22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

„WILLOSA" ir ādu krāsa,<br />

imm^^^^^^mĒāmmĒ^^^^Ē izstrādāta no visa pasaule<br />

slavenās krāsu fabrikas „ VVILHELM BRAUNS G. m. b. H."<br />

KVEDL1NBURGA, un Latvija pildīta _ tamdēļ<br />

= lēta un pieejama =====<br />

Lietošanas pamācība un krāsu karte tās pašas kā<br />

BRAUNSA ādu krāsai_ „WILBRA". _ Dabūjama labākos<br />

drogu veikalos, aptiekas, apavu un ādu veikalos,<br />

Vairumā: Rīgas drogu lieltirgotavās un pie priekšstāvja<br />

J. BURSTEIN, RĪGĀ,<br />

KUNGU IELA N2 24<br />

Tālrunis 21223<br />

E. Lelukevič, Rīga,<br />

Ģertrūdes ielā37<br />

Lietussargi<br />

bagātīgā izvēlē<br />

Speciāldarbnīca<br />

jaunizgatavošanai, pārvilkšanai,<br />

izlabošanai un modernizēšanai<br />

#<br />

Spieķi un Rotaļlietas<br />

par fabrikas cenām<br />

Spoguļus.<br />

V. F. Zubov,<br />

Plkv. Brieža ielā 7<br />

Tālrunis 31439<br />

Pulksteņu, zelta un sudr.<br />

lietu veikals u. darbnīca<br />

Spec. monogrami<br />

un paraksti<br />

Ant. Svirskis,<br />

Marijas ielā Nr. 18<br />

B. REICHELS RIGA.<br />

Brīvības iela N° 13<br />

Modes, veļas un sīku preču tirgotava<br />

Pastāvīgi modes jaunumi<br />

MĀKSLĪGAS PUĶES DAŽĀDAS DZIJAS „D. M. C."<br />

Manufaktūras un galantērijas preču tirgotava<br />

B. GALINKINS, Rīga,<br />

Brīvības ielā Nr. 71/73<br />

Piedāvā Iislā izvēlē:<br />

Visādas manufaktūras, kā arī kokvilnas un vilnas<br />

audumus un gardīnes. Vatētus un flaneļu deķus<br />

Cenas zem konkurences. Laipna apkalpošana.<br />

PĀRDOD lielu partiju apavus par stipri pazeminātām cenām<br />

Ls Ls<br />

Kungu ādas kurpes no 8.85 Dāir.u krās. kurpes 8'85.<br />

Kungu lakkurpes no .. 13.85 Dāmu drēbju kurp. 2 35<br />

Dāmu lakkurpes no .. 10.85 Mcit. drēbju kurpes 2.50<br />

Dāmu last. kurpes .. . 7.85 Bērnu drānu kurpes 1.95<br />

Dāmu ādas kurpes .. . 6.85 Bērnu zābaciņi . . 1.95<br />

Dāmu ist. kurpes .... 4.50 Bērnu ist. kurpes . . 2.40<br />

Dabūjami tikai apavu veikalā<br />

«Modern» Kr. Barona ielā 16. Pārliecināšanas dēļ izgriest adresi.<br />

••i<br />

I<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

Visietākā iepirkšanas vieta<br />

VAIRUMĀ<br />

Mūzikas instrumentu tirdzniecība<br />

G. ŠAPIRO, Rīgā'<br />

Kungu ielā 28<br />

Plāšu fabr. .Adler Electro"<br />

Tālrunis 27681<br />

galv. Dārst. Latvijā<br />

Tvaika plisetava<br />

KO<br />

(0<br />

E<br />

«i<br />

'(0<br />

tn<br />

m<br />

Ē<br />

Q<br />

«B<br />

īd)<br />

><br />

N<br />

heler-cik-cak darbi, drēbju dekatierētava<br />

dažāda veida vilnas, plīša, samta un etamīna<br />

Pogu apvilkšana _<br />

i(0<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

JĀNIS LAIZANS, RĪGA,.<br />

MAZĀ ĶĒNIŅA IELĀ X» 15 TĀLRUNIS 2-2-2-4-8<br />

A.<br />

Akc. Sab.<br />

R I G A ,<br />

(dib. 1847. g).<br />

Raugs<br />

Iesala ekstrakts<br />

Etiķis<br />

kafejnīca<br />

Marijas ielā JVs 1.<br />

Merķela ielas stūrī<br />

Tāļr. 2-3-7-0-2.<br />

Pieņem arī pasūtījumus.<br />

LOUIS PUSCH, Rīgā,<br />

GRĒCINIEKU IELA 10 Tā|runis 26146<br />

A/VVVVVVVV%VVWVWV\VVWVVVV^<br />

Speciāla sieviešu rokdarbu tirgotava<br />

Izšūšanas materiālu un visādu zīmētu, iesāktu<br />

un gatavu sieviešu rokdarbu krājums

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!