22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Parfimērijas un bārdskūš.<br />

piederumu veikals i<br />

A. Sokolovič<br />

Rīgā, Brīvības ielā 10<br />

Tālrunis 2-9-S-0.5<br />

Piedāvā no bag. asortēta krājuma<br />

iekš- un ārzemes pazīstamu firmu<br />

parfimērijas, bārzdas skūšanas<br />

un tualetes piederumus,<br />

Šveices «Ūsines<br />

Metallurgiques de Vall-<br />

ORBE» nagu kopšanas<br />

piederumi. Vien. pārdos,<br />

vieta Latvijā. Smalktērauda<br />

u. gumijas preces.<br />

Vairumā ! Mazumā !<br />

Dib. 1895. g.<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Pozamenteri js<br />

un<br />

sīku preču tirgoava<br />

J. 5arkan<br />

Rīgā,<br />

L. Smilšu ielā 29<br />

Pasūtījumus izpilda apzinīgi<br />

un kārtīgi par mērenām<br />

cenām.<br />

0<br />

Dib. 1895. g.<br />

Pirmā Vīnes vafeļu un biskvišu<br />

rūpniecība<br />

Vafeles saldējumam<br />

Rīgā, Marijas ielā 78. Tāļr. 93862.<br />

G. Rauskina<br />

Valdības apstiprināts<br />

II<br />

Akciju Sabiedrība<br />

Apģērbu u. manufaktūras nams<br />

ITIioHrtōiī<br />

Marijas ielā 21 Tālrunis 29157<br />

Piedāvā bagāt. izvēlē: par mērenām<br />

cenām glītus un izturīgus<br />

kungu un dāmu apģērbus<br />

no vietējām un ārzemju drānām,<br />

kā ari_dažādas<br />

manufaktūras preces<br />

VAIRUMĀ MAZUMĀ<br />

Pasūtījumi tiek izpildīti glīti un ātri<br />

Pirmklasīgs darbs<br />

ieroču techniķis<br />

A. Šmidt<br />

Rīga, Dzirnavu iela<br />

Tājr. 27627.<br />

Priekšzīmīga mednieku ieroču darbnīca.<br />

82.<br />

Pieņem pasūtījumus uz medību bisēm visjaunākām konstrukcijām.<br />

Krājumā medību bises no vislabakām fabrikām<br />

Automātiskas pistoles revolveri un attiecīga munīcija.<br />

Jauns izgudrojums: BOK-BISES, dabūjams vienīgi<br />

pie manis. Lielā izvēlē dažādas lamatas. , Vispārīga<br />

uguņošana, kā arī mednieku un maķšernieku piederumi.<br />

rakstu darba birojs<br />

Savienība"<br />

Rīga, Dzirnavu iela 109, dz. 2.<br />

(pie Marijas ielas).<br />

Izgatavo lūgumus, līgumus, norakstu^tuļļ^ur^^<br />

Sevišķa pretimnākšana<br />

Biroju vada atvaļinātais miertiesnesis Fr. Bruzinskis

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!