētki</strong> izdevās loti teicami<br />

un mākslas ziņā tie uzrādīja vērtīgus jaunsasniegumus.<br />

Arī materiāla ziņā tie izdevās spīdoši. Bij segti nevien<br />

visi prāvie izdevumi, bet izrādījās, ka ir vēl liels pārpalikums,<br />

ko atstāja turpmāko dziesmu svētku rīkošanai.


J. Kuplis.<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 39<br />

Septītie latvju vispārējie dziesmu <strong>svētki</strong>.<br />

Jau VI. dziesmusvētkus rīkojot noskaidrojās, ka šī<br />

darba materiālos un mākslinieciskos sasniegumus būs<br />

iespējams vislabāk tālāk veidot, aapvienojoties visiem<br />

svētku rīkotājiem: diriģentiem, komponistiem, dziedātājiem,<br />

dziedāšanas biedrībām, sabiedriskiem darbiniekiem<br />

un māksliniekiem — jurdiskā organizācijā. Pēdējās<br />

vajadzība noskaidrojās jau 1929. g. vasarā sasauktās<br />

diriģentu dienās, to pastiprināja koru dziedātāju<br />

kongress (22. septembrī 1929. g.). Beidzot, 6. oktobrī<br />

1929. g., Latvijas konzervatorijā sanāk dziesmusvetku<br />

kongress, kurā piedalās bez 150 koru diriģentiem, pārstāvji<br />

no biedrībām:, koriem, orķestriem, mākslas un<br />

zinātnes iestādēm un noteic VII. dziesmusvetku laiku<br />

uz 1931. g. Kongress ievēlēja arī svētku rīkotāju —<br />

rīcības komiteju, kas vēlāk reģistrējās Rīgas apgabal-<br />

Rīgas pirmā dzelzceļu piestātne,<br />

caur kuru ierodas uz dziesmu <strong>svētki</strong>em daudzi<br />

provinces kori un viesi.<br />

tiesā kā <strong>Latviešu</strong> dziesmusvetku biedrība. Biedrības<br />

padomē (agrākā VII. dz. sv. rīcības komitejā) ieiet:<br />

a) no diriģentiem J. Vītoliņš, A. Šillers (Rīgas), A. Bišers<br />

(Cēsis), Tinte (Kandava) un A. Ezeriņš CTalsi);<br />

b) no biedrībām — Rīgas <strong>Latviešu</strong> dziedāšanas biedrības<br />

A. Legzda, Centrālās Izglītības savienības — A.<br />

Ķēniņš, «Beverinas Dziedonis» — A. Rode, <strong>Latviešu</strong><br />

Jaunatnes Savienības — J. Kuplis; c) no koru pārstāvjiem<br />

— Reitera kora — J. Pamiljons, «Dainas» kora<br />

— N. Dakers, Prezidiju konventa kora — V. Deičs,<br />

d) no komponistiem — J. Zālīts, J. Graubiņš, J. Cīrulis<br />

un V. Ozoliņš; e) virsdiriģenti — T. Reiters, P.<br />

Jozuus, E. Melngailis un T. Kalniņš; f) sabiedriski darbinieki,<br />

mākslas iestāžu pārstāvji — Dzelzceļu Virsvaldes<br />

— A. Rode, mākslinieks J. Mādernieks, no Rīgas<br />

<strong>Latviešu</strong> biedrības A. Ārgalis, no Nacionālā teātra —<br />

A. Bērziņš; g) no kora kapelmeistariem — Košs, Latvijas<br />

mūziķu biedrības — A. Rozenbergs, pūtēju orķestriem<br />

— prof. J. Jurjāns.<br />

Par svētku rīcības komitejas prezidentu, resp. biedrības<br />

priekšsēdētāju, kongress vienbalsīgi ievēlēja<br />

konzervatorijas rektoru prof. J. Vītolu, par virsdiriģentiem:<br />

prof. P. Jozuusu, T. Reiteri, Em. Melngaili un<br />

T. Kalniņu.<br />

Pār locekļiem sacensības žūrijā pieaicināja kaimiņ-,<br />

valstu mūziķus: no Lietavas J. Gruodis, Igaunijas —<br />

M. Saars, no Rīcības komitejas iegāja prof. J. Vītols,<br />

virsdiriģents T. Reiters un prof. J. Mediņš.<br />

<strong>Dziesmu</strong> krājumā uzņemtas arī lietuvju un igauņu<br />

himnas un viena igauņu oriģinālkompozicija (M. Hermansa).<br />

Pavisam dziesmusvetku programmā uzņemtas 47<br />

dziesmas no 22 autoriem.<br />

. Jaunās godalgotās dziesmas dziedās novadi: Rīga,<br />

Vidzeme, Kurzeme, Latgale.<br />

īsā laikā uz dziesmu<strong>svētki</strong>em pieteicās pāri par<br />

400 koru ar 17.800 dziedātājiem (VI. svētkos pieteikti<br />

158 kori ar 6532 dziedātājiem). * Pa valsts novadiem<br />

kori sadaļas šādi: no Rīgas 56 kori (VI. svētkos 34),<br />

Vidzemes — 157 (VI. — 77), Kurzemes un Zemgales —<br />

165 (VI. 37), Latgales — 19 (VI. — 10).<br />

<strong>Dziesmu</strong> labākai iestudēšanai visus korus sadalīja<br />

35 rajonos (VI. sv. 19). 1. Rīga ar 23 koriem, 2. Rīgas<br />

apkārtne — 18, 3. Liepāja — 19, 4. Ventspils — 3,<br />

5. Jelgava — 23, 6. Valmiera — 19, 7. Cēsis — 13,<br />

8. Jēkabpils — 11, 9. Saldus 9, 10. Tukums — 5, 11.<br />

Bauska — 10, 12. Viesīte — 7, 13. Skrīveri — 15,<br />

14. Gulbene — 12, 15. Smiltene — 6, 16. Rūjiena—12,<br />

17. Priekule _ 8, 18. Aizpute — 8, 19. Talsi — 18,<br />

20. Rēzekne — 8, 21. Madona 24, 22. Cesvaine — 7,<br />

23. Dzērbene — 12, 24. Alūksne — 9, 25. Sigulda —<br />

9, 26. Limbaži — 8, 27. Rubeņi — 5, 28. Daugavpils<br />

— 7, 29. Nītaure — 3, 30. Valka — 6, 31. Ainaži —<br />

5, 32. Kuldīga — 5, 33. Sabile — 5, 34. Matīši — 3.<br />

Pavisam noturēja 146 kopmēģinājumus provincē un<br />

20 kopmēģinājumus Rīgas pilsētas koriem.<br />

No pieteiktā koru skaita strīpoja 70 korus, kas neapmeklēja<br />

kārtīgi mēģinājumus, vai arī bija savu darbību<br />

pārtraukuši.<br />

Svētku koncerti notiks Esplanādē, uz īpašas pēc<br />

arch. Birzenieka meta celtas estrādes 12.000 dziedātājiem<br />

un 30.000 klausītājiem. Estrādi ceļ būvuzņēmējs<br />

L. Neuburgs un tā izmaksās 70.000 latus.<br />

Būvdarbu kommisijā iegāja pilsētas arch. P. Dreimanis,<br />

doc. Lamze, arch. Birznieks, architektu biedrības<br />

pārstāvis un agrāko dziesmusvetku darbinieks Kergalvis.<br />

Preses un propagandas kommisijā: Dr. A. Bīlmaņa<br />

vadībā apvienoja visus latvju preses un mākslas iestāžu<br />

pārstāvjus, kā arī ārzemju žurnālistus.<br />

<strong>Dziesmu</strong>svetku izrīkojumus pārzin izrīkojumu kommisijā<br />

Nacionālā teātra direktora A. Bērziņa vadībā.<br />

Kā locekļi šai kommisijā vēl iegāja Nac. Operas direk-<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski atjauno nederīgi palikušas plates 8 stundas.


40 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

tors T. Reiters, Dailes teātra — E. Smilģis, rakstu, un<br />

žurnālistu arodbiedr. — K. Skalbe, komponists J. Zālīts,<br />

diriģents J. Vītolinš un mūziķu biedrības pārstāvis<br />

J. Rozenbergs.<br />

Tautas tērpu kommisija darbojās: priekšsēdētājs<br />

J. Puplis, prof. R. Zariņš, direktors M. Šiliņš, A. Dzērvīts,<br />

Merv Grīnberg, Eses kdze un A. Ķēniņš. Kommisija<br />

izdeva 12 latviešu tautas uzvalku paraugus<br />

18.500 eksemplāros. Par skaistākiem tautas tērpiem<br />

piešķirs koriem un dziedātājiem balvas, kuras gādājuši:<br />

Valsts Prezidents, Rīgas <strong>Latviešu</strong> biedrība, Jelgavas<br />

<strong>Latviešu</strong> biedrība, Izglītības ministrija, Pieminekļu<br />

valde un pate <strong>Dziesmu</strong>svētku biedrība. Godalgošanas<br />

žūrijas Goda prezidenta pienākumus laipni uzņēmusies<br />

Valsts Prezidenta kundze.<br />

Liela Ģilde,<br />

kurā notika Rīgas koru mēģinājumi, gatavojoties<br />

uz septītiem vispārējiem latvju dziesmu <strong>svētki</strong>em.<br />

Satiksmes jautājumu kārto satiksmes kommisija,<br />

galvenā Dzelzceļu direktora A. Rodes vadībā, piedaloties<br />

direktoriem Garselim, Mazkalniņam, nod. vad.<br />

Miezānam un Švarcam .un <strong>Dziesmu</strong>svētku b-bas pārstāvim<br />

J. Kuplim.<br />

<strong>Dziesmu</strong>svētku kārtības kommisija ieiet: Rīgas pilsētas<br />

prefekts G. Grīnvalds, pref. pal. Bauce, Studentu<br />

padomes, skautu un gaidu organizācijas, kara ministrijas,<br />

Izglītības ministrijas un Latv. <strong>Dziesmu</strong>sv. b-bas<br />

pārstāvis L. Deučs.<br />

Visi svētku rīkošanas darbi atrodas zem Valsts<br />

Prezidenta A. Kvieša kunga protektorāta, kā arī īpašas<br />

goda kuratorijas, kuras locekļu skaitā ieiet: bij. ministru<br />

prezidents H. Celmiņš, Izglītības ministrs E.<br />

Ziemels, Saeimas Izglītības kommis. priekšsēdētājs L.<br />

Ausējs, Rīgas pilsētas galva A. Krieviņš, Saeimas deputāti<br />

A. Blodnieks, J. Breikšs, A. Bergs, J. Trasuns,<br />

bīsk. Rancans, Rīgas <strong>Latviešu</strong> b-bas priekšnieks A.<br />

Ķrastkalns, Jelgavas Latv. b-bas priekšn. Dr. Bīskaps,<br />

redaktors A. Benjamiņš, Ventspils dr. mācītājs T. Grīnbergs,<br />

Balt. Lauks, b-bas priekšn. H. Endzeliņš, Dr.<br />

Sanders no Liepājas.<br />

Svētku plakātus zīmējis prof. R. Zariņš un mākslinieks<br />

J. Mādernieks. Dziedātāju krūšu nozīmes gatavotas<br />

pēc J. Mādernieka zīmējuma.<br />

Svētku viesiem un dziedātāju informācijai izdos<br />

dziesmusvētku vadoni kā ari programmas — vēstnesi.<br />

<strong>Dziesmu</strong>svētku sarīkojumu kārtība: piektdien, 19.<br />

jūnijā, pīkst. 20 — Reitera kora koncerts Māras baznīcā,<br />

šīs dienas pievakarē un 20. jūnijā no pīkst. 1—6<br />

rītā ienāks Rīgā svētku dziedātāju specialvilcieni;. sestdien,<br />

20. jūnijā pīkst. 7—12 koru kopmēģinājums Espla-<br />

Latvijas kara muzejs.<br />

(Agrākais pulvera tornis.) Būs atvērts dziesmu<br />

svētku laikā publikai katru dienu.<br />

nādē, pīkst. 16—17 pūtēju orķestru garīgi koncerti no<br />

Māras, Jaunās Gertrūdes,, Pāvila un Vecās Gertrūdes<br />

baznīcu torņiem, pīkst. 15—17 latviešu kamermūzikas<br />

koncerts Konservatorijā, pīkst. 17 svētku gājiens Esplanādē,<br />

pīkst. 18 svētkus atklās Valsts Prezidents un apvienotā<br />

kora koncerts līdz pīkst. 21. Pēc tam «<strong>Dziesmu</strong>varas»,<br />

diriģents A. Ābels koncerts, Konservatorijā,<br />

izrādes operā («Sikspārnis»), Nacionālā un Dailes teātros;<br />

svētdien, 21. jūnijā, pīkst. 6—12 koru kopmēģinājums<br />

Esplanādē, pīkst. 15—17 latviešu solo dziesmu<br />

koncerts Konservatorijā, pīkst. 18—21 apvienotā kora<br />

koncerts Esplanādē, izrādes operā («Vaidelote») un teātros;<br />

pirmdien, 22. jūnijā pīkst. 6—12 koru kopmēģinājums,<br />

pīkst. 15—17 paredzēts simfonisks koncerts,<br />

pīkst. 18—21 — Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Rīgas<br />

novadu koru koncerts, Lietuvas un Igaunijas koru<br />

koncerts un svētku mākslinieciskās daļas beigas, kam<br />

sekos balvu izdalīšana.


