Untitled - Institute of Technology Blanchardstown

itb.ie

Untitled - Institute of Technology Blanchardstown

SATURS

Dublinas grāfistes profesionālās izglītības komiteja

LAPPUSE

Pieaugušo izglītības dienests 4

Baptec 7

Blanchardstown rajona partnerība 9

Blanchardstown Ceļotāju Attīstības grupa 12

Blanchardstown Youthreach (Jaunatnes sasniegšana) 16

Blanchardstown Tehnoloģijas institūts 18


COISTE GAIRMOIDEACHAIS CHONTAE ÁTHA CLIATH

DUBLINAS GRĀFISTES PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMITEJA

The Adult Education Centre, Main Street, Blanchardstown, Dublin 15

Tālrunis: 01 821 2829 Fakss: 01 821 2702 E- pasts:

baes@codubvec.ie www.countydubvec.ie

Pieaugušo izglītības darbinieks: Terry McCann

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS DIENESTS (BLANCHARDSTOWN RAJONS)

Atrodas divos pieaugušo izglītības centros - uz Blanchardstown galvenās ielas un

uz Riversdale kopienas koledžas zemes, un vairāk nekā 30 citās vietās visā Lielajā

Blanchardstown rajonā (Dublina 15), Dublinas grāfistes Profesionālās Izglītības

komitejas pieaugušo izglītības dienests sniedz elastīgu studiju iespēju daudzveidību

vairāk nekā 2, 000 pieaugušiem caur virkni speciālistu izglītības programmu

darbību.

Kursu priekšmetu jomas iekļauj: pieaugušo rakstītprasme, darba meklēšanas

iemaņas, angļu valoda citu valodu pārstāvjiem (ESOL), datorapmācība, skolas

beigšanas atestāta priekšmeti, junioru atestāta priekšmeti, mākslas nodarbības,

bērnu aprūpes apmācība, pirms - aprūpes apmācība, asistentu apmācība un

daudz kas cits.

Daudzus kursus ir akreditējusi tālākizglītības un apmācības veicināšanas

padome (FETAC) 3., 4. un 5. līmenī. Vairākums kursu ir bezmaksas un tādēļ daži

atbilstības kritēriji var būt piemēroti.

PIEAUGUŠO PAMATIEMAŅU IZGLĪTĪBAS DIENESTS (AKSES)

• Bezmaksas apmācība ir pieejama pieaugušiem ar lasīšanas,

rakstīšanas un pareizrakstības grūtībām.

• Nodarbības ir pieejamas dienas laikā vai vakaros.

• Ir pieejami angļu valodas un matemātikas kursi, daži no kuriem

ir sertifikātu kursi.

• Kursi ir pieejami dažādas vietās visā Dublinas 15 rajonā.

Sazinieties ar Sharon Hennessy 821 2600

4


KOPIENU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

• Kursi ir pieejami 31 vietā visā Dublinas 15 rajonā.

• Vairāki no tiem ir partnerībā ar vietējām skolām, kopienām un

citām organizācijām.

• Ir pieejami hobija un brīva laika kursi.

• Ar tālākizglītības un apmācības veicināšanas padomi (FETAC)

sertificēti kursi arī tiek piedāvāti vairākos priekšmetos.

Sazinieties ar Seamus Hughes 086 3424888

ANGĻU KĀ OTRĀS VAI CITAS VALODAS KURSI (ESOL)

• Tie ir bezmaksas bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

• Nodarbības ir pieejamas dienas laikā vai vakaros vairākas vietās.

• Pirms viduvēja līmeņa iesācējs.

• Intensīvi kursi arī ir pieejami.

• Studentiem ir pieejama Eiropas Starptautiskās vērtēšanas padome.

Sazinieties ar Howard Rose 8212829

BĒRNU APRŪPES APMĀCĪBAS KURSI

• Profesionālā apmācība tiek piedāvāta Riversdale Pieaugušo

izglītības centrā un vairāku kopienu ietvaros.

