30.03.2014 Views

Aicinām ūdenssaimniecības, projektētājus un būvniekus ... - Sanistal

Aicinām ūdenssaimniecības, projektētājus un būvniekus ... - Sanistal

Aicinām ūdenssaimniecības, projektētājus un būvniekus ... - Sanistal

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

pasākums sadarbībā ar<br />

Kuldīga<br />

Valmiera<br />

Rīga<br />

Liepāja<br />

Jelgava<br />

Daugavpils<br />

Klientu apkalpošana<br />

centrālajā birojā<br />

Tīraines ielā 9<br />

Rīgā LV-1058<br />

T +371 67613673<br />

Filiāle Ganību dambī<br />

Ganību dambī 17A<br />

Rīgā, LV-1045<br />

T: 67382370<br />

Filiāle Kapseļu ielā<br />

Kapseļu ielā 15<br />

Rīgā LV-1046<br />

T +371 67613835<br />

Aicinām ūdenssaimniecības,<br />

projektētājus <strong>un</strong> būvniekus<br />

apmeklēt izstādi <strong>un</strong> seminārus<br />

pirmajās <strong>Sanistal</strong> Ūdens dienās<br />

Daugavpils filiāle<br />

Jelgavas ielā 1<br />

Daugavpilī LV-5404<br />

T +371 65407446<br />

Jelgavas filiāle<br />

Ruļļu ielā 4<br />

Jelgavā LV-3008<br />

T +371 63027947<br />

Kuldīgas filiāle<br />

Virkas ielā 19<br />

Kuldīgā LV-3301<br />

T +371 63323824<br />

Liepājas filiāle<br />

Ja<strong>un</strong>ā ielā 52/54<br />

Liepājā LV-3401<br />

T +371 63480013<br />

Valmieras filiāle<br />

Mūrmuižas ielā 7<br />

Valmierā LV-4201<br />

T +371 64207098<br />

SIA <strong>Sanistal</strong><br />

Tīraines iela 9, LV-1058 Rīga,<br />

tālr<strong>un</strong>is +371 67 018 600,<br />

sanistal@sanistal.lv, www.sanistal.lv


11. aprīlis<br />

"Ūdenssaimniecību diena"<br />

12. aprīlis<br />

"Projektētāju diena"<br />

Produktu ekspozīcijas telts<br />

"Ūdens dienas 2013"<br />

atvērta no 10:00 līdz 18:00<br />

10:00 Telts atklāšana - <strong>Sanistal</strong> Austrumeiropas<br />

Grupas vadītāja G<strong>un</strong>ta Sokolovska uzr<strong>un</strong>a<br />

Semināri ūdenssaimniecībām<br />

11:00 - 11:30 Latvijas ūdensapgādes <strong>un</strong><br />

kanalizāciju uzņēmumu<br />

asociācijas uzr<strong>un</strong>a<br />

/Asociācijas direktore Baiba Gulbe/<br />

11:30 - 14:00 "Ūdens dienas 2013"<br />

dalībnieku vizītkartes<br />

/Gr<strong>un</strong>dfos; Jafar; Evopipes;<br />

Glynwed; Magnaplast; Roth;<br />

ACO; Wavin; Higa; HL;<br />

Rothenberger; Eneka;<br />

Honeywell; <strong>Sanistal</strong>/<br />

Produktu ekspozīcijas telts<br />

"Ūdens dienas 2013"<br />

atvērta no 09:00 līdz 18:00<br />

Semināri projektētājiem<br />

10:00 - 10:45 Autoadapt kanalizācijas sistēmas;<br />

S tube darbarats kanalizācijas sistēmās<br />

/Gr<strong>un</strong>dfos pārstāvis Māris Dērvenieks/<br />

Spiediena stacijas ar MPC vadību<br />

/Gr<strong>un</strong>dfos pārstāvis Pāvels Družilovskis/<br />

10:45 - 11:30 Ūdensapgādes, kanalizācijas vārsti,<br />

aizbīdņi u.c. aprīkojums<br />

/Jafar pārstāvji Piotr Geirut, Marcin Kazanowski/<br />

11:45 - 12:30 Akreditētas cauruļvadu sistēmas<br />

alternatīvām instalācijas metodēm -<br />

Ultrastress visio<br />

/Evopipes pārstāvis Jānis Eizāns/<br />

12:30 - 13:30 Pusdienu pauze<br />

13:30 - 14:15 Frialen drošo veidgabalu tehniskās<br />

priekšrocības <strong>un</strong> sortiments<br />

/Glynwed pārstāvis Jānis Ūlands/<br />

14:15 - 15:00 Līnijveida lietus ūdens savākšanas<br />

sistēmu īpatnības, priekšrocības <strong>un</strong><br />

izmantošanas iespējas<br />

/ACO pārstāvis Raimonds Stumburs/<br />

15:00 - 15:30 Kafijas pauze<br />

15:30 - 16:15 Wavin Labko lietus attīrīšanas iekārtas<br />

/Wavin pārstāvis Jānis Zandarts/<br />

16:15 - 17:00 Honeywell plūsmas kontroles vārsti<br />

dzeramā ūdens sistēmām<br />

/Honeywell pārstāvis Sergejus Lobacevskis/<br />

Lūdzam pieteikties uz semināru līdz š.g. 9. aprīlim, sūtot<br />

pieteikumu uz sanistal@sanistal.lv vai zvanot pa<br />

tālr<strong>un</strong>i 67018600<br />

Izdariet savu izvēli savlaicīgi - vietu skaits ir ierobežots!<br />

Lūdzam pieteikties uz konkrētiem semināriem<br />

līdz š.g. 9. aprīlim, sūtot pieteikumu uz sanistal@sanistal.lv<br />

vai zvanot pa tālr<strong>un</strong>i 67018600<br />

Izdariet savu izvēli savlaicīgi - vietu skaits ir ierobežots!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!