Mēģinājumu grafiks - dziedundejo.lv

valmraj.lv

Mēģinājumu grafiks - dziedundejo.lv

19.00-20.00 Saulīte bagāta

7.-9

( Dace Adviljone)

20.00-21.00 Visi ciema suņi rēja

7.-9

( Jānis Ērglis)

21.00-22.00 Ganu polka

7.-9.

( Uldis Žagata,Jānis Ērglis)

Ai, ciemiņi, ai, kaimiņi

5.-6.A

( Baiba Šteina)

Šķindu, šķindu

5.-6.A

( Iluta Mistre)

Brālītis

3.-4.A

( Olga Freiberga)

Govju kazaks

10.-12.

( Jānis Ērglis)

Pavasars

10.-12.

( Baiba Šteina)

Fināls

10-12

( Agris Daņiļevičs)

Piektdiena – 09.07.2010

Laiks

Centrālā arēna Laukums Nr. 1 Laukums Nr. 2 Laukums Nr. 3

8.00 – 10.00 Prologs Pēc saraksts Rezerve

10.00 – 13.00 Fināls Visas Rezerve

13 00 – 14.00 I epizode Prologs

Vidzemes programma

Pavasars

Učiņdanči

14.00 – 15.00 II epizode Latgales programma

Mazputniņi

Kumeliņi, kumeliņi

Sitieniņi

Ugunskura deja

Rucavietis

15.00 - 16.00 III epizode Kurzemes programma

Brālīts māsiņu dancināja

Brālītis

Sitam plaukstas

Visi ciema suņi rēja

Ganu polka

Govju kazaks

Visas

10.-12

1.-2. A.,B

Visas

3.-4.B,3-6.C

1.-4.C

1.-4.C

5.-6.B

5.-9.C,5.-6.B

Visas

3.-6.C,3.-4.A

3.-4.A

3.-4.A

5.-6.B

7.-9.

7.-9.

10.-12

Rezerve

Rezerve

Rezerve

4

More magazines by this user
Similar magazines