• Nepilna laika kursi.

• Tālākizglītības un apmācības veicināšanas padomes( FETAC) viens

modulis un pilna apliecība.

• FETAC ir pieejami 3., 4. un 5. līmeņi.

Sazinieties ar Louisa Healy 8103777

PIRMS APRŪPES UN KOPŠANAS ASISTENTA KURSS

• 1 vai 2 gadu ilgs kurss.

• FETAC vairāku priekšmetu saistītu ar veselības 5. līmeņa akreditāciju.

• Darba pieredzes modulis.

• Virzīšanas uz aprūpi vai nodarbinātība aprūpes dienestos.

Sazinieties ar Janet Fortune 821 2829


PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS IESPĒJU SHĒMA (VTOS)

• Pilna laika, bezmaksas kursi tiem, kuri sasniedza 21 gadu un saņem sociālo

apgādi.

Maksājumi ilgāk nekā 6 mēneši.

• Skolas beigšanas atestāta 6 izvēles priekšmeti.

• FETAC 4. un 5. līmeņu izvēles ir pieejamas.

Sazinieties ar Anne MacCoillle 821 2829

DARBAVIETAS IZGLĪTĪBA

• Bezmaksas darbavietas kursi vairākos priekšmetos.

• FETAC sertifikācija ir pieejama 3.,4. un 5. līmenī.

• Tiek sniegtas partnerībā ar darba devējiem.

• Ir pieejami vairākas vietās visā Dublinā 15.

Sazinieties ar Nuala Nedjatl 810 3777

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ORIENTĀCIJAS DIENESTS

(Ir pieejams studentiem, kuri apmeklē “Pieaugušo izglītības dienesta” kursus)

• Profesionālā orientācija – satiek izvēles par algotu darbu

(praktiskās iemaņas, gādības un brīvprātīgas lomas )

• Izglītības vadība – attiecas uz mācīšanās vajadzībām un studentu

interesēm un to apmierināšanas veidiem.

• Individuālās konsultācijas – studentam palīdz izpētīt viņa vai viņas

nākotnes izglītības un apmācības iespējas ar mērķi pieņemt skaidrus

un saturīgus lēmumus attiecībā uz īpatnējo darbību plānu.

• Grupas vadība – studenti dalās ar idejām un pieredzi caur kopīgu

darbu un prāta vētru, kas atved pie skaidrākas saprašanas par viņu nākotnes

izglītības vajadzībām.


BAPTEC

Svinot 10 gadus augstas kvalitātes apmācību sniegšanu Dublinā 15

Tālrunis: 01 829 3551

E - pasts:

lnfo@baptec.ie

www.baptec.ie

SIA BAPTEC IR SABIEDRĪBAS INFORMĀCIJAS UN

KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU (ICT) APMĀCĪBAS CENTRS

Sākotnēji radīts kā individuāls projekts ar Blandchardstown rajona

partnerību, lai apgādātu ar Informācijas un Komunikācijas tehnoloģiju (ICT)

apmācību visvairāk marginalizētiem un cilvēkiem no nelabvēlīgas vides,

kuri dzīvo Dublinā 15, Baptec guva milzīgus projekta panākumus un

izveidojās kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1999.gadā. Sākumā

Baptec tika finansēts saskaņā ar Apmācības un Nodarbinātības pārvaldes

(FÁS) sociālās ekonomikas plānu, kurš palīdz projektiem sniegt

pakalpojumus tiem, kuri dzīvo nelabvēlīgos rajonos, bet no 2006.gada tika

finansēts saskaņā ar POBAL caur sabiedrisko dienestu programmu.

Kompānija palielinājās no viena panākuma līdz citam un pieredzēja daudz

izmaiņu pēdējo 10 gadu laikā. Sākotnēji no neliela biroja Deanstown mājā,

Blanchardstown ciemā, Baptec pārvācas uz Dillon māju, Coolmine blakus

Blanchardstown rajona partnerībai. Tieši šeit Baptec sāka strauji

paplašināties, ar divu biroju un divu lielu apmācības telpu izmantošanu.