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 41<br />

Latvju mūzikas pirmsākums meklējams mūsu tautas<br />

dziesmās, sirmā senatnē, par kuru, par nožēlošanu<br />

mums trūkst noteiktu zinu. Bagātīgie tautas dziesmu<br />

meldiņu krājumi, kas vēl tagad uzglabājušies tautā,<br />

liecina, ka latvji jau no seniem laikiem loti mīlējuši mūziku<br />

un dziesmas un tai veltījuši visas savas labākās<br />

jūtas. Ar mūsu tautas dziesmu meldijām J. un D. Cimzes<br />

hermonizācijā, savu darbību uzsāka daudzi jaundibinātie<br />

latvju kori. Kad mums sāka rasties sava instrumentālā<br />

mūzika, arī tad Jurjānu Andrejs un J. Vītols<br />

meklēja latvju tautas dziesmu apcirkņos nepieciešamo<br />

materiālu. No visiem mūsu komponistiem latvju<br />

tautas dziesmai vistuvāk piegājis un to izpratis Emīlis<br />

Melngailis, kura apstrādājumi koriem ir bijuši un paliks<br />

neizsmeļams avots uz ilgiem laikiem. Latvju tautas<br />

dziesmu meldijas, samērā mūsu komponisti vēl maz izmantojuši<br />

un tās gaida, ka viņām reiz pienāks laiks<br />

un tās piedzīvos savu īsto augšāmcelšanos. Latvju simfoniskā<br />

mūzikā un operā mūsu tautas dziesmas vēl maz<br />

izmantotas, bet jādomā, ka reiz pienāks laiks un arī<br />

še viņas ieraudzīs īsto saules gaismu. Na.v domājama<br />

īsta latvju opera, kur pirmā vietā lai nebūtu latvju tautas<br />

dziesmu motīvi, kuriem jāatrod plaša izskaņa komponista<br />

fantāzijā un vielas daudzpusīgā techniskā apstrādājamā.<br />

Simfoniskā mūzika.<br />

Latvju simfoniskā mūzika sākas ar Jurjānu<br />

Andreju, kurš labprāt komponēja orķestriem un sajuta<br />

orķestra mūzikas stila īpatnību. Jurjānu Andrejam<br />

tomēr nebij laime biežāk dzirdēt savu mūziku atskaņojam<br />

un ja to arī kādreiz spēlēja, izpildījums ne katru<br />

reizi bij priekšzīmīgs. Citos, labvēlīgākos apstākļos<br />

mēs būtu sagaidījuši no Jurjānu Andreja varbūt, vairāk<br />

orķestra darbus. Daudz plaša apmēra orķestra darbus<br />

uzrakstījis J. Vītols. Viņa pirmā orķestra kompozīcija<br />

«Līgo <strong>svētki</strong>» parādās kā ļoti gatavs darbs ar bagātu<br />

technisku izstrādājumu un košu instrumentāciju.<br />

Arī turpmākos Vītola darbos «Sprīdītī», «Dramatiskā<br />

uvertīrā», «Septiņās tautas dziesmās», Karaļa Brusabārdas»<br />

mūzikā, bet īpaši viņa pēdējos gados komponētos<br />

«Dārgakmeņos» bagātīgi izpaužas šīs viņa krietnās<br />

īpašības. Latvju simfoniskā mūzika ievērojami pieaugusi<br />

taisni pēdējos desmit gados.<br />

Pēc Jāzepa M e d i ņ a vērtīgām orķestra kompozīcijām<br />

jāmin daudzie Jāņa M e d i ņ a simfoniskie<br />

darbi, kur izpaužas izteiksmes spēkā dažādība un<br />

instrumentācijas daudzkrāsainība. Viņa «Imanta», «Zilais<br />

kalns», 2 svītas un operu savirknējumi ir darbi,<br />

kas mūsu simfoniskās mūzikas literatūrā arvien ieņēmuši<br />

redzamu vietu. Tālāk jāmin Ādolfs Ābele, kur*<br />

orķestra darbi veidoti ar izsmalcinātu gaumi un krietnu<br />

technisku prasmi. Ābeles «Leģenda», «Intermecco»,<br />

«Vizija», «Gana dziesma», «Rudens skice», «Ruku deja»,<br />

Latvju muziķa pēdējos 10 gados.<br />

Virsdiriģents Teodors Kalniņš.<br />

Kalniņš sākumā studējis vijoļu spēli un ērģeles un<br />

tikai vēlākā laikā piegriezis vērību koru diriģēšanai.<br />

Strādājot dienu no dienas kā Nacionālās operas kormeistars<br />

kopā ar prof. Jozuusu un tādu koru speciālistu<br />

kā diriģentu Emili Kuperu, Kalniņš ātri piesavinājies<br />

kora diriģēšanas mākslas noslēpumus. Kalniņš Rīgā<br />

pašlaik vada četrus korus, starp citu arī Nacionālās<br />

operas vīru kori, ar kuru viņam izdevies sasniegt īsti<br />

teicamus rezultātus. Kalniņš ar teicamām sekmēm vadījis<br />

daudzus provinces dziesmu svētkus.<br />

«Valsis», «Meditation», bijuši mūsu simfonijkoncertu<br />

krāšņākie ziedi. Orķestrim komponējis arī Jānis Vītoliņš<br />

un uzrakstījis variācijas un simfoniju, kas pēdējos<br />

gados nozudušas no koncertu programmas. Ar «Velna<br />

riju» reprezentējies arī Melngailis., bet komponists visvairāk<br />

nodevies dziesmai. Mazāk orķestrim, nekā<br />

agrākos gados, komponējis Alfrēds Kalniņš, no kura<br />

pagājušā sezonā dzirdējām jaunu «Balleta švīti», līdz ai<br />

viņa operu svītām. Cītīgi orķestrim komponē Aleksanders<br />

Valle un katru gadu nāk ar kādu jaunu darbu.<br />

Valle labi izprot orķestra iespējamības un tāpēc viņa<br />

darbi atrod dzīvu izskaņu. Pēdējos gados, simfonijkoncertu<br />

programmā, sastopam Vidvuda Jurēviča vārdu,<br />

kura «Simfonieta» liecina par jaunā komponista apdāvinātību.<br />

Vairāki darbi simfonijorķestrim atradās J āņ<br />

a Kalniņ a portfelī, bet viņa «Lietainais vakars»<br />

nodeva par jaunā komponista spējām vislabāko liecību.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski, Rīga, Terbatas iela 18, taļr. 27477.


