Mēģinājumu grafiks - dziedundejo.lv

valmraj.lv

Mēģinājumu grafiks - dziedundejo.lv

14.00 – 15.00 Brālītis

3.-4.A

( Olga Freiberga)

15.00 – 16.00 Uciņdanči. A,B

1.-2.

( Baiba Šteina)

Ugunskura deja

5.-6.B

(Osvalds Štrauss, Ilze Mažāne)

Es meitiņa kā rozīte

3-4.A,10.-12

( Dace Adviljone)

Sitieniņi

1.-4.C

(Ingrīda Saulīte, Baiba Šteina)

Šim pa pieri, tam pa pieri

3.-4.B

( Olga Freiberga)

Uz dāldera danci griezu

10.-12.

( Gints Baumanis)

Ar meitāmi dancot gāju

10.-12.

( Gints Baumanis)

16.00 – 17.00 Kumeliņi, kumeliņi

1.-4.C

(Inta Dimante ,Ilze Mažāne)

17.00-18.00 Sitieniņi

1.-4.C

(Ingrīda Saulīte, Baiba Šteina)

18.00-19.00 Ai, ciemiņi, ai, kaimiņi

5.-6.A

( Baiba Šteina)

19.00-20.00 Uz dāldera danci griezu

10.-12.

( Gints Baumanis)

20.00-21.00 Govju kazaks

10.-12.

(Jānis Ērglis)

21.00-22.00 Pavasars

10.-12

( Baiba Šteina)

Uciņdanči

1.-2. A,B

( Baiba Šteina)

Garā pupa

1.-2.A

( Dace Adviljone)

Sitam plaukstas

5.-6.B

(Taisa Aruma, Agris Daņiļevičs)

Prologs – pūķi

3.-4.A (pēc saraksta)

( Agris Daņiļevičs)

Ak tu žē , Galops

5.-9 C,5.-6.A

( Arta Melnalksne. Lita Freimane)

Rucavietis

5.-9 C

(Janīna Nurka, Ilze Mažāne)

Ugunskura deja , Rucavietis

5.-6.B 5.-9 C

(Osvalds, Štrauss, Janīna Nurka, Ilze

Mažāne)

Govju kazaks

10.-12.

(Jānis Ērglis)

Visi ciema suņi rēja

7.-9

( Jānis Ērglis)

Ganu polka

7.-9

(Uldis Žagata, Jānis Ērglis)

Saulīte bagāta

7.-9.

( Dace Adviljone)

Prologs

5.-6.A,5.-6.B, 3.-4.A (pēc saraksta),

7.-9.

( izņemot Vidzemi)

( Agris Daņiļevičs)

Prologs+ pūķi

5.-6.A,5.-6.B, 3.-4.A (pēc saraksta),

7.-9.

( izņemot Vidzemi)

( Agris Daņiļevičs)

2

More magazines by this user
Similar magazines