Datoriekārtas un biroja mēbeles galvenokārt tika dāvinātas ar

Blanchardstown rajona partnerību un IBM starpniecību. Sākot ar tikai trīs

cilvēku personālu Baptec darbaspēka paplašināšanas neaizņēma ilgu

laiku. Tuvu pirmā gada beigām Dillon mājā, Baptec nodarbināja piecus

cilvēkus. Baptec kļuva par akreditētu apmācības centru - Tālākizglītības

un apmācības veicināšanas padomes (FETAC), Eiropas datorprasmes

sertifikātu (ECDL) un Microsoft Office speciālistu un apvienotas eksāmenu

valdes (JEB). Kompānijas lielie panākumi un milzīgais pieprasījums pēc

apmācībām pārliecināja Baptec atkal pārvākties uz citu, vēl lielāku,

modernāku uzbūvēto apmācības centru Mulhuddart pamatpasākumu

centrā, sastāv no četrām pilnībā aprīkotām apmācības telpām ar ietilpību

līdz 70 cilvēkiem.


Pēdējo desmit gadu laikā Baptec apmācīja gandrīz 3,000 cilvēku un tika

izsniegti vairāk nekā 2,868 sertifikāti ar panākumu rādītāju vairāk nekā 96%.

Tas ir piemērots lielai virknei mērķu grupu, tādām kā ilgtermiņa bezdarbnieki,

vientuļie vecāki, patvēruma meklētāji, ceļotāji, cilvēki ar invaliditāti, bijušie

alkoholisko/narkotisko vielu lietotāji, bijušie likumpārkāpēji un veci cilvēki.

Nevienam citam apmācības centram Dublinā 15 nebija līdzīgas ietekmes vai

panākumu kā Baptec. Baptec strādā cieši ar citām aģentūrām un organizācijām,

lai palīdzētu atvieglot trūkumu šajā rajonā.

Pašlaik Baptec nodarbina 8 pastāvīgus darbiniekus un 3 papildus darbiniekus

uz neregulārā pamatā. Tāpat kā palielinājās darbinieku un klientu skaits gadu

garumā, tā arī piedāvāto kursu skaits. Šobrīd Baptec piedāvā 12 dažādus

kursus sabiedrībai, kuri svārstās no pamata datoriem iesācējiem līdz augstāku

datorizētu rēķinu un algas sarakstu kursiem. Viņi arī sniedz apmācību no

Apmācības un Nodarbinātības pārvaldes (FÁS), Blanchardstown rajona

partnerības un citu vietējo organizāciju vārdā. Individuālās “viens pret vienu”

apmācības arī tiek piedāvātas. Apmācība tiek piedāvāta ar samazinātu maksu

dažādām mērķu grupām un specprojekti bieži tiek savienoti kopā, lai

apmierinātu specifisku grupu vajadzības.

Baptec ir bezpeļņas organizācija un tiek vadīta ar brīvprātīgu direktoru valdi.


BLANCHARDSTOWN RAJONA PARTNERĪBA

Dillon House, 106 Coolmine Business Park, Clonsilla, Dublina 15

Tālrunis: 01 820 9550 Fakss: 01 820 9551

www.bap.ie

KAS IR PARTNERĪBA?

Blanchardstown rajona partnerība ir vietējā attīstības aģentūra visai

Dublinai 15. Mēs saņemam mūsu finansējumu no valdības saskaņā ar

Nacionālu attīstības plānu 2007 – 2013. Partnerība ir atbildīga par

programmu virkni, lai apmierinātu personu, ģimeņu un sabiedrisko grupu

vajadzības šajā zonā. Galvenās programmas, kuras tiek sniegtas Dublinas

15 zonā ir Vietējas un Sabiedrības attīstības programma, kā arī Vietējais

Nodarbinātības dienests (JOBLINK).