42 VI!. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Latvju operas.<br />

Ātri uzplaukusi latvju operu literatūra. Tā sākās<br />

ar Alfr. Kalniņa melodisko, liriskā noskaņā ieturēto<br />

«B a ņ u t u», kas piedzīvoja 26 izrādes Nacionālā operā<br />

un tad negaidot nozuda no repertuāra. To atliek tikai<br />

nožēlot un jācer, ka tuvākā nākotnē šī opera ieņems<br />

pelnīto vietu Nacionālās operas repertuārā. Tai sekoja<br />

Jāņa Mediņa «Uguns un Nakts», kas savā<br />

laikā piedzīvoja stipri lielu izrāžu skaitu, ja atmiņa neviļ,<br />

tad tuvu pie pussimta. Arī šīs operas tagad nava<br />

repertuārā. Tā ir nenormāla parādība un neliecina par<br />

latvju pašcieņu. Mēs esam gatavi Nac. operā visu ko<br />

palaist vaļā, bet latvju origināloperas arvien vēl atrodas<br />

pabērnu lomā. Ir pēdējais laiks «Uguns un Nakts»<br />

no jauna uzņemt repertuārā, sevišķi vēl tāpēc, ka Mediņš<br />

to pārstrādājis un centies padarīt to vēl pievilcīgāku.<br />

Nacionālais teātris, kur dziesmu svētku laika notiks<br />

ia.raues.<br />

Daudz simpātisku īpašību bij arī Jāņa Mediņa<br />

«Dieviem un cilvēkiem», kas tāpat nolikta<br />

aizmirstībā. Nav šaubu, ka tagadējo dziedoņu izpildījumā<br />

šī opera atrastu daudz cienītāju. Laimīgāki veicies<br />

Jāņa Mediņa «Sprīdītim», kas vēl šad, tad svētku<br />

laikā parādās repertuārā. Mediņa trīs operās daudz<br />

glītu melodisku dziedājumu, kuri ietērpti krāsu bagātā<br />

orķestra pavadījumā. Mediņš jūt operas stīlu un skatuves<br />

mūzikas iespējamības. Mazāk laimējās A, Kalniņa<br />

«Saliniekiem», kas pēc nedaudz izrādēm nozuda<br />

no skatuves un kas aiz dramatiskas darbības trūkuma,<br />

palika publikas nesaprasta. Citādi veicas Jāzepam Mediņam<br />

ar «Vaideloti», ko sākot jau ar pirmo izrādi<br />

publika uzņēma loti atsaucīgi. Vaidelotes melodiskie<br />

dziedājumi, košais orķestra veidojums, skanīgie kori uii<br />

dzīvā dramatiskā darbība, ir īpašības, kas šai operai nodrošināja<br />

klausītāju simpātijas. Bez minētām operām<br />

jāmin Aleksandra Valles «Ragana», kura<br />

jau pabeigta pirms vairākiem gadiem, bet par nožēlošanu<br />

vēl līdz šim nav piedzīvojusi savu pirmuzvedumu.<br />

Cik bijusi izdevība ar to iepazīties, no atsevišķiem fragmentiem,<br />

tad Valles «Ragana» pelna, ka to uzņemtu<br />

Nacionālās operas repertuārā. Bez tam divas operas<br />

portfelī atrodas komponistam Kārlim Martinovskim un<br />

tās saucās: «Baltās dienas» un «Dzintarzeme». Nopietnu<br />

interesi var modināt Jāņa Kalniņa jaunā opera<br />

«Lolitas brīnumputns», kuru komponists doma<br />

visā drīzumā pabeigt. Jādomā, ka tas būs jauns<br />

vērtīgs ieguvums.<br />

Ballets.<br />

Par balleta mūziku interesējušies vairāki mūsu<br />

komponisti, bet reālāki ieguvumi šinī nozarē nav sasniegti.<br />

J. Vītols gan komponējis balleta mūziku.<br />

«Dārgakmeņi», bet tā velkas tikai dažas minūtes<br />

un nav domāta lielākam uzvedumam. Pirms vairākiem<br />

gadiem E. Melngailis iesāka komponēt liela apmēra<br />

balletu «Turaidas roze» un pabeidza vese-<br />

.'us divus cēlienus klavierizvilkumā. Dažādi nelabvēlīgi<br />

apstākļi nelāva Melngailim uzsākto balletu pabeigt<br />

un vēlākā laikā viņa mūzika nav uz priekšu pavirzījusies.<br />

Tie, kas Melngaiļa balleta mūziku dzirdējuši spēlējam<br />

no paša komponista, klavieru atskaņojumā, tie<br />

zin, ka «Turaidas roze» daudz vērtīgas un interesantas<br />

mūzikas, kas pilnā mērā var saistīt klausītāju uzmanību.<br />

Cerēsim, ka šis ballets reiz tomēr tiks pabeigts un<br />

tas redzēs arī rampas gaismu. Zināmi nodomi bez šaubām<br />

bijuši arī Alfrēdam Kalniņam, kurš komponējis plašākā<br />

apmērā balleta švīti. Minētai mūzikai deju ritma<br />

nava un ko šinī virzienā Kalniņš domā tālāk darīt, tas<br />

pagaidām nav zināms. Pirms kāda laika Jānis Mediņš<br />

stājies pie balleta komponēšanas. , Cik zināms, tad<br />

libreto šim ballctam uzrakstījis agrākais Nac. operas<br />

balletmeistars Komisārs un tas domāts trīs cēlienos,<br />

piecās ainās. Pirmais cēliens esot jau uzrakstīts un tas<br />

saistot uzmanību ar savām daudzām melodiskām dejām.<br />

Tas ir liela apmēra ballets, kas pildīs veselu vakaru.<br />

Latvju balletu jau sen visi gaida ar lielu interesi<br />

(iii var notikt, ka viņa pirmuzvedumu jau piedzīvojam<br />

nākamā sezonā.<br />

Kora dziesmas.<br />

Latvju mūzikā visbagātākā literatūra ir kora dziesmai.<br />

Šī ir arī visvecākā mūzikas nozare latvju skaņu<br />

mākslā un viņa ir visvairāk izplatīta Latvijā. Mūsu<br />

daudzie kori, kuri jau darbojās vairāk • kā pussimts gadu,<br />

latvju dziesmas skandinādami, par tām sajūsminājušies<br />

paši un sajūsminājuši arī citus. Latvju pirmie<br />

dziesmu komponisti bij .1. un D. C i m z e s un B a um<br />

a ņ u Kārlis. No pirmajiem dzirdam vēl skandinām<br />

tikai viņu harmonizētās tautas dziesmas, no pēdējā<br />

«Valsts himnu» un «Trimpalu», kamēr pārējie jau nogrimuši<br />

aizmirstībā. Citādi tas ir ar Jurjānu A nd<br />

ē j a dziesmām, no kurām dažas pārgājušas tautas<br />

mutē. Loti plašu atbalsi atradušas J. Vītola kora<br />

dziesmas, starp kurām ir vesela rinda īstu šedevru.<br />

Vītola dziesmas tiek dziedātas daudz, viņas nekad neapnīk<br />

un tās dzird skandinām vienmēr no jauna. Tas<br />

notiek nevien ar viņa agrāk komponētām dziesmām, bet<br />

arī ar vēlāk uzrakstītiem darbiem. Mazāk piekrišanu<br />

atradušas A, Kalniņa dziesmas, no kurām tikai nedaudzām<br />

laimējies iegūt pilsoņu tiesības, aiz šo kompo-


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 43<br />

zīciju kora techniskām grūtībām. Vislielāko popularitāti<br />

ieguvušas E. Melngaila dziesmas, bez kurām<br />

nemaz nav domājami lavju koru dziesmu koncerti.<br />

Daudzos cienītājus viņas atradušas īpaši ar savu technisko<br />

vienkāršību un skaidrām harmonijam. Melngailis<br />

labi pazīst koru iespējamības un tāpēc prot arī piemēroties<br />

koru prasībām. Interesantus kora dziesmu<br />

veidojumus devis Jēkabs Oraubiņš, īpaši ar savu<br />

teicamo technisko izstrādājumu. Augstas prasības<br />

koriem uzstāda J. Zālīša dziesmas. Kas netaupa<br />

pūliņus un cenšanos tikt pāri Zālīša dziesmu grūtībām,<br />

tām beidzot atklājas šo dziesmu brīnišķais košums. Jaukas<br />

dziesmas ir arī J. C ī r u 1 i m un tās noteikti iekaro<br />

koru simpātijas. Daudz dziesmu uzrakstījis V.<br />

Ozoliņš, kuras patīk ar savu lirisko noskaņojumu un<br />

melodisko lokanību. Interesantas dziesmas ir A. Ābelim,<br />

kurš savās kompozīcijās cenšas ielikt īpatnākos izteiksmes<br />

līdzekļus. Teicami veidotas J ā ņ a Kalni u a<br />

dziesmas, kurās dzirkst asprātība. Daudz sirsnības P.<br />

L ī c ī t e s dziesmās. Jāmin arī V. J u r ē v i č a un<br />

Volfganga Dārziņa glīti veidotās kora dziesmas.<br />

Rīgas pilsētas mākslas muzejs, dziesmu svētku laika<br />

bus atvērts katru dienu un publikai pieietams.<br />

Solo dziesmas.<br />

Latvju solo dziesmas vispirms sāka rakstīt Pēteris<br />

Š a n c b e r ģ i s. Viņa dziesmas tautā ātri palika<br />

populāras un dažas no tām zināja gandrīz vai visi.<br />

Šancberģa ilziesmām tomēr īstākas mākslas vērtības<br />

nebij un tās ar savu lēto piegaršu drīzi vien nozuda<br />

un tagad jau tās aizmirstas. Jurjānu Andreja<br />

u n J. V ī t o 1 a dziesmas sākumā publika nesaprata,<br />

bet pamaz viņām radās īsti cienītāji. īpaši daudzās Vītola<br />

dziesmas, ar smalku gaumi veidotas, atradušas sabiedrībā<br />

jo plašu atbalsi. Solo dziesmas komponējuši<br />

visj mūsu komponisti un nav neviena no tiem, kas šinī<br />

mūzikas nozarē nebūtu izmēģinājuši savu roku. Visvairāk<br />

solo dziesmu uzrakstījis Alfrēds Kalniņš un viņa<br />

dziesmu skaits sniedzās pāri 200. Daudzas Kalniņa<br />

dziesmas, īpaši no pirmā laikmeta, atradušas loti plašu<br />

popularitāti. Viņa dziesmas pieskaitāmas pie' viskrāšnākiem<br />

ziediem latvju solo dziesmu literatūrā. Melodiski<br />

skaistas, izjūtu bagātas, ar raksturīgiem pavadījurrism,<br />

viņas .ar saistīt visu uzmanību. Ar Kalniņu,<br />

kā solo dziesmu komponistu, gandrīz neiespējami sacensties<br />

citiem mūsu skaņražiem. Daudz skaistu dziesmu<br />

uzrakstījis arī Jānis M e d i ņ š. Šīs dziesmas<br />

gan rakstītas kā mēdz teikt pats Mediņš, garām ejot,<br />

un komponists uz tām nav nopietnāk skatījies, tomēr<br />

tām liela mākslas vērtība. Te ieskaņās Mediņa liriskā<br />

stīga ar tādu spēku, ka tā uzvar katru. Mediņa dziesmas<br />

iemīļojuši visi un nākas dzirdēt gandrīz vai katrā<br />

solo dziesmu vakarā. Loti vērtīgas dziesmas uzrakstījis<br />

arī J. Z ā 1 ī t i s. Viņa dziesmas nav iespiestas un<br />

tāpēc viņu izplatīšana stipri apgrūtināta. Neraugoties<br />

uz visu to, Zālīša dziesmām radušies daudz īstu draugu.<br />

Viņām piemīt kāds neparasts pievilkšanas spēks un<br />

kas ar tām reiz tuvāk sadraudzējies, tas viņas iemīļos<br />

uz laiku laikiem. Zālīša dziesmās dominē izsmalcināta<br />

gaume un filigrāns slīpējums. Viņa smalkās dziesmas<br />

no izpildītāja prasa vispusīgas inteliģences un iedziļināšanos.<br />

Daudz dziesmu uzrakstījušas L. Oarūte un L.<br />

Reinholde ar tekstu ilņstrējošiem pav'adījumiem. Diezgan<br />

dzied koncertos V. Ozoliņa un P. Šuberta<br />

dziesmas. Ar smalku gaumi un stila izjūtu uzrakstītas<br />

J. P o r u k a dziesmas. Latvju solo dziesmas, līdzīgi<br />

kora dziesmām uzrāda ļoti daudz augstākas kvalitātes<br />

skaņdarbu, kas blakus stādāmas cittautu komponistu izcilākām<br />

vērtībām.<br />

Instrumentālā mūzika.<br />

Klavieru literatūra līdz šim vēl nava visai plaša,<br />

fio opusu skaits samērā vēl diezgan nenozīmīgs. Pilnīgi<br />

trūkst darbu ar orķestra pavadījumu. Visvairāk<br />

klavierēm komponējis J. Vītols, starp kuriem atrodami<br />

darbi ar augstu mākslas vērtību. Šo kompozīciju<br />

trūkumu veicina tas, ka mums jo projām trūkst koncertu<br />

pianistu, kas gribētu piegriest nopietnāku vērību<br />

latvju klaviermūzikai. Vienu, otru interesantu klavierkompozīciju<br />

uzrakstījis arī Jānis Mediņš, ko atrod<br />

par iespējamu atskaņot arī dažs ārzemju pianists.<br />

Klavierēm uzrakstījuši lielāku skaitu kompozīciju ari<br />

Oarūte un Reinholde, kas dažkārt atskanējušas<br />

pašu autoru izpildījumā. Vienā, otrā gadījumā<br />

uzkomponējuši klavierēm arī citi mūsu komponisti, kas<br />

palikuši pa lielākai tiesai guļot portfelī. Iesācējiem pianistiem<br />

apstrādājis latvju tautas dziesmas J. G r a ub<br />

i ņ š, pakāpeniski ievietojot tās trijās burtnīcās, skatoties<br />

pēc viņu atskaņojuma grūtībām. Graubiņa tautas<br />

dziesmu apstrādājumi ierīkoti ļoti glīti un muzikāli<br />

interesanti.<br />

Pārāk maz mums vēl vijoļu kompozīciju. īpaši pēdējos<br />

gados še maz kas nācis klāt. Vienīgi Jānis Mediņš<br />

uzrakstījis pāris jaunas vijoļu miniatūras. Koncertos<br />

spēlē vai nu citu tautu vijoļkompozīcijas, vai kaut<br />

ko no agrākā gada biruma. Un vijolnieku mums tik daudz,<br />

kas labprāt spēlētu arī mūsu pašu komponistu darbus.<br />

Ir dabīgi, ka nevar katru reiz spēlēt Kalniņa «Elēģiju»<br />

un Vītola «Melodiju».<br />

Vērtīgs ieguvums ir Jāņa Mediņa jaunais violončello<br />

koncerts, kurš izpelnījās atzinības atsauksmes arī<br />

Vakareiropā. Neraugoties, ka šis koncerts uzrāda<br />

daudz īpatnējas un interesantas mūzikas, tas veidots ar<br />

lielu technisku prasmi un liecina par šā instrumenta<br />

iespējamību vispusīgu pazīšanu.


44 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Diezgan trūcīgi pie mums vēl jo projām ar kamermūzikas<br />

darbiem. Tiesa, pēc tiem maz pieprasījumu, jo<br />

publika ne visai mīl interesēties mūsu dienās par kamermūziku.<br />

Tomēr šim izsmalcinātam muzicēšanas veidam, derētu<br />

arī pie mums piegriest vairāk vērības. Ilgus gadus<br />

vajadzēja iztikt vienīgi ar Vītola stīgu kvartetu, līdz kamēr<br />

beidzot Harijs Ore un Jānis Mediņš bij parūpējušies,<br />

lai šo robu aizpildītu. Tagad, paldies Dievam,<br />

varam sastādīt vismaz viena kamermūzikas vakara<br />

programmu.<br />

Raksti par mūziku.<br />

Rakstu par mūziku mums vēl jo projām stipri maz.<br />

Ilgāku laiku mums bij jāiztiek vienīgi ar E. Dārziņa<br />

Diriģenti.<br />

Latvju izpildošie mākslinieki.<br />

Latvju mūzikas dzīvei sākoties, ar diriģešanu nodarbojās<br />

nevis profesionāli diriģenti, bet sava aroda nespeciālisti.<br />

Koru vadoņi bij skolotāji, kas nevien apmeklēja<br />

korus, bet arī tos vadīja, kā atsevišķos koncertos,<br />

tā arī dziesmu un apgabala dziesmu svētkos. Vispārējos<br />

latvju dziesmu svētkos uzstājās kā diriģenti sākumā<br />

mūzikas skolotāji J. Bētiņš un J. Zīle, vēlāk šo pienākumu<br />

uzņēmās mūsu komponisti: Jurjānu Andrejs, Vīg-<br />

r o T<br />

nēru Ernests, P - L Vītols un citi. Tikai vēlākos gados,<br />

sākot ar piektiem <strong>svētki</strong>em, pie diriģentu pults<br />

redzam, prof. P. Jozuusu, bet sestos svētkos jau Nacionālās<br />

operas diriģentu T. Reiteru. Sestos latvju vispārējos<br />

dziesmu svētkos, līdzās abiem minētiem diriģen^<br />

tiem, uzstāsies ari komponists E. Mclngailis un Nacionālās<br />

operas kormeistars Teodors Kalniņš. Kā to redzam,<br />

tad pamazām diriģēšana pāriet profesionālo diriģentu<br />

rokās, kas speciāli šim uzdevumam sagatavoti<br />

un kam arī vairāk piedzīvojumu šinī lietā. Tomēr nav<br />

jāaizmirst, ka diriģentiem-nespeciālistiem, mūsu koru izaudzināšanā,<br />

bijuši ļoti lieli nopelni un jāatzīst arī, ka<br />

pat lielāki, nekā profesionāliem diriģentiem. Bez pirmajiem<br />

arī tagad nevarētu notikt nekādi latvju vispārējie<br />

dziesmu <strong>svētki</strong>, jo tas.nl uz viņu pleciem tiek iznests<br />

viss lielais kora sagatavošanas darbs. Protams, jo<br />

spējīgāks būs pats diriģents, jo labāk dziedās ari viņa<br />

koris. Tāpēc jārūpējas, lai mūsu koru diriģentiem būtu<br />

iespējams pienācīgi sagatavoties un jāgādā, lai tiem būtu<br />

iespējams apmeklēt diriģentu kursus, līdzīgi agrāk rīkotiem<br />

izglītības ministrijas diriģentu vasaras kursiem.<br />

Tādi būtu sarīkojami nevien Rīgā, bet arī citos Latvijas<br />

apvidos, piem. Liepājā,<br />

Daugavpilī un citur.<br />

Ventspilī, Talsos, Valmierā,<br />

Loti daudz darījuši mūsu koru diriģēšanas mākslas<br />

pacelšanā divi tādi entuziasti kā Jānis Bētiņš Kurzemē,<br />

un Jānis Cimze Vidzemē. Šie abi lielie tautas darbinieki<br />

nebij tikai mūzikas paidagogi, bet tie bij sapņotāji,<br />

kam gribējās redzēt, ka visa latvju tauta mīL^ļŪBJai<br />

«Ceļa jutīs», kas bij vienīgā brušūra par mūziku visā<br />

latvju literatūrā. Arī pēdējos gados neesam kļuvuši<br />

daudz bagātāki. Gan iznāca Dārziņa rakstu krājums,<br />

kas bij papildināts arī citu autoru rakstiem un Jurjānu<br />

Andreja monogrāfija, bet tas vis tomēr pārāk maz.<br />

Nesen gan iznāca latvju valodā Richarda Vāgnera monogrāfija<br />

un pašlaik sola izdot Čaikovska un Bēthovena<br />

plašākas monogrāfijas, bet ar to vēl maz būs līdzēts.<br />

Gandrīz visi raksti par mūzikas jautājumiem parādās<br />

vai vienīgi dienas presē un turklāt vēl konspektīvā veidā.<br />

Vairākkārt mēģināja izdot latvju mūzikas žurnālu,<br />

bet līdz šim, par nožēlošanu visi šie mēģinājumi cietuši<br />

fiasko. Gaidīsim, ka stāvoklis reiz grozīsies šinī jautājumā<br />

un mums reiz radīsies sava plašākā literatūra<br />

par mūziku un arī savs pastāvīgs mūzikas žurnāls.<br />

un mīl dziedāt. Un velti tie nebij ticējuši savam darbam<br />

un ideāliem. Viņu audzēkņi gāja tautā ar tādu pat ticību<br />

krūtīs, kā viņu lielie skolotāji un aicināja visus mīlēt<br />

dziesmas un tās skandināt. Ar vēl lielāku sajūsmu<br />

mākslas evaņģēliju ņēmās sludināt Jurjānu Andrejs.<br />

Vēl jauneklis būdams viņš mūzikai pieķērās ar visām<br />

savām labākām jūtām un bij gatavs tai ziedot visus savus<br />

spēkus. Ar kādu sajūsmu redzējām Jurjānu Andreju<br />

latvju lielajos dziesmu svētkos stāvam pie diriģenta<br />

pults un kāds prieks tādos brīžos staroja no viņa skata.<br />

Jurjāris bij liels mūzikas fanātiķis, kurš mūziku gribēja<br />

aptvert visā viņas plašumā un spēkā. Viņš studēja nevis<br />

kā parasts, kādu vienu mūzikas specialitāti, bet veselas<br />

trīs: kompozīcijas teoriju, ērģeles un mežragu.<br />

Jurjānam nebij nekā jaukāka par mūziku un viņš ņēmās<br />

sludināt visiem par šīs mākslas brīnumpasauli. Jurjāņs<br />

upurēja visu sevi mūzikai un rūpējās arī par saviem brāļiem<br />

Juri un Pāvulu, lai arī tie varētu kalpot mākslai.<br />

Kaut gan Vīgneru Ernests visu savu mūžu strādāja<br />

kā paidagogs, viņa diriģēšana bij ļoti tuvu šī aroda<br />

speciālistu spējām. Viņa noteiktais žests un muzikālā atveidojuma<br />

skaidrība, Vignēram deva iespēju koncertos<br />

sasniegt īsti spožus rezultātus. Ja vien Vignēram būtu<br />

bijusi izdevība pastāvīgi vingrināties diriģēšana, nav<br />

šaubu, ka šinī nozarē viņš būtu sasniedzis ļoti daudz.<br />

'Lielajos dziesmu svētkos Vīgnera stingrā griba koru<br />

vadīšanā sasniedza triumfu.<br />

Koru vadīšanai daudz laiku ziedojis arī prof. .1. Vītols.<br />

Būdams loti aizņemts kā profesors Pēterpils<br />

valsts konservatorijā, Vītols tomēr centās atlicināt laiku,<br />

lai gadu no gada strādātu ar kādu Pēterpils kori.<br />

Vītola izpildāmo dziesmu nemākslotais, plašās līnijās,<br />

dziļā muzikālā izteiksmē veidotais izpildījums, varētu<br />

noderēt kā paraugs arī tagadējos laikos mūsu diriģentiem.<br />

Ar P. J o z u u s u koru diriģešanu sākās jauns laikmets.<br />

Jozuus koru diriģēšana ienes jaunu elementu —<br />

virtuozitāti. Jozuusa meistara roka visiem pazīstama<br />

un viņa tēchniskie sasniegumi augsti kvalificējami. Tikai<br />

žēl, ka Jozuusa vērtīgie tēchniskie sasniegumi, līdz šim


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 45<br />

Dzēsiet uguni ar „Total"<br />

moderno ogļskābes sausdzēšamo aparātu,<br />

priekš cietiem ķermeņiem (koku u. t. t.) un šķidrumiem (eļļu,<br />

bencinu u. t. t.). Acumirklīga un stipra dzēšspēja. Neaprobežots<br />

uzglabāšanas laiks.<br />

Nesasalst! Neizgaist! Nekristalizējas!<br />

Vislielākā drošība pret ugunsgrēkiem Sevišķi ieteicams un nepieciešams šis aparāts uz laukiem!<br />

Operdziedātājs Adolis Kaktiņš,<br />

dziedās karali «Vaidelote» Nac. Opera dziesmu<br />

svētku laikā.<br />

Veļas, bērnu apģērbu un galantērijas<br />

veikals<br />

A. ŠIFFERS, Rīgā<br />

Skārņu ielā Nr. 16.<br />

Lielāizvēlē:<br />

Kuugu, dāmu Un bērnu veļu, bērnu apģērbus<br />

un citas galantērijas preces.<br />

Pieņem pasūtījumus uz veļu, dāmu un bērnu apģērbiem.<br />

Plise, hēlerē, kurbulē, izšuj monogramas. Darbi tiek apzinīgi<br />

izpildīti, par ļoti mērenām cenām.<br />

Ģeneralpārstāvis Latvijā inženiers AlekS. J a u c h S , Rīgā<br />

Vaļņu ielā 28-b, tāļr. 22422.<br />

Diriģents prof. J. Mediņš,<br />

vadīs latvju simfonijmūzikas koncertu konservatorijā.<br />

veikals<br />

Ģertrūdes ielā N° 33.<br />

Piedāvā no krājumā visādas<br />

Mēbeles kā ari metāla gultas,<br />

par ļoti pieejamām cenām uz nomasksu<br />

lidz 18 mēnešiem.<br />

M. PLINERS


46 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums,<br />

Neviens krēms nedara brīnumus...<br />

Bet ja Jūs savu ādu rūpīgi tīrīsiet, viņa drīz pieņems veselīgu<br />

izskatu, kas vienīgi ir pamats īstam skaistumam. Elizabetes Ardens kosmētiskie<br />

