22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 23<br />

Konfekšu un šokolādes fabrīka<br />

„ENGELHARDTSHOF"<br />

Labas, Ietas, svaigas, veselīgas<br />

Bērniem: H Gardēžiem:<br />

krējuma konfektes | šokolādes un vis. konfektes<br />

Noliktava. Rīgā, Tirgoņu ielā Nr. S<br />

Tālrunis 33361<br />

Valdemārs Ozoliņš.<br />

Ozoliņš studējis mūziku Pēterpils, Maskavas un<br />

Latvijas valsts konservatorijā. Mācījies ērģeles un<br />

kompozīcijas teoriju. Uzrakstījis vairāk kā pussimts<br />

koru dziesmu, kādu pusduci solo dziesmu, dažas kla­<br />

vieru skices un «Valsi» orķestrim. Izdevis vairākus<br />

dziesmu krājumus skolām un jauktiem koriem. Ozo­<br />

liņš savos darbos nemēdz daudz meklēt pēc tēchniskām<br />

gudrībām. Raksta vienkārši, vairāk dziedājuma melo­<br />

disku līniju. Ozoliņa darbos daudz vienkāršas sirs­<br />

nības.<br />

UZMANĪBU!<br />

Pirmklasīgs kungu un dāmu apģērbu nams<br />

Rīgā, Marijas ielā Nr. 26. Tālr. 2-9-2-1-7.<br />

UZMANĪBU!<br />

J. K ACS,<br />

Piedāvā: gatavus kungu un dāmu uzvalkus, mēteļus un lietus mēteļus no vislabākām drānām par<br />

vislētākām cenām. Vairumā un mazumā. _ Glīts unizturīgs darbs. Jaunākie fasoni. Liela izvelē no<br />

dažādam adām. Ludzu pārliecināties.<br />

Bernu apģērbi<br />

LIELĀ IZVĒLE:<br />

KLEITAS, KOSTĪMI «» MĒTEĻI<br />

BĒRNIEM no 1—17 gad,<br />

L. LIBMAN, Brīvības ielā 14<br />

MANUFAKTŪRAS PREČU TIRGOTAVA<br />

H. KOCIŅŠ un K. KRAST1ŅŠ,<br />

RĪGĀ, KR. BARONA IELĀ Nr. 32. Tālrunis 27940<br />

Bagātīga izvelē: zīda , vilnas _ un kokvilnas<br />

audumi. Dažādas oderu drānas, baltaudekli,<br />

logu priekškari, gultas segas, kapoks,<br />

kungu un dāmu veļa u t. t.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!