KĀDS IR PARTNERĪBAS DARBS?

Blanchardstown zonas partnerības galvenais uzdevums ir attīstīt

iniciatīvas, kuras izraisa pozitīvas pārmaiņas šajā zonā. Tas ved pie

sociāliem un ekonomiskiem uzlabojumiem kopienām un cilvēkiem, kuri

dzīvo tajās. Galvenie mērķi iekļauj:

• Novatorisku un efektīvu atbilžu sniegšanu vajadzībām šajā zonā.

• Sociālās iekļaušanas programmu koordinēšana.

• Kopienu atbalsts, lai pozitīvas izmaiņas tiktu radītas ar viņiem.

• Ietekme uz galvenajiem politikas veidotājiem un programmas finansētājiem.

Partnerība saved kopā kopienas, ar likumu noteiktus un sociālos partnerus;

sastāda vietējas attīstības plānus, kuri ir paredzēti nelabvēlīgumu

mazināšanai; atbalsta un pārrauga norunātā plāna izpildīšanu. .


KĀDAS DARBA JOMAS IR SVARĪGAS?

Partnerības darbs ir fokusēts uz vairākām galvenajām jomām:

• Pakalpojumu nodrošināšana – saprašanas, zināšanu un

pakalpojumu pieejas veicināšana.

• Mūžizglītība, Atpūta un Kultūra – pieejas palielināšana oficiālajai un

neoficiālajai izglītībai, atpūtas un kultūras attīstībām.

• Nodarbinātība – cilvēku nodarbinātības izredžu uzlabošana.

• Kopienu atbalsts – kopienu atbalsts, lai pievērstos problēmām un to

noteikšanai.

KURU ATBALSTAM PARTNERĪBA STRĀDĀ?

Partnerība strādā ar plašu personu un grupu virkni un sniedz atbalstu, to

skaitā pieejai izglītībai, apmācībai, nodarbinātībai un pašnodarbinātībai. To

piemēri ir:

• Vietējais Nodarbinātības dienests nodrošina atbalstu klāstu vīriešiem un

sievietēm, kuri ir nenodarbināti. Tie iekļauj “viens pret vienu”

starpniecību, pieaugušo profesionālo orientāciju un atbilstoši izveidoto

apmācību, kopā ar darbnīcām un semināriem par tematiem, saistītiem

ar nodarbinātību.

• Darba klubs sniedz mērķtiecīgus darba sagatavošanas seminārus, iekļaujot

CV sagatavošanu un intervijas iemaņas.

• Kopienas attīstības grupa strādā kā daļa no Vietējas un Sabiedriskās

attīstības programmas, lai sniegtu atbalstu tādām grupām kā vientuļie

vecāki, cilvēki gados, cilvēki ar invaliditāti, etniskās minoritātes,

ieskaitot Ceļotājus un jaunus iedzīvotājus Dublinā 15.

• Partnerība strādā ciešā sadarbībā ar šī rajona jaunatnes organizācijām un

skolām un vairākas iniciatīvas bija izmēģinātas un veiksmīgi pieņemtas

Dublinā 15.

• Nesen partnerība izstrādāja Pieaugušo Izglītības stratēģiju,

koncentrējoties uz mūžizglītību, un nākotnes iniciatīvas būs fokusētas

uz turpmāko oficiālas un neoficiālas izglītības iespēju nodrošināšanu

kopā ar tādām institūcijām kā Blanchardstown tehnoloģijas institūts,

un Dublinas grāfistes profesionālās izglītības komiteja.

10


KĀ MAN UZZINĀT VAIRĀK PAR

PARTNERĪBAS DARBU?