preparāti ir labākie līdzekļi sasniegt šo ādas skaistumu.<br />

Venēcijas krēms ādas tīrīšanai "stSf<br />

t i n a ā d u u n d a r a<br />

-Venēcijas līdzeklis ādas stiprināšanai «ARDEN»<br />

stiprina asins cirkulāciju un piedod sejai jaunības svaigumu.<br />

Venēcijas līdzeklis audu barošanai «ORANŽ»<br />

stiprina audus un izlīdzina grumbas.<br />

Krēms WELWA" ^ a<br />

J° ^<br />

Elizabetes Irita<br />

vēl tik ļoti maz bijuši pieietami citiem diriģentiem, kam<br />

šīs zināšanas būtu nesušas lielu svētību. Jozuus neaizraujas<br />

no acumirkļa saviļņojuma, bet viņa atskaņojumos<br />

vienmēr jūtam stigri noteiktu plānu un muzikālu<br />

domu skaidrību. Agrākos laikos kā koru diriģents,<br />

daudz strādājis arī E. Melngailis. Viņa, Pēterpilī<br />

nodibinātais koris, kas savā laikā koncertēja arī Rīgā,<br />

bij. sastādīts no dziedātājiem ar izcilus balss materiālu<br />

un sava stingrā diriģenta vadībā bij viena no spožākām<br />

kora vienībām, kas jeb kad pie mums pastāvējušas. Šī<br />

kora atskaņojumi bij muzikāli apgaroti un meistarīgi<br />

veidoti. Arī pēckara laikos Melngaila jaundibinātais<br />

koris Rīgā lika par sevi visiem runāt. Melngaila bagātīgie<br />

piedzīvojumi un stingrā griba, palīdzēja jauno kori<br />

ātri nostādīt uz droša ceļa un tas varēja sarīkot paraugkoncertus<br />

pa visu Latviju. Teodors R e i t e r s kā<br />

diriģents, starp visiem pārējiem, ieņem izcilus stāvokli.<br />

Reitera koncerti, ar viņa paša kori, iepazīstinājuši ar<br />

latvju jaunajām koru kompozīcijām, tā gadu no gada<br />

rādot, kas vien vērtīgs parādījies mūsu koru dziesmu<br />

literatūrā. Reiters, ar savu bagāto temperamentu un<br />

dzīvo atskaņojumu, pratis saistīt klausītāju ievērību.<br />

Reiters ir nevien teicams koru vadonis, bet arī mūsu<br />

spējīgākais orķestra diriģents, kam daudzi piedzīvojumi<br />

un bagātīgas zināšanas. Reiters prot valdīt par masām<br />

un tās turēt savā varā. To vairākkārt esam varējuši<br />

mīkstu un elastīgu.<br />

Venēcijas<br />

Venēcijas prepaprepa<br />

ļjļļļļjjļjj g^rīvības<br />

rāti dabūjami pie<br />

pārliecināties lielajos, apvienoto koru koncertos. Pirms<br />

nedaudz gadiem sāka parādīties kā koru diriģents arī<br />

Teodors Kalniņš. Visu laiku izpildot kormeistara<br />

pienākumus Nacionā operā, strādājot līdzās Jozuusam,<br />

Kalniņam bijusi laimīga izdevība novērot viskomplicētākās<br />

kora technikas, iespējamības. Uzstājoties daudzos<br />

koncertos gan Rīgā, gan provinces apgabala dziesmu<br />

svētkos, Kalniņš pierādījis, ka viņš prot korus vadīt un<br />

ka viņam piemīt visas kora diriģentam nepieciešamās<br />

īpašības. No jaunākiem diriģentiem īpaši jāizceļ<br />

Ādolfs Ābele, kurš ar studentu kori «<strong>Dziesmu</strong> vara»<br />

koncertu šo pavasar pārsteidza visus, kas vien bij<br />

ieradušies viņa dziesmu yakarā. Jau iepriekšējās^ sezonās<br />

Ābele vērsa uz sevi uzmanību kā diriģents un viņa<br />

dziesmu dzīvais priekšnesuma veids izsauca daudzas<br />

parunas. Ābele prot panākt no kora I nevien skaidru<br />

noskaņojumu, bet krāsu bagātu, izteiksmē raksturīgu<br />

priekšnesumu. Viņa atskaņojumos jūtama augsta muzikāla<br />

kultūra. Artūrs Bobkovics iesāka savu<br />

karjeru kā simfoniska orķestra diriģents, kurš bieži sumināts<br />

Rīgas jūrmalas somfonijkoncertos. Nelabvēlīgu<br />

apstākļu dēļ, Bobkovics spiests atteikties no iemīļotā<br />

darba tālāk strādāšanas ar simfonijorķestri. Bobkovics<br />

sāk strādāt ar Latvijas universitātes kori un paliek<br />

par mūsu augstskolas mūzikas direktoru. Viņa gadskārtējie<br />

kora koncerti arvien liecinājuši par diriģenta<br />

Tirdzniecības un rūpniecības<br />

RIS. „Aug)u Eksports"<br />

Augļu un sakņu pārstrādāšanas fabrika. Iesala ekstrakta fabrika. Vmdantava, bez alkohola.<br />

B<br />

Alus darītava, iesala fabrika un augļu-ūdeņu iestāde<br />

K/S. „KYMMEL"<br />

Fabrikas un galvenais kantoris: RīgS, Bruņinieku ielā 2. Tājr.: 91598, 91163, 91646 un 91^


VIL Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 47<br />

darba rosmi un krietnām kora vadoņa spējām. Bobkovics<br />

baudījis vispusīgu diriģenta izglītību ārzemēs.<br />

Augstā mērā apdāvināts diriģents ir prof. Jānis<br />

Mediņš. Ilgāki izpildot diriģenta pienākumus Nacionālā<br />

operā, Mediņš tur piesavinājies daudz piedzīvojumu.<br />

Pēdējos gados Mediņš ir Rīgas radiofona galvenais<br />

diriģents un ar teicamām sekmēm darbojas simfonijmūzikas<br />

laukā. Mediņš brīvi pārvalda viskomplicētākās<br />

partitūras un spēj orientēties katrā vissarežģītākā situācijā.<br />

Mediņš kā diriģents, pēdējos gados stipri progresējis<br />

un viņa vadītie simfonijkoncerti rādījuši, ka Mediņš<br />

prot izcelt katra komponista īpatnējo stilu. Šovasar<br />

Mediņš darbosies arī kā Jūrmalas simfonijkoncertu<br />

galvenais diriģents.<br />

Arvīds Pārups ir agrākais Liepājas operas diriģents,<br />

pašlaik ir Rīgas radiofona otrais diriģents. Viņa<br />

ilggadīgā prakse Pārupam palīdzējusi iegūt nepieciešamu<br />

rutīnu. Vislabāk Pārupam padodas jaukta rakstura<br />

mūzika. Pārups ir arī Radiofona pastāvīgais operētu<br />

diriģents.<br />

Plašāku ievērību pelna kā diriģents Jēkabs Vīto<br />

1 i ņ š. Strādājot ar Rīgas skolotāju institūta kori, viņam<br />

bijušas īsti spožas sekmes. Lai tikai atminamies<br />

viņa iestudēto Mocarta «Rekviemu», kuru jaunais diriģents<br />

uzveda tik, loti sekmīgi. Vītoliņš daudz uzstājies<br />

nevien Rīgā, bet bieži vien ar labām sekmēm vadījis<br />

provincē dažādus apgabala dziesmu svētkus kā Kurzemē,<br />

tā Vidzemē.<br />

Bernhards Kunkis beidzis Pēterpils valsts<br />

konservatoriju kā kora orķestru kapelmeistars. Kunkis<br />

S. J. Falkov, Rīgā,<br />

Marijas ielā 17. Tālrunis 29586<br />

Piedāvā no sava bagātīgā krājuma<br />

lēti un lielā izvēlē:<br />

uzvalkus, mēteļus un žaketes<br />

skolniekiem un zēniem, meiteņu<br />

mēteļus un jakas, kā arī<br />

dāmu konfekcijas.<br />

VISĀDAS MODES<br />

Pasūtījumi tiek pēc mēra īsā laikā glīti izpildīti<br />

tomēr vairāk iemīļojis simfonijmūziku un operu un jau<br />

vairākus gadus darbojas kā Liepājas operas pastāvīgais<br />

diriģents. Diriģējis simfonijkoncertus ir Rīgā, ir Liepājā.<br />

Kādu laiku sabija par Nacionālā teātra kormeistaru.<br />

Tagad vada arī Liepājas filharmonijas orķestri un<br />

vairākkārt diriģējis Liepājas apvienoto koru koncertus.<br />

Apdāvināts diriģents ir Eberhards Lammas.<br />

Ar viņa paša nodibināto Rīgas policijas darbinieku orķestri,<br />

Lammas vairākkārt koncertējis Rīgā un apliecinājis<br />

krietnas diriģenta spējas. Diriģējis laiku pa laikam<br />

arī Jelgavā simfonijkoncertos.<br />

Rūdolfs Vanags iesāka darboties kā Liepājas<br />

operas kormeistars, bet pēc neilga laika turpat sāk diriģēt<br />

arī operas, pēdējo uzdevumu izpildot vairāk gadus no<br />

vietas. Vanags sabija kādu laiku arī par diriģentu Nacionālā<br />

operā, kur diriģēja balleta izrādes.<br />

Loti spējīgs diriģents ir Jānis Sieriņš. Vadījis<br />

daudzus korus, bet sevišķi sasniedz spožas sekmes<br />

ar viņa nodibināto vīru kori «Dziedonis», ar kuru uzstādamies<br />

izpelnās vispārēju ievērību. Nodibinājis arī<br />

provincē «Dziedoņa» kora filiāles.<br />

Viens no redzamākiem jaunākiem diriģentiem ir<br />

Sergejs Duks. Vadījis korus Vidzemē uz laukiem,<br />

vēlāk Rīgā, kur nodibina «Dainas» kori. Neilgā laikā<br />

enerģiski strādājot ar jauno kori Duks gūst jo atzīstamus<br />

rezultātus. Duks vada arī kadetu kori.<br />

Kārlis Pūķis vadījis ir korus, ir simfonijorķestri.<br />

Pūķis ir spējīgs diriģents, kurš uzstājoties daudzos<br />

koncertos uzrādījis atzīstamas muzikālas spējas.<br />

bilžu «rims<br />

visos izstrādājumos un cenās<br />

Ierām. bilžu izstāde I. stāvā<br />

veco meistaru un citas gleznu reprodukcijas,<br />

arī krāsās. Bilžu mapes.<br />

Rīgas skati ramejumos, kokgriezumos un citi.<br />

Visāda literatūra dažādas valodas, arī<br />

lielā izvēlē literatūra par putnkopību, dārzkopību,<br />

un vispārējo lauksaimniecību.<br />

1 Pasūtījumi<br />

ari no provinces tiek<br />

apzinīgi izpildīti.<br />

Grāmatu<br />

un<br />

Gleznu-<br />

veikals<br />

Tāļ. 22779<br />

Rīgā, Tīgoņu ielā 15. \:i . 1580


48 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Mūzikaliju veikals K. Sulainis<br />

Rīga, Maskavas iela Nr. 104.<br />

Lielā izvēlē: Patafoni, plates, patafonu adatiņas, dažādi patafonu piederumi.<br />

Vijoles, ģitāras mandolīnes, balalaikas. Cenas mērenas — glīts darbs.<br />

Koncertējis arī Somijā ar Jaunatnes savienības kori.<br />

Sevišķi spožas sekmes panāk ar Latv. kultūras biedrības<br />

kori, uzstājoties Rīgā un jūrmalā.<br />

Eduards Kažociņš pašlaik ir Rīgas tautas<br />

konservatorijas kora diriģents. Vadījis daudzus korus<br />

gan Rīgā, gan Liepājā. Kažociņš uzstājoties dažādos<br />

koncertos guvis panākumus.<br />

Jānis Mīlzarājs pazīstams kā bērnu koru<br />

vadītājs. Jau ilgāku laiku vada Jaunatnes. Sarkanā<br />

krusta bērnu kori, ar kuru bieži uzstājies atklātībā Rīgā,<br />

koncertējot ar to arī Igaunijā un Lietuvā.<br />

Jānis Miķelsons ir Rīgas pareizticīgo katedrāles<br />

kora vadītājs, kur ieņem redzamu vietu starp<br />

pareizticīgo baznīcas koru diriģentiem. Diriģējis daudzus<br />

korus un ilgāku laiku vadījis «Pērkona» kori, ar<br />

kuru uzstājies vairākkārt arī ārpus Rīgas.<br />

Ernests 0 d r i s ir pazīstams Liepājas koru<br />

diriģents, kura darbība noritējusi dažādu biedrību, teātru<br />

un skolu koros. Diriģējis arī Latv. teātra orķestri.<br />

Bernhards Muižnieks — viens no darbīgākiem<br />

Rīgas kora vadoņiem. Sākumā vadījis korus uz<br />

laukiem, vēlāk, tos turpina diriģēt arī Rīgā. Ilggadīgs<br />

Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrības diriģents.<br />

Vēlāk nodibina pats savu kori un ar to turpina strādās<br />

un rīkot koncertus.<br />

Ādolfs Šillers kora diriģenta gaitas sācis<br />

Ausekļa biedrībā, vadījis Rīgas skolotāju biedrības kori<br />

DZ<br />

MMM<br />

gumija zolēm un papēžiem. GOOD-YEAR papēži un zoles ir izturīgākie un tādēļ<br />

lētākie. Pieprasāt visur saviem apaviem „GOOD-YEAR''<br />

un citus. Vēlāk strādā kā dziedāšanas skolotājs trešā<br />

pilsētas vidusskolā un Valsts paraugskolā. Vada arī<br />

Skolotāju arodbiedrības kori. Diriģējis vairākkārt apvienotus<br />

skolēnu koru koncertus. Izpelnās ievērību,<br />

vadot Nacionālā operā vidusskolu audzēkņu koru koncertu.<br />

Arnolds Sineps — populārs Valmieras koru<br />

diriģents. Agrāk darbojies Rīgā, vadot dažādus skolu<br />

un vairākus biedrības korus. Bijis par virsdiriģentu<br />

Valmieras, Rūjienas, Limbažu, Dikļu, Bauņu apgabala<br />

dziesmu svētkos.<br />

Gustavs K 1 a u s t i ņ š vadījis studentu biedrības<br />

«Zemgālija» vīru kori, Maskavas tautas izglīt. biedrības<br />

kori, Omskas un Minskas korus, Rīgā dzelzscelnieku<br />

un valsts darbinieku korus.<br />

Jānis G r i e n f e 1 d s, Torņkalna tautas univerzitātes<br />

un Rīgas nomalnieku savienības kora diriģents.<br />

Diriģējis arī dažus apvienoto koru koncertus.<br />

Ferdinands Pličs ir dziedāšanas paidagogs.<br />

Vada Rīgas skolotāju biedrības kori, ar kuru uzved<br />

Haidna «Pasaules radīšana». Diriģējis arī skolēnu<br />

kopkorus.<br />

Arvīds Prēdelis sācis kori vadīt uz laukiem.<br />

Kādu laiku diriģējis Malienas studentu biedrības<br />

kori, arī dažus novada dziesmu svētkus. Pēdējā laikā<br />

vada «Beverinas dziedonis» un Sv. Trīsvienības baznīcas<br />

korus.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski atjauno nederīgi palikušas plates 5 stundās.