Jūs varat uzzināt vairāk par Partnerību apskatoties adresē www.bap.ie. No

mājas lapas izmantojiet saites, lai piekļūtu specifiskai informācijai par katru

no mūsu darba jomām. Jūs varat tieši sazināties ar jebkuru personāla locekli,

noklikšķinot uz Personāla nodaļu, kur norādīti tālruņu numuri un e-pastu

adreses.

11


BLANCHARDSTOWN CEĻOTĀJU ATTĪSTĪBAS GRUPA

(Oficiāli pazīstama kā BtsG)

KOPIENU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Unit 1A Base Business Park (1A. nodaļa galvenais biznesa parks),

Damastown, Dublina 15

Tālrunis: 01 820 7812 / 01 812 8644

E – pasts: btdg@eircom.net

Blanchardstown Ceļotāju atbalsta grupa Trading Ltd. tāpat kā

Blanchardstown Ceļotāju Attīstības grupa (BTDG) ir kopienas attīstības

organizācija, un ir apvienota iniciatīva starp Ceļotāju un pastāvīgo

iedzīvotāju sabiedrību locekļiem. Projekta mērķis ir Ceļotāju labklājības un

cilvēktiesību paaugstināšana, lai cīnītos ar sociālo izslēgšanu, ar kuru

saskaras Ceļotāji, kas dzīvo Dublinā 15 un apkārtējā zonā. Mēs arī

tiecamies nodrošināt iespējas Ceļotājiem, lai uzlabotu viņu izglītības un

nodarbinātības iespējas, sniedzot atbalstu Ceļotājiem, lai tie dzīvotu kā šīs

valsts vienlīdzīgi pilsoņi.

LĪDZ ŠIM LAIKAM PROJEKTS NODROŠINĀJA SEKOJOŠAS

APMĀCĪBAS UN ATBALSTA PROGRAMMAS:

Ceļotāji, kuri saņēma apmācību pēc vietējās apmācības iniciatīvas

• 8 Primārās veselības aprūpē ( apmācību 4 pabeidza 2009.gadā)

• 320 sievietes no 2001 – 2009.

• 60 kvalificēti Bērnu aprūpē FETAC 4. un 5. līmenis.

• 30 saņēma Junioru angļu valodas sertifikātu.

• 20 Junioru matemātikas sertifikātu.

• 15 skolas beigšanas angļu valodas sertifikāti.

• 30 pirmā līmeņa frizieri.

12


Ceļotāju Sabiedrības Nodarbinātības Apmācība

• Vairāk nekā 50 dalībnieki.

Darba vietas nodrošinātas dalībniekiem:

• VDP veikals Blanchardstown ciemā.

• Mulhuddart mazbērnu novietne.

• Mulhuddart sabiedriskais centrs.

• Piešķiršana.

Vīrieši ceļotāji

• 14 pabeidza autovadītāju teorijas testu.

• 8 nodeva pilnu autovadīšanas testu.

• 1 nodeva Dublinas Autobusu testu.

• 1 pabeidza pacēlāju kursu.

• 1 vēlējas iziet sastatnes testu.

• 4 pabeidza piešķīrumu pārvaldības apmācību.

Ceļotāju-dalībnieku progress

• 1persona aizgāja uz Crumlin koledžu uz otru gadu trīs gadu ilgā Frizieru

kursā.

• 1 turpināja mācības Blanchardstown Tehnoloģijas institūta kursā.

• 2 cilvēki no rajona tika izvirzīti darbam ar civildienesta intervijām - 1

turpināja strādāt ar izvietošanu civildienestā.

• 2 Vietējās Apmācības Iniciatīvu (LTI) koordinatoru asistenti.

• 4 Gaisce bronzas medaļas līdz 2008. gadam.

• 8 Gaisce dalībnieki 2009. gadā.

Daudzi citi progresēja caur programmām un daži iesaistījās nodarbinātībā,

tajā laikā pārējie turpināja citas apmācības. Pastāv citu kursu un programmu

plašs klāsts, kurš ir Blanchardstown Ceļotāju attīstības grupas programmās

un plašs klāsts ar izvietošanu tika organizēts galvenā virziena dienestos.


SADARBĪBA

Blanchardstown Ceļotāju attīstības grupa (BTDG) vienmēr atzina

vietējās un nacionālās sadarbības svarīgumu, lai nodrošinātu ka

Blanchardstown Ceļotāju problēmas ir galvenā virziena dienas kartībā.

Blanchardstown Ceļotāju attīstības grupa (BTDG) ir iesaistīta vairākās

vietējās un nacionālās sadarbības programmās kā izklāstīts tālāk:

• Nacionālā Ceļotāju kopienu attīstības programma.

• Īrijas Ceļotāju kustība.

Blanchardstown rajona partnerības plānu izpildīšanas valde (PIB’s).

• Vietējā Ceļotāju starpresoru grupa.

• Vietējā Ceļotāju Kopienu attīstības programma un Ģimenes resursu

centrs.

• Mājvietu konsultatīvā grupa.

• Austrumu Reģionāls Ceļotāju Veselības tīkls.

• Īrijas Ceļotāju kustības jaunatnes apakšgrupa (ITM).

Veselība

• Apmeklējiet Primārās veselības aprūpes koordinācijas grupas sanāksmes.

• Piedalieties Ceļotāju Veselības nodaļas sanāksmēs un notikumos.

• Apmeklējiet Austrumu Reģionālā Ceļotāju Veselības tīkla

sanāksmes.

• Piedalieties Corduff Veselības darbību plānošanas grupā, lai nodrošinātu

Ceļotāju iekļaušanu pakalpojumu attīstībā.

Narkotiskas vielas

Blanchardstown Ceļotāju attīstības grupa pārstāv Blanchardstown

Narkotisko vielu Speciālo Komisiju.

• Apmeklējiet Narkotisko vielu Speciālās komisijas (DTF) kopienas

pārstāvju sanāksmes.

• Nacionālais tīkls par narkotiskam vielām..

14


Izglītība un apmācība

• Apmācības un Nodarbinātības pārvalde (FÁS) attiecībā uz

programmu finansēšanu un atbalstu.

• Piedalieties Blanchardstown partnerības ekonomisko

plānu izpildīšanas valdēs.

• Profesionālās izglītības komitejas (VEC) un Profesionālās

izglītības komitejas pasniedzēji.

Jaunatne un izglītība

• Piedalieties Blanchardstown partnerības jaunatnes

plānu izpildīšanas valdēs.

• Apmeklējiet Jaunatnes programmu koordinācijas

komisijas sanāksmes.

• Piedalieties Vietējās izglītības komisijās.

• Apmeklējošā pasniedzēja pakalpojums.

INFORMĀCIJAS NODROŠINĀŠANA

2009. gadā projekts nodrošināja informāciju personām, kuras ir

kopienās, kā arī sniedza informāciju pašai kopienai.

Informācija personām tika sadalīta starp cilvēkiem, kuriem

sniedza ieteikumus par sociālās apgādes tiesībām un

pilnvarām, mājvietu, veselības vai citiem pakalpojumiem un

cilvēki, kuri bija attiecināmi uz citam aģentūrām vai dienestiem.

Informācijas metodes, kuras tika pielietotas lai sazinātos ar

kopienu arī ir izklāstīti.

• Biļeteni

• Brošūras

• DVD

• Plakātu izstāde

• Intervijas


Sanāksmes

15


BLANCHARDSTOWN YOUTHREACH (JAUNATNES SASNIEGŠANA)

The Brace Centre, Main Street, Blanchardstown, Dublina 15

Tālrunis: 01 821 7007 Fakss: 01 820 7628

E - pasts: info.byr@edu.codubvec.ie www.youthreach.ie

Mēs tiecamies nodrošināt kvalitatīvu izglītību jauniem cilvēkiem

labvēlīgā vidē, kas attīstīs viņu iemaņas priekš dzīves un uzlabos viņu

nākotnes izredzes.