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 4Q<br />

P. LIEPIŅS,<br />

Smalkādu darbnīca<br />

RĪGĀ. KR. BARONA IELĀ 51<br />

Portfeļi<br />

Dāmu rokas somiņas<br />

Dažādi naudas maki<br />

VAIRUMĀ MAZUMĀ<br />

Mērenas cenas<br />

Leo Vīgners, starp jauniem diriģentiem, ieņem<br />

jo redzamu vietu. Šim uzdevumam Vīgners vispusīgi<br />

sagatavots un vadot Rīgas bezdarbnieku simfonijorķestri,<br />

pierādījis īsti krietnas sekmes. Vīgners vada -divus<br />

korus: vīru kori «Dziedonis» un jauktu kori «Līgo».<br />

Jēkabs Mediņš tagad vada korus Jelgavā,<br />

īpaši jāatzīmē viņa, nesen vadītais Zemgales apvienoto<br />

koru koncerts Jelgavā, kur Mediņš, izcēlās, kā muzikāli<br />

jūtīgs un techniski veikls diriģents.<br />

Juris J u r j ā n s sācis diriģēt simfonijorkestri<br />

Harkovā, kur vadījis vairākas sezonas turienes vasaras<br />

koncertus. Juris Jurjāns bij pirmais, kas sāka rīkot<br />

veselus latvju kompozīciju vakarus Rīgas jūrmalā. Vadot<br />

apvienoto pūtēju orķestra koncertu Dobelē, uzrādīja<br />

daudz simpātisku organizatorisku un muzikālu īpašību.<br />

Pāvuls Jurjāns vadījis nevien korus, bet ari<br />

simfonijkoncertus. Kādu laiku diriģējis arī viņa paša<br />

nodibināto operu. Vadījis apvienoto koru koncertus un<br />

uzstājies kā virsdiriģents piektos vispārējos dziesmu<br />

svētkos.<br />

Atis Kauliņš vadījis Jelgavā soku un dažādu<br />

biedrību korus. Vairākkārt diriģējis arī Zemgales apvienoto<br />

koru koncertus.<br />

Jānis Kalniņš darbojās jau vairāk gadus, ka<br />

Nacionālā teātra pastāvīgs kapelmeistars, galvenā kārtā<br />

kori vadot teātra uzvedumos, kur pierādījis visai atzīstamas<br />

spējas.<br />

Konditoreja un kafejnīca<br />

E. Barkovskv<br />

Majoros, Jomas iela M 62a Taļr. 424.<br />

Katru dienu svaifji cepumi, tortes un kūkas.<br />

Pasūtījumi tiek pieņemti.<br />

Dāmu cepuru zalons<br />

J. RUDOVICS,<br />

RĪGA BRĪVĪBAS IELA Nr. 36<br />

PIED5VA<br />

jaunākos Parīzes un Vīnes modeļus<br />

ii Kaļķa ielā<br />

JVs 17.<br />

Rotaļas un nodarbošanās, jaunatnes<br />

bibliotēka. Rotaļu lietas,<br />

Koku un metāla būvkastes.<br />

A. RIEZNIEKA<br />

Elektro mechaniska darbnīca<br />

Rīgā, Rēveles ielā 45. Tālrunis 91819<br />

Izlabo auto, elektrību, pertin dinamo starterus, magnētes,<br />

lādē un izlabo akumulatorus<br />

Voldemārs Ozoliņš galvenā kārtā vada<br />

skolu korus, bet diriģējis arī biedrību un baznīcas korus.<br />

Ozoliņš vairākkārt vadījis arī apvienoto koru koncertus<br />

provincē.<br />

Burchards Sossars —• Dailes teātra pastāvīgais<br />

diriģents, kurš vada kori izrāžu vajadzībām un<br />

diriģē tur sarīkotās operētu izrādēs.<br />

Aleksandrs Valle darbojas kā dziedāšanas<br />

skolotājs un vada vairākus biedrību korus. Ar labiem<br />

panākumiem diriģējis arī simfonijkoncertus un apvienoto<br />

koru dienas.<br />

Jānis No r vils strādā Siguldas % vidusskolā<br />

kā dziedāšanas skolotājs un vada turienes tautas augstskolas<br />

kori. Nodibinājis Liezerē «Imanta» kori un ar<br />

to sarīkojis vairākus koncertus. Sekmīgi vadījis ari<br />

simfonijorkestri konservatorijas vakaros.<br />

Artūrs Salaks strādā kā dziedāšanas skolotājs<br />

ceturtā Rīgas pilsētas vidusskolā, vada dziedāšanas<br />

biedrības «Fortissimo» kori. Diriģējis vairākus apvienoto<br />

koru koncertus.<br />

Jānis Turss agrāk vadīja korus Pēterpilī, bet<br />

tagad pasniedz dziedāšanu Liepājas skolās un vada turienes<br />

biedrību korus.<br />

S a m i 1 j o n s rosīgi strādājis Torņkalnā gan ar<br />

koriem, gan ar viņa nodibināto pūtēju orķestri, ar kuru<br />

gūst panākumus uzstājoties arī Somijā.<br />

Vienu 4<br />

/2 pudelīti diena<br />

Oskara Krūmiņa<br />

lieto ikviens, ku[š gāda par savu speķu un veselību.<br />

Rigā, Kr. Barona ielā Nr. 82<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Vecākā Rīgas<br />

lietussargu rūpniecība un dreijātava<br />

ALB. KOPPITZ,<br />

Dibināta Rīgā. 1894. gadā<br />

tikai Rīgā, Stabu ielā JSi 28. Tālrunis 3-4-4-7-6<br />

» i » o s AD.<br />

Foto P. SOHNVVALD<br />

Tpašn.IFR. NITZSCHE<br />

RIGA, MAZĀ ĶĒNIŅU IELĀ M> 12. TĀLRUNIS 20140<br />

IZDARA VISĀDUS UZŅĒMUMUS<br />

MODERNĀKA IZPILDĪJUMA<br />

KAHLERT, Rig<br />

Veikals: Audēju ielā J\T° 19. Tāļr. 21785. : - : Fabrika : Martas ielā JM° 9.<br />

STIKLU un SPOGOLU TIRGOTAVA<br />

Rūdolfs Kripe nesen sāka vadīt Rīgas<br />

bezdarbnieku simfonijorķestri un kā diriģents pierādīja<br />

labas sekmes.<br />

Arnolds Lapiņš pagaidām vēl reprezentējās<br />

kā simfonijorķestru diriģents konservatorijas vakaros.<br />

Alberts Bērziņš, kuru vairāk pazīstam kā<br />

Nacionālās operas koncertmeistaru, jau vairākas vasaras<br />

jūrmalā diriģē arī simfonijkoncertus, pēdējos gados<br />

arī Kemeros.<br />

Teodors Vējš, blakus saviem koncertmeistara<br />

pienākumiem Rīgas simfonijorķestrī, visu pagājušo vasaru<br />

diriģēja minētā orķestra populāros simfonijmūzikas<br />

vakarus un to turpinās darīt arī šovasar.<br />

Jānis Mūrnieks darbojās ka dziedāšanas<br />

paidagogs skolās. Vadījis korus un sevišķi panākumus<br />

guvis kā «Pērkona» kora diriģents.<br />

Aleksandrs Jankovskis gan vairāk pazīstams<br />

kā solo dziedātājs. Jankovskis guvis panākumus<br />

arī kā koru diriģents sekmīgi vadot «Pērkoņkora»<br />

koncertus.<br />

Ernests Kuškēvics — karakapelmeistars.<br />

Vada 3. Jelgavas kājnieku pulka pūtējorķestri. Viņa<br />

Modernas Irākas<br />

un<br />

smokingus izīrēju,<br />

isgatavoju visāda veida<br />

kungu apģērbus<br />

pēc jaunākās modes. Pirmklasīgs<br />

darbs. Daudzgadīga prakse.<br />

Mērenas cenas.<br />

Valdemāra ielā 16^ ieeja no<br />

Dzirnavu ielas. Taļr. 33039.<br />

Amata meistars ££. KļaviflŠ.<br />

Q.j Dib. 1900. g.<br />

vadītais orķestris izpelnījies vairākas godalgas. Bijis<br />

6. latvju visp. dziesmu svētku virsdiriģents.<br />

Ludvigs Greza, kā karakapelmeistars sāka<br />

darboties Kaukāzā. Sākot ar 1919. g. 4. Valmieras kājnieku<br />

pulka kapelmenstars.<br />

Ferdinands Košs, kara kapelmeistara pienākumus<br />

sācis izpildīt 1907. g., Daugavpils cietoksnī. Sākot<br />

no 1919. g. visu laiku ir 1. Liepājas kājnieku pulka orķestra<br />

diriģents. Orķestru sacensībā guvis vairākas<br />

godalgas.<br />

Kārlis Paucītis, kara kapelmeistara gaitas<br />

sācis Krievijā, pēc kam darbojies kā klarnetists Latvijas<br />

Nacionālā operā. No 1928. g. diriģēja kara orķestri<br />

Krustpilī.<br />

Gothards Heltnanis agrāk darbojies kā<br />

vijolnieks simfonijorķestrī. 1918. g. uzņēmās kara kapelmeistara<br />

pienākumus. Tagad Cēsu kājnieku pulka<br />

orķestra diriģents.<br />

Jānis Skujiņš sāk orķestri diriģēt 5. Latv.<br />

strēlnieku pulkā. No 1921. g. Vidzemes artilērijas pulka<br />

kora un pūtēju orķestra diriģents.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski, Rīgā, Terbatas ielā 18, tāļr. 27477.<br />

Lielākā tautas<br />

apģērbu izvelē<br />

ROKDARBU ZĪMĒTAVA<br />

MĀKSLAS IZŠUVUMI<br />

Iifilil-Kīrlllfi<br />

Rīga, Blaumaņa ielā 30|32<br />

Majoros, Jomes ielā 55.


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 5l<br />

Kabatu^nhaļator^^UK**<br />

dziesmu dziedātājiem<br />

pret aizsmakumu<br />

Ls1.20 Dabūjams aptiekās<br />

DZIEDĀŠANAS STUDIJA<br />

FRĪDA BODĪN<br />

Pilnīgi nobeigtu_vokālo izglītību (teicama elpošanas technika)<br />

pec vecitaļu metodes (bel-canto). Iestudē:<br />

dziesmas, oratoriju, operas<br />

Brīvības ielā N° 40, dz. 25 Tālrunis 33949<br />

Malvīne Vīgnere-Grinberģe<br />

ir latvju vecāka un arī populārākā dziedātāja. Agrākos<br />

laikos Malvīne Vīgner apceļojusi Latviju krustām šķērsam,<br />

uzstājoties^ gan tautas dziesmu, gan kā oriģināldziesmu<br />

izpildītāja. Dziedātāja koncertējusi arī ārzemēs:<br />

Berlīnē, Pēterpilī, Maskavā un daudzās citās<br />

Krievijas pilsētās, pat izbraucot garākā koncertceļojumā_<br />

uz tālajo Sibiriju. Kā latvju tautas dziesmu izpildītajā<br />

viņa bij priekšzīmīga un šinī žanrā viņu neviens<br />

no mūsu dziedātājiem nav pārspējis. Vīgnere-Orinberģe<br />

izpelnījās atzinību arī kā operdziedātāja.<br />

Ādolis Kaktiņš,<br />

starp tagadējiem operdziedātājiem Latvija, ir visiecienītākais.<br />

Kaktiņš uzstājies nevien Latvijā, bet arī ārzemēs.<br />

Pirmskara laikos Kaktiņš bija angažēts Nirnbergas<br />

operā, bet bēgļu laikā bij parakstījis līgumu ar<br />

Pēterpils, muzikālo drāmu. Kaktiņš toreiz daudz koncertēja<br />

arī citās Krievijas pilsētās. Pēdējos gados dziedonis<br />

viesojies Parīzes Lielā operā, Monte-Karlo, Minchenes,<br />

Prāgas, Stokholmas, Maskavas, Helsingforsas,<br />

Rēveles, Kaunas un citās operās. Kaktiņa partiju skaits<br />

ir ļoti liels un viņa tipu galerija ļoti daudzpusīga.. Kaktiņš<br />

izrādījies arī par ļoti spējīgu koncertdziedataju un<br />

arī šinī nozarē, tāpat kā opera, izpelnījies jo plašu atzinību.<br />

Pauls Sakss.<br />

Dziedāšanā izglītojies Itālijā pie A. Kotoņji un G.<br />

Sgambati. Sakss ar savu skaisto balsi jau no paša_ sākuma<br />

vērš uz sevi uzmanību un ka koncertdziedatajs<br />

ātri iegūst ievērību. Kādu laiku Sakss dziedājis Cimmermaņa<br />

privātā operā Krievija, velak Maskavas Brī-<br />

UZMANĪBU!<br />

Katrs var ikdienas" uz kanāla tiltu pie<br />

Brīvības bulvāra<br />

bez maksas filmēties<br />

un savu uzņēmumu nākošā dienā var apskatīt<br />

Ateljē A. TAITZ, Rīgā,<br />

ELIZABETES IELĀ 5, (pretim Esplanādei)<br />

Ja uzņēmums patīk, tad varat to iegādāties<br />

tikai par Ls 1.—<br />

Tikai filmas uzņēmums ir oriģināls<br />

Latvju dziedoņi.<br />

Nozīmju rūpniecība<br />

O. Pērkons & A. Kucejevs<br />

Rīgā, Brīvības ielā Nr. 117<br />

Tālrunis 93089<br />

Izgatavo dažādas karavīru,<br />

skolnieku un biedrību nozīmes<br />

no zelta, sudraba un cita metāla<br />

Cenas zem konkurences<br />

Par darba labumu garantē<br />

vajā teātrī, tad Latvju operā un beidzot Nacionālā operā.<br />

Kara gados Sakss koncertē pa visu Krieviju, kur<br />

toreiz uz dzīvi bij nometušies visi latvju bēgļi. Vēlākos<br />

gados sarīkojis lielāku skaitu atsevišķu komponistu<br />

dziesmu koncertus, veltītus gan latvju, gan cittautu<br />

komponistu darbiem. Sakss kā koncertdziedatajs ar<br />

dziļi izjustu un smalkjūtīgi veidotu priekšnesumu, arvien<br />

bijis publikas mīlulis. Arī operā Saksam sekmējies,<br />

īpaši «Jevgeņijs Hņegins» liriskā Lenska partijā.<br />

Daudz sumināts Dailes teātrī dziesmu spēlē «Trejmeitiņas».<br />

Amanda Liberts-Rebāne.<br />

Sākusi mācīties dziedāt Pēterpilī, pie prof. Hāke<br />

un vēlāk papildinājusies pie vairākiem citiem pazīstamiem<br />

dziedāšaftas paidagogiem. 1912. g. sākusi dziedāt<br />

Pēterpils Muzikālās drāmas korī, bet jau pēc gada<br />

to redzam solo partijās. Liberts-Rebāne visu laiku,<br />

līdz Muzikālās drāmas likvidēšanai, 1922. g., dziedājusi<br />

pirmās mecosoprāna partijas. Jau pašā sākumā, dziedot<br />

Lēļa partiju «Sniegbaltītē», viņa izpelnās vispārēju<br />

ievērību, kas turpinājās visu laiku arī vēlāk. Pēc Muzikālās<br />

drāmas, ieņem izcilus vietu Pēterpils Marijas<br />

operas solistu trupā un Maskavas Lielā teātrī. Dziedājusi<br />

Maskavas Eksperimentālā operā, viesojusies Tiflisas,<br />

Kijevas, Nižņi-Novgorodas, Kazaņas operās. No<br />

1925.—1929. g. angažēta Latv. Nacionālā operā, pēc tam<br />

noslēgusi kontraktu ar Jugo-Slāvijas operām uz 2 sezonām.<br />

Viesojusies Berlīnē, Briselē, Bulgārijā. Pašlaik<br />

ar spožiem panākumiem dzied Parīzes Krievu operā,<br />

Londonā. Liberts-Rebāne ievērību izpelnījusies visur<br />

arī kā koncertdziedātāja.<br />

Speciāla dāmu un kunp cepuru<br />

izgatavošana<br />

Vairumā. Mazumā.<br />

S. Unim, Rīga<br />

Veikals^ Marijas ielā N° 19, Tāļr. 00070<br />

Pērses (M. Ņevas) ielā JV2l9.Tāļr.


52 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Milda Brechmane-Štengele.<br />

Jau bērnībā sāk darboties pie skatuves Apollo un<br />

Jaunā teātrī, sākumā kā koriste, vēlāk ka aktrise. Dziedāšanu<br />

sāk mācīties 1909. g. pie Zandera, 1911. gada<br />

pie Darska. 1913. g. pāriet uz Interim teātri, kur izdodas<br />

dziedāt «Faustā» Zibela partiju un uzstāties «Sikspārnī».<br />

Kara gadus pavada Vitebska. No 1921. gada<br />

darbojas Latv. Nacionālā operā. Viņas repertuāra tagad<br />

vairāk kā 25 dažādas operu partijas. Brechmane-<br />

Štengele izceļas ar dramatisku spraigumu savu partiju<br />

atveidojumā. Ar spožiem panākumiem musu soliste<br />

viesojusies arī ārzemēs: Kaunā, Tallinā, Helsingforsā,<br />

Maskavā, Tiflisā, Berlīnē.<br />

Ada Beneīelde.<br />

Dziedāšanu sākusi studēt Rīgā, bet vēlāk beigusi<br />

šteina konservatoriju Berlīnē. Operdziedātājas karjeru<br />

uzsāk Vācijā. Kādu laiku uzstājusies M. Reinharda<br />

teātrī «Sapnis vasaras naktī», tad kā soliste Heidelbergas<br />

un Achenas operās. 1913. g. sāk uzstāties Rīgā<br />

Latvju operā. Vēlāk kopā ar Sakšu un Kaktiņu dodas<br />

pa Krieviju garākā koncertceļojumā. Vācu okupācijas<br />

jaikā vada Rīgas opereti. Uzsākot Nacionālai operai<br />

savu darbību, Benefelde tur dzied liriskā kolorita soprana<br />

pirmās partijas. Benefelde ar teicamiem panākumiem<br />

uzstājusies arī koncertos.<br />

Rūdolfs Bērziņš.<br />

Sākumā darbojies kā aktieris Rīgas latviešu biedrības<br />

teātrī, bet 1903. g. Rīgas Jaunā teātrī jau dzied<br />

«Fausta» titullomu. Pec tam Rīgas latviešu biedrības<br />

teātrī gust panākumus Blaumaņa . «Ugunī», kā dziedātājs_<br />

«Undine» un operetēs «Dons Cēzars» un «Skaistā<br />

Helēne». Piedalījies 1905 L g. revolūcijā, par ko turēts<br />

cietuma, 1908. g. emigrējis. Kopenhāgenā nodevies<br />

r<br />

dziedāšanas studijām, pēc kam uzstājies vairākos operu<br />

teātros Vācijā, dziedot varoņtenora partijas, sevišķi<br />

ar spožiem panākumiem Vāgnera operās. 1919. g. atgriežas<br />

Latvijā un līdz 1912. g. dzied Nacionāla operā.<br />

1929./30. g. sezona uzturas Vācija, kur uzstājies dažādos<br />

teātros.<br />

Artūrs Priednieks - Kavara.<br />

Dziedātāju karjeru uzsāk kā korists Liepājas operā,<br />

bet pēc kāda laika to jau redzam uzstājamies mazākās<br />

solo partijās. Pateicoties viņa neizsīkstošai enerģijai,<br />

Priednieks ātri tiek uz priekšu. Ņemdams dziedāšanu<br />

pie Berlīnes pazīstamiem profesoriem, Kavaram laimējas<br />

ātri izkopt savu balsi un pēc neilga darba, kādā Vācijas<br />

provinces operā, paraksta kontraktu uz 3 gadiem<br />

ar Berlīnes Krolla operu. Dziedonim ātri laimējas, un<br />

slavenais diriģents Otto Klemperers, viņam sāk uzticēt<br />

pirmās partijas. Tagad Kavara ir viens no redzamākiem<br />

Berlīnes tenoriem. Vairākkārt uzstājies Berlīnes lielos<br />

koncertos un dziedājis skaņu filmā. Viņa repertuārā<br />

jau pāri par 30_ operām. Nākamai sezonai Priednieks<br />

saistījies Nacionāla operā uz 3 mēnešiem.<br />

Jānis Vītiņš.<br />

Dziedāšanu sākumā studējis Latvijas valsts konservatorijā,<br />

vēlāk to turpinājis pie prof. Žaneti un Feiringa_.<br />

Tai pašā laikā strādājis Nacionālā operā, sākumā<br />

kā korists, vēlāk kā solists. Kādu laiku papildinājies<br />

Itālijā pie turienes slaveniem meistariem. Vītiņš<br />

ar savu skaisto balsi, ātri izlauza sev plašu ceļu. Sākumā<br />

uzstājies mazās partijās, bet drīz vien to jau redzam<br />

uzstājoties pirmās tenora partijās. Vītiņš tagad<br />

dzied Vācija, kur uzstājās Fridricha operā Desavā.<br />

īpaši pag. sezonā izpelnījies vācu mūzikas kritiķu cildinošas<br />

atsauksmes.<br />

Latvijas damam!<br />

Lūdzu, izvēlaties nākošai vasaras sezonai kā mājas<br />

uzvalku sev un saviem bērniem pazīstamo kokvilnas audumu^Tobralco",<br />

Tootal ražojumu.<br />

Šo audumu jau daudzus gadus, vienkrāsainu un skaistākos<br />

musturos, lieto visā pasaulē un katru gadu nāk neskaitāmi<br />

daudz jaunu pircēju, kuri pieprasa tikai „Tobralco".<br />

Taisāt izmēģinājumu ar<br />

9 9 Tobralco<br />

c o un ari Jūs būsiet ar viņu apmierināti, jo šis audums ir<br />

A° TOOTAl'VrOL^ICT ««novalkājams<br />

u n t a m i r<br />

P^a Tootal garantija.<br />

Ievērojat vārdu „TOBRALCO" uz auduma malas.<br />

Dabūjams visos labākos veikalos par Ls 2.20 metrā, 70 cm. platumā.<br />

Pārstāvis Baltijas valstīs:<br />

C. PFFEIFER, Rīgā, Šķūņu ielā N2 6<br />

i i


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 53<br />

Jums vajaga ņemi gaisa un saules vannas!<br />

saules apstarošanas, kura nekad nedrīkst notikt uz slapju ķermeni, Jums vajaga ķermeni spēcigi ar<br />

NIVEA - CREME<br />

IVEA- EIXA<br />

ierīvēt. Vienīgi šie preparāti satur ādas kopjošo Euceŗit'u. Viņi pasarga Jusu adu<br />

no saules staru pārāk ātras iedarbības, kam par sekām var būt-čulgošana. Bez tam<br />

tie piedod Jūsu ādai brīnišķīgu brūnu iedegumu; ari apmākušās dienās. Karstās<br />

dienās Nivea-Creme iedarbojas atvēsinoši. Nivea-eļla turpretim sargā Jūs no negaisa<br />

izsauktas temperatūras maiņas un tās sekfim-saaukstēšanās. Ta tad, lietojot Nivea-<br />

Creme un Nivea-eļju, Jūs variet ari vasaras vēsās dienās ņemt gaismas, gaisa<br />

un ūdens vannas.<br />

NIVEA-CREME: Ls. o.50 - 1.60 . NiVEA-ELLA: Ls. 1.50, 2.50<br />

Rūpn. A/S. „Pilot-Rīgā", RTgā, Ķīšezera ielā 3<br />

Māris Vētra.<br />

Beidzis Latvijas valsts konservatoriju. Kādu laiku<br />

dziedājis Liepājas operā, pēc tam pārgājis uz Nacionālo<br />

operu, kur vairākas sezonas izpildījis liriskā tenora<br />

pirmās partijas. Pēc tam vairākus gadus papildinājies<br />

Itālijā. Atgriežoties dzimtenē Vētra dzied Nacionālā<br />

operā, bet vēlāk paraksta kontraktu ar Frankfurtes<br />

operu, kur nostrādā veselas divas sezonas.<br />

Vētra pazīstams arī kā teicams koncertdziedātājs.<br />

Dagmāra Rozenberg.<br />

Beigusi Pēterpils i konservatoriju un atgriezusies<br />

dzimtenē sāk strādāt Latvijas Nacionālā operā kā pirmo<br />

dramatisko partiju dziedātāja. īpaši Vāgnera operās<br />

Rozenbergai bijušas spožas sekmes. Daudz arī končetējusi.<br />

Pašlaik darbojās kā dziedāšanas skolotāja,<br />

•uzstājoties laiku pa laikam, arī Rīgas radiofonā koncertos.<br />

Olga Pļavniece.<br />

Dziedāšanu mācījusies sākumā pie P. Jurjāna Rīgā,<br />

vēlāk papildinājusies Maskavā, Berlīnē un Parīzē, Pļavniece<br />

ātri tikusi uz priekšu kā operdziedātāja, bet pēc<br />

nedaudz gadiem nozuda no aktīvāka skatuves darba.<br />

Dziedātāja savā laikā daudz uzstājusies ari koncertos.<br />

Helēna Cink - Berzinska.<br />

Viņas pirmie skolotāji dziedāšanā bijuši P. Jurjāns<br />

un P. Zakss. Vēlāk iestājusies Tiflisas konservatorija,<br />

kuru pabeigusi 1921. g. Pēc tam Cink-Berzinska sak<br />

dziedāt Tiflisas operā, izpilda mecosoprāna partijas, iz-<br />

Kārlis Biger:<br />

Grāmatas un rahsfomliBtas<br />

H. PREGH1EKS<br />

Rīga,<br />

Aku iela Nr. 2 ..Antikvariāts"<br />

Mazgājamo galdu<br />

un dzelzs gultas<br />

darbnīca<br />

Izgatavo vairumā un<br />

mazumā<br />

Avotu ielā JVS 34b.<br />

Lielā izvēlē dažādas<br />

grāmatas jaunas, kā arī<br />

lietotas.<br />

Sevišķi daudz retas grāmatas,<br />

latviešu, ka arī<br />

citās valodās, kuras sen<br />

jau izpārdotas un citur<br />

nav dabūjamas.<br />

pelnīdamās atzinību. Atgriežoties dzimtenē, sākumā<br />

dzied Liepājas operā, bet vēlāk pārnāk uz Nacionālo<br />

operu, kur jau vairākas sezonas uzstājas kā viena no<br />

mūsu visizcilākām dziedātājām.<br />

Elza Žubīte.<br />

Sākusi dziedāšanu mācīties Rīgā un turpinājusi Berlīnē<br />

pie Ooergera. 1918. g. atgriežoties dzimtenē sāk<br />

dziedāt Nacionālā operā, kur uzstājas līdz 1926. gadam.<br />

Ar Ceļojošās operas nodibināšanos, sāk dziedāt viņas<br />

jaunajā trupā un apceļo ar to visu Latviju. Tagad Žubīte<br />

darbojas atkal Nacionālā operā. Viņas repertuārā<br />

apmēram 70 operas.<br />

Nikolajs Vasiļievs.<br />

Apmeklējis garīgo semināru, dziedājis «Pērkoņkorī»<br />

un spēlējis orķestrī fleitu. Vēlāk iestājies Pēterpils<br />

koservatorijā un studē dziedāšanu no 1918.—1925. g.<br />

pabeigdams kā laureāts. Kādu laiku dziedāšanā papildinājies<br />

Itālijā pie prof. Grani. Darbojies arī kā solists<br />

Pēterpils tautas namā, vēlāk Jekaterinburgas operā.<br />

No 1924. g. uzstājas Latvijas Nacionālā operā, kur dzied<br />

pirmās tenora partijas.<br />

Jānis Niedra.<br />

Dziedāšanu sācis mācīties Rīgā, Ķeizariskā mūzikas<br />

skola. Pēc tam papildinājies Pēterpilī pie Tortakova un<br />

Romā pie Rozati. 1913. g. sāk uzstāties P. Jurjāna nodibināta<br />

opera. 1918. g. atgriežas dzimtenē un darbojas<br />

Nacionālā operā. Vienu sezonu dziedājis Vācijā,<br />

Hagenas pilsētas operā. Viesojies Parīzes, Londonas,<br />

Barselonas, Ciriches operās.<br />

FeīfelbergsiGotus,<br />

Rīga,<br />

Brīvības ielā Nr. 28<br />

Nod.: Grēcinieku ielā 13<br />

dib. 1904. g.<br />

Rakstāmlietas, skolas<br />

ii.<br />

Special» pastkartes un dažādas<br />

lietas dāvanām.<br />

Vairuma! Mazuma!<br />

R O K<br />

Vislabākā angļu bezdarvainā<br />

jumtu pape<br />

un izolācijas materiāls<br />

Asbest-šifers<br />

jumtiem un sienām,<br />

pelēkā, sarkanā un zāļā<br />

krāsā. Izturīgs un glīts.<br />

Sienu un giīdu flīzes<br />

„KORUND«<br />

Rīgā, Torņa ielā 7.<br />

Tālrunis 22994


54 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

II LONDON"<br />

dib. 1874. g.<br />

Fabrikas noliktava Rīga, Kungu<br />

ielā Nr. 15. Tāļr. 2-2-6-2-4.<br />

Alberts Verners.<br />

Vispirms dziedāšanu sācis mācīties Peina mūzikas<br />

institūtā,, vēlāk papildinājies pie prof. Feiringa un Voroncova.<br />

Operdziedātāja karjeru uzsācis Liepāja, bet no<br />

1925. g. nepārtraukti dzied Nacionālā operā. Verners<br />

uzstājies visās pirmās baritona partijas.<br />

Eduards Miķelsons.<br />

Dziedāšanu sācis mācīties pie Pulcina un Zandera,<br />

Maskavā pie operdziedātāja Gerasimenko. Atgriežoties<br />

Latvijā, saistās pie Nacionālās operas un dzied pirmās<br />

bass partijās.<br />

Natālija Ulande - Šulc.<br />

Dziedāšanu studējusi Maskavas konservatorijā, kuru<br />

pabeigusi. Bez tam papildinājusies ārzemēs. Nodibinoties<br />

Liepājas operai, sāk dziedāt tur. Pēc gada paraksta<br />

līgumu uz Latv. Nac. operu un uzstājās koloratursoprana<br />

partijās.<br />

Vilija Lamberte.<br />

Vispirms dziedāšanu mācījusies Rīgā, Richtera mūzikas<br />

skolā, tad turpinājusi dziedāšanu studēt pie Deišas<br />

- Sionickajas Maskavā. Nacionālā operā dzied sākot<br />

ar viņas nodibināšanos. Viņas repertuārā 46 dažādas<br />

operas.<br />

Viktors Stotts.<br />

Beidzis Latvijas valsts konservatorijas dziedāšanas<br />

klasi pie E. Vittinga. Pēc tam 2 g. papildinājies Itālijā<br />

pie Korodo un Grani. Nacionālā operā sācis darboties<br />

kā korists, bet tagad jau vairākas sezonas tur strādā<br />

kā solists.<br />

Grieta Pērkone.<br />

Dziedāšanu sāk mācīties Rīgā pie Petcholda, tad<br />

Sarātovā pie Medvedjeva. Vēlāk iestājusies Latvijas<br />

Dziedot dzimu, dziedot augu,<br />

Dziedot mūžu nodzīvoju!<br />

Dziedot sirmā Rīgā braucu,<br />

Aši gāju, skali saucu —:<br />

Vecais Šmuskin, purinies —<br />

Gribu drēbes nopirkties,<br />

Tādas no kam nava kauns,<br />

Biskvīti<br />

šokolāde<br />

valsts konservatorijā un darbojas arī Nacionāla opera,<br />

sākumā kā koriste, vēlāk kā soliste. Papildinājusies arī<br />

Itālijā. Pēdējos gados Nac. opera dzied pirmās lir-dram.<br />

soprana partijas.<br />

Zelma Gotharde.<br />

Beigusi Latv. valsts konservatoriju, pec kam papildinājusies<br />

Itālijā. Kādu laiku darbojusies Liepājas operā,<br />

vēlāk Austrālijā. Tagad Nac. operā dzied pirmās<br />

koloratursoprāna partijas.<br />

Adēle Pulciņa.<br />

Dziedāšanu sākusi mācīties Latvijas konservatorija<br />

pie Sakša, vēlāk papildinājusies pie prof. Feiringa un<br />

Gabrielas Kristmanes, Cerkaskajas. Nac._ opera dzied<br />

liriskās koloratūra partijas. Daudz uzstājusies koncertos.<br />

Oskars Žūbltis.<br />

Beidzis Maskavas konservatoriju. Dziedājis Nac.<br />

operā no 1918. g. līdz 1927. g. Tagad Ceļojošās operas<br />

direktors. ,<br />

Emīls Mauriņš.<br />

Dziedāšanu sācis mācīties Rīgā, Ķeizariskā mūzikas<br />

skolā, vēlāk papildinājies Parīzē, Itālijā pie Brodži un<br />

Vanco. Dziedājis Nac. operā no 1918. g. — 1928. g.<br />

Mauriņš ir Ceļojošās operas nodibinātājs.<br />

Jānis Kornets.<br />

Viens no vecākiem latvju operdziedātājiem. Darbojas<br />

_ka solists_visa Nacionālās operas pastāvēšanas laikā.<br />

Strada arī ka dziedāšanas paidagogs.<br />

Rūdolfs Tunce.<br />

Sācis mācīties pie P. Jurjāna, papildinājies pie Tartakova_<br />

Pēterpils un Reškes Itālijā. Dzied visu laiku<br />

Nacionāla opera.<br />

Lai es dziesmusvētkos glauns<br />

Šmuskins arī tūdaļ deva,<br />

Mierā bij pat mana sieva—<br />

Beidzot nāca citi ar<br />

Skatīties ko Šmuskins var:<br />

Ģērbj viņš lauciniekus<br />

Un tāpat ar pilsētniekus.