PRIEKŠ KURA IR ŠIS CENTRS?

Youthreach nodrošina otru izglītības iespēju tiem, kuri vienalga kādu

iemeslu dēļ, iespējams, nepalika galvenā virziena skolā.

KĀ JŪS VARAT IEGŪT VIETU?

Youthreach (jaunatnes sasniegšana) Blanchardstown piedāvā vietas jauniem

cilvēkiem vecumā no 16 līdz 21 gadam. Tie, kuri sasnieguši 21 gadu var būt

pieņemti atkarīgi no apstākļiem. Visi jautājumi var būt uzdoti zvanot uz centru.

MĀCĪBU PABALSTS

Studentiem maksā iknedēļas apmācības pabalstu. Tas atšķiras atkarībā

no studenta vecuma. Pabalsti tiek maksāti uz studenta bankas kontu

katru Piektdienu.

IESPĒJAS

Youthreach (Jaunatnes sasniegšana) Blanchardstown ir aprīkojumu klāsts

lai uzlabotu studentu pieredzi. Centram ir divas pilnība aprīkotas

Informācijas un Komunikācijas tehnoloģiju telpas, mākslas telpa, klases

telpas, sporta zāle, virtuve un darbnīca, kurā pieejamas jaunākās iekārtas

koka izstrādājumu studijām. Tur uz vietas ir arī ēdnīca, kura apgādā ar

brokastīm un lenču gan personālu, gan studentus.


SPORTS

Sports tiek uzskatīts par ārkārtīgi svarīgu mūsu studentu personisko attīstību.

Vairākas aktivitātes notiek visa gada laikā. Youthreach ir aktīva futbola

komanda, sporta kompleksi uz vietas un citu iespēju lietošana vietējā kopienā.

BĒRNU APRŪPE

Ir pieejami bērnu aprūpes pakalpojumi. Ludzu jautājiet pieteikšanās laikā.

LĪDZEKĻU VĀKŠANA

Pēdējo gadu garumā studenti no centra piedalījās vairākos līdzekļu vākšanas

pasākumos.

IETEIKUMI UN KONSULTĀCIJAS

Šie pakalpojumi ir pieejami visiem studentiem.

KURSI NODROŠINA

Atkarīgi no pieprasījuma kursi iekļaus sekojošo:

• Juniora sertifikāts, Skolas beigšanas sertifikāts.

• Dažādi Turpmākas Izglītības un Apmācības Godalgas padomes kursi

(FETAC) no 2. līdz 5. līmenim.

17


BLANCHARDSTOWN TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTS

Marketing and Development unit, Institute of Technology Blanchardstown,

Dublina 15

Tālrunis: 01 885 1000 Fakss: 01 885 1001 E - pasts:

info@itb.ie www.itb.ie

Blanchardstown tehnoloģijas institūts (ITB) bija atvērts 1999.gadā un tagad

noteikti nostiprināja sevi kā svarīgu trešā līmeņa izglītības institūtu ne tikai

Dublinas ziemeļrietumos un Meath un Kildare grāfistēs, bet arī nacionālajā

un starptautiskajā līmenī.

Blanchardstown tehnoloģijas institūta (ITB) misija ir kalpot studentiem un

kopienai, apmierinot iemaņu vajadzības ekonomikā un palielinot piedalīšanos

trešā līmeņa izglītībā un apmācībā Dublinas ziemeļrietumos un tās apkārtnē.

ŠO MISIJU VAR PAVEIKT

Pastāvīgi sasniedzot augstus saistību un kvalitātes standartus

apmācībā, pētniecībā, attīstībā un konsultēšanā, un piedāvājot labvēlīgu

un atbalstošu vidi studentiem no visiem izglītības un sociāliem foniem, un

pieaugušajiem, kuri vēlas paaugstināt vai atjaunot viņu tehnisko prasmju

līmeni.

Augstākā Sertifikāta, parasta Bakalaura grāda un Augstākā standarta

grāda kursu klāsts tādās jomās kā:

• Inženierzinātnes (Datortehnika un Mehatronika)

• Datorika

• Radošie digitālie mediji

• Biznesa studijas

• Starptautiskais bizness

• Dārzkopība


• Sporta vadība un trenēšana

• Lietišķas sociālās studijas

• Sociālā un sabiedrības attīstība

• Agrīnās bērnības aprūpe un izglītības

Lai pieteiktos uz jebkuru no pilna laika kursiem institūtā, iespējamam

studentam ir jāpiesakās caur Centrālo Pieteikumu Biroju (www.cao.ie) līdz

katra gada 1.maijam.

Institūts aktīvi atbalsta pieteikumus no pieaugušajiem studentiem

uzņemšanai uz jebkādu no piedāvātajiem kursiem, kā arī no pieteikuma

iesniedzējiem, kuri pavadīja vismaz vienu gadu atzīta Pēc Skolas beigšanas

Sertifikātu (PLC) kursā, kuru apstiprināja Tālākizglītības un apmācības

veicināšanas padome ( FETAC).

Virzīšanās no Augstākā sertifikāta līdz Parastam Bakalaura Grādam līdz

Augstākā standarta Bakalaura grāda līmenim ir iespējama.

Blanchardstown tehnoloģijas institūtam ir ļoti aptverošs klāsts ar piedāvātiem

nepilna laika kursiem, ieskaitot: Bizness, Datorika, Dārzkopība, Lietišķās

sociālās studijas, Valodas pamatskolas pasniedzējiem, Eiropas datorprasmes

sertifikāts (ECDL) un daudz kas cits. Pieteikumu var iesniegt tiešsaistē un pilna

informācija par visiem kursiem ir pieejama uz www.itb.ie.

Blanchardstown tehnoloģijas institūts atbalsta visus pieaugušos skolniekus,

neatkarīgi no vecuma, izglītības un sociālā fona un piedāvā programmas, lai

derētu pieaugušajiem pilna laika studentiem, kā arī nepilna laika skolniekiem;

un absolventiem, kuri vēlas atjaunot viņu prasmju komplektu, kā arī tos, kuri

meklē otru iespēju trešā līmeņa izglītībā.

Programmas ir radītas un pasniegtas tā, lai rūpētos par pieaugušo studentu

dažādām mācību vajadzībām. Atbalsts tiek piedāvāts ne tikai no izglītības

iespēju pieejamības viedokļa, bet arī ir karjeras ieteikumi, mācību grupas,

tiešsaistes atbalsts un modernākais aprīkojums. Blanchardstown

tehnoloģijas institūts sadarbojas ar citiem izglītības un apmācības

sniedzējiem, lai izdarītu programmas pieejamākas tik daudz cilvēkiem, cik

vien iespējams.

Informācija, kas sniegta šajā publikācijā ir paredzēta kā rokasgrāmata

iespējamiem studentiem. Neskatoties uz to, ka bija sakopoti visi spēki, lai

garantētu publicēta materiāla pareizību šajā rokasgrāmatā, tomēr saturs nevar

būt iztulkots kā kontrakta slēgšana ar jebkuru organizāciju un jebkuru

pieteikumu iesniedzēju vai trešo personu.

19


Šī informācijas brošūra bija atbalstīta ar Neaktīvu

rēķinu fondu (izglītības nolūkiem).

Šī brošūra tika sagatavota ar:

Dr. Brid Ni Chonaill, Franču

valodas lektoru

Blanchardstown Tehnoloģijas

institūts,

E–pasts:

brid.nichonaill@itb.ie

Blanchardstown Road

North, Dublin 15, Ireland

Phone: (01) 885 1000

Fax: (01) 885 1001

E-mail: info@itb.ie

Website: www.itb.ie

20

More magazines by this user
Similar magazines