L Maskavas ielā 39.<br />

Mēbeļu galdniecība<br />

Pieņem pasūtījumus<br />

par mērenām cenām<br />

uz labiem<br />

maksāšanas noteik.<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 55<br />

Jānis Karklinš.<br />

Arturs Mednis<br />

Rīgā, Centrāltirgus,<br />

11 pavil. 22. Tāļr. 31371.<br />

Piedāvā pastāvīgi krājumā augstākā<br />

labuma<br />

iekš- un ārzemju konzervus:<br />

augļu, zivju,<br />

gaļas un- sakņu<br />

Dažādus pilnpiena sierus, vietējā<br />

ražojumā īsto Šveices ement.<br />

hales sieru. Franču un Danu Rokfors<br />

sieru. īsto Šveices zaļo sieru,<br />

dažādā lielumā. Svaigus augļus.<br />

Melnos ikrus.<br />

VAIRUMA. MAZUMA.<br />

Mācījies pie Korneta, Sakša, P. Jurjāna, Pēterpilī<br />

pie Repatto. Papildinājies Vācijā un Itālijā. Dzied Nacionālā<br />

operā soio partijas, kuru viņam repertuārā pāri<br />

par 50. | . i!-<br />

Richards Pelle.<br />

Repetto skolnieks Pēterpilī, izglītojies Itālijā. Nacionālā<br />

operā darbojas jau 9 gadus. Pellem repertuārā<br />

vairāk kā 60 operu. Studējis kādu laiku arī Latvijas<br />

universitātē.<br />

Herta Lūsis.<br />

Iesāk mācīties dziedāšanu pie P. Sakša, vēlāk pie<br />

Malko kdzes Ireckajas - Akceri. Viena no redzamākām<br />

Nacionālās operas solistēm.<br />

Gustavs Neimanis.<br />

Dziedāšanu sācis mācīties Maskavā pie Donskoja,<br />

vēlāk Itālijā papildinājies pie prof. Grani. Kādu laiku<br />

dzied Liepājas operā, tagad Nacionālās operas solists.<br />

Pēteris Gailis.<br />

Sācis mācīties dziedāšanu Pēterpils tautas konservatorijā.<br />

Dažus gadus dziedājis Liepājas_ operā, _tagad<br />

darbojas Nacionālā operā. Strādā arī kā dziedāšanas<br />

paidagogs.<br />

ADU PREČU DARBNĪCA<br />

F<br />

6AILIS<br />

RĪGĀ,'ĢERTRŪDESJIELĀ 33 "<br />

Piedāvā lielā izvēlē no pašu darbnīcas<br />

Koferus, portfeļus, dāmu rokas somiņas u. 1.1.<br />

Pieņem pasūtījumus uz ZlDA SOMĀM un izlabojumus<br />

K<br />

Paidagoge,<br />

pianiste un<br />

komponiste<br />

Sagatavo uz<br />

===== Latv. =====<br />

Konse rvatorij u<br />

visu gadu<br />

Rīgā,<br />

Valdemāra ielā<br />

Nr. 4, dz. 9<br />

pieņem no plk. 1—2<br />

Alvils Spenners.<br />

Kanarijas<br />

un citi<br />

dziedātāju putni,<br />

Putnu būrīši,<br />

dažādos izstrādājumos<br />

Putnu sēklas,<br />

peldu mājiņas<br />

un citi piederumi dabūjami<br />

lielā izvēle<br />

Rīgā,<br />

Zooloģiskā veikalā<br />

Jaunielā Nr. 25<br />

Mācījies pie prof. Zanetti, tad Itālijā pie Bonči un<br />

Ventūra. Kādu laiku darbojies Liepājas operā un tagad<br />

jau vairākas sezonas dzied Nacionālā operā, liriskā tenora<br />

partijās.<br />

Anna Grēvina.<br />

Beigusi Latvijas valsts konservatoriju, papildinājusies<br />

Itālijā pie vairākiem dziedāšanas profesoriem. Pazīstama<br />

kā koncertdziedātāja. Beigusi arī Harkovas<br />

augstskolu.<br />

Helēna Erss - Kozlovska.<br />

Dziedāšanu mācījusies pie Gladkajas Pēterpilī. Beigusi<br />

Latvijas valsts konservatoriju. Pēc tam dziedāšanu<br />

studējusi Itālijā. Darbojās kā koncertdziedātāja.<br />

Eduards Rainats.<br />

Sākumā mācījies Rīgā, Ķeizariskā mūzikas skolā<br />

pie P. Jurjāņa. Beidzis Maskavas konservatoriju. Kādu<br />

laiku darbojies kā Nacionālās operas solists. Tagad<br />

strādā kā dziedāšanas paidagogs un mūzikas kritiķis.<br />

Emīlija Vilks - Večeroks.<br />

Beigusi Latvijas valsts konservatoriju. Tagad<br />

dzied Nacionālā operā mecosoprāna partijās. Daudz<br />

koncertējusi.<br />

Garšīgas''PUSDIENAS un VAKARIŅAS<br />

_Liela izvēle Mērenas cenas<br />

"7 Ēdienu veikals L. POLE -7<br />

* Blaumaņa Iela Nr. 7 *<br />

Atvērts līdz Tālrunis 31302<br />

plk. 10 vak. Laipna apkalpošana bez dzeramnaudām<br />

ATSPIRDZINOŠI DZĒRIENI<br />

Glītus, izturīgus, visjaunākos fasonos pec Vīnes<br />

un Parīzes modeļiem.<br />

r a U X ^ J Ji.„ Marijas ielā Nr. 18.<br />

Speciāla nodaļa no gumijas apaviem.


56 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums<br />

Dziedēšanas piena produkts<br />

# MADZUN #<br />

Pieprasāt visās labākās kafejnīcās, ēdienu veikalos_u. c.<br />

Laboratorija ..MADZUN". RĪGA. ĢERTRŪDES IELA Nr. 57<br />

MAGOUT,R i ga u z s k a i s t u m u I S ā k a t v ē l š o d i e n Hetot p r e p a r a t u s<br />

kur<br />

ļ^ļ jH^^Sļ^^ ļ_IT U U a<br />

^ S<br />

P<br />

a r l i e c i n ā s a t i e<br />

a t<br />

- P<br />

a b d a b<br />

Ļl īg° iedarbību uz<br />

ļļL __ _ _ - J __ r.<br />

Kr. „Phrynč"—pret vas ras raibumiem. . Ls 2,— ļ Krēms „Antiride" pret grumbām, cena . . . Ls i.—<br />

Krē * s „Aurore" ādas tīrīšanai. Cena . . . . . 2.40 | . „Velouderme". zem pūdera, cena . . „ iou<br />

Pūders „Masout",'nepiec. elegant. dāmai, cena Ls 2,— un citi preparāti, „Magout" atļauta no Veselībai d-ta pārdošanai<br />

Laboratorija „Magout" Rīgā, BRĪVĪBAS IELA Nr. 18, dz. i. Tājr. 2-6-4-0-0. ,,Anton" Brivioas iela N-. /.<br />

Latvijas valsts konservatorija,<br />

notiks latvju komponistu darbu simfonijkoncerts un daži citi koncerti dziesmu svētku laikā.<br />

E, VĪTOLS,<br />

Altona - Hamburgas oulksteņu techn. skolas absolvents<br />

PRECĪZAS PULKSTEŅU un<br />

CHRONOMETRU DARBNĪCA<br />

Rīgā, Lielā Ķēniņu ielā Nr. 14<br />

Dabūjami pulksteni no labākām fabrikas markām<br />

Jauniem un veciem, slimiem un veseliem ir<br />

Kathreinera iesala kafeja<br />

Veselīgs un aromātisks dzēriens<br />

Dabūjams visos kolonialpreču veikalos<br />

priekšstāvis WILUAM JENISCH<br />

RĪGĀ, RIDZENESJELA Nr. 15/17<br />

Noliktava: SKĀRŅU IELA 4<br />

Vairuma. MeŽģinU Veikals Mazumā.<br />

Rigā, Avotu ielā Ns 13.<br />

Lielā izvēlē fabrikas atgriezumi diegu mežģīnes par lētām cenām.<br />

Diegu mežģīnes no gabala. Šveices šuvums, valansiem gipir.<br />

Dāmu veļa, zīda zeķes. Lina galdauti un zalvjetes u. c.<br />

Spilvenu pārklāji par Ls 4.—.<br />

E. Simanovič.<br />

Nadaļa: Rigā, Brīvības ielā 37|39.<br />

Ēdienu veikals un panzija<br />

Majoros, Jomes ielā N° 56.<br />

|"2 Iri. Garšīgi mājas ēdieni<br />

2 ēdeni Ls 1.20, 3 ēdieni Ls L4Ō


Latvijas valsts konservatorija nodibinājās īsi pēc<br />

Latvijas atbrīvošanās 1919. gadā. Pēc latvju mūzikas<br />

augstskolas jau sen bij sajūtama vajadzība, lai mūsu<br />

jaunatne varētu dzimtenē iegūt vispārīgas mūzikas zināšanas.<br />

Loti liela nozīme bij tam, ka viņas priekšgalā<br />

nostājās tik liels speciālists mūzikas paidagoģiskos jautājumos<br />

un ievērojams komponists kā prof. Jozefs Vītols.<br />

Vītolam, kā ilggadīgam Pēterpils konservatorijas<br />

profesoram, bij daudz piedzīvojumu šinī ziņā un tāpēc<br />

nepagāja ilgs laiks, kad konservatorija bij nostādīta uz<br />

pamatiem. Tagad Latvijas valsts konservatorija noorganizēta<br />

priekšzīmīgi un savu uzdevumu tā veic ar īsti<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 57<br />

Latvijas valsts konservatorija.<br />

teicamām sekmēm. Konservatorija savā pastāvēšanas<br />

laikā devusi veselu rindu visai redzamu jaunu mūzikas<br />

mākslinieku, kā komponistus, tā izpildošus spēkus. Konservatorijas<br />

audzēkņu skaits parasti grozās ap 400.<br />

Visvairāk audzēkņu mēdz būt klavieru un dziedāšanas<br />

klasēs, tad vijoles un Speciālās teorijas klasēs. Konservatoriju<br />

līdz šim beiguši apmēram 200 audzēkņu. Konservatorija<br />

devusi arī vienu, otru direģentu, kas sola<br />

izredzes nākotnē. Pie konservatorijas pastāv stīgu<br />

kvartets, kas gādājis par kamermūzikas koncertiem un<br />

viņu popolārjzēšanu sabiedrības plašākās aprindās,<br />

VAIRUMA. MAZUMA<br />

Lielākais juvelieru un pulksteņu veikals<br />

Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 9. Tāļr. 28708.


58 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

PIRMKLASĪGS DĀMU un KUNGU CEPURU VEIKALS un DARBNĪCA<br />

J. RAČ, RĪGA, KRIŠJĀNA BARONA IELA Ns 31<br />

Pieņemu visāda veida pasūtījumus un izlabojumus, kā:<br />

presēt, # tīrīt, krāsot u. t. t.<br />

Vairumā Mērenas cenas Mazuma<br />

Rīgas simlonijorķestrs.<br />

Rīgas simfonijorķestrs nodibinājās 1925. gadā. Sākumā<br />

orķestrs rīkoja koncertus arī ziemas sezonā, bet<br />

apmeklētāju trūkuma dēļ tos pārtrauca. Tagad Rīgas<br />

simfonijorķestrs darbojās tikai vasaras laikā un savus<br />

koncertus sarīko dārzos uz atklātām skatuvēm. Neraugoties<br />

uz lielām neērtībām, rīkojot koncertus brīvā<br />

dabā, kur grūti panākt skaidrāku noskaņojumu un jācīnās<br />

ar atmosferiskiem traucējumiem, orķestrs visus šos<br />

gadus strādājis ar lielu neatlaidību un pašaisliedzību.<br />

Te lieli nopelni viņa idejiskam iedvesmotājam Hermanim<br />

Kaupiņam, kurš arvien bijis nomodā par orķestra<br />

likteni. Rīgas orķestrs regulāri rīkojis koncertus<br />

Vērmaņparkā, Torņkalna dārzā, 1905. g. parkā un<br />

šo vasaru spēlēs arī Latgales priekšpilsētas dārzā.<br />

Šiem koncertiem bijusi liela audzinoša nozīme un tagad<br />

tai radusies sava publika, kuras skaits dažos gadījumos<br />

sniedzies vairākos tūkstošos. Rīgas simfonijorķestrs<br />

sniedzis saviem klausītājiem nevien populāra rakstura<br />

mūziku, bet izpildījis arī lielu skaņu meistaru simfonijas<br />

un citus liela apmēra darbus. Salīdzinot orķestraj<br />

tagadējo sastāvu ar viņa pirmo sezonu mūziķu komplektu,<br />

jāsaka, ka tas stipri izaudzis un izvērties par<br />

solīdu muzikālu vienību. <strong>Dziesmu</strong> svētku laikā orķestrs<br />

sarīko vairākus simfonijkoncertus, kur starp citu<br />

izpildīs ari latvju komponistu skanņdarbus.<br />

AZIADĒ" Paris,<br />

elegants damu parfīms<br />

«Es lietoju tikai «Aziade» —<br />

tas ir vienīgais parfīms, kas<br />

man sagādā baudu. Bez tam<br />

«Aziadē» ir kautkas neparasts<br />

un es vēlos būt drusku «neparasta».<br />

«Aziadē» ir tiešām kaut kas<br />

sevišķs. Tas ir stipri koncentrēts,<br />

maigs parfims, greznā<br />

kārbiņā, ar mazu, cieši noslēdzamu<br />

vāciņu, ērti uzglabājams<br />

rokas somiņā.<br />

Niecīgs daudzums «Aziade»<br />

uz kakla vai matos uzglabā<br />

smaršu veselu dienu, uz drēbēm<br />

— pat vairākas dienas.<br />

«Aziade» nesatur nedz tauku,<br />

nedz vazelīna, kādēļ tas<br />

neatstāj traipus pat uz gaišām<br />

drēbēm.<br />

Pieprasiet šo īsti parīzisko parfīmu !<br />

6 dažādas smaržas: jasmins, majpuķīte, šiprs,<br />

ceriņi, vijolītes, origans. «Aziadē».<br />

Ģenerālpriekšstāvis: H. N. Stoddart, Pils ielā 9/7<br />

Maksā kārbiņa Ls 2,—.<br />

tāļr. 28038.<br />

Skats uz kanālu.<br />

Bez receptēm<br />

noteikti izmēra brilles pēc acīm,<br />

ar speciālu aparātu.<br />

Pirktos* stiklus pārmainu bez<br />

maksas 6 m. laikā. Griežat vērību uz uzrakstu durvīs veik.<br />

«OMEGA», Nr. 14 Kaļķu ielā Nr. 14<br />

Nākošai veļas mazgāšanai<br />

nepiemirstat iecienīto — ekonomisko veļas pulveri<br />

w<br />

Tel. 23167<br />

j A n ī t s<br />

vairuma pie «LATVIJAS ĶĪMIĶIS"<br />

Rīgā. Vecpilsētā Ns 1.<br />

Kleitas, mēteļus<br />

izgatavo pēc mēra<br />

L. Smilšu ielā 12/14.


Parfimērijas un bārdskūš.<br />

piederumu veikals i<br />

A. Sokolovič<br />

Rīgā, Brīvības ielā 10<br />

Tālrunis 2-9-S-0.5<br />

Piedāvā no bag. asortēta krājuma<br />

iekš- un ārzemes pazīstamu firmu<br />

parfimērijas, bārzdas skūšanas<br />

un tualetes piederumus,<br />

Šveices «Ūsines<br />

Metallurgiques de Vall-<br />

ORBE» nagu kopšanas<br />

piederumi. Vien. pārdos,<br />

vieta Latvijā. Smalktērauda<br />

u. gumijas preces.<br />

Vairumā ! Mazumā !<br />

Dib. 1895. g.<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Pozamenteri js<br />

un<br />

sīku preču tirgoava<br />

J. 5arkan<br />

Rīgā,<br />

L. Smilšu ielā 29<br />

Pasūtījumus izpilda apzinīgi<br />

un kārtīgi par mērenām<br />

cenām.<br />

0<br />

Dib. 1895. g.<br />

Pirmā Vīnes vafeļu un biskvišu<br />

rūpniecība<br />

Vafeles saldējumam<br />

Rīgā, Marijas ielā 78. Tāļr. 93862.<br />

G. Rauskina<br />

Valdības apstiprināts<br />

II<br />

Akciju Sabiedrība<br />

Apģērbu u. manufaktūras nams<br />

ITIioHrtōiī<br />

Marijas ielā 21 Tālrunis 29157<br />

Piedāvā bagāt. izvēlē: par mērenām<br />

cenām glītus un izturīgus<br />

kungu un dāmu apģērbus<br />

no vietējām un ārzemju drānām,<br />

kā ari_dažādas<br />

manufaktūras preces<br />

VAIRUMĀ MAZUMĀ<br />

Pasūtījumi tiek izpildīti glīti un ātri<br />

Pirmklasīgs darbs<br />

ieroču techniķis<br />

A. Šmidt<br />

Rīga, Dzirnavu iela<br />

Tājr. 27627.<br />

Priekšzīmīga mednieku ieroču darbnīca.<br />

82.<br />

Pieņem pasūtījumus uz medību bisēm visjaunākām konstrukcijām.<br />

Krājumā medību bises no vislabakām fabrikām<br />

Automātiskas pistoles revolveri un attiecīga munīcija.<br />

Jauns izgudrojums: BOK-BISES, dabūjams vienīgi<br />

pie manis. Lielā izvēlē dažādas lamatas. , Vispārīga<br />

uguņošana, kā arī mednieku un maķšernieku piederumi.<br />

rakstu darba birojs<br />

Savienība"<br />

Rīga, Dzirnavu iela 109, dz. 2.<br />

(pie Marijas ielas).<br />

Izgatavo lūgumus, līgumus, norakstu^tuļļ^ur^^<br />

Sevišķa pretimnākšana<br />

Biroju vada atvaļinātais miertiesnesis Fr. Bruzinskis


VIL Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums<br />

Smalkadu izstrādājumu fabrika u. noliktava<br />

A. RUBINŠTEIN, RĪGA,<br />

Marijas ielā 22, tāļr. 38379 u. Marijas ielā 55, tāļr. 21988<br />

Piedāvā par fabrikas cenām dažādas glītas dāmu rokas<br />

somiņas, portfeļus, naudas makus, skolu, ceļojumu somas,<br />

ka arī čemodānus un citus smalkādas izstrādājumus.<br />

Pasūtījumi un izlabojumi tiek noteiktā laikā un lēti izpildīti.<br />

Damu apģērbi un vatētas<br />


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

vairumā APAVU VEIKALS _mazumā<br />

J.<br />

Par fabrikas cenām<br />

ALBERS. RĪGĀ,<br />

Tērbatas ielā 38<br />

LIELA IZVELĒ<br />

Kungu, dāmu un bērnu apavi. Botes un galošas<br />

VINGROŠANAS ZĀBAKI, ŪDENS ZĀBAKI n. t. t<br />

Pašu izstrādājami Pilniga garantija<br />

MODES un GALANTĒRIJAS VEIKALS<br />

O. M E L L U PS, RĪGĀ,<br />

TĒRBATAS IELĀ ]\fo 38<br />

Kungu, dāmu un bērnu veļa, zeķes, cimdi u. 1.1-<br />

Damu blūzes un kleitas jaunākos pat augos<br />

Lielā izvēlē. Pašu izgatavojums. Mērenas cenas-<br />

..HIGIĒNA"<br />

Pavisam nekaitigi iznicina<br />

liekos matus bez smakas<br />

un sāpēm.<br />

Dabūjams visos drogu vei"<br />

kalos. Galvenā noliktava<br />

rco.<br />

pw.P. PETROVS j<br />

Rigā, L- Grēcinieku ielā 3. |<br />

Tūbiņa 50 sant.<br />

H. Granatovič<br />

Rīga, M. Ķēniņa iela 15.<br />

ATLANTIC- un PACIFICskūtamie<br />

naži<br />

ir jaunākā augstsakausētā angļu speciāla<br />

tērauda SEMPER IDEM, ar ārkārtīgi<br />

maigu un izturīgu griezumu, daudz simtsreiziga<br />

tīra skūšana garantēta bez kādas,<br />

uzasināšanas, ar roku izdobots, tiek<br />

uz to labāko ieteikti frizieriem un privātiem,<br />

pilna garantija par katru gabalu.<br />

Dabūjami visās labākās tēraudu preču<br />

tirgotavās Latvijā, pie vajadzības tiek<br />

paziņota arī tu ākā iegādāšanas vieta<br />

BALKE unŠAF<br />

ATLANTIK RŪPNIECĪBA<br />

ZOLINGENĀ, Dib. 1897. g.<br />

Ķirurģiskais veikals un darbnīca, kuras spec. bandažists (ar 30 g.<br />

Bruku<br />

jostas,<br />

vēderā<br />

bandāžas.<br />

Pastalas<br />

no jauna materiāla, kurš<br />

stiprāks kā<br />

labākā āda<br />

Lētas cenas!<br />

Atkalpārdevējus meklē visās<br />

pilsētās, miestos un apdzīvotās<br />

vietās.<br />

W. Ruth, Rīgā,<br />

Audēju ielā Nr. 2\<br />

praktiķu) pagatavo pēc mēra.<br />

aluminiuma<br />

zoles<br />

plakanām,<br />

slimām<br />

unfsāpīgām<br />

kājām.<br />

Notis, loti leti i<br />

Lielā izvēlē, jaunākie šlāgeri, klavierēm (2- un 4-roc),<br />

dziedāšanai: klasiskās un zalongabali, labāko komponistu,<br />

pārdod tikai par<br />

10 un 20 sant. gabalā.<br />

Grāmatu un nošu veikals Teātra ielā Ns 4.


Visām precēm pasaules tirgū<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

LAUKSAIMNIEKI, KAMDĒĻ JUMS JĀMAKSĀ 2 LATI<br />

PAR TO, KO JUS VARAT PIRKT PAR LS 1.50<br />

CENAS KRITUŠAS i tā tad lētākām, kā agrāk pūt arī<br />

1 LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNĀM 1<br />

Kredīts līdz 2 gadiem<br />

T a m d ē ļ ,<br />

katram lauksaimniekam,<br />

pirms iegādāties dārgās<br />

mašīnas, vajaga rūpīgi pārbaudīt<br />

un salīdzināt dažādu<br />

firmu cenas un maksāšanas<br />

noteikumus, lai velti<br />

nepārmaksātu par pērkamām<br />

mašīnām. Katrs lats<br />

ir grūtā darbā pelnīts un<br />

neviens par lauksaimnieka<br />

ražojumiem nemaksās vairāk,<br />

nekā tirgus cena tiem<br />

būs, tamdēļ arī zemkopim<br />

nav jārūpējas un jālauza<br />

galva par to, lai mašīnu<br />

fabrikanti un starpnieki uz<br />

lauksaimnieku rēķina varētu<br />

pelnīt tikpat daudz<br />

vai pat vairāk kā agrāk.<br />

Nepārspētas darbā<br />

I A./S. „SELHOSIMPORTS" Maskavā j<br />

v ^ p ^ v i , „STANDARTLINI"<br />

Krievu lauksaimniecības<br />

zāles un labības pļāvēji traktori —<br />

zirgu grābekļi kultivātori — lobītāji<br />

kuļmašīnas — trijeri šķīvju un atsperu ecēšas<br />

RIGA,<br />

Eīzabetes ielā 20<br />

māsiņas:<br />

rindu sējmašīnas<br />

separatori u. t. t.<br />

RAKSTISKAS GARANTIJAS PAR IZTURĪBU. VISAS REZERVES DAĻAS<br />

fČENAS ĀRPUS KATRAS KONKURENCES|<br />

Veikals Elizabetes ielā 87^ tāļr. 30824^ Noliktava Rūpniecības ielā 32 tāļr 31505<br />

nj AĢENTŪRAS VISAS PILSĒTAS un MIESTOS<br />

1<br />

I<br />

1


VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

„WILLOSA" ir ādu krāsa,<br />

imm^^^^^^mĒāmmĒ^^^^Ē izstrādāta no visa pasaule<br />

slavenās krāsu fabrikas „ VVILHELM BRAUNS G. m. b. H."<br />

KVEDL1NBURGA, un Latvija pildīta _ tamdēļ<br />

= lēta un pieejama =====<br />

Lietošanas pamācība un krāsu karte tās pašas kā<br />

BRAUNSA ādu krāsai_ „WILBRA". _ Dabūjama labākos<br />

drogu veikalos, aptiekas, apavu un ādu veikalos,<br />

Vairumā: Rīgas drogu lieltirgotavās un pie priekšstāvja<br />

J. BURSTEIN, RĪGĀ,<br />

KUNGU IELA N2 24<br />

Tālrunis 21223<br />

E. Lelukevič, Rīga,<br />

Ģertrūdes ielā37<br />

Lietussargi<br />

bagātīgā izvēlē<br />

Speciāldarbnīca<br />

jaunizgatavošanai, pārvilkšanai,<br />

izlabošanai un modernizēšanai<br />

#<br />

Spieķi un Rotaļlietas<br />

par fabrikas cenām<br />

Spoguļus.<br />

V. F. Zubov,<br />

Plkv. Brieža ielā 7<br />

Tālrunis 31439<br />

Pulksteņu, zelta un sudr.<br />

lietu veikals u. darbnīca<br />

Spec. monogrami<br />

un paraksti<br />

Ant. Svirskis,<br />

Marijas ielā Nr. 18<br />

B. REICHELS RIGA.<br />

Brīvības iela N° 13<br />

Modes, veļas un sīku preču tirgotava<br />

Pastāvīgi modes jaunumi<br />

MĀKSLĪGAS PUĶES DAŽĀDAS DZIJAS „D. M. C."<br />

Manufaktūras un galantērijas preču tirgotava<br />

B. GALINKINS, Rīga,<br />

Brīvības ielā Nr. 71/73<br />

Piedāvā Iislā izvēlē:<br />

Visādas manufaktūras, kā arī kokvilnas un vilnas<br />

audumus un gardīnes. Vatētus un flaneļu deķus<br />

Cenas zem konkurences. Laipna apkalpošana.<br />

PĀRDOD lielu partiju apavus par stipri pazeminātām cenām<br />

Ls Ls<br />

Kungu ādas kurpes no 8.85 Dāir.u krās. kurpes 8'85.<br />

Kungu lakkurpes no .. 13.85 Dāmu drēbju kurp. 2 35<br />

Dāmu lakkurpes no .. 10.85 Mcit. drēbju kurpes 2.50<br />

Dāmu last. kurpes .. . 7.85 Bērnu drānu kurpes 1.95<br />

Dāmu ādas kurpes .. . 6.85 Bērnu zābaciņi . . 1.95<br />

Dāmu ist. kurpes .... 4.50 Bērnu ist. kurpes . . 2.40<br />

Dabūjami tikai apavu veikalā<br />

«Modern» Kr. Barona ielā 16. Pārliecināšanas dēļ izgriest adresi.<br />

••i<br />

I<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

Visietākā iepirkšanas vieta<br />

VAIRUMĀ<br />

Mūzikas instrumentu tirdzniecība<br />

G. ŠAPIRO, Rīgā'<br />

Kungu ielā 28<br />

Plāšu fabr. .Adler Electro"<br />

Tālrunis 27681<br />

galv. Dārst. Latvijā<br />

Tvaika plisetava<br />

KO<br />

(0<br />

E<br />

«i<br />

'(0<br />

tn<br />

m<br />

Ē<br />

Q<br />

«B<br />

īd)<br />

><br />

N<br />

heler-cik-cak darbi, drēbju dekatierētava<br />

dažāda veida vilnas, plīša, samta un etamīna<br />

Pogu apvilkšana _<br />

i(0<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

JĀNIS LAIZANS, RĪGA,.<br />

MAZĀ ĶĒNIŅA IELĀ X» 15 TĀLRUNIS 2-2-2-4-8<br />

A.<br />

Akc. Sab.<br />

R I G A ,<br />

(dib. 1847. g).<br />

Raugs<br />

Iesala ekstrakts<br />

Etiķis<br />

kafejnīca<br />

Marijas ielā JVs 1.<br />

Merķela ielas stūrī<br />

Tāļr. 2-3-7-0-2.<br />

Pieņem arī pasūtījumus.<br />

LOUIS PUSCH, Rīgā,<br />

GRĒCINIEKU IELA 10 Tā|runis 26146<br />

A/VVVVVVVV%VVWVWV\VVWVVVV^<br />

Speciāla sieviešu rokdarbu tirgotava<br />

Izšūšanas materiālu un visādu zīmētu, iesāktu<br />

un gatavu sieviešu rokdarbu krājums


Rezervēts priekš<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Rudolf Heine<br />

Rigā, Grēcinieku ielā 12<br />

Centrāla virtuve<br />

VIESNĪCA ..BULDURI" (KAZINO)<br />

Bulduros, L. Prospektā Nr. 46|47. Tālruņa centrāle: Majori 46.<br />

Jauremontetas zāles, Ērtas un saulainas istabas.<br />

Pirmklasīga koncerta un dejas mūzika.<br />

<strong>Latviešu</strong>, amerikāņu un krievu virtuve. $ * » Franču un krievu biljardi.<br />

Spiestuve «Latvija» Rīgā, Mērķēja ielā 15.<br />

9


Smēķējiet tikai papirosus<br />

Kāpēc<br />

ĪO gab. — 26 sani.<br />

papirosiem „ADA" ir tik liela priekšrocība?<br />

Tāpēc kā:<br />

Papirosi „ADA" izgatavoti no labākām Krievijas un Maķedonijas tab.<br />

Papirosi ,,ADA" izceļas ar savu piemīlīgo aromātu<br />

Papirosi „ADA", lai izsargātu no nikotina ļaunuma, izgatavoti ar vati<br />

Papirosi „ADA" maksā tikai 26 sant. 10 gab.<br />

A.-S. „G. 1. Sereševskij"<br />

Tabakas fabrika


šokolādes un konfekšu fabrika<br />

atzīta kā labākā un lielākā fabrika<br />

Latvijā un Baltijas valstīs šinī nozarē<br />

Vienīgā šokolādes fabrika Latvijā, kurai<br />

ir ievērojams eksports uz ārzemēm<br />

Pazīstamas markas „LAIMA" fabrikas<br />

šokolāde:<br />

Teatŗa šokolāde „Splendid"<br />

Piena šokolāde (rūgtā)<br />

Piena šokolāde JVs 2<br />

Sevišķi rūgta šokolāde<br />

šokolādes konfektes:<br />

„Kabaret" * „Sensation" * „Lia" * „Mia May"<br />

kā arī dažādas citas šokolādes un konfekšu preces, kuras ar<br />

I AimAc" f£<br />

* 1>r<br />

* k£<br />

is marku garantē<br />

„LClilTlGl2l par savu labumu. 2 0.JUH.1